Pach Ladislav

Sposob prípravy stabilizovaného alginátového gélu pre imobilizáciu buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260285

Dátum: 15.12.1998

Autori: Langfelder Ivan, Pach Ladislav, Báleš Vladimír, Malík Fedor

MPK: C12N 11/00

Značky: imobilizáciu, alginátového, mikroorganizmov, stabilizovaného, gelů, buniek, spôsob, přípravy

Text:

...algiuátu vápenateho, 0,5 až 12 °/o hmot. 0,1 až 0,4 Ca 0.SiO 2 kremičito-vápenatej zložky, z 0,1 až 0,5 hmot. hydroxyetylcelulózy, 0,1 až 0,5 0/0 hmot. siranu vápenatěho CaSO 4 alebo inej málorozpueínej vápenatej soli.Kremičitro-vápenatý gél zloženia 0,1 až 0,4 l CaO . SiO 2 nH 20 sa vytvára» reakciou koloiduých častíc SiO 2 veľkost častíc 16 až š 20 nm v roztoku CaC 12 chloridu vájpenatého. Koloidný roztok oxidu kremičiteho SiO 2 28 ...

Sposob solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260183

Dátum: 15.12.1998

Autori: Majling Ján, Breza Milan, Trubač Karol, Pach Ladislav, Novanský Josef

MPK: G21F 9/20

Značky: spôsob, látok, rádioaktívnych, kvapalných, solidifikácie

Text:

...vlastnosťou solidifikaciou získaného keramického materiálu je jeho hydrolytická odolnost. stanovila sa nasledovne1 g frakcie materiálu 0,05 až 0,25 mm sa vyluhuje v 50 ml destilovanej vody pri teplote 25 °C za trepania 24 hod. Odparok výluhu v mg na 1 g materiálu udáva hydrolytickú odolnosť. Výsledky sú uvedené v tabuľke.Nasledovné príklady solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok bližšie ilustrujú tento spôsob podľa...

Stojan k uchycení pytle na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258269

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vala Milan, Pach Ladislav, Gottwald Vojtěch, Machala Svatopluk

MPK: B65F 1/06

Značky: pytle, odpadky, stojan, uchycení

Text:

...skladování a manipulaoe, dále vysoká hmotnost, výrobní náročnost a vysoká cena. Rovněž způsob uchycení okraje pytle není uspokojivý, nehot přivazování či použití objímky nebo spon je pracné a spojene s možností ztráty upevňovacího prvku.Nevýhody známých řešení tohoto druhu jsou odstraněny stojanem k uchycení pytlů na odpadky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na jediné nosné tyčí, která se ustaví vpichem do země, je otočně uložen...

Elektrický uzemňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240044

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pach Ladislav

MPK: H02G 5/06

Značky: uzemňovač, elektricky

Text:

...souosých, do sebe zasunutých trubek s dutinou uvnitř,umožňujicich chlazení kontaktu kapalným nebo plynným chladjiimmédiem, což zvyšuje proudovou zatižitelnost uzemňovače.Přiklad provedeni vynálezu je uveden na přiloženém výkresu, kde je znázorněn uzemňovač v podélném řezu.Uzemnovač sestává z horní příruby 5, spojené izolační trubkou 2 pevné se spodní přírubou Š. Na horní přirubě 5 í na spodní přírubě Ž jsou uchyceny dva pevné růžícové...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pach Ladislav, Papánek Demeter, Jablonková Helena, Lapčík Ľubomír

MPK: C04B 24/10, E04B 1/80

Značky: spojivom, výroby, celulózovým, spôsob, doska, minerálnovláknitá, tepelnoizolačná

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Nehorľavá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229450

Dátum: 15.04.1986

Autori: Papánek Demeter, Pach Ladislav, Jančok Tibor, Juhás Otto

MPK: C04B 43/02, C01B 33/14

Značky: doska, spôsob, nehořlavá, izolačná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá izolačná doska pozostáva z anorganických vlákien alumosilikátov a spojiva. Podstatou riešenia je, že spojivom je sól kyseliny kremičitej modifikovaný silanolátom alkalických kovov, alebo kovov alkalických zemín.

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229408

Dátum: 15.04.1986

Autori: Moravčíková Soňa, Haraslín Štefan, Pach Ladislav, Moravčík Alfonz, Doktor František

Značky: sklených, vrstiev, vytvárania, rozptyľujúcich, bankách, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách najmä pre vákuovú techniku, ako sú žiarovky a pod., založený na elektrostatickom nanášaní rozptyľujúcich látok. Riešeným problémom je odstránenie zdraviu škodlivých látok z výrobného procesu a výrazné zhospodárnenie tohto procesu, čo sa dosahuje tým, že rozptyľujúce látky sa na vnútornú stenu banky nanášajú v podobe práškov, za sucha, pri normálnej teplote.

Minerálnovláknitá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bleha Karol, Šteflovičová Anna, Machalová Jana, Pach Ladislav, Papánek Demeter, Juhás Otto, Jančok Tibor

Značky: výroby, minerálnovláknitá, izolačná, spôsob, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby nehorľavých izolačných dosiek. Rieši zloženie a spôsob výroby nehorľavej izolačnej dosky pojenej modifikovaným hydrosólom SiO2. Doska pozostáva z 55 až 70 % hmot. minerálnych vlákien, z 8 až 25 % hmot. halloyzitu, z 3 až 12 % hmot. bentonitu, 0,02 až 0,2 % hmot. kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,2 % hmot. silanolátu sodného, 2,5 až 12 percent hmot. gélu kysličníka kremičitého a 0,2 až 1,2 % hmot. zložiek, ktorými sú...

Nehorľavá tepelno-izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226644

Dátum: 15.02.1986

Autori: Juhás Otto, Šteflovičová Anna, Machalová Jana, Pach Ladislav, Jančok Tibor

Značky: tepelno-izolačná, výroby, nehořlavá, doska, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá tepelno-izolačná doska zložená z minerálnych vlákien a spojiva SiO2 vyznačená tým, že pozostáva z 55 až 75 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných hydrosol SiO2, 10 až 25 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, kaolín alebo bentonit, 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,5 až 3 % hmotnostné škrobu a/alebo latexu, 1 až 2 % hmotnostných hydrofobizačnej emulzie, ktorou môže byť...

Tepelno-izolačná doska so škrobovým pojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226643

Dátum: 15.02.1986

Autori: Juhás Otto, Šteflovičová Anna, Pach Ladislav, Jančok Tibor

Značky: pojivom, doska, tepelno-izolačná, škrobovým

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelno-izolačná doska so škrobovým spojivom zložená z minerálnych vlákien a kysličníka kremičitého vyznačená tým, že je zložená z 60 až 80 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, bentonit alebo kaolín, z 5 až 10 % hmotnostných škrobu natívneho alebo zmazovatelého, z 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,2 až 5 % hmotnostných kysličníka kremičitého z htydrosolu, z...

Anorganický povlak na stavebnej keramike a azbestocementových výrobkov na báze vodného skla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217673

Dátum: 16.07.1982

Autori: Chren Filip, Červený Štefan, Káčer Ladislav, Pach Ladislav, Páleník Jozef

Značky: anorganický, stavebnej, výroby, výrobkov, spôsob, povlak, vodného, báze, keramike, azbestocementových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silikátového priemyslu. Rieši anorganický povlak nanesený na stavebnú keramiku a azbestocementové výrobky na báze vodného skla obsahujúci kysličník zinočnatý a kysličník hlinitý, ktorý pozostáva zo 100 dielov vodného skla sodného s mólovým pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku sodnému 2,3 a 2,7, z 5 až 25 dielov urýchľovača tvrdnutia, ktorým sú metafosforečňany zo systému kysličník zinočnatý - kysličník hlinitý -...