Palček Peter

Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5971

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pavlanin Rastislav, Palček Peter, Radvan Roman, Špánik Pavol

MPK: G01N 3/34, G01N 3/32

Značky: materiálov, skúšky, únavové, zariadenie, gigacyklové

Text:

...výkonového napäťového striedača (VNS) a výstupného filtra (VF). Riadiaci obvod zariadenia pozostáva zo zdroja napájania riadiacich obvodov (ZNRO), meracej jednotky (MJ), mikroprocesora, pomocných riadiacich obvodov (PRO) a obvodov komunikačného rozhrania (OKR). K riadiacemu obvodu je pripojená zobrazovacia a ovládacia jednotka s tlačidlami a displejom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je bloková schéma zariadenia pre gigacyklové...

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 9/00

Značky: oscilácií, zariadenie, bezkontaktné, objektov, amplitudy, meranie

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Spôsob skúšania výstužných materiálov pre gumárenský priemysel a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284630

Dátum: 04.07.2005

Autori: Nový František, Kapusňák Peter, Janypka Peter, Palček Peter

MPK: G01N 29/16, G01H 11/06

Značky: materiálov, priemysel, spôsob, skúšania, gumárenský, vykonanie, zariadenie, výstužných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob skúšania výstužných materiálov pre gumárenský priemysel namáhaním pri ultrazvukových frekvenciách, kde na skúšobnú vzorku simulujúcu reálny gumárenský výrobok sa pôsobí elektrickým signálom vystupujúcim z ultrazvukového generátora privádzaného na piezokeramické dosky meniča. Tu sa mení na mechanické kmity s frekvenciou 20 000 až 60 000 Hz výhodne na 20 300 Hz pri teplote v mieste rozhrania od - 80 do 250 °C a vzniknuté mechanické kmity...

Zariadenie na výrobu identifikačných štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3914

Dátum: 08.09.2004

Autori: Palček Peter, Katerinčin Marián

MPK: B21D 24/16, B44B 5/00, B21D 22/02...

Značky: zariadenie, identifikačných, štítkov, výrobu

Text:

...5, podľa obr. 5, umiestnený za posuvným mechanizmom 4 je tvorený blokom 501 strihacieho mechanizmu 5 v ktorom je posuvne uložený strižník 502, Strižník 502 je uložený na vratných pružinách 503, ktoré zabezpečujú jeho návrat do východiskovej polohy. V iných príkladných vyhotoveniach môže byt návrat strižníka 502 zabezpečený iným mechanizmom vykonávajúcim priamočiary vratný pohyb, napr. napr. pneumatický, alebo hydraulický valec alebo...

Akustický prvok s premennou rezonančnou frekvenciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267080

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 11/08

Značky: frekvenciou, prvok, akustický, premennou, rezonančnou

Text:

...frekvenciou podľa obr. 1 pozostáva z dvoch duralových elektrőd l, medzi ktorými je zatmelená platnička 3 piezoelektrickej keramiky. K duralovým elektrödam l je pripojená cievka 1 s pohyblivým jarmom Q.Zmenou impedancie cievky vyvolanej zmenou polohy jarma § sa mení veľkost elektrického náboja, ktorý sa v dôsledku piezoelektrických vlastností platničky 3 vytvára na jej elektrödach l a tým sa mení i efektívny modul pružnosti platničky...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 11/08

Značky: měnič, akustických, detekciu, piezoelektrický, generáciu

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Zariadenie pre výrobu metastabilných nekryštalických materiálov z tekutého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226214

Dátum: 01.02.1986

Autori: Palček Peter, Puškár Anton

Značky: metastabilných, výrobu, zariadenie, nekryštalických, tekutého, stavu, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre výrobu metastabilných nekryštalických materiálov z tekutého stavu s prierezom kruhovým, pravouhlého štvoruholníka alebo prierezom tvaru súmerného podľa osi s kombináciou strán oblých a rovných, tvaru medzikružia, nekonečného pásu, skrutkovnice vyznačený tým, že vnútorná chladiaca plocha /1/ rotačne uloženého dutého kužeľa /2/ je opatrená priehlbňami /3/ alebo výstupkami /4/ tvaru skrutkovnice alebo medzikružia, pričom rotačne...