Oswald Anton

Kontaktné polyuretánové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267932

Dátum: 12.02.1990

Autori: Preťo Jozef, Hanzlík Stanislav, Oždáni Ján, Korcová Daniela, Oswald Anton, Bagin Ivan, Jehlár Peter

MPK: C09J 3/14

Značky: kontaktné, polyuretanové, lepidlo

Text:

...kyseliny a v dôsledku toho dochaza k zväčseniu kontaktnej adhezie a otvorenej doby lepidla. Pridavkon oxidov alkalických kovov sa výhodne upravi pH, čin sa zabráni hydrolýze polyuretanoveho lepidla. Lepidlo podle vynàlezu umožňuje spájanie alebo obalovanie obuvnickych spodkových dielcov, hlavne podpätkov a klinov na báze zmesi terpolyuerov akrylonitrilbutadiěnstyrěnu a homo-a/alebo kopolynerni vinylchloridu obsahujúcej nizkonôlekularne...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Svatopluk, Ladzianský Vladimír, Jehlár Peter, Oswald Anton, Gahér Jozef, Kubyniová Eva, Dimun Milan

MPK: C08K 3/34

Značky: plnivo, obuvníckych, materiály, spodkových, dielov, výrobu

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Lakovacia a lepiaca kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260796

Dátum: 12.01.1989

Autori: Turčány Jozef, Oswald Anton, Jehlár Peter

MPK: C09J 3/12

Značky: kompozícia, lakovacia, lepiaca

Text:

...sú známe lepiace kompozície, z ktorých prvá je na báze polywretânového kaučuku v kombinácii v roztoku s tuhým kiaučuko-m, fenolátom titánu, zirkónu a/.alebo hliníka a niekedy so zlúčeninami obsahujücimi hydroxylově skupiny. Druhá lepiaca kompozícia obsahuje polyuretán s koncovými NGC-skupinami, 20 .až 40 °/o-ný roztok perchlörvinylovej živice v etylvacetate,polyizokyanát a oxyetylovaný ester alkylfenolu. Tretia známa lepiaca kompozícia je...

Lahčený stielkový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257458

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jehlár Peter, Červinka Miroslav, Ševčík Bohumil, Oswald Anton, Kostka Pavel

MPK: A43B 13/38

Značky: stielkový, ľahčený, materiál

Text:

...bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického uskutečnenia, kde množstvá zložiek sú uvádzané v hmotnostných dieloch.Lahčený stlelkový materiál, zvlášť pre športovú obuv na volejbal. bol vytvorený z bodovospojených vrstiev. Prvú vrstvu tvorilo bavlnené ARA frotě a druhú vrstvu mechanicky Iahčenýpolyvinylchlorid obsahujúci nasledovné zložkypolyvinylchlorid pastotv polyvinylchlorid suspenz 3 dibutylftalát, oleát sodný dibutylcindimaleinát...

Obuvnícky materiál na výrobu spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252015

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan, Oswald Anton, Jehlár Peter, Gajdoš František

MPK: C08K 3/36

Značky: spodkových, dielov, výrobu, obuvnický, materiál

Text:

...vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady. Všetky množstva zložiekV hnietiči sa pripraví zmes postupnýmbutadién-styrenový elastomér .S 6435 hydrooxid kremičitý 34,1 aktívny oxid zinočnatý 2,85 trietanolamin 2,3 0/0 stearín III 1,7 0/0Hydrooxid kremičitý bol pripravený vmiešaním 43 °/o objemu kyslého sólu kyseliny krenličitej do roztoku kremičitanu sodného o koncentrácii 300 g oxidu kremičitého na 1 l roztoku, pri teplote 60 °C, po dobu...

Spôsob výroby 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251537

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Jozef, Zeman Svatopluk, Oswald Anton, Dimun Milan

MPK: C07D 471/08

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Text:

...hexametyiéntetramínu (0,2 móle vo forme 37,5 0/0 vodného roztoku a 38 g dwsitanu sodného 0,55 móla vo forme 30 vodného roztoku. P-o vychladení tejto zmesi na 0 °C sa dávkuje 132 ml 20,16 0/0 kyseliny dusičnej 0,47 móla tak, aby nätok trval 10 minút a teplota reakčrnej zmesi nepiresiahla 10 °C. Po desatminúltovom doreagovauí pri 1 D až 15 °C sa rea-kčná zmes filtruje a následne na kýslý produkt pôsobí 20 0/0 vodným roztokom ułhlíčitanu...

Zařízení pro popouštění osnovy tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240283

Dátum: 15.06.1987

Autori: Polák Vladimar, Klimko Jozef, Oswald Anton, Zácsiková Agnesa

MPK: D03D 49/06

Značky: tkacího, osnovy, popouštění, stroje, zařízení

Text:

...změn-ou napětí osnovy řešení podle vynálezu umožňuje použití dostatečně tuhého prsníku při současné vyšší citlivosti snímaní napětí.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znazorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný schématický pohled na tkací stroj v nárysu a obr. 2 schématickýpříčný řez tkacím strojom podle čáry Il-vI-lMezi bočnioemi 1, 2 tkacího stroje je otočně uložeąna dvojice osnovních válů 3, 4 s navinutými osnovními...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jehlár Peter, Gajdoš František, Podmanický Jozef, Turčány Jozef, Oswald Anton, Ďurian Anton

MPK: C08J 3/24, C08J 9/10, C08L 23/26...

Značky: spôsob, výroby, polyolefínov, ľahčených, sieťovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jahnel Richard, Oswald Anton

MPK: C08F 4/34, C08K 5/14, C08F 14/06...

Značky: peroxidu, suspenzí, přítomnosti, polymerace, způsob

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kamenický Ivan, Oswald Anton, Ambrož František, Cvengrošová Zuzana, Ha1ko Miron, Host Miroslav, Ilavský Ján, Vrkoe Jan, Marcinka Peter, Burian Jozef, Hronec Milan

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Modifikovaný alkylfenolický rezol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234384

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jarolímek Přemysl, Klátil Karel, Oswald Anton, Gajdoš František, Filip Oldřich, Jehlár Peter

MPK: C06L 61/06

Značky: rezol, alkylfenolický, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí nového alkylfenolického rezolu použitelného jako aditiva pro chloroprenová lepidla, vytvářející spoje o vysoké tepelné odolnosti. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje modifikovaným alkalfenolickým rezolem, který se připraví postupnou alkalickou a kyselou kondenzací alkylfenolů s alkylem C3 až C8, dianu a formaldehydu ve vodném prostředí. Alkalická kondenzace se provede při teplotě 50 až 70 °C za přítomnosti...

Ľahčené sieťované polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225190

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jehlár Peter, Oswald Anton, Turčány Jozef, Gajdoš František

Značky: sieťované, polyolefiny, ľahčené

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahčené sieťované polyolefíny pre obuvnícke aplikácie o mernej hmotnosti do 150 kg/m3, pozostávajúce z polyolefínu alebo zmesi polyolefínov, organického peroxidu, chemického nadúvadla, vyznačujúce sa tým, že obsahujú kysličníky horčíka, kremíka, bária, vápnika, alebo uhličitany týchto prvkov modifikované vyššími mastnými kyselinami, v množstve 0,1 až 25 % hmotnostných.

Roztokové obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230472

Dátum: 01.03.1986

Autori: Oswald Anton, Klátil Karel, Gajdoš František, Jarolímek Přemysl, Jehlár Peter, Filip Oldřich

MPK: C09J 3/16

Značky: obuvnícke, roztokové, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka roztokového obuvníckeho lepidla Rieši problém výhodného zloženia lepidla so zvýšenou teplostálosťou a konečnou pevnosťou spoja. Podstata vynálezu spočíva v tom,že lepidlo pozostáva zo 14 až 21 % hmot. chloroprénového kaučuku, 0,1 až 2 % hmot. kysličníkov kovov alkalických zemín, 20 až 35 % hmot. toluénu, 18 až 40 % hmot. benzínu, 10 až 25 % hmot. etylacetátu, 0,1 až 5 % chlorovaného prírodného kaučuku s 40 až 70 % hmot. obsahom...

Disperzné obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216874

Dátum: 31.10.1984

Autori: Štrba Ján, Oswald Anton

Značky: obuvnícke, disperzné, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka disperzného obuvníckeho lepidla, najmä na lepenie vlepovacích opätkov. Rieši problém optimálneho zloženia lepidla a vzájomný pomer zložiek za účelom univerzálneho použitia. Podstata vynálezu spočíva v tom, že disperzné lepidlo obsahuje 1-37 hmot. % polyvinylacetátovej disperzie a 60-96 hmot. % kondenzátu formaldehydu s močovinou alebo formaldehydu s fenolom alebo formaldehydu s melamínom vo vodnom zásaditom prostredí o hodnote...