Ország Bohumil

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bláha Jaromír, Ország Bohumil, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: G01N 25/54

Značky: skúšaniu, výbušnosti, výbuchová, komora, hořlavostí

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Zapojenie pre automatické stanovenie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259272

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ország Bohumil, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: G01N 25/52

Značky: kvapalín, teploty, stanovenie, tuhých, automatické, materiálov, zapojenie, vznietenia, plynov, topiacich

Text:

...s pamäťou, na riadenie teploty stien reakčuej nádoby, robenie korekcii a komplexné vyhodnotenie, zariadením pre styk s počítačom a výstupným záznamovým zariadením, ktorého podstatou je skutočnosť, že merné teplotné čidla, vytvorené ako čidlo regulačného zariadenia alebo čidlo indikačného zariadenia, situované v elektricky regulovanej plecke na stene reakčnej nádoby, sú pripojené cez prepínač meracích miest a číslicový voltmeter na...

Zariadenie na stanovenie teploty vznietenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251489

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

MPK: G01N 25/32

Značky: teploty, stanovenie, zariadenie, vznietenia

Text:

...teploty.Uv-edený nedostatok, ako aj ďalšie nevýhody známeho stavu techniky rieši konštrukčnou obm-enou zariadenie na stanove 11 ie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov, -obsahujú-ce elektricky vyhrievanú píeckxu a reakčnú nádobu, pozostávajúce z ohrevu pieclky V podobe rýnchlovyhrĺevacej špirály situo nou nádobou a izolasčnoi vrstvou piecky.Výhodou .konštrukčnej olbmeny podla vynálezu v sprojit-osti s...

Zariadenie na stanovenie teploty vzplanutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235209

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan

MPK: G01N 25/52

Značky: stanovenie, teploty, vzplanutia, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka zariadenia na stanovenie teploty vzplanutia zápalných látok, najmä nebezpečných prudkým výbuchom, toxicitou, prípadne ináč, použitím malých bezpečných množstiev látky. Vynález najde uplatnenie vo výskume a najmä pri určovaní technicko-bezpečnostných parametrov v skúšobniach, kde sa z akejkoľvek príčiny musí pracovať s malým objemom.

Bezkontaktní přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 239349

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ország Bohumil, Velazquezová Erika, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: H03K 17/97, H01H 36/00

Značky: bezkontaktní, přepínač

Text:

...IIJIOCKOGTE Kopuyca I Mezxmy manmneñ 6 n Marnnmanm 2 aanpenaxen (pmccawop 7, BHnoJLHeHHuñ m 3 Marmamomarzcoro MaTepnana, xomopuň cHaöxeH IIJIOCICOCTHNM 8, pacnonoxeanmm snom, ocn nepemmamexn.Qmccawop 7 c nnoczcocrmm 8 oópaaytow lH-oópasamł Marmn-onponon, Kpañrme IUÍOCICOGTE 8 KOTOpOPO oópameHH x doKOBHM nomocnmvx noxaepxnocmam MarHnToB 2, a cpemaa moc s-4- . noci nouemena 5 noanmnuñ aaeop ueąny npwrmun nonmcuamm uonepxnocrmm arm(...

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia hoľavých prchavých splodín z polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226070

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ország Bohumil, Repa Anton, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: polymérov, uvoľnenia, hoľavých, splodín, teploty, prchavých, zariadenie, stanovenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia horľavých prchavých splodín z polymérov a materiálov na ich báze, obsahujúce blok z tepelne vodivého materiálu s otvormi, do ktorých sa vkladajú vzorky umiestnené v nádobkách, s viečkami a ohrev, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z bloku tvorené ho tyčou (1) s aspoň v jednom rade pozdĺžne situovanými 3 až 30 otvormi (2) pre nádobky so vzorkami a z prostriedkov udržujúcich teplotný spád umiestnených na...

Spôsob stanovenia výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223652

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan

Značky: spôsob, výbušnosti, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia výbušnosti, alebo medzí výbušnosti, horľavých plynov a/alebo pár. Podstatou vynálezu je sledovanie teploty vo vnútri explózneho priestoru aspoň na dvoch voči iniciačnému zdroju vertikálne rozdielne situovaných miestách. Vynález je možné využiť v skúšobníckej činnosti pri meraní explozívnych vlastností plynov a pár.

Spôsob stanovenia miery ohrozenia pracovného prostredia požiarom a/alebo výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222853

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: ohrozenia, pracovného, stanovenia, požiarom, miery, prostredia, výbuchom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia miery ohrozenia pracovného prostredia požiarom a/alebo výbuchom prchavých splodín tepelne nestálych látok. Podstatou vynálezu je izotermické uvolnenie prchavých splodín a v prítomnosti kyslík obsahujúceho plynu skúšanie ich výbušnosti na základe zmien teploty a/alebo tlaku. Vynález je možné využiť v skúšobníckej činnosti.

Uzol prívodu plynov a/alebo pár do skúšobného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225878

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan, Zeleník Július

Značky: priestoru, plynov, přívodů, skúšobného

Zhrnutie / Anotácia:

Uzol prívodu plynov a/alebo pár do skúšobného priestoru na výbušnosť a/alebo horľavosť stavebnicového typu, vyznačujúci sa tým, že je tvorený blokom (1) z tepelne vodivého materiálu s dýzami (2) pravidelne situovanými okolo centrálneho otvoru (3) a komorami (8, 10) umiestnenými po oboch stranách spomínaného bloku (1).

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárného plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219586

Dátum: 30.09.1985

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil, Zeman Svatopluk

Značky: stanovenia, šírenia, nestacionárného, kinetického, medzného, rozsahu, spôsob, plameňa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárneho plameňa, ktorý je možné využiť pri analýze horľavín meraním výbušnosti. Účelom vynálezu je dosiahnutie presných komplexných údajov s dobrou reprodukovateľnosťou a úspora nákladov na registračnú techniku. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým diferenciálnym zapojením teplotných čidiel, ktoré sú na dvoch rozdielne situovaných miestach v smere šírenia kinetického...

Spôsob stanovenia koncentračných medzí výbušnosti a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224667

Dátum: 01.10.1984

Autori: Repa Anton, Dimun Milan, Ország Bohumil, Zeman Svatopluk

Značky: medzi, zariadenie, koncentračných, výbušnosti, spôsob, stanovenia, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia koncentračných medzí výbušnosti horľavých plynov a/alebo pár pri vyšších teplotách, respektíve tlakoch, určením výbušnosti, s možnosťou určenia podielu predplameňových reakcií, spojený s prípravou skúšobnej plynnej zmesi, iniciáciou a indikáciou výbušnej premeny, vyznačujúci sa tým, že skúšobný explózny priestor sa po naplnení skúšanou plynnou zmesou pri teplote miestnosti, po prípadnom predohriatí v predohrievacej zóne na...

Spôsob prípravy viaczložkových plyny a/alebo pary obsahujúcich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213956

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: obsahujúcich, spôsob, přípravy, zmesí, plyny, viaczložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka merania explóznych vlastností horlavín, pričom podmienky sú volené tak, aby sa získali vhodné vlastnosti viaczložkových plyny a/alebo pary obsahujúcich zmesí v systéme odmerných púmp a zmiešovacom upravenom potrubí. Takto pripravená horlavina je vedená k meraniu horľavosti alebo výbušnosti statickou a/alebo dynamickou metódou. Vynález je vhodný pre automatické systémy a rýchloanalyzátory na meranie výbušnosti.