Pánková Magdalena

Způsob přípravy acetátů meta-fenoxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259422

Dátum: 17.10.1988

Autori: Král Vladimír, Stibor Ivan, Dvořák Dalimil, Pánková Magdalena, Závada Jiří, Tichý Miloš, Hodačová Jana, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 43/307

Značky: acetátu, meta-fenoxybenzaldehydu, způsob, přípravy

Text:

...účínněji, tj. při nižších teplotách a s vyššími Výtěžky, než-ll tomu bylo V dosud prováděných způsoxbech.Při. způsobu prípravy acetalů meta-fenojxybenzaldehydu lze podle vynálezu vycházet í z technické směsi chloracetalů vzorce IV,V a VI V poměru 85 10 5, a reakce s fenolátem draselným se pak provádí V přítomnosti 50 mol. tenolu.Způsob prípravy .acetalů je blíže objasněn V následujících příkladech, které však rozsah vynálezu ntkterak...

Směs solí sulfonových kyselin pro přípravu pyrethroidních insekticidních prostředků a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258839

Dátum: 16.09.1988

Autori: Král Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Tichý Miloš, Závada Jiří, Pánková Magdalena

MPK: C07C 143/42, A01N 41/08

Značky: přípravu, insekticidních, pyrethroidních, prostředků, kyselin, solí, její, sulfonových, přípravy, způsob, směs

Text:

...směsi solí obecného vzorce I a III.lpůsobpřípravy směsi solí podle vynálezu obecného vzorce I a III, způsob analýzy i použití při přípravě pyrethroidního insekticidního prostředku je blíže objasněn v následujících příkladech.Pĺíklad 1 Sodné sůl obecného vzorce I (M Na) a její pyrolytický rozkladK roztoku 15,5 g oyklického aootálu vzorce II v 80 ml ethanolu byl přidén roztok 30 g kyselého iiřičitanu sodného v so ml vody. Směs byla...

Katalyzátor etherifikační reakce alkalických fenolátů s arylhalogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258162

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena, Závada Jiří, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Král Vladimír, Tichý Miloš

MPK: C07C 43/20

Značky: katalyzátor, etherifikační, reakce, alkalických, fenolátů, arylhalogenidy

Text:

...etherífikace v přítomnosti soli Cu 3. Katalytická účinnost trojmocné mědi v porovnání 5 mědi v nižším mocenství je vyšší. soli mědi v oxidačním stavu 1 a 2 vyvalávají při etherifikaci katalytický účinek, nezávislý na povaze aniontu /H. Weingarten, J. Org. Chem. 29, 3 624,1964/, proti tomu účinnost trojmocné mědi je závislá na použitém aniontu.Výhodou katalyzátoru podle vynálezu je možnost provedení etherifikace při nižších teplotách, V...

Způsob přípravy meta-fenoxybenzaldehydu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257536

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Dalimil, Tichý Miloš, Král Vladimír, Votava Vladimír, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena, Stibor Ivan

MPK: C07C 47/575

Značky: způsob, derivátů, meta-fenoxybenzaldehydu, přípravy

Text:

...Směs se míchá2 hodiny za laboratorní teploty a 24 h za varu. Po ochlazení se směs odsaje, sraženina sepromyje studeným methanolem, benzenem a vysuší. Tak bylo získáno 17 g bisulfitů obecného vzorce III a IV v poměru 14 (88 I). kde M sodík. Rozklad bisulfitů obecného vzorce III a IV byl proveden podle jedné z následujících metodík.17 g bisulfitu obecného vzorce III a IV z příkladu 1 bylo třepáno s 1 N kyselinou chlorovodíkovou a benzenem...

Způsob přípravy acetalů 3-chlorbenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257100

Dátum: 15.04.1988

Autori: Závada Jiří, Tichý Miloš, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena

MPK: C07C 43/313

Značky: acetalů, 3-chlorbenzaldehydu, způsob, přípravy

Text:

...inertního rozpouštědla, přičemž vznikající voda se postupně odstraňuje azeotropickou destilací. Jako inertní rozpouštědlo se s výhodou používá např. 1,2 dichloretan. benzen a toluen.Po oddestilování rozpouštědlä a případného přebytku alkoholu obecného vzorce II se vznikly produkt obecného vzorce I může předestilovat přímo z reakční nádoby, aniž by se katalyzátor odstrañoval. Výtěžky metody přesahují 90 . Kezbytku v reakční nádobě je...

Sůl alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256214

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena, Závada Jiří, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Král Vladimír

MPK: C07C 143/42

Značky: přípravy, způsob, alfa-(2-hydroxyethoxy)-3-fenoxybenzylsulfonové, kyseliny, její

Text:

...kyseliny obecného vzorce III (M Na)K 25 ml bezvodého ethylenglykolu bylo přidáno 0,18 ml vody, 3,82 g pyrosiřičítanu sodného, 4,82 g cyklického acetálu II a 0,2 g tetraethylammonium bromidu. Reakční směs byla zahřívána na teplotu 60 OC po dobu 30 h, po ochlazení ponechána stát 12 h, a poté byly vyloučené krystaly odsáty a promyty methanolem a benzenem. Výtěžek 4,18 g soli III, tąt. 125 až 140 °c (rozkl.).Pyrolytický rozklad 0,35 g sodné...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254527

Dátum: 15.01.1988

Autori: Votava Vladimír, Stibor Ivan, Král Vladimír, Arnold Zdenék, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Hodačová Jana, Mostecký Jiří Akademik, Pánková Magdalena, Tichý Miloš

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek

Text:

...1979, str. 377).Antagonistický efekt podobný tomu, který byl nalezen u směsi isomerů A a F byl prokázán i u isomerú deltamethrinu (M. Elliott a spol., Pestic. Sci. 9, 112, 1978). Podobné skutečnosti byly prokázány u resmethrinu a allethrinu (J.C. Wickham Pestic. Sci. 7, 273, 1976). Pro směsi optických isomerů jiných pyrethroidü bylo naopak nalezeno uplatnění synergického faktoruUvedené nevýhody odstraňuje insekticidní prostředek obsahující...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254526

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hodačová Jana, Král Vladimír, Votava Vladimír, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Arnold Zdenék, Pánková Magdalena, Dvořák Dalimil, Tichý Miloš, Stibor Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek

Text:

...prcstředek podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že jako účinnou látku obsahuje směs čtyř stereoisomerů A, B, E, F, to jest stereoisomerů absolutní konfigurace 1 R, 3 R, alfa-5, 1 R, 3 R, alfa-R, ls, 3 S, alfa-S a 15, 35, alfa-R látky vzorce I, a to V rozmezi poměrů ll 11 až 4114.Novým a užítečným aspektem prostředku podle vynálezu je nečekaně vysoká insekticidní účinnost. Překvapivou je přitom okolnost, že insekticidni účinnost...