Oshlack Benjamin

Perorálna aplikačná forma s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca oxykodon a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288220

Dátum: 23.07.2014

Autori: Prater Derek, Wright Curtis, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/485, A61K 31/00, A61K 9/00...

Značky: perorálna, uvoľňovaním, oxykodón, použitie, aplikačná, predĺženým, forma, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna aplikačná lieková forma s predĺženým uvoľňovaním jednej účinnej zložky vybranej z oxykodonu a soli oxykodonu, ktorá obsahuje (a) dvojvrstvové jadro obsahujúce: (i) liečivovú vrstvu obsahujúcu analgeticky účinné množstvo uvedeného oxykodonu alebo soli oxykodonu a (ii) vytesňujúcu vrstvu alebo vypudzujúcu vrstvu obsahujúcu osmopolymér a osmagent zvolený zo skupiny pozostávajúcej z chloridu sodného, chloridu draselného, síranu...

Bezpečné perorálne zloženia opiátových agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287107

Dátum: 11.11.2009

Autori: Haddox David, Wright Curtis, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/485, A61K 38/00, A61K 47/02...

Značky: zloženia, bezpečné, agonistov, opiátových, perorálne

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne liekové formy obsahujú (i) opiátového agonistu v uvoľniteľnej forme a (ii) sekvestrovaného opiátového antagonistu, ktorý sa prakticky neuvoľňuje, ak sa lieková forma podá intaktná, takže pomer množstva antagonistu uvoľneného z uvedenej liekovej formy po nedovolenom zaobchádzaní k množstvu uvedeného antagonistu uvoľneného z uvedenej intaktnej liekovej formy je asi 4 : 1 alebo väčší, založený na rozpustení uvedenej liekovej formy v 1...

Farmaceutické kombinácie hydrokodónu a naltrexonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7455

Dátum: 09.09.2004

Autori: Wright Curtis, Breder Chris, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 9/00, A61K 31/485, A61K 9/22...

Značky: naltrexonu, farmaceutické, kombinácie, hydrokodónu

Text:

...je poskytnúť taký spôsob výroby perorálnej liekovej formy hydrokodónu, že bude mat menší potenciál k zneužitiu.0016 Tieto a iné ciele sa dosiahnu pomocou predloženého vynálezu.0017 V rámci určitých uskutočnení vynálezu, ktorú sú tu opísanć, lieková forma poskytuje predĺžené uvoľňovanie hydrokodónu, naltrexonu, alebo predĺžené uvoľňovanie oboch činidiel.0018 V rámci určitých uskutočnení vynálezu, ktoré sú tu opísanć, lieková forma...

Výrobky na podávanie opioidov odolné proti narušeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7305

Dátum: 19.04.2004

Autori: Chasin Mark, Vashi Vijay, Van Buskirk Glenn, Huang Hua-pin, Oshlack Benjamin

MPK: A61P 25/00, A61K 9/14, A61K 31/485...

Značky: odolné, podávanie, proti, opioidov, narušeniu, výrobky

Text:

...niektorých uskutočnení opísaných V tomto texte je získať peorálnu aplikačnú formu obsahujúcu opioidnú antagonistickú fonnuláciu, ktorá by bola užitočná pri znižovaní potenciálu pre abúzus opioídného agonistu, bez toho, že by nepriaznivo ovplyvňovala analgetické účinky opioídného agonistu alebo viedla k možnosti, že sa prejaví odvykacíÚlohou niektorých riešení opísaných v tomto texte je získať perorálnu aplikačnú formu obsahujúcu účinnú...

Výrobky na podávanie opioidov a iných liečiv, u ktorých je pravdepodobnosť abúzu, odolné proti narušeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12078

Dátum: 19.04.2004

Autori: Chasin Mark, Oshlack Benjamin, Van Buskirk Glenn, Huang Hua-pin, Vashi Vijay

MPK: A61K 9/14, A61K 45/06, A61K 31/485...

Značky: výrobky, pravdepodobnosť, ktorých, abúzu, odolné, opioidov, liečiv, proti, narušeniu, podávanie, iných

Text:

...dispozícii pre okamžité uvoľňovanie.Úlohou niektorých uskutočnení tohto vynálezu je získať perorálnu aplikačnú formu obsahujúcu častice opioidného agonistu a sekvestrované častice antagonistu, pričom častice agonistu a častice antagonistu si sú podobné napríklad vzhľadom, textúrou, pachom, chuťou,tvrdosťou, tvarom, veľkosťou a/alebo kombináciou týchto znakov, alebo sú na základe jednejalebo viac z týchto vlastností navzájom prakticky...

Výrobky na podávanie opioidov a iných liečiv, odolné proti narušeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19928

Dátum: 19.04.2004

Autori: Vashi Vijay, Huang Hua-pin, Van Buskirk Glenn, Chasin Mark, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/485, A61P 25/04, A61K 9/14...

Značky: opioidov, výrobky, podávanie, liečiv, proti, odolné, narušeniu, iných

Text:

...opioidného antagonistu, ktorý tak môže brániť abúzu vďÚlohou niektorých uskutočnení tohto vynálezu je ziskat perorálnu aplikačnú formuobsahujúcu účinnú dávku opioidného agonístu vo forme s riadeným uvoľňovaním, ktorá pri narušení neuvolní všetko množstvo agonístu, ktoré je k dispozícii pre okamžité uvoľÚlohou niektorých uskutočnení tohto vynálezu je získať perorálnu aplikačnú formuobsahujúcu častice opioidného agonístu a sekvestrované...

Farmaceutické kompozície obsahujúce opioidné analgetikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9373

Dátum: 15.08.2003

Autori: Huang Hua-pin, Gullapalli Rampurna, Oshlack Benjamin, Machonis Meredith

MPK: A61K 9/16, A61K 9/14

Značky: ópioidné, obsahujúce, analgetikum, kompozície, farmaceutické

Text:

...tento vynález, ktorý je sčasti zameraný na farmaceutickú formuláciu obsahujúeu liečivo, povlak tvoriaci difúznu bariéru a povlak obsahujúciPredmetom vynálezu je substrátová formulácia definovaná v nároku 1.V niektorých Liskutočneniach rarmaceutická formulácia zahrnuje farmaceutickývhodnú ínertnú guľôčkovú formuláciu.V niektorých uskutočneniaeh povlak obsahujúci hydrofóbnu látku umožňuje riadenéV niektorých uskutočneniach povlak obsahujúci...

Farmaceutické kompozície obsahujúce opioidného antagonistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9001

Dátum: 15.08.2003

Autori: Gullapalli Rampurna, Huang Hua-pin, Machonis Meredith, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 9/50

Značky: obsahujúce, kompozície, antagonistu, farmaceutické, opioidného

Text:

...opioidný antagonista, liečivo je kladne nabité.F armaceutická fonnulácia podľa vynálezu obsahuje substrát obsahujúci opioidného antagonistu, povlak tvoriaci difúznu bariéru, ktorý obsahuje aniónový polymér, nanesený na substráte, a povlak obsahujúci hydrofóbnu látku nanesený na povlaku tvoriacom difúznuV niektorých uskutočneniach farrnaceutická formulácia podľa vynálezu obsahuje substrát obsahujúci opioidné analgetikum, povlak...

Kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5932

Dátum: 26.03.2003

Autori: Wright Curtis, Oshlack Benjamin, Sackler Richard

MPK: A61K 9/14, A61K 9/16, A61K 9/22...

Značky: uvoľňovaním, potiahnuté, kompozície, predĺženým, gélom

Text:

...dokumenty citované v tomto texte, vrátanepredchádzajúcich, sú v svojej celosti zahrnuté formou0009 Predmetom vynálezu je poskytnúť kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním.0010 Predmetom určitých uskutočnení vynálezu je poskytnúť perorálnu liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcu účinnú látku potiahnutú gélovým poťahom s predĺženým uvoľňovaním, kde gélový poťah poskytuje predĺžené uvoľňovanie účinnej látky z liekovej...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283082

Dátum: 27.12.2002

Autori: Goldenheim Paul, Kaiko Robert, Chasin Mark, Pedi Frank, Sackler Richard, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 9/50, A61K 31/485

Značky: aplikačná, forma, uvoľňovaním, regulovaným, perorálna, tuhá

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z množstva inertných farmaceutických guľôčok potiahnutých analgeticky účinným množstvom opiátového analgetika alebo zmesou opiátových analgetík, alebo ich solí, pričom inertné farmaceutické guľôčky sú prekryté povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283081

Dátum: 27.12.2002

Autori: Oshlack Benjamin, Kaiko Robert, Pedi Frank, Goldenheim Paul, Chasin Mark, Sackler Richard

MPK: A61K 9/50, A61K 31/485

Značky: perorálna, regulovaným, forma, aplikačná, tuhá, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z analgeticky účinného množstva opiátového analgetika alebo zmesi opiátových analgetík, alebo ich solí, potiahnutých povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky alebo zabudovaných do matrice regulujúcej jeho uvoľňovanie, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900 ml vodného tlmivého roztoku, pH...

Formulácie opoídneho agonistu s uvoľniteľným a oddeleným antagonistom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6257

Dátum: 06.08.2002

Autori: Breder Christopher, Oshlack Benjamin, Wright Curtis

MPK: A61K 31/445, A61K 31/44

Značky: uvoľniteľným, agonistu, odděleným, antagonistom, opoídneho, formulácie

Text:

...vynálezu je poskytnúť spôsob prevencie abusu perorálne opioidnej Iiekovej formy, kde lieková forma tiež zahrnuje dávku opoídneho antagonistu, ktorý je oddelený, napr. nie je biologicky dostupný, ked je dávka podávaná neporušená, ale je biologicky dostupný, ked je s liekovou formou neoprávnene manipulované (napr. pri pokusu zneužiť dávku opoídneho analgetika),a dávku antagonistu, ktorý je uvoíniteľný, aby zaistil požadovaný účinok.0014...

Farmaceutická kombinácia oxykodónu a naloxónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5266

Dátum: 18.07.2002

Autori: Breder Christopher, Colucci Robert, Howard Stephen, Oshlack Benjamin, Wright Curtis

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/56...

Značky: oxykodonu, kombinácia, naloxónu, farmaceutická

Text:

...naloxónu alebo jeho soli, Iieková forma pri testovaní in vitro prístrojom USP I (Basket Method) podľa USA Pharmacopeia XXlV (2000) pri 100 rpm v 900 ml simulovanej žaludúdočnej tekutiny (SGF) v 37 °C vedie na rozpustenie naloxónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, ktoré je vrozmedzí i 30 vzhľadom k rýchlosti rozpustenia oxykodónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli za 1 hodinu, 4 hodiny a 12 hodín. Napríklad ak rýchlosť...

Prostriedok s udržiavaným uvoľňovaním a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280534

Dátum: 09.08.1995

Autori: Prater Derek Allan, Kaiko Robert, Heafield Joanne, Sackler Richard, Goldenheim Paul, Leslie Stewart Thomas, Smith Kevin John, Miller Ronald Brown, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Pedi Frank, Knott Trevor John, Oshlack Benjamin, Chasin Mark

MPK: A61K 31/485, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: spôsob, prostriedok, udržiavaným, uvoľňovaním, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 10 až 60 % hmotn. morfínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, hydrofóbny taviteľný nosič alebo riedidlo a výhodne 0,01 až 20 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť hydrofilný modifikátor uvoľňovania. Multičastice zahrnujú častice s veľkosťou 0,1 až 3,0 mm pripravené z morfínu alebo morfínovej soli charakterizovanej hodnotou W50 pre M-6-G metabolit alebo pre morfín od 4 do 12 hodín. Farmaceutická forma dávkových...

Farmaceutický prostriedok s riadeným uvoľňovaním oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280295

Dátum: 06.04.1994

Autori: Minogue John Joseph, Oshlack Benjamin, Kaiko Robert, Chasin Mark

MPK: A61K 9/22

Značky: riadeným, uvoľňovaním, farmaceutický, oxykodonu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na perorálne podanie s riadeným uvoľňovaním oxykodónu, ktorý obsahuje 10 až 160 mg oxykodónu alebo jeho soli, zaistí strednú maximálnu koncentráciu oxykodónu v krvnej plazme 6 až 60 ng/ml priemerne 2 až 4,5 hodiny po podaní a strednú minimálnu koncentráciu v plazme 3 až 30 ng/ml v priemere po 10 až 14 hodinách po podaní pri podaní každých 12 hodín. Prostriedok obsahuje okrem oxykodónu buď matricu na riadené uvoľňovanie...