Otten Martina

Herbicídna zmes obsahujúca 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát a pomocnú látku, spôsob jej prípravy a spôsob ničenia nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286591

Dátum: 02.01.2009

Autori: Berghaus Rainer, Vantieghem Herve, Kibler Elmar, Bratz Matthias, Otten Martina, Sievernich Bernd

MPK: A01N 43/72

Značky: přípravy, obsahujúca, spôsob, 3-heterocyklyl-substituovaný, látku, benzoylový, ničenia, nežiaducej, herbicídna, derivát, vegetácie, pomocnú

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahuje a) 3-heterocyklyl-substitutovaný benzoylový derivát vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1 znamená chlór, metyl R2 znamená metylsulfonyl R3 predstavuje vodík X znamená 4,5-dihydroizoxazolyl R4 predstavuje pyrazol vzorca (II), ktorý je pripojený v polohe 4, pričom R5 znamená vodík, R6 predstavuje metyl, alebo ich soli, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, b) pomocnú látku, ktorá zahrnuje: i)...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Wagner Oliver, Otten Martina, Engel Stefan, Rheinheimer Joachim, Mayer Guido, Walter Helmut, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 43/48, A01N 43/02, A01N 43/72...

Značky: kompozície, herbicídov, přípravy, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, použitie, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Misslitz Ulf, Mayer Guido, Walter Helmut, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Otten Martina, Kardorff Uwe, Gebhardt Joachim, Rack Michael, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Baumann Ernst, Götz Norbert, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00, C07D 261/00...

Značky: 3-heterocyklyl-substituované, obsahom, kompozície, použitie, spôsob, benzoylderiváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Misslitz Ulf, Walter Helmut, Harreus Albrecht, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Vossen Marcus, Otten Martina, König Hartmann, Kardorff Uwe, Plath Peter, Rang Harald, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise

MPK: A01N 43/48, A01P 13/00, C07D 409/00...

Značky: ktorý, přípravy, derivát, spôsob, herbicídny, pyrazolylbenzoylu, prostriedok, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Synergicky účinné herbicídne zmesi, herbicídne kompozície s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285058

Dátum: 24.04.2006

Autori: Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Landes Max, Kibler Elmar, Otten Martina, Vantieghem Herve, Sievernich Bernd

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00

Značky: spôsob, účinné, použitie, obsahom, zmesí, kompozície, synergický, herbicídne, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka synergických herbicídnych zmesí obsahujúcich A) najmenej jeden 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R3 znamenajú vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylsulfinyl alebo alkylsulfonyl R2 predstavuje heterocyklický zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej: tiazol-2-yl, tiazol-4-yl, tiazol-5-yl, izoxazol-3-yl,...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Walter Helmut, Reinheimer Joachim, Engel Stefan, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Rack Michael, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Misslitz Ulf, Götz Norbert, Otten Martina

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Herbicídna zmes obsahujúca 3-heterocyklylsubstituované benzoylové deriváty, dusíkaté hnojivo a pomocnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284544

Dátum: 16.05.2005

Autori: Bratz Matthias, Berghaus Rainer, Kibler Elmar, Otten Martina, Sievernich Bernd

MPK: A01N 43/80, C05G 3/02, A01N 43/78...

Značky: deriváty, herbicídna, benzoylové, 3-heterocyklylsubstituované, látku, pomocnú, hnojivo, obsahujúca, dusíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahujúca a) herbicídne účinné množstvo 3-heterocyklylsubtituovaného benzoylového derivátu všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R2 znamenajú vodík, halogén, C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkyltioskupinu, C1-C6-alkylsulfinylovú skupinu, C1-C6-alkylsulfonylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu R3 predstavuje vodík, halogén, C1-C6-alkylovú...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Plath Peter, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Otten Martina, Kardorff Uwe, Götz Norbert, Hill Regina Luise, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Vossen Marcus, Walter Helmut

MPK: C07D 409/06, A01N 43/56, C07D 411/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Witschel Matthias, Walter Helmut, Baumann Ernst, Hill Regina Luise, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Otten Martina, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto, Rheinheimer Joachim, Kardorff Uwe

MPK: A01N 33/24, C07C 251/60, A01N 33/26...

Značky: kompozície, použitie, přípravy, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Plath Peter, Engel Stefan, Hill Regina Luise, Misslitz Ulf, Vossen Marcus, Walter Helmut

MPK: C07D 339/08, C07D 327/06, A01N 43/32...

Značky: přípravy, prostriedky, medziprodukty, spôsob, přípravu, herbicídne, hetaryolderiváty, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.