Oroszlán Tibor

Rozdeľovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 272871

Dátum: 12.02.1991

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27B 31/00

Značky: dopravník, rozdělovací

Stohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 271738

Dátum: 14.11.1990

Autori: Maderová Alena, Oroszlán Tibor

MPK: B65G 57/22

Značky: zariadenie, stohovacie

Manipulačné zariadenie pre lisovanie dyhových súborov a iných tvarovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259283

Dátum: 17.10.1988

Autori: Surma Ján, Oroszlán Tibor, Kovačič Kamil, Király Ernest

MPK: B27N 3/22, B27D 1/00, B27D 3/00...

Značky: zariadenie, manipulačné, súborov, materiálov, dýhových, tvarovatelných, lisovanie, iných

Text:

...9 so zakladacimi stolmi 1 D na posuvni 11 spredu a po stranách sú položené palety 12. V priestore nosnej konštrukcie je na hornej kolajovej dráhe 13 a dolnej koľajovej dráhe 14 a na dolnej kladka 15 a hornej kladka 18 uložený zavažací vozik 17 v strede s vodiacou kladkou 18 a pohonom 19 po stranach s unášacími žľabmi 20, do ktorých zapadajú rpätlcy 21 vodiacich tyčí 4, na ich druhom konci sú uchytené odtlačacie palce 22. polohove umiestnené...

Manipulačné zariadenie k etážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236233

Dátum: 01.02.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: manipulačné, lisom, zariadenie, etážovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie vyššieho stupňa mechanizácie a automatizácie výroby preglejok. Použitím zariadenia sa skráti doba obehu kaziet zníži sa potreba ich počtu a ušetria sa pracovné sily na prepravu kaziet a hotových výliskov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zavedením systému dopravníkov, presúvadiel, výťahov a odoberacích častí zariadenia. Pod horným dopravníkom je umiestnený dolný dopravník a navzájom sú spojený s dopravníkmi...

Presúvacia jednotka dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254191

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B65G 47/08

Značky: dýhových, presúvacia, súborov, jednotka

Text:

...ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi, pričom za výklopným zrovnavacím a navádzacím plechom je v priestoredosahu jeho ramien ipripevnená k rámu a spoň jedna nastavitelná narážka.Vyšší účinok presúvacej jednotky podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje dodatočné zrovnavanie dýh v dyhovom súbore aj v smere presúvania a zabezpečuje vede 4nie dyhového súboru aj zhora. Výhody vynälezu sú v tom, že sa znižuje poruchovost príslušných...

Nedestruktivní indikátor poruch v polovodičových součástkách s přechodem PN nebo přechodem kov-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243094

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pálenský Zdenik, Bohuš Vojtech, Oroszlán Tibor, Martincová 1ubica

MPK: G01R 31/26

Značky: polovodičových, indikátor, nedestruktivní, přechodem, součástkách, kov-polovodič, poruch

Text:

...dvou komparatorů, logickéhuo členu a indikačního zařízení.Schéma indikatoru poruch v polovodičových součästkách je na obr., kde 1 značí zdroj stejnosměrného proudu, 2 - měřič stejnosměrnéhow napětí, 3 - druhý komparábor, 4 - logický člen, 5 zesilovač šumového signálu, 6 - první komparátor, 7Zesilovač 5 šumového signálu je připojen vstupem na měřenou součástku D a výstupem na první komparátor 6, měřič 2 stejnosměrného napětí je vstupem...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Plniace a vyprázdňovacie zariadenie k viacetážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233886

Dátum: 01.04.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: zariadenie, viacetážovým, vyprázdňovacie, plniace, lisom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zasúvanie dyhových súborov do lisu tou istou hranou akou sú dyhové súbory plnené do kaziet a presúvané z kaziet do plniacej časti zariadenia, čím sa podstatne skráti doba obehu kaziet v linke. Zariadenie je súčasne oveľa jednoduchšej konštrukcie ako doposiaľ známe podobné zariadenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne novým usporiadaním častí zariadenia tak, že plošinky s vybraniami pre zasúvanie tyčí zasúvadiel sú v rohoch...

Kazeta na prepravu dýhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218080

Dátum: 15.06.1984

Autor: Oroszlán Tibor

Značky: dýhových, súborov, prepravu, kazeta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizácia a automatizácia výroby tvarových preglejok, vylúčenie pracovníkov z rizikového a zdraviu škodlivého prostredia a zníženie ich fyzickej námahy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že v uzavretom ráme kazety sú umiestnené prepážky, v ktorých sú v hornej a dolnej stene rámu urobené drážky po celej dĺžke. Kazety môžu byť ešte opatrené v strede prepážok vybraniami pre zasúvanie dýhových súborov do kaziet.

Zariadenie na plnenie dýhových súborov do kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 218079

Dátum: 15.06.1984

Autori: Surma Ján, Pálenský Zdeněk, Mozola Peter, Oroszlán Tibor

Značky: zariadenie, súborov, dýhových, kaziet, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je zmechanizovanie a automatizovanie operácií pri lisovaní tvarových preglejok. Umožňuje sa príprava dýhových súborov mimo priestoru lisovne, čím sa odstraňujú výpary z lisovne a tým sa zároveň zvyšuje hygiena a bezpečnosť práce. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa poskladajú a zasúvajú pomocou zasúvadla do kaziet, ktoré sa posúvajú o jednu prepážku pomocou vertikálneho podávača až do...

Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218078

Dátum: 15.06.1984

Autori: Surma Ján, Oroszlán Tibor, Mozola Peter, Pálenský Zdeněk

Značky: zasúvanie, zariadenie, výliskov, hotových, súborov, vysúvanie, dýhových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy pri vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lisu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie. Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa dopravujú k lisom v špeciálnych kazetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do...