Páleník Jozef

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5581

Dátum: 07.10.2010

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/00

Značky: izolovaný, koľajnicový, elektricky

Text:

...(na obr. nenaznačené) zhodného tvaru s tvarom profilu koľajnice l, uloženou v štrbine vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníc 1 alebo rozrezaním koľajnice 1 v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia.Spojovacia zostava 2 je umiestnená na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc 1, alebo ich častí,od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami 3, 4. Spojovaciu zostavu 2 tvorí dvojica kovových spojok 21, ktoré sú...

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2563

Dátum: 11.07.2000

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/54

Značky: elektricky, izolovaný, koľajnicový

Text:

...proñlovou vložkou uloženou vštrbine koľajnice a izolovanými oceľovými spojkami podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že izolácia medzi koľajnicou a spojkami je vytvorená jedinou homogénnou vytvrdzovanou izolačnou vrstvou.lzolačná vrstva zprekladaných sklenených rohoží a sklenených tkanín je pritom z výhodou zmáčaná izolačnou zmesou, obsahujúcou katalyzátorom wtvrditeľnú živicu. lzolačná zmes je tvorená minimálne 0,2 hmotn....

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239363

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fröhlich Ladislav, Schmiedl Juraj, Páleník Jozef, Chriašte1 Štefan

MPK: F25B 31/02

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...kompresor podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na excentri hriadeľa rotora elektroirnotora upevnené hlavné protizávažle pomocou-skrutky vmieste ložiska bloku, zo strany valca kompresora. Na rotore elektromotora je umiestnené ďalšie protizávažie, pozostávajúca aspoň z jedného plechu, pripevneného nitmi, ktoré sú súčasťou odliatku venca rotora, alebo pridavné protizávažie tvorí jeden odliatok s vencom rotora elektromotora.Výhodou...

Zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie vodičov prevažne kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229788

Dátum: 01.05.1986

Autori: Páleník Jozef, Sádovský Emil

MPK: C25D 5/02

Značky: lokálně, prierezu, převážně, galvanické, zariadenie, kruhového, vodičov, pokovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie zariadenia na lokálne galvanické pokovovanie vodičov hlavne pri pokovovaní drahými kovmi. Na časť vodiča sa vylúči galvanický povlak, zbytok zostane v pôvodnom stave. Na nekonečnom vodiči sa takto pravidelne opakuje lokálne pokovenie. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie pozostáva z trubky perforovanej v mieste lokálneho pokovenia vodiča, ktorý je navinutý po jej obvode.

Anorganický povlak na stavebnej keramike a azbestocementových výrobkov na báze vodného skla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217673

Dátum: 16.07.1982

Autori: Káčer Ladislav, Chren Filip, Páleník Jozef, Pach Ladislav, Červený Štefan

Značky: výrobkov, keramike, výroby, spôsob, stavebnej, vodného, azbestocementových, báze, anorganický, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silikátového priemyslu. Rieši anorganický povlak nanesený na stavebnú keramiku a azbestocementové výrobky na báze vodného skla obsahujúci kysličník zinočnatý a kysličník hlinitý, ktorý pozostáva zo 100 dielov vodného skla sodného s mólovým pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku sodnému 2,3 a 2,7, z 5 až 25 dielov urýchľovača tvrdnutia, ktorým sú metafosforečňany zo systému kysličník zinočnatý - kysličník hlinitý -...