Palík František

Tlumicí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259941

Dátum: 15.11.1988

Autori: Eichinger Miroslav, Palík František

MPK: B61F 5/26

Značky: tlumící, zařízení, ložiska, kolejového, nápravového, vozidla

Text:

...na rozsochu. Třecí tlumič je součástí uzlu ložiska a jeho systému vypružení. Jeho kontrola a údržba je proto složitá. Rozsochové vedení se u trakčních vozidel vyskytuje jen ojediněle.Výše uvedené nevýhody odstraňuje tlumíoí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla podle vynálezu. Zařízení je paralelné pžiřazeno k vypružení skříně nápravového ložiska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno alespoň jednou půlenou...

Vypružení skříně nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257723

Dátum: 15.06.1988

Autori: Eichinger Miroslav, Palík František, Král Rudolf

MPK: B61F 5/38

Značky: vypružení, ložiska, skříně, vozidla, kolejového, nápravového

Text:

...je uspořádáno vypružení tvorené paralelné ŕazenými Šroubovými s pryžovými pružinami. Podstata vynálezu spočívá V tom,že šroubová pružina se opírá spodním koncom o vnější pouzdro pryžové pružiny, která je uložena v nálitku skříně ložiska. Skříň ložiska je podepřena podpěrou a stavěcím šroubem ve víku. Vnitřní pouzdro je spojene a vodioím čepem. Vnější pouzdro pryžové pružiny je sevřeno stahovacími šrouby v podélně rozříznutém nálitku skříně...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Waitzmann Rudolf, Kožiálová Helena, Štirba Ladislav, Palík František, Matijíeek Jan, Jasonik Jan, Král Pavel, Tomášek Václav, Mahelka Svatoslav

MPK: C08F 36/06

Značky: polymerace, živé, frakcí, způsob, butadienu, selektivní, kopolymery, homopolyméry, bifunkční

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Bohumil, Mašek Václav, Palík František

MPK: B60L 5/28

Značky: sběrač, elektrických, trakčních, vozidel, proudu, polopantografový, pantografový

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Podvozek osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256299

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/00

Značky: podvozek, lokomotívy, jednodílnou, skříní, osminápravové

Text:

...malý ohybový moment podélníků, které jsou pro dané silové zatížení lehčí a konstrukčně jednodušäí.Jednoduchá konstrukce hlavního rámu, možnost použitívelkými přednoetmi pojezdn lokomotivy určeného pro oblastľříkladné provedení podle vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje v nárysu oeminápravové trakční vozidlo 9 jednodílnou skříní, na obr. 2 je zobrezena hnací skupina eestávající z vloženěho rámu a...

Polopantografový sběrač proudu trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253808

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mašek Václav, Palík František

MPK: B60L 5/30

Značky: proudu, vozidel, sběrač, polopantografový, trakčních

Text:

...horní páka. Podstatou vynálezu je, že sekundární člen tvoří sekundární páka, ke které jsou přikloubeny pružící jednotky.Hlavní výhoda polopantografového sběrače proudu trakčních vozidel podle vynálezu spočívá v tom, že pružící jednotky jsou přikloubeny z obou stran,proto se na polopantoqrafový sběrač přenáší i reakční síla pružících jednotek. Pružící jednotky mohou mít přibližně poloviční sílu, která podstatné snižuje hmotnost pružících...

Náplň biologického fiitru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šebek Zdenik, Palík František

MPK: C02F 3/10

Značky: fiitru, biologického, náplň

Text:

...důvodů větší tloušťku než je tlouštka stěny dosud používaných elementů z flexibilních drenážních trubek, a tím se současně prodlužuje životnost náplně. Stavebnicový systém konstrukce bloků z jednotlivých elementů umožňuje sestavovat tyto přímo na místě, z čehož výplývá snížení přepravních nároků.Na výkresu je na obr. 2 naznačen příklad provedení jednotlivého elementu - desky 1. Sestava těchto elementů do bloku 2 je znázorněna na obr. 3 V...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253493

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00

Značky: vozidel, elektrických, pohonné, ústrojí, proudu, pneumatické, sběrače

Text:

...lg. Mezikruží g zasahuje do protitlakověho prostoru 5, vnější konec lg duté pístnice § je opatřen výčnělkem ll s příslušným otvorom ke spojení se sběračem proudu Utěsnění pístu 1, duté pístnice §,víka lg a nástavce 2 jsou naznačena těsnícími gumovými kroužky. Pevná spojení pístu 1 s dutou pístnicí g, válce l s víkem lg a s nástavcem 2 nejsou na připojenám vyobrazení zakreslena.Stlačený vzduch se přivádí ze vzduchojemu stabilizátorem tlaku...

Pohon dvounápravového podvozku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253390

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vícha Ladislav, Eichinger Miroslav, Suchý Jaromír, Palík František

MPK: B23Q 1/06

Značky: pohon, podvozku, kolejových, vozidel, dvounápravového

Text:

...v nárysném řezu a na obr. 4 je schema zapojení přímočarého hydromotoru pro náhon satelitního dělicího stolu.Otočný polohovací stůl má ve své otočné části 1 zabudovanéotočné dělicí stoly 5, z nichž každý je radiálně uložen ve dvouřadém válečkovém Iožisku gâ a axiálně na kluzné ploše 9 a axiál ním ložisku lg, zajištěném přes kroužek ll maticí lg na středovémzhřídeli lg, který je pomocí šroubů lg jedním čelem pevně spojen s otočnou deskou 8 a...

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238550

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/10

Značky: sběrač, pohonným, ústrojím, proudu, polopantografový, pneumatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonným ústrojím s příznivou charakteristikou zvedací síly sběrače, jehož podstata spočívá v tom, že v držácích (1), pevně uchycených na nosném rámu (2) jsou uložena ložiska (3) hlavního hřídele (4), pevně spojeného s dolním koncem dolního ramene (5). V horním konci dolního ramene (5) je otočně uložen nosný hřídel (6), pevně spojený se spojkami (7), které procházejí mezi narážkami (8) na nábojích...

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/10

Značky: pneumatické, vozidel, ústrojí, proudu, pohonné, sběrače, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel s příznivou charakteristikou zvedací síly sběrače, jehož podstata spočívá v tom, že tlačný prostor (3) válce (5) je pneumaticky spojen s vyrovnávacím prostorem (12) vyrovnávací jímky (21) opatřené vodicím prostorem (10) a výčnělkem (18) s vidlicí (11). Vyrovnávací jímka (21) je připevněna na dno (20) válce (5) a ve vyrovnávacím prostoru (12) je uložen na čepu (l7) pístnice (24)...

Nosič oxidačného katalyzátora na báze kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Palík František, Šacillo Anton Adamovie, Malina Josef, Svoboda Jan

MPK: B01J 32/00, B01J 23/74

Značky: kobaltu, oxidačného, báze, nosič, katalyzátora

Text:

...katalyzátora, ako suroviny na výrobu nosiča pre oxidačný katalyzátor na báze kobaltu.Výhodou použitia podľa tohto vynálezu sú technicky jednoduchšie operácie smerujúce k bezodpadovému využitiu znehodnoteného kobaltu vo forme oxidu C 0304.opotrebovaný oxidačný katalyzátor na báze kobaltu v závislosti od počtu impregnáciiK výrobe nosiča pre oxidačný katalyzátor sa používa jemne rozomletý opotrebovaný oxi dačný katalyzátor v množstve od 48 do...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Novotný Bohumil, Palík František, Mašek Václav

MPK: B60L 5/00, B60L 5/22

Značky: rameno, vypružením, proudu, sběrače, pneumatickým, elektrického, dolní, pneumaticko-mechanickým

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil, Postava Miroslav, Ružieka Jan

MPK: C01G 49/10

Značky: koagulačního, činidla, výroby, způsob

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...

Stahovací zařízení sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238064

Dátum: 01.04.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/08

Značky: stahovací, sběrače, zařízení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Stahovací zařízení sběrače proudu působí při odlehčení smýkadla od troleje a je vhodné zejména pro kolejová vozidla. Podstatou řešení je, že se smykadlem je pevně spojen dutý válec, ve kterém je ustaveno sedlo ventilu. Plášť dutého válce je opatřen odvzdušňovacími otvory a ve vnitřním prostoru dutého válce je uspořádán ventil, jehož výčnělky dosedají na vnitřní plochu dutého válce. Ventil je opatřen čepem ventilu, na jehož konci je pevně...

Smykadlo pantografového sběrače pro odběr velkých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Palík František, Hruška Jan, Syrový Milan, Štekl Miloslav, Běljajev Igor

MPK: B60L 5/08

Značky: pantografového, smýkadlo, sběrače, veľkých, proudu, odber

Text:

...nebo soustavy hlavních vahadel mají délky v obrécenám poměru, k hmotnostem součástí umístěných na jejich koncích. Vahadla ližin jsou na hlavním vahadle nebo soustavě hlavních vahadel úpevněna pružně vzhledem k trolejovému vedení. Je výhodné, aby hlavní vahadla nebo soustava hlavních vahadel měla pružná ramena vzhhskha k trolejovému vedení.Výhodou řešení podle vynálezu je, že všechny kontaktní lišty mají dokonalý styk s trolejovým drátem...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/10

Značky: proudu, pneumatické, sběrače, zásobní, ústrojí, pohonné, jímkou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká pneumatického pohonného ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou pro elektrická vozidla, zvláště pro pohon pantografových a polopantografových sběračů proudu. Podstatou řešení je, že ve víku válce je upevněno pouzdro, v němž je uloženo sedlo. Otvor sedla ústí do tlačného prostoru a do prostoru záklopky, v němž uložená záklopka uzavírá sedlo tlakem pružiny, která na záklopku dosedá a druhým koncem sedí na dnu pouzdra. Otvor sedla...

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229820

Dátum: 15.09.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/16

Značky: pohonů, proudu, elektrických, zařízení, vozidel, ovládací, sběrače, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel, vyznačené tím, že je tvořeno řídicím spínačem (1) pro ovládání provozního ventilu (2) a vratného ventilu (3), přičemž provozní ventil (2) i vratný ventil (3) jsou pneumaticky připojeny na napájecí jímku (6) a provozní ventil (2) je současně pneumaticky spojen s tlačným prostorem (7) a vratný ventil (3) je pneumaticky spojen s vratným prostorem (8), zatímco provozní...

Smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223725

Dátum: 15.04.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: rychlostí, elektrických, smýkadlo, vozidel, sběrače, vysokých, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí, jehož nosiče dotyků jsou příčně naklápěcí podle os nad úrovní stykových ploch dotyků s trolejí. Přítlak dotyků na trolej způsobený jednou řadou dotyků se vyrovnává přítlakem druhé řady dotyků uspořádaných na nosiči. Tím je dosaženo, že se dotyky nikdy nestaví na hranu a ustavují se do nejvhodnější polohy pro odběr proudu. Opotřebení dotyků je rovnoměrné a...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229400

Dátum: 01.04.1986

Autori: Palík František, Šíba Jaroslav, Heller Petr

MPK: B61F 3/06

Značky: osminápravové, lokomotívy, jednou, skříní, lokomotivní, pojezd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lokomotivy je uložena na spojovacím mostu pomocí otočného čepu s kulovým kloubem a dvou kluznic, na kterých je vytvořeno kulové uložení. Spojovací most svými čtyřmi koncovými plochami spočívá na podvlečených příčnících dvou dvounápravových podvozků. Podvlečný příčník je na rám podvozku zavěšen na závěsce, na které jsou ustaveny...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229050

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šíba Jaroslav, Heller Petr, Palík František

MPK: B61F 3/06

Značky: lokomotívy, lokomotivní, jednou, pojezd, skříní, osminápravové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dva dvounápravové podvozky s rámem podvozku jsou spojené spojovacím mostem, na kterém jsou uloženy sekundární pružiny flexicoil a tlumič vypružení. Na sekundárních pružinách flexicoil s tlumiči vypružení je uchycena lokomotivní skříň. Na rámu podvozku je na svislých závěskách zavěšen podvlečený příčník. Mezi dvěma sousedními...

Trakční pohon lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224491

Dátum: 15.02.1986

Autori: Palík František, Šacillo Anton Adamovič

Značky: trakční, lokomotiv, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Trakční pohon lokomotiv složený z dvojkolí, trakčního motoru, převodové skříně a torzního hřídele, který má ze strany trakčního motoru a ze strany hnacího ozubeného kola pružné spojky, vyznačený tím, že vnitřní kroužky valivých ložisek (7) jsou vůči válečkům valivých ložisek (7) hnaného ozubeného kola (9) a převodové skříně (3) uloženy suvně, přičemž těleso převodové skříně (6) je v příčném směru spojeno nejméně jedním táhlem (5) s rámem...

Diferenciální odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221130

Dátum: 15.01.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: odpružení, vozidel, sběrače, diferenciální, smýkadla, elektrických, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel, vyzbrojeného podélnou membránou, která má malé pasivní odpory a snese boční namáhání smýkadla v jakémkoliv směru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dvoudílném pouzdru je uložena podélná membrána, která je usazena horním koncem v horní části vnitřního dílu, pevně spojeného s nosičem smýkadla a dolním koncem dosedá na dno, pevně spojené s vnějším dílem...

Sběrač proudu s pneumatickým pohonem a diferenciálním odpružením smýkadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221075

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: diferenciálním, smýkadla, sběrač, pohonem, odpružením, pneumatickým, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstantní přítlak sběrače na trolej u pantografových a polopantografových sběračů proudu e1ektríckých trakčních vozidel. Konstantní přítlak je dosažen tím, že válec je kloubově spojen s horními konci horních ramen sběrače a ve válci je uložen píst spojený se smýkadlem, přičemž je diferenciální odpružení opatřeno vratnou pružinou. Diferenciální odpružení vylučuje vliv pasivních odporů z činnosti sběrače a tím se dosáhne...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229200

Dátum: 01.01.1986

Autori: Palík František, Šíba Jaroslav, Heller Petr

MPK: B61F 3/06

Značky: jednou, skříní, osminápravové, pojezd, lokomotivní, lokomotívy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojezd osminápravové lokomotivy s jednou lokomotivní skříní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dva dvounápravové podvozky jsou spojeny spojovacím mostem, který je tvořen páteří a dvěma svislými nástavci s otočnými čepy podvozku, které jsou uloženy ve spojnici trakčních motorů. Páteř je na obou koncích ukončena dvěma příčníky, o které se opírá sekundární vypružení. Ve středu spojovacího mostu vyčnívá čep, na který je kulovým...

Zařízení pro samočinnou regulaci polohy najížděcích růžků smykadel sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222482

Dátum: 01.10.1985

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: růžků, regulaci, polohy, smykadel, sběrače, samočinnou, zařízení, najížděcích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro samočinnou regulaci samostatné odpružených najížděcích růžků smykadel sběrače elektrických vozidel. Polohu najížděcích růžků ustavuje samočinná regulace tak, aby horní linie najížděcích růžků byla ve stejné rovině s horní plochou dotyků sběrače. Vlastním odpružením najížděcích růžků se odlehčí dotyky sběrače od hmotnosti najížděcích růžků, takže se sníží jiskření dotyků, jejich opal i opal troleje, neboť...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kozák Karel, Hrubant Ladislav, Eret Václav, Pipko Vadim Viktorovie, Palík František, Selzer Rudolf, Ešpaner Miroslav, Štekl Miloslav, Novotný Bohumil, Šestirikov Nikolaj Alexejevie

MPK: C07C 37/08

Značky: výroby, acetofenonů, čistého, kuménu, parakumylfenolu, destilačných, alfametylstyrénu, fenolů, spôsob, zvyškov

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218919

Dátum: 15.06.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: ústrojí, pohonné, proudu, sběrače, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického pohonné ho ústrojí sběrače proudu elektrických trakčních vozidel. Jeho podstata spočívá v tom, že pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu je tvořeno pneumatickým měchem, který je kloubově spojen s tažnými nebo tlačnými pákami, pevně spojenými s hřídeli, otočně uloženou v ložiskách uspořádaných na rámu. Hřídele jsou pevně spojeny s dolními rameny sběrače. Výhodou vynálezu je, že odpadá tažná pružina, tlačná...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224135

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: sběrače, pneumatické, elektrická, proudu, pohonné, ústrojí, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla, vyznačené tím, že válec (1) obsahuje tlačný prostor (5), vyrovnávací prostor (6) a vodicí prostor (7), přičemž v tlačném prostoru (5) je umístěn píst (3), pevně uložený na pístnici (4), jejíž vnější konec (10) prochází víkem (2), střední část pístnice (4) je vedena ve vyrovnávacím prostoru (6) a je osazena na menší průměr, který tvoří vnitřní konec (11) pístnice (4), vedený ve...

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217797

Dátum: 15.08.1984

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: proudu, pneumatickým, polopantografový, pohonem, sběrač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je polopantografový sběrač malé váhy s konstantním přítlakem. K pohonu sběrače je použito pneumatického válce s tažným a tlačným pohonem. Přítlak zajišťuje stabilizovaný tlak do tažné části a stabilizace je provedena v součinnosti elektromagnetického ventilu a samočinného nastavitelného stabilizátoru. Zpětný pohyb polopantografového sběrače zajišťuje tlačný pohon, napájený z hlavního vzduchojemu ve spojení se škrtičem tlaku a...

Sběrač proudu s pneumatickým pohonem a pneumaticky odpruženým smýkadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217759

Dátum: 15.08.1984

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: pneumatickým, sběrač, proudu, odpruženým, pneumatický, pohonem, smýkadlem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je sběrač proudu v provedení pantograf i polopantograf jednoduché konstrukce, malé váhy a nízké výrobní pracnosti. U sběrače proudu s pneumatickým pohonem a pneumaticky odpruženým smýkadlem je možno samočinným stabilizátorem nastavit patřičný tlak sběrače na trolej a lze jej automaticky použít při přechodu z jednoho trakčního systému na druhý i během jízdy. Technické řešení sběračů zaručuje bezpečný provoz a vylučuje nepříznivý...