Paľo Ondrej

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Paľo Ondrej, Bindas Ján, Kontra Andrej, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Vafek Oskár, Roman Jozef, Čorný Jozef, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, úpravy, pentaerytritolu, roztokov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vanko Milan, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Komorová Eva, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, výroby, žiadaným, monopentaerytritolu, pentaerytritolu, obsahom

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Zariadenie na výrobu kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266138

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chocholáček Ľudovít, Surový Jozej, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Vanko Igor

MPK: C07C 53/02

Značky: mravčej, kyseliny, výrobu, zariadenie

Text:

...nádoba roztokom močoviny po vrchný prepad. Po nadávkovaní močoviny cca 1/3 z nádoby (stredný odber) a pri spustenom miešadle v reaktore je uzatvárací ventil odblokovaný a na signál štart začne dávkovanie kyseliny dusičnej do suspenzie mravčanu vo vode resp. kyseline mravčej. V prípade stúpania teploty sa regulačný ventil uzatvára, pri zvolenej teplote napr. 50 OC sa uzatvorí zatvárací ventil. Tým je dávkovanie kyseliny dusičnej...

Spôsob výroby kyseliny mravčej z mravčanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266137

Dátum: 14.11.1989

Autori: Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Vanko Igor, Paľo Ondrej

MPK: C07C 51/02, C07C 53/02

Značky: vápenatého, spôsob, mravčej, kyseliny, výroby, mravčanu

Text:

...mravčanu vápenatého resp. voľnej kyseliny dusičnej. Optimálnym sa potom javí obsah volnej kyseliny dusičnej nižší ako 1 mg/ml. V tomto pripade potom vo vydestilovanej kyseline mravčej je menej ako 0,1 mg/ml kyseliny dusičnej. To je dôležitépre jej dostatočnú stabilitu i rôzne možnosti použitia. Z reakčněho roztoku sa potom časť vedie na oddestilovanie kyseliny mravčej a druhá časť sa nechá ako roztok na doplnenie močoviny a suspendovanie...

Spôsob výroby kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266136

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanko Milan, Paľo Ondrej, Komora Ladislav

MPK: C07C 51/02, C07C 53/02

Značky: mravčej, výroby, spôsob, kyseliny

Text:

...vody, výhodne v množstve dvojnásobnom počítané podľa množstva kyseliny V zbytku a v destilácii kyseliny mravčej sa pokračuje až po dosiahnutie požadovanej teploty.Postup podľa vynálezu má rad prednosti. V prvom rade je to získanie viac ako 90 až 95 kyseliny mravčej viazanej v mravčane. Prvoradou podmienkou pri tom je, že dávkovanie kyseliny dusičnej je za prítomnosti tlmiacej látky močoviny za intenzívneho miešania, za chladenia, pri...

Spôsob kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261843

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paľo Ondrej, Sakaloš Štefan, Vanko Igor, Čorný Jozef, Komora Ladislav

MPK: C07C 29/38

Značky: výroby, kontinuálnej, spôsob, polyolov

Text:

...prostredí, pričom sa rýchlo, v zlomkoch sekúnd, vytvoria medziprodukty vedřajších nežiadúcich reakcií. Istú úlohu zohrávajú aj lokálne zmenené podmienky v jednotlivých častiach cirkulačného okruhu pri různom cirkulačnom pomere a pri různom spôsobe pridávania reagujúcich aldehydov zistenie súvislosti medzi cirkulačným pomerom reakčného roztoku a spôsobom pridávania reagujúcich aldehyd-ov podporuje predpokladané vysvetlenie o vysokej...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Komora Ladislav, Vajda Jozef, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Kováč Jozef, Vanko Milan

MPK: F26B 17/10

Značky: spôsob, sušenia, kontinuálneho, pentaerytritolu

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čorný Jozef, Komora Ladislav, Kováč Jozef, Hrázský František, Chocholáček Ľudovít, Paľo Ondrej, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, reakčného, pentaerytritolu, výrobe, regulácie, rektifikácie, formaldehydu, roztoku

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jozef, Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: roztoku, reakčného, regenerácie, formaldehydu, spôsob, pentaerytritolu, výrobe

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kováč Jozef, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Vajda Jozef, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: roztokov, mravčanu, vápenatého, pentaerytritolu, spôsob, izolácie

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vajda Jozef, Žiak Jozef, Paľo Ondrej

MPK: B01D 9/02

Značky: uskutočňovanie, zariadenie, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie, najmä kontinuálnej frakčnej kryštalizácie, s deleným odberom kryštálov, pozostávajúca najmenej z jedného kryštalizátora a pomocných zariadení, vyznačujúca sa tým, že odberové prvky (6, 7) sú na kryštalizátore situované najmenej v dvoch rôznych úrovniach vzhľadom na vertikálnu os kryštalizátora, s výhodou v hornej a spodnej tretine kryštalizátora.

Spôsob rektifikačného oddeľovania formaldehydu z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu a zariadenie na uskutečňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jozef, Vanko Milan, Paulech Jozef, Vidovenec Ján, Hagara Anton, Paľo Ondrej, Bobok Ján, Kordík Jozef

Značky: zariadenie, reakčného, pentaerytritolu, tohto, oddeľovania, roztoku, formaldehydu, výroby, spôsob, uskutečňovanie, spôsobu, rektifikačného

Zhrnutie / Anotácia:

Nezreagovaný formaldehyd, voľný i viazaný v labilných zlúčeninách, sa odstraňuje z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu rektifikáciou v etážovej kolóne, vybavenej dvojstupňovým vyvíjačom nasýtenej vodnej pary o tlaku 0,15 MPa. Rektifikácia sa uskutočňuje pomocou kombinovaného prívodu jednak priamej pary pod najspodnejšiu etáž kolóny a jednak do vyvarovacieho systému s cirkuláciou v pomere 10 až 25:1 na odvádzaný reakčný roztok zbavený...

Spôsob zabraňovania nálepu materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222873

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paľo Ondrej, Žiak Jozef, Kordík Jozef, Šolomek Imrich, Sršeň Peter

Značky: nálepů, spôsob, materiálov, zabraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku náhrady mechanického odstraňovania zemín a iných obdobných materiálov z ložných plôch, najmä dopravných prostriedkov, vytváraním klznej medzivrstvy, vytvorenej z ekonomicky výhodných produktov, spravidla odpadu, z chemických výrob.

Spôsob kontinuovanej výroby vodného roztoku hydroxidu vápenatého a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218098

Dátum: 15.06.1984

Autori: Paľo Ondrej, Kordík Jozef, Vanko Milan, Ilavský Ján, Bobok Ján, Vidovenec Ján

Značky: hydroxidů, vápenatého, roztoku, spôsob, výroby, vodného, kontinuovanej, zariadenie, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby vodných roztokov hydroxidu vápenatého s presnou a stabilnou koncentráciou, ktorá sa vyžaduje pre mnohé technologické procesy, najmä pre kondenzácie aldehydov na metylolalkány, ako je napríklad pentaerytritol. Podstatou vynálezu je realizácia viacstupňovej výroby s doladením požadovanej koncentrácie v poslednom stupni, pričom v procese prípravy sa uskutočňuje aj mechanické rozdružovanie väčších prítomných častíc a...