Pallagi Katalin

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Mezei Tibor, Egyed András, Flórian Endréné, Barkóczy József, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Lévay György, Pallagi Katalin, Gigler Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: centrálneho, deriváty, súvisiace, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, liečenie, 2ónové, poruch, zlúčeniny, nervového

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gacsályi István, Szénasi Gábor, Egyed András, Hársing László Gábor, Mezei Tibor, Barkóczy József, Gigler Gábor, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Lévay György

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Egyed András, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Lévay György, Simig Gyula, Sziray Nóra, Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: poruch, deriváty, centrálneho, kardiovaskulárnych, indol-2-ónu, liečenie, systému, nervového, gastrointestinálnych

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Lévay György, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Egyed András

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Lévay György, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Wellmann Janos, Egyed András, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Schmidt Éva, Simig Gyula, Raczne Bajnogel Judit, Kótay Nagy Peter, Pallagi Katalin

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: obsahom, spôsob, deriváty, aktívnej, kompozície, přípravy, zložky, nové, farmaceutické, 2h-pyridazín-3-ónu

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hegedüs Béla, Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: G01R 19/12

Značky: kmitočtový, selektivní, číslicový, analyzátor

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Spôsob výroby bieleho včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: C11B 11/00

Značky: spôsob, vosků, včelieho, bieleho, výroby

Text:

...DAB 7 - Nemecký liekopis i mvosku - hmotnost včelieho vosku Zmes sa za stáleho miešania zahreje na 95 °C a mieša až do arozrplustenia celéhodá 1,0 kg žltého včelieho Ivosku a teplota vytvonenej emulzie .sa upraví do tveploimého intervalu od 75 °C do 95 °C. Po dosiahnutí uvedeného teplotného intervalu sa za stáleho intenzívneho miešania začne kontinuáline pridávať 277,0 g 35 Vo-ného vodného roztoku peroxidu vodíka rýchlosťou 11 ..105 ikg . s...