Pallagi Katalin

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Mezei Tibor, Simig Gyula, Gigler Gábor, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Egyed András, Flórian Endréné, Lévay György, Gacsályi István, Volk Balázs, Móricz Krisztina

MPK: C07D 209/00

Značky: liečenie, zlúčeniny, súvisiace, deriváty, poruch, 2ónové, nervového, centrálneho, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, systému

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Barkóczy József, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Volk Balázs, Lévay György, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Gacsályi István, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Egyed András

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Gacsályi István, Gigler Gábor, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Lévay György, Egyed András, Barkóczy József, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Pallagi Katalin

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: indol-2-ónu, liečenie, kardiovaskulárnych, nervového, centrálneho, systému, deriváty, gastrointestinálnych, poruch

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Lévay György, Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita, Egyed András, Pallagi Katalin

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/40...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Szénasi Gábor, Lévay György, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Schmidt Éva, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Raczne Bajnogel Judit

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: přípravy, deriváty, nové, zložky, farmaceutické, spôsob, obsahom, 2h-pyridazín-3-ónu, aktívnej, kompozície

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hegedüs Béla, Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: G01R 19/12

Značky: selektivní, kmitočtový, číslicový, analyzátor

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Spôsob výroby bieleho včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: C11B 11/00

Značky: bieleho, výroby, vosků, spôsob, včelieho

Text:

...DAB 7 - Nemecký liekopis i mvosku - hmotnost včelieho vosku Zmes sa za stáleho miešania zahreje na 95 °C a mieša až do arozrplustenia celéhodá 1,0 kg žltého včelieho Ivosku a teplota vytvonenej emulzie .sa upraví do tveploimého intervalu od 75 °C do 95 °C. Po dosiahnutí uvedeného teplotného intervalu sa za stáleho intenzívneho miešania začne kontinuáline pridávať 277,0 g 35 Vo-ného vodného roztoku peroxidu vodíka rýchlosťou 11 ..105 ikg . s...