Pallagi Katalin

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Mezei Tibor, Gacsályi István, Flórian Endréné, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Egyed András, Simig Gyula, Szénasi Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: poruch, súvisiace, 2ónové, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, systému, deriváty, nervového, liečenie, zlúčeniny, centrálneho

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Simig Gyula, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Egyed András, Leveleki Csilla, Lévay György

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Volk Balázs, Gigler Gábor, Lévay György, Mezei Tibor, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Egyed András

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: liečenie, centrálneho, indol-2-ónu, gastrointestinálnych, deriváty, kardiovaskulárnych, systému, poruch, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Lévay György, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Egyed András, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Pallagi Katalin

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Pallagi Katalin, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Schmidt Éva, Egyed András, Simig Gyula, Barkóczy József, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Raczne Bajnogel Judit

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: obsahom, zložky, farmaceutické, aktívnej, deriváty, nové, spôsob, 2h-pyridazín-3-ónu, přípravy, kompozície

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Szabadkai István, Hegedüs Béla, Pallagi Katalin

MPK: G01R 19/12

Značky: kmitočtový, číslicový, analyzátor, selektivní

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Spôsob výroby bieleho včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pallagi Katalin, Szabadkai István

MPK: C11B 11/00

Značky: vosků, bieleho, spôsob, výroby, včelieho

Text:

...DAB 7 - Nemecký liekopis i mvosku - hmotnost včelieho vosku Zmes sa za stáleho miešania zahreje na 95 °C a mieša až do arozrplustenia celéhodá 1,0 kg žltého včelieho Ivosku a teplota vytvonenej emulzie .sa upraví do tveploimého intervalu od 75 °C do 95 °C. Po dosiahnutí uvedeného teplotného intervalu sa za stáleho intenzívneho miešania začne kontinuáline pridávať 277,0 g 35 Vo-ného vodného roztoku peroxidu vodíka rýchlosťou 11 ..105 ikg . s...