Pafčo Jozef

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Mokrý Jozef, Čamaj Vladimír, Jelemenský Ľudovít, Markoš Jozef, Pafčo Jozef, Beňo Ľuboš, Hojč Ján, Stanček František, Borišek Igor, Bitarová Jana

MPK: C07C 31/36, C07C 29/64

Značky: etylénchlórhydrínu, spôsob, bezvodého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283891

Dátum: 15.03.2004

Autori: Čamaj Vladimír, Hojč Ján, Stanček František, Pafčo Jozef, Beňo Ľuboš, Kopčan Anton, Krč Marián, Mokrý Jozef, Gregor Ľudovít, Kolísek Mikuláš

MPK: C07C 17/38, C07C 17/00

Značky: neutrálne, stabilizovaného, spôsob, trichlóretylénu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu z vopred vyrobeného trichlóretylénu technickej až chemickej čistoty alebo z priamo vyrobeného trichlóretylénu pôsobením stabilizačného systému so synergickým efektom bezprostredne po destilácii alebo rektifikácii.

Spôsob výroby aminoalkylchloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283256

Dátum: 19.03.2003

Autori: Pafčo Jozef, Čamaj Vladimír, Mokrý Jozef

MPK: C07C 209/00, C07C 209/06

Značky: spôsob, výroby, aminoalkylchloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hydrochloridov reakciou aminoalkoholov, N-aminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsulfínovej tak, že najskôr sa pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu ester kyseliny chlórsulfínovej.