Pálffy Alexander

Pigment na bázi oxidu titaničitého a oxidu titaničitého upraveného oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268351

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pálffy Alexander, Mráz Ladislav, Koryčánek Ladislav, Hudeček František, Nedorost Miroslav, Chaloupka Vladimír, Pokorný Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, křemičitým, bázi, hlinitým, upraveného, oxidem, oxidů, titaničitého

Text:

...a hmotnoatnč 0,1 až 20 , výhodne 0,5 až 10 oxidu křeničitćho.Dale ebeehuji vztaženo na pignent jakožto celok heotnoetně 0,1 až 20 3 výhodnč 0,5 až 5 oxidu hlinitého e 0,1 až 20 2 výhodná 0,5 až 10 oxidu křeničitčho. Miato oxidu hlinitého a křauičitého 12 a použít o,1 až 20 x, výhodne 0,15 .z lo x křeničitand humku, alkalických zeain a hOřČÍkU 1 Pro zlepšení diapergovatelnoeti obaehuji nová druhy aikronizovených pigmanto oxidu titaničitćho...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268148

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bulička Milan, Kadlas Pravdomil, Pálffy Alexander

MPK: C01B 17/88

Značky: odpadní, způsob, zpracování, kyseliny, sírové

Text:

...20 °C e vyšší tuhou Iázi.300 g zahuštäné 65,15 odpední kyseliny sírové o teplotč 40 °C, obsahující dále v hmotnosti 0,11 5 Fe, 0,245 Mg, 0,12 A 1 a 0,46 V iontů bylo smíseno se 100 3 96,25 smäsné kyseliny z předchozích zkouäek použití odpadní kyseliny sírové v suspensi s 80 g 76,l raiinované kyseliny z předchozí operace. Po smíchíní dosâhla teplota směsi 47 °C a za 1 hodinu byla chlazení snížena při nopřerušovaněm níchání na 30 °C....

Jednoduchá i kombinovaná fosforečná hnojiva s fosfohumátovými cheláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268118

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křížala Josef, Krček Jaromír, Daněk Rostislav, Pálffy Alexander, Závodník Jiří

MPK: C05B 19/00

Značky: cheláty, fosforečná, fosfohumátovými, jednoduchá, kombinovaná, hnojiva

Text:

...Analogícké chelàty vytvàřely též kondenzované fosforečnany, ktggg pravidelně bývaji oboaženy v ouperfoafátu. Laboratoruě přípravené a v čístém stavu izolovaně třisložkové fosfohunàtové cheláty byly porovnàny s cheláty extra hovanými z hnojiva podle příkladu 2 přihlàšky vynàlezu a byla prokázána jejích totož nost.Dále byly studoväny fyzikálne chemické charakteristiky a hledàny rozdílnosti nezi volnými huminovýmí kyselinali, různými...

Způsob přípravy vícefázového antikorozního molybdenového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266026

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šrank Zlatko, Jiráková Dagmar, Kopečný František, Svoboda Miroslav, Průžek Miroslav, Pálffy Alexander, Sládeček Linhard, Charvát Ivo, Prusek František, Hájek Bohumil

MPK: C01G 39/00

Značky: způsob, přípravy, vícefázového, pigmentů, antikorozního, molybdenového

Text:

...na fázovémVe třetím kroku přípravy pigmentu se do suspenze přidá takové množství vodné suspenze oxidu zinečnatého, aby na 6 až 12 kg vstupního uhličitanu vápenatého připadal 1 kg oxidu zinečnatého.Případné dosrážení molybdenanových iontů je možno provést přídavkem rozpustné vápenaté soli nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Suspenze pigmentu připraveného výše uvedeným postupem se dále zpracuje obvyklými operacemi, tj. filtrací, promytím,...

Přípravek proti chloróze rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264683

Dátum: 14.08.1989

Autori: Závodník Jiří, Zelený František, Daněk Rostislav, Křížala Josef, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: přípravek, proti, chloróze, rostlin

Text:

...z výroby titanové běloby s obsahem titanylsulfâtu, není nutné zvlášť připravovat titanový komplex, protože k jeho vytvoření dojde po smísení s komplexotvornou látkou a navlhčení vyrobené tabletky či granule. Přítomnost rozpustného titanového komplexu v přípravku proti chloróze rostlin podle vynálezu jeho účinnost výrazně zvyšuje. V posledních letech totiž bylo zjištěno, že titan je z rozpustných komplexů rostlinami přijímán, a že významným...

Způsob využití kyseliny sírové adsorbované na vymytém gelu hydrátu oxidu titaničitého při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263257

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halamová Květoslava, Šimeček Karel, Vyňuchalová Hana, Nedorost Miroslav, Mráz Ladislav, Pokorný Milan, Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimír, Tomášek Karel, Laskafeld Milan, Závodník Jiří, Kalík Ladislav

MPK: C09C 1/36

Značky: způsobem, kyseliny, hydrátu, běloby, titaničitého, vymytém, sírové, využití, oxidů, titanové, sulfátovým, adsorbované, výrobe, způsob

Text:

...je obdobná jako u neupravené anatasově a rutilové titanové běloby. Kompoziční pigmenty, zvláště T 102 - rutil 5 sasoą, je možno povrchové upravovat stejným způsobem jako samotný rutilový pigment a dají se aplikovat do všech druhů průmyslových výrobků jako povrchově upravená rutilová běloba.Předmětem vynálezu je způsob využití kyseliny sírová adsorbované na hydrátu T 302 na výrobu kompozičních pigmentů Ti 02 - anatas - CaS 04, Tioz anatas -...

Netoxický antikorozní molybdenanový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 262306

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jiráková Dagmar, Šrank Zlatko, Svoboda Miloslav, Hájek Bohumil, Pálffy Alexander, Charvát Ivo Ing, Trnka Jiří

MPK: C09C 1/00

Značky: molybdenanový, netoxický, antikorozní, pigment

Text:

...pro který je charakteristické dosažení shodných inhibičních účinků při podstatné nižším obsahu molybdenu, než je tomu u stávajících antikorozních molybdenanových pigmentü.Této výhody bylo dosaženo použitím pouze tzv. reaktivních nosičů (uhličitan vápenatý,hořečnatý, hořečnato-vápenatý, oxid hořečnatý, zinečnatý a jejich směsi) a jejich preparací určitým množstvím fosforečnanů za účelem úpravy reaktivity povrchu nosiče před vyloučením výhodné...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Donát Fedor, Kubátová Hana, Pálffy Alexander, Sládeček Linhard, Jiráková Dagmar, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Knápek Bernard, Braun Stanislav

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: antikorozní, fosforečnanové, bázi, železitého, titaničitého, železitým, oxidem, oxidů, neutrální, titaničitým, pigmenty, anorganické

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Způsob povrchové úpravy železitých nebo titaničitých anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262121

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podlézl Pavel, Pálffy Alexander, Kusák František, Šváb Milan, Kopečný František, Jánošík František, Tomášek Karel, Hejl Vlastimil

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: anorganických, železitých, titaničitých, způsob, úpravy, povrchové, pigmentů

Text:

...laboratorním teploměrem, elektroudou pro měření pH, bylo předloženo 1,5 l promyté suspenze železité červeně o koncentraci 190 g pigmentu/lýZa míchání při teplotě 23,0 °C byla přídavkem r-oztoku NaDH upravena hodnota pH suspenze na 7 a dále bylo přidáno 1,82 gramů S 102 V roztoku vodního sodného skla. Dále bylo k míchané suspenzi přidáno 1,03 grantu A 120, V roztoku síranu hlinitého a mícháno dále 3 D minut. Po této době byla vodečtena...

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dadák Vojtěch, Podmolík Jaroslav, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C01G 49/14

Značky: způsob, roztoku, železitého, výroby, síranu

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto, Dadák Vojtěch, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Novák Luboš

MPK: C09C 1/36

Značky: zpracování, výrobe, síranu, titanového, vzniku, titanové, způsob, železitého, odpadů, běloby

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Granulované hnojivo pro lesy, parky, sady, vinice a zahrady s neutralizačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261370

Dátum: 10.02.1989

Autori: Závodník Jiří, Jaššo Igor, Sahaj Milan, Pálffy Alexander, Steček Leopold, Křížala Josef

MPK: C05G 1/00

Značky: účinky, vinice, zahrady, neutralizačními, hnojivo, lesy, parky, sady, granulované

Text:

...využitím chemické reakce probíhajícív pevné fázi po slisování. Vynález využívá druhou z uvedených možnostíą/Ěráškový superfosfát a příměsi v něm obsažené reagují s mikromletým fosfátem, s dolomitem, ale takés močovinou. Vyrobené granule je proto nutno po lisování ponechat 1 až 2 dny v suchém skladu, aby směs dobře proreagova 1 a,a tím současně došlo ke zvýšení pevnosti částic. V důsledku probíhajících reakcí v pevné fázi po...

Způsob výroby stabilního titanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259731

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Balcárek Jan, Sahaj Milan, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: titanového, výroby, způsob, komplexu, stabilního

Text:

...práškového produktu se ziská přimísenim suchého, jemně mletého přírodního zeolitu k separovanému pevnému podílu. Při dostatečném přídavku zeolitu se pro-dukt získá přímo v rpráškové formě a není jej třeba již dosroušet. Pokud výrobek obsahuje hrudky, semele se na některém běžném, např. kolíkovém mlýně.Poměr kyseliny vinné a citrónové v reakčni směsi při působení na koncentrovanýroztok titanylsulfátu rozhoduje o povaze získaného...

Způsob výroby perleťových pigmentů se zlatým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259726

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jiráková Dagmar, Sládeček Linhart, Nečas Jiří, Pokorný Milan, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava

MPK: C09C 1/36

Značky: výroby, zbarvením, pigmentů, způsob, zlatým, perleťových

Text:

...a nejvhodnějším alkalickým uhličitanem je bezvodý nebo krystalický uhličitan sodný.Množství oxidu titaničitého se určí na základě interterenčního faktoru pro zlatou barvu, vyjadřující se množství oxidu titaničitého V mg/mz povrchu slidy. Tato hodnota se musí experimentálne zjistit na základě čistoty a jasnosti zlaté barvy VykalCĺnOVHného perleťového pigmentu jen s oxidem titaničitým a pohybuje se přibližně od 120 do V 180 mg/mĺ.rozplaví v...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křížala Josef, Sahaj Milan, Crha Miloš, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Balcárek Jan

MPK: C05D 9/02

Značky: stabilního, koncentrátů, výroby, rostlin, kapalného, doplňkové, použitelného, způsob, univerzálne, rozpustného, výživě, titanu

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Kompaktované fosforečné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259430

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sahaj Milan, Jaššo Igor, Kadera Jan, Prusek František, Závodník Jiří, Křížala Josef, Pálffy Alexander

MPK: C05B 21/00

Značky: kompaktované, fosforečné, hnojivo

Text:

...hodnotnotą surovinu se srovnatelnými fyzikálníml, chemickými i agrochemickými vlastnostmi.Granulované fosforečné hnojivo vynálezu je nutno pro kompaktování ponechat alespoň dva dny v suchém slçladu, aby směs dobře proreagovala a tím došlo k dalšímu zvýšení pevnosti častíc. současně při tom dojde k neutralizaci víc-iné kyseliny tosiorečné re.akcí s jemnou frakcí surovéhvo fosfátu. Přídavel-g jemné mletého přírvodního zeolitu zlepšuje...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258507

Dátum: 16.08.1988

Autori: Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Němeček Jiří

MPK: C01G 49/14

Značky: koagulačního, činidla, způsob, výroby

Text:

...na otevřených skládkách odpadní zelené skalioe a kyselých systémů z výroby titanové hělobypodle vynálezu sejevízpüsob, jehož podstata spočíva v tom, že pevný materiál těchto skládek se zkrápí kapalnou fází těchto skládek za přístupu vzduchu v takovém poměru jednotlivých složek, aby výsledný roztok obsahoval nejméně 90 původně dodaného železa, ale přitom ne více než 10 g/1 volné kyseliny sírové, přičemž kapalná fáze cirkuluje v uzavřeném...

Způsob odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243952

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krbálek Karel, Fuxa Lubomír, Krtek Václav, Láznieka Karel, Pálffy Alexander, Chlubna Blažej

MPK: C02F 3/34

Značky: dusičnanu, odstraňování, způsob, dusitanů

Text:

...i v zimních měsících, velice levnou biotechnologií.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu provedení a Pbdle připojeného výkresu, na němž je znázorněn.echematický řez půdním profilem. .Příklad 1 Má být denitrifikována povrchová nebo podzemní voda o koncen traci duaičnanů 100 mg 1 l Noš Bylo zjištěno, že teplota vodyv podzemí je 10 °C. Při poloprovozním pokusu s danou vodou, do které byl jako organický substrát dávkován...

Pigment pro základní a vrchní nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Braun Stanislav, Donát Feodor, Sládeček Linhard, Svoboda Miroslav, Kubátová Hana, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/02

Značky: pigment, základní, nátěrové, hmoty, vrchní

Text:

...suspenze se zfiltruje,vysuší a pomele.Srážení lze provést také obráceně tak, že se nejdřive k suspenzi oxidu železitého nebo oxidu titaničitého přidá kyselina fosforečná a pak se přidají vápenaté sloučeniny, výhodné vápenné mléko.Při použití uhličitanu vápenatého jako nosné látky se k suspehzi uhličitanu vápenatého o koncentrací 50 až 500 g/1, výhodně 250 až 350 g/1, přidá ekvivalentní množství kyseliny fosforečné podle toho, jaký...

Průchodka přívodů vysokofrekvenčního plošného transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246758

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimar

MPK: H01B 17/16

Značky: přívodů, plošného, průchodka, transformátoru, vysokofrekvenčního

Text:

...došlo ke zúžení proudové dráhy. Vzhledem k nízke indukční složce impedance přivodů je .pracovní napětí malé a vzhledem k nízké ohmické složce jsou zanedbatelné ztráty, čímž je dosaženo vyšší účinnosti celého isekundárního obvodu zdroje vysokotrekvenčního ohřevu.Na pripojených výkresech je na obr. 1znázorněna vprůchodka s trubkovým izolačním tělesem umístěným na izolační distanční desoe plošného vysokotrekveněního transformátoru. Na obr. 2 je...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hegner Pavel, Kadlas Pravdomil, Pálffy Alexander, Šulc Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: dusíkatohořečnatého, hnojiva, horečnatého, způsob, kapalného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243928

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tintira Milan, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav Doc:, Halámová Kvitoslava, Pálffy Alexander, Braun Stanislav

MPK: C06B 31/42

Značky: zmesných, zložka, trhavin

Text:

...lab-orované do niektorých druhov leteckých pum, trinitrotoluén je nahradzovaný kva-palnými kompoziciami na báze vodných roztokov hydrazín nitrátu a pod..Mnohé zo zložiek zmesných trhavín nachádzajú samotné čo raz významnejšie a ekonomicky atraktiuvnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva(napr. nafta, topné oleje a iné) na druhej strane sa však upúšia od aplikácie niektorých tradičných senzibilizátorov z toxikologiokých...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prusek František, Křížala Josef, Balcárek Jan, Závodník Jiří, Sahaj Milan, Jára Vladimír, Pálffy Alexander, Hrušák Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojiv, horečnatých, způsob, suspenzních, výroby

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Způsob přípravy modrého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239541

Dátum: 01.06.1987

Autori: Víška Jarmil, Pálffy Alexander

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexního, barviva, způsob, modrého, přípravy

Text:

...komponenty, kterou je 1-díezo-2-nąfto 1 ü-eulfonová kyeeline e kopuleění komponentou, kterou Ja-2-nftol a chroneeí reekčního produktu ezokopulaoe podle vynálezu tím,že ezokopuiąoe ee provádí za přítomnoeti dvojmoonéhopkationtu zinkn ve formě ąnokomplexu v množství 1.102 až 1.101 moluąpůeohvpříprevy metelokomplexního bąrviva konetituee 1 podle vynálezu Je realizován přídnvkem vodných roztoku anor~ geniokýoh eolí dvojmooného ketiontu...

Střešní větrací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav

MPK: F24F 12/00, F24F 7/02

Značky: střešní, větrací, jednotka

Text:

...ho automaticky řídit termostatem, umístärxým v praccvním pásmu.Listy klepek jsou v krajních polohách těaněny, aby množství vzduchu pronikajícího mezi občme prcudy bylo co nejmenší. Klapková část m je po straně opatřena první uzavíratslnou klapkou ,LL a druhou uzavíratelnou klapkou lg, ručné nebo automaticky otevíratelnými, kteą tymi je přiváděn a odvaděn vzduch přímo, bez využívaní akumulačních vložek, pro zajiětě ní letního Větrání .První...

Způsob zpracování odpadního roztoku síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Steček Leopold, Pálffy Alexander, Horák Stanislav, Závodník Jiří, Dadák Vojtěch, Schoedelbauer Vladimír

MPK: C05D 5/00, C01C 1/28

Značky: roztoku, zpracování, síranu, způsob, odpadního, amonného

Text:

...hsmojivla. oddelený, podvojný siraun hořečnato-amoniný je DOUŽÍÍ jako nový druh hořečnato-dusíkľatéhro hricijiva. Podle předběžného průzlłumu u zemědělských podníků je o toto hnojivło zájem, čímž je zajištěn jeho odbyt.P-odvojrný síraln hořečnato-amołnný je vhodným dusíkatým hnojivem na neutrálních a oalkalických půdách chudých horčíkem, dále pro Chmel, cibuli, česnek, křen, vřepku, hořčici apod.Pro dosažení mraximálního vyloučení...

Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého barnatými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249395

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pokorný Milan, Jiráková Dagmar, Stabryn Jaroslav, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Závodník Jiří, Sládeček Linhart, Šváb Milan, Hudeček František, Kalík Ladislav, Till Jiří, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/24, C01G 23/047, C01G 49/06...

Značky: způsob, oxidů, měrného, barnatými, pigmentů, železitého, zvýšení, sloučeninami, odporu, titaničitého

Text:

...pigmentu.Množství přidané barnaté soli mělo by se volit tak, aby v pigmentu nezůstaly přebytečne rozpustné Ba 2 ionty. V případě malého přebytku harnatých solí je možno provést další částečné vymytí pigmentu. Použije-li se Bas, přejde opět při sušení vlivem oxidace vzdušným kyslíkem v nerozpustný BaSO 4.Způsob zvýšení měrného odporu pigmentů oxidu železitého a oxidu titatiničitého podle vynálezu je charakterizován tím, že se k...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koutník Vilém, Jiráková Dagmar, Chaloupka Vladimír, Donát Teodor, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: pigment, výroby, antikorozní, způsob, jadrový

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Spôsob prípravy hnojiva s obsahom titánu alebo titánu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234349

Dátum: 01.03.1987

Autori: Liptáková Veronika, Kotvas František, Lúčanský Dušan, Nádvorník Róbert, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: obsahom, hnojiva, titanu, přípravy, železa, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy hnojiva obsahujúceho titán alebo titán a železo reakciou 1 hmot. dielu rozpustnej zlúčeniny titánu alebo titánu a železa s 2 až 18 hmot. dielmi kyseliny citrónovej, pričom reakčná zmes sa v priebehu alebo po reakcii s kyselinou citrónovou nechá reagovať s takým množstvom amoniaku, aby pH reakčnej zmesi bolo 4,5 až 8,0.

Vícefázový antikorózní pigment s fosforečnanem zinečnatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237475

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mlčoch Antonín, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Donát Feodor, Nedorost Miroslav, Knápek Bernard, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: vícefázový, antikorozní, pigment, zinečnatým, fosforečnanem

Zhrnutie / Anotácia:

Vícefázový antikorozní pigment s fosforečnanem zinečnatým na bázi pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého se připravuje tak, že se do vodné suspenze oxidu železitého nebo oxidu titaničitého za míchání a za zvýšené teploty přidá oxid zinečnatý v množství odpovídajícím 5 až 30 %, výhodně 10 až 15 % Zn3(PO4)2 . 2 H20 - 4 H20. Po homogenizaci suspenze se přidá během 30 až 120 minut ekvivalentní množství zředěné nebo koncentrované kyseliny...

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Donát Feodor, Pálffy Alexander, Braun Stanislav, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: výroby, jadrový, pigment, antikorozní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...

Organofilní perleťové pigmenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235636

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mlčoch Antonín, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar, Chaloupka Vladimír

MPK: C09C 1/36

Značky: organofilní, pigmenty, jejich, výroby, perleťové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organofilní perleťové pigmenty na základě slídových destiček potažených oxidy kovů, které jsou dodatečně povlečeny silikonovými sloučeninami - polyhydrogenmetylsiloxanem nebo polydimetylsiloxanem, nebo těmito sloučeninami s oxidem hlinitým a oxidem křemičitým se vyrábějí přidáváním vodného roztoku emulze polyhydrogenmetylsiloxanu nebo polydimetylsiloxanu k suspenzi slídy pokryté oxidy kovů za míchání. U perleťových pigmentů se zvýšenou...

Barvený anorganický pigment a plnivo a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232424

Dátum: 15.07.1986

Autori: Svoboda Lubor, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava

MPK: C09C 3/08

Značky: plnivo, způsob, pigment, barvený, anorganický, výroby, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Barvené anorganické pigmenty a plniva na bázi oxidu titaničitého litoponu, oxidu zinečnatého blanc-fixe oxidu železitého, oxidu křemičitého, caolinu a křídy, dodatečně povlečené organickými barevnými pigmenty, které jsou upevněny na jejich povrch pomocí kovových hydroxidů a/nebo oxidu křemičitého, se připravují tak, že se organický barevný pigment nanáší při teplotě 60 (C na podkladový materiál s upevňuje se pomocí kovových hydroxidů a/nebo...

Způsob výroby jehlicovitého y-oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232987

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dadák Vojtěch, Sýkora Vladimír, Bolf Vladislav, Šubrt Jan, Mašková Hana, Pálffy Alexander, Šolcová Alexandra, Gardián Jiří, Hejl Vlastimil, Mlčoch Antonín Csc, Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš, Zezula Jaromír

MPK: C01G 49/06

Značky: výroby, y-oxidu, způsob, železitého, jehlicovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru:záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém představuje způsob výroby y-Fe 2 0 3, vycházející z dvoustupňového oxidačního srážení roztoků FeSO4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v prvním kroku oxidačního srážení se z roztoku FeS04 za přístupu vzduchu alkalicky vysráží 20 až 60 % železnatých iontů, směs se homogenizuje bez přístupu vzduchu po dobu 0,25 až 1 hod s...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Halamová Květoslava, Daněk Lubomír, Braun Stanislav, Donát Fedor, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav

MPK: C09D 5/08

Značky: základní, nátěrová, hmota, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje známé antikorozní základní nátěrové hmoty pro ochranu kovových povrchů. Hmota podle vynálezu na bázi zinku, pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv obsahuje 5 až 67, s výhodou 17 až 35 dílů hmot. jádrového anorganického pigmentu opatřeného povlakem fosforečnanu zinečnatého v množství od 5 do 30 % hmot., vztaženo na hmotnost jádrového pigmentu 2 až 35 dílů plniva, např. talku, 17 až 30 dílů pojiva, např. alkydová...

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Sládeček Linhart, Pokorný Milan, Nedorost Miroslav

Značky: výroby, zlatého, pigmentů, perleťového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu s povlakem oxidu titaničitého a hematitu na částečkách slídy. Hydrolýzou titaničité soli se na částečkách slídy vyloučí nejprve hydrát oxidu titaničitého a na tento povrch se neutralizační hydrolýzou železnaté soli při konstantním pH (4 až 7) v přítomnosti silného oxidačního činidla vysráží 5 až 10 % hematitu. Produkt se zfiltruje, promyje, vysuší a kalcinuje při teplotě 800 až 950 °C. Pokrok dosažený...