Papež Stanislav

Ortuťový uzáver vežového rozkladača amalgámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278300

Dátum: 12.08.1992

Autori: Vadovič Ján, Papež Stanislav

MPK: C25B 1/42

Značky: ortutový, amalgamů, uzáver, rozkladača, věžového

Zhrnutie / Anotácia:

Ortuťový uzáver rozkladača amalgámu, v ktorého kónickom dne (3) so sklzmi ortuti (2) je v horizontálnej polohe umiestnený jeden alebo viac žliabkov, ktoré majú tvar sústredných kružníc, alebo sú rovné, napojené na centrálny odvod ortuti (5) a prepadovú nádobu (6) na nastavenie konštantnej výšky hladiny ortuti.

Spôsob hydrofilizácie povrchu ocele tahanej alebo valcovanej za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 270152

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krajčí Ján, Pavlovič Jaroslav, Papež Stanislav, Nováková Zuzana

MPK: C23G 1/08

Značky: tahanej, valcovanej, spôsob, hydrofilizácie, ocele, studena, povrchu

Text:

...citrónovú, kyselinu vinnú alebo ich zmesí pri teplote 15-90 °C počas 0,5 až 5 minút e koncentrácie 5-15 t hm. Odstránenie produktov hydrolýzy sa zabezpečí bežne používanými odmeetňovecími prostriedkami. V doeledku toho, že produkty hydrolýzy mastív sa ľahšie odstraňujú pôsobením odmastňovacíoh prostriedkov ako samotná mestivá, pri využití predmetu vynálezu dôjde k podetetnemu ekráteniu procesu hydrotilizáoie povrchu ocele.Možnosť využitia...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264642

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ternbach Zdenko, Papež Stanislav

MPK: C25B 15/00, C25B 9/00

Značky: výrobu, elektrolyzér, manganičitého, oxidů

Text:

...deskové elektrody mají výřez pro přímý průchod prosávané plynné směsi vzduchu a vodíku nad hladinou elektrolytu v podélném směru přes elektrolyzér směrem k odsávacímu hrdlu,které je umístěno alespoň v jedné z obou čelních stěn elektrolyzéru.Řešení podle vynálezu zajiščuje prosávání vzduchu všemi prostory, V nichž se hromadí vodík, přičemž tok prosávaného vzduchu je usměrňován kanály, jejichž stěny tvoří jednotlivé závěsná zařízení. Řešení...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Papež Stanislav, Ternbach Zdenko

MPK: C25C 7/00, C25C 1/10

Značky: výrobu, elektrolyzér, manganičitého, oxidů

Text:

...burelu,ze kterâhoj sou v cyklech vyjímtny všechny anody ke snímání burelu, by požądavek na utěsnění víka pŕedstavoval velkou konstrukční komplikaci a zvylení nároku na práci obsluhy.Výhodnějším se proto jeví řešení olektrolyzěru na výrobu oxidu manganičitého z roztoku síranu manqanatého sestávající z nádoby, vo která jsou otłídavä za sebou zavšleny anody a katody podle pŕedkládanáho vynalezu, jehož podstata spočívá V tom, že každá iada...

Sposob kontinuálnej hydrofilizácie ocele na výrobu výztuží do pórobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259222

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlovič Jaroslav, Papež Stanislav, Balga Ferdinand, Krajčí Ján

MPK: C23G 1/08

Značky: výztuží, spôsob, hydrofilizácie, pórobetonu, ocele, kontinuálnej, výrobu

Text:

...na povrchu oceľového drôtu sa mechanicky naruší, potom sa pri teplotách od 40 do 90 °C pôsobí 5 až 22 t-nou kyselinou zo skupiny zahrñujúcej kyselinu citrónovú, kyselinu štavelovú, kyselinu vinnú, kyselinu fosforečnú, alebo ich zmesami. Ďalej drôt prechádza zónou vyhrievanou horúcimi spalinami o teplote 600 až 1 200 °C. Výhodou tohto postupu je podstatné urýchlenie rczkladu mastiva a v dôsledku toho zníženie spotreby energie.Využitie...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245087

Dátum: 15.12.1987

Autori: Papež Stanislav, Jošt Karel, Pohajda Jaroslav, Eeoovský Václav, Mareeek Jioí

MPK: C07C 47/04

Značky: reakčných, separácie, formaldehydu, plynov, spôsob

Text:

...cirkuluje roztok a tretí sa skrápa ~čerstvou vodou. Inertné plyny odchádzajúce z absorbéra opúšťajú proces alebo sa môžu dalej spracovať.Roztok získaný V absorpcii sa vedie do rektifikačnej kolóny na oddelenie metanolu od produktu. Na rektifikačné oddelenie metanolu, ktorý sa do procesu recykluje, od produktu sa využíva merná teplo ochlade~ nia reakčíiých plynov bezprostredne za katalyzátorom, a to cirkulaoiou roztoku medzireaktorom a...

Žíhací rošt průběžných válečkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Papež Stanislav

MPK: F27D 5/00, C21D 9/56

Značky: rošt, pecí, průběžných, žíhací, válečkových

Text:

...odnímetelnými stebinzečnimi členy, která Jsou uloženy v zepuštšnych pouzdrech, pevne upevnšných v žíhacím roštu.Výhode žíheciho roštu podle vynálezu epočíve v tom, že je vyŕešene stabilite svitků drátu na žihacim roštu pri průchodu pecí, přičemž lze počet etabilizečních členů operetivnč měnit dle potřeby.úpravou žíheciho roštu podle vynálezu je možno provâdšt na průběäných vâlečkových tretích mezioperečni 1 základní žihání po předchozím...

Spôsob urýchľovania tvrdnutia betónových stavebných dielcov ohrevom do 100°C pri pôsobení mechanického prítlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231501

Dátum: 15.12.1986

Autori: Marko Ladislav, Štibrányová Irena, Papež Stanislav

MPK: B28B 21/78

Značky: tvrdnutia, prítlaku, ohrevom, urýchľovania, betonových, spôsob, pôsobení, 100°c, stavebných, dielcov, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob urýchľovania tvrdnutia betónových stavebných dielcov ohrevom do 100 °C pri pôsobení mechanického prítlaku vyvodeného akčným silovým mechanickým, hydraulickým alebo gravitačným účinkom, pričom sa pri ohreve betónu pôsobí na voľnú plochu čerstve zhutneného betónu uloženého vo forme tlakom v rozmedzí 20 až 100 kPa prostredníctvom roznášacieho člena do dosiahnutia stabilizačnej pevnosti betónu, pričom po jej dosiahnutí sa môže tlak znížiť...

Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230469

Dátum: 01.03.1986

Autori: Reichert Václav, Papež Stanislav, Loučka Tomáš

MPK: C22C 11/06

Značky: zinku, olověná, slitina, výrobu, niklu, elektrochemickou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt složení olověné slitiny se sníženým obsahem stříbra a při zachování provozních vlastností. Tohoto cíle se dosáhne olověnou slitinou, která vedle olova obsahuje 0,03 až 0,8 % hmot. stříbra, 0,1 až 1,5 % hmot. cínu a 0,0001 až 0,05 % hmot. manganu.