Páník Jaroslav

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Páník Jaroslav, Frydrych Milan

MPK: B65H 26/08

Značky: poruchy, vyhodnocování, zařízení, signalizaci, svitku, pásu, průměru

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Spôsob mnohofarebnej potlače plošných materiálov na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244564

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kotora Jaroslav, Brejcha Josef, Páník Jaroslav, Toman Otakar

MPK: B41F 15/08

Značky: báze, chlorovaných, materiálov, polymérov, potlače, plošných, vinylových, spôsob, mnohofarebnej

Text:

...s obsahom 15 hmotnostných zmäk,. čovadla na báze dioktylftalatu a plnenej 60pare. hmotnostných mikro-mletého vápence. Na vytłáčanú, zoželatinovanú a ešte horúcu PVC fóliu o teplote cca 180 °C sa pritiačil papierový nosič farebného obrazca, ktorý sa z rubu dohrieval infražiaričom na teplotu 145 c, Nosič sa pritlačal na PVC podklad prítlakom 10 až 20 kPa pomocou valca, počas 20 s. Po tomto čase a uvoľnení prítlaku sa papierový nosič stiahol z...

Prepúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244563

Dátum: 15.01.1988

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav

MPK: F16K 3/30

Značky: prepúšťací, ventil

Text:

...podstata spočíva v tom, že prepúšťaci ventil je umiestnený v otočnej prípojke.Príklad konštrukčného usporiadania pre~ púšťacieho ventllu, umiestneného v otočnej prípojka je zobrazený na výkrese, kde je znázornený pozdIžny osový rez.Prepúšťaei ventil podľa vynálezu pozostá 4va z telesa 1 ventilu s otvormi 2, 3, v ktorom je uložené axiáine posuvné šupátko 4 s otvormi 5, B. V otvore 6 šupátka 4 je umiestnená pružina 7. Pružina je dot-lačovana...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Hraneík Vladimír, Páník Jaroslav, Horák Jaroslav

MPK: C01B 21/14

Značky: chloridů, výroby, hydroxylamonného, spôsob

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Zařízení pro řízení změn rychlosti mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253372

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Páník Jaroslav, Blaha Miroslav

MPK: H02P 5/00, B21B 37/00

Značky: rychlostí, zařízení, mechanismu, změn, řízení

Text:

...ze zadávacího bloku 1, korekčního bloku 3 řídíoího bloku Q a upravovacího bloku 5, realizovaných operečními zesilovači, integrovanými násobičkemi, spíneoími prvky e posivními elektronickými prvky. Jednotlivé bloky 1 až 3 jsou zapojeny.tak, že první zadávací vstup g zadávacího bloku L je spojeu e ovladačem v nezakresleném ovládacím pultu, druhý zadávecí vstup 3 s výstupom nezakresleného mikropočítače a logický.vstup g.s...

Zařízení na čištění desek s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242903

Dátum: 15.04.1987

Autori: Križan Marián, Páník Jaroslav

MPK: H05K 3/26

Značky: spoji, čištění, desek, plošnými, zařízení

Text:

...sběrscí vane a slouiící k odvedeni případně unikláho média. Ve sběrecí vane z je pracovní vane 3, s víkem 4. Uvnitř pracovní vany 3, jsou otočné uloženy sprchovací tyče a, pohéněné motorem §. Při dne pracovní vany 3 je uložena profukovací tyč 2. Na horním okraji pracovní vany 1 jsou zakladeci lišty i s vodítląy m. Ve víku g jsou zabudovány tlumiče výfuku 1. Na dně pracovní vany j jsou dva vytokové otvory J, s měřicími sondani l...

Zařízení pro regulaci rychlosti a zrychlení spolupracujících pohonů válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250313

Dátum: 15.04.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: zařízení, rychlostí, zrychlení, tratě, pohonů, válcovací, spolupracujících, regulaci

Text:

...zařízení podle vy-naíezu je těíž .p-oháněcí motor 12 horního válce 118 stolice, poháněcí motortlíł spoiníhoväüce 19 stolice, poháněcí rnotor 14 navíjedlallö a poháněcí motor 15 rozvíjexdla 17, včetně jejích buidící-ch vinutí -12.1, 13.1, 14.1,15.1.~ Mezi -válvci .V 18, 19, stolice je ještě v ndaném jnřípandě USPOŤĚJÓČH vložený válecl 20, který tak s hornim vol-cem 18 tvoří pracovní válce stolice, zpracovávající příslušnýwkovový pás 21....

Zařízení pro přechodné omezení rychlosti pásu v převíjecím úseku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233913

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Páník Jaroslav

MPK: B65H 25/00

Značky: omezení, rychlostí, převíjecím, pásu, úseků, zařízení, přechodné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit automaticky přechodné omezení rychlosti pohonu v definovaném pásmu, t. zn. zamezit překročení maximálních otáček poháněcích motorů navíjedla a rozvíjedla v převíjecím úseku. Uvedeného účinku se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává ze zadávacího bloku, upravovacího bloku, dvou korekčních bloků, řídicího bloku, dvou komparátorů, dvou hradel, nastavovacího bloku, vyhodnocovacího bloku a řízeného...

Zařízení pro regulaci tahu u mechanizmů s ovíječem pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234664

Dátum: 01.01.1987

Autori: Páník Jaroslav, Skalický Jiří, Kotora Jaroslav

MPK: G05D 15/01

Značky: regulaci, mechanizmu, ovíječem, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit zejména při válcování širokých a velmi tenkých pásů použití jak přímé, tak i nepřímé, eventuálně kombinované regulace tahu bez nebezpečí přetržení pásu v okamžiku přechodu z ovíjecího na tahový režim. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z řídicího bloku, omezovacího bloku, součtového bloku, regulátoru, dvou hradel, programátoru rychlosti, rozhodovacího bloku, komparačního...

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227580

Dátum: 01.06.1986

Autor: Páník Jaroslav

Značky: foriem, kanál, plastov, vtokový, vstrekovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem umiestnený medzi taviacim valcom vstrekovacieho lisu a pevnou častou formy na výstreky, vyznačený tým, že má tvar kompaktného vtokového púzdra (1) stredom ktorého prechádza kužeľový otvor (2), ktorého menší vstrekovací otvor (3) je umiestnený v taviacej komore (7) a väčší vstrekovací otvor (4) vyúsťuje do priestoru vtokového rozvodu (11) v pevnej časti formy (12).

Zařízení k synchronizaci rychlosti pohonů úseku letmých nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223258

Dátum: 15.03.1986

Autori: Páník Jaroslav, Brejcha Josef, Eminger Jiří

Značky: zařízení, letmých, pohonů, rychlostí, synchronizaci, nůžek, úseků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k synchronizaci rychlosti pohonů úseku letmých nůžek, instalovaného ve spojité sochorové válcovací trati. Řeší se jím při stříhání poslední, respektive předposlední měrné délky vývalku synchronizace rychlosti všech pohonů úseku letmých nůžek s rychlostí odváděcího dopravníku, tj. se skutečnou rychlostí vývalku. Podstatou vynálezu je zapojení čidla polohy vývalku, dvou čidel rychlosti vývalku, programátoru a regulačních...

Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221119

Dátum: 15.01.1986

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav, Frydrych Milan

Značky: korekčního, přímé, regulace, zařízení, ovládání, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu, zejména u válcovenských pohonů navíjedel, odvíjedel, tahových válců, a pod. Vynález řeší automatické řízení korekčního bloku analogovými automatizačními prostředky. Podstatou vynálezu je zapojení regulátoru tahu v pásu, korekčního bloku, zadávacího bloku, čidla tahu v pásu, nastavovacího bloku, regulátoru tloušťky pásu, čidla průměru svitku, dvou komparačních bloků a...

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224884

Dátum: 01.08.1985

Autori: Páník Jaroslav, Blaha Miroslav, Frydrych Milan

Značky: odepínání, regulace, mechanismu, připínání, přímé, zařízení, regulátoru, tahového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu, sestávající z čidla tahu, vyhodnocovacího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového mechanismu, dvou součtových bloků, omezovacího bloku regulátoru tahu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozhodovacích bloků, vyznačující se tím, že,výstup čidla (3.l) tahu je spojen s měřicím vstupem (m) vyhodnocovacího bloku (3.2), jehož...

Alkenylidenmalonaldehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240371

Dátum: 16.07.1985

Autori: Palyza Jioí, Blaha Miroslav, Dosoudil František, Páník Jaroslav, Jukl František

MPK: C07C 47/21

Značky: přípravy, alkenylidenmalonaldehydy, způsob, jejich

Text:

...k přípravě celé řa« dy nových heterocyklicirých sloučenin.Předlcžený vynález je blíže objasněn na.příkladech, které jej však žádným způsobem neomezují.K ledem chlazenému roztoku 1,125 g 4,98 mmol 1,3-bisdimethylaminotrimethinium perchlorátu v 25 ml směsikyseliny octové a acetanhydridu byl přídán 1 m 1 etherátu fluoridu boritého a potom 0,53 g (5,52 mi 1 i~ molu hexa-ZA-dien-l-alu V 1 m 1 kyseliny octové. Směs byla michána 1 hodinu za...