Pach Ladislav

Sposob prípravy stabilizovaného alginátového gélu pre imobilizáciu buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260285

Dátum: 15.12.1998

Autori: Báleš Vladimír, Malík Fedor, Langfelder Ivan, Pach Ladislav

MPK: C12N 11/00

Značky: gelů, stabilizovaného, imobilizáciu, mikroorganizmov, alginátového, přípravy, buniek, spôsob

Text:

...algiuátu vápenateho, 0,5 až 12 °/o hmot. 0,1 až 0,4 Ca 0.SiO 2 kremičito-vápenatej zložky, z 0,1 až 0,5 hmot. hydroxyetylcelulózy, 0,1 až 0,5 0/0 hmot. siranu vápenatěho CaSO 4 alebo inej málorozpueínej vápenatej soli.Kremičitro-vápenatý gél zloženia 0,1 až 0,4 l CaO . SiO 2 nH 20 sa vytvára» reakciou koloiduých častíc SiO 2 veľkost častíc 16 až š 20 nm v roztoku CaC 12 chloridu vájpenatého. Koloidný roztok oxidu kremičiteho SiO 2 28 ...

Sposob solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260183

Dátum: 15.12.1998

Autori: Trubač Karol, Majling Ján, Breza Milan, Novanský Josef, Pach Ladislav

MPK: G21F 9/20

Značky: rádioaktívnych, spôsob, solidifikácie, kvapalných, látok

Text:

...vlastnosťou solidifikaciou získaného keramického materiálu je jeho hydrolytická odolnost. stanovila sa nasledovne1 g frakcie materiálu 0,05 až 0,25 mm sa vyluhuje v 50 ml destilovanej vody pri teplote 25 °C za trepania 24 hod. Odparok výluhu v mg na 1 g materiálu udáva hydrolytickú odolnosť. Výsledky sú uvedené v tabuľke.Nasledovné príklady solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok bližšie ilustrujú tento spôsob podľa...

Stojan k uchycení pytle na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258269

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pach Ladislav, Machala Svatopluk, Gottwald Vojtěch, Vala Milan

MPK: B65F 1/06

Značky: pytle, uchycení, odpadky, stojan

Text:

...skladování a manipulaoe, dále vysoká hmotnost, výrobní náročnost a vysoká cena. Rovněž způsob uchycení okraje pytle není uspokojivý, nehot přivazování či použití objímky nebo spon je pracné a spojene s možností ztráty upevňovacího prvku.Nevýhody známých řešení tohoto druhu jsou odstraněny stojanem k uchycení pytlů na odpadky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na jediné nosné tyčí, která se ustaví vpichem do země, je otočně uložen...

Elektrický uzemňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240044

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pach Ladislav

MPK: H02G 5/06

Značky: elektricky, uzemňovač

Text:

...souosých, do sebe zasunutých trubek s dutinou uvnitř,umožňujicich chlazení kontaktu kapalným nebo plynným chladjiimmédiem, což zvyšuje proudovou zatižitelnost uzemňovače.Přiklad provedeni vynálezu je uveden na přiloženém výkresu, kde je znázorněn uzemňovač v podélném řezu.Uzemnovač sestává z horní příruby 5, spojené izolační trubkou 2 pevné se spodní přírubou Š. Na horní přirubě 5 í na spodní přírubě Ž jsou uchyceny dva pevné růžícové...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pach Ladislav, Jablonková Helena, Lapčík Ľubomír, Papánek Demeter

MPK: C04B 24/10, E04B 1/80

Značky: minerálnovláknitá, výroby, celulózovým, doska, tepelnoizolačná, spojivom, spôsob

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Nehorľavá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229450

Dátum: 15.04.1986

Autori: Papánek Demeter, Juhás Otto, Pach Ladislav, Jančok Tibor

MPK: C04B 43/02, C01B 33/14

Značky: doska, spôsob, nehořlavá, výroby, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá izolačná doska pozostáva z anorganických vlákien alumosilikátov a spojiva. Podstatou riešenia je, že spojivom je sól kyseliny kremičitej modifikovaný silanolátom alkalických kovov, alebo kovov alkalických zemín.

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229408

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haraslín Štefan, Pach Ladislav, Doktor František, Moravčíková Soňa, Moravčík Alfonz

Značky: spôsob, rozptyľujúcich, sklených, vytvárania, bankách, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách najmä pre vákuovú techniku, ako sú žiarovky a pod., založený na elektrostatickom nanášaní rozptyľujúcich látok. Riešeným problémom je odstránenie zdraviu škodlivých látok z výrobného procesu a výrazné zhospodárnenie tohto procesu, čo sa dosahuje tým, že rozptyľujúce látky sa na vnútornú stenu banky nanášajú v podobe práškov, za sucha, pri normálnej teplote.

Minerálnovláknitá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Juhás Otto, Machalová Jana, Jančok Tibor, Bleha Karol, Šteflovičová Anna, Pach Ladislav, Papánek Demeter

Značky: výroby, minerálnovláknitá, doska, izolačná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby nehorľavých izolačných dosiek. Rieši zloženie a spôsob výroby nehorľavej izolačnej dosky pojenej modifikovaným hydrosólom SiO2. Doska pozostáva z 55 až 70 % hmot. minerálnych vlákien, z 8 až 25 % hmot. halloyzitu, z 3 až 12 % hmot. bentonitu, 0,02 až 0,2 % hmot. kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,2 % hmot. silanolátu sodného, 2,5 až 12 percent hmot. gélu kysličníka kremičitého a 0,2 až 1,2 % hmot. zložiek, ktorými sú...

Nehorľavá tepelno-izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226644

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šteflovičová Anna, Machalová Jana, Pach Ladislav, Juhás Otto, Jančok Tibor

Značky: doska, tepelno-izolačná, výroby, nehořlavá, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá tepelno-izolačná doska zložená z minerálnych vlákien a spojiva SiO2 vyznačená tým, že pozostáva z 55 až 75 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných hydrosol SiO2, 10 až 25 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, kaolín alebo bentonit, 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,5 až 3 % hmotnostné škrobu a/alebo latexu, 1 až 2 % hmotnostných hydrofobizačnej emulzie, ktorou môže byť...

Tepelno-izolačná doska so škrobovým pojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226643

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šteflovičová Anna, Juhás Otto, Jančok Tibor, Pach Ladislav

Značky: doska, škrobovým, tepelno-izolačná, pojivom

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelno-izolačná doska so škrobovým spojivom zložená z minerálnych vlákien a kysličníka kremičitého vyznačená tým, že je zložená z 60 až 80 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, bentonit alebo kaolín, z 5 až 10 % hmotnostných škrobu natívneho alebo zmazovatelého, z 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,2 až 5 % hmotnostných kysličníka kremičitého z htydrosolu, z...

Anorganický povlak na stavebnej keramike a azbestocementových výrobkov na báze vodného skla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217673

Dátum: 16.07.1982

Autori: Chren Filip, Páleník Jozef, Červený Štefan, Pach Ladislav, Káčer Ladislav

Značky: keramike, vodného, povlak, výrobkov, výroby, spôsob, stavebnej, báze, anorganický, azbestocementových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silikátového priemyslu. Rieši anorganický povlak nanesený na stavebnú keramiku a azbestocementové výrobky na báze vodného skla obsahujúci kysličník zinočnatý a kysličník hlinitý, ktorý pozostáva zo 100 dielov vodného skla sodného s mólovým pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku sodnému 2,3 a 2,7, z 5 až 25 dielov urýchľovača tvrdnutia, ktorým sú metafosforečňany zo systému kysličník zinočnatý - kysličník hlinitý -...