Pallagi Katalin

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Lévay György, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Egyed András, Flórian Endréné, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Volk Balázs

MPK: C07D 209/00

Značky: liečenie, zlúčeniny, nervového, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, poruch, systému, centrálneho, deriváty, 2ónové, súvisiace

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Lévay György, Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Egyed András, Gacsályi István, Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Simig Gyula, Volk Balázs, Móricz Krisztina, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Egyed András, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Gacsályi István, Hársing László Gábor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 401/00...

Značky: gastrointestinálnych, poruch, systému, indol-2-ónu, liečenie, nervového, deriváty, centrálneho, kardiovaskulárnych

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Barkóczy József, Gigler Gábor, Simig Gyula, Sziray Nóra, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Egyed András, Lévay György, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Volk Balázs

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Wellmann Janos, Simig Gyula, Lévay György, Pallagi Katalin, Miklósné Kovács Anikó, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Barkóczy József, Egyed András, Raczne Bajnogel Judit, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: spôsob, kompozície, 2h-pyridazín-3-ónu, farmaceutické, přípravy, deriváty, nové, obsahom, aktívnej, zložky

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pallagi Katalin, Szabadkai István, Hegedüs Béla

MPK: G01R 19/12

Značky: kmitočtový, analyzátor, číslicový, selektivní

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Spôsob výroby bieleho včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: C11B 11/00

Značky: vosků, včelieho, výroby, bieleho, spôsob

Text:

...DAB 7 - Nemecký liekopis i mvosku - hmotnost včelieho vosku Zmes sa za stáleho miešania zahreje na 95 °C a mieša až do arozrplustenia celéhodá 1,0 kg žltého včelieho Ivosku a teplota vytvonenej emulzie .sa upraví do tveploimého intervalu od 75 °C do 95 °C. Po dosiahnutí uvedeného teplotného intervalu sa za stáleho intenzívneho miešania začne kontinuáline pridávať 277,0 g 35 Vo-ného vodného roztoku peroxidu vodíka rýchlosťou 11 ..105 ikg . s...