Ordáň Jan

Listěný stator točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260447

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Vodička Zdeněk

MPK: H02K 1/16, H02K 1/20

Značky: lištěný, elektrického, točivého, stator, stroje

Text:

...statoru točívěho elektrického stroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,že chladící kanály přilehle k ose hlavního pólu mají stejný radíální odstup od rnějsí strany plechu.Takto je vnější strana kanálů přileblýchk ose hlavního pólu přesunuta směrem k ose stroje a o stejnou míru lze zvětšit radíální tloušťkrt stahovací desky v ose hlavních polů. Tomu úměrné zesílení stahovací desky sníží cleformace středícílío osazení. To zvyšuje...

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gazda Jiří, Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H02K 5/22

Značky: statorem, svorkovnice, stroj, podložka, elektricky, bezkostrovým, zvláště, točivý

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Orság Jan, Vrábel Ondřej, Ordáň Jan

MPK: H02K 3/04

Značky: indukčního, rotor, motorů, nakrátko, kotvou

Text:

...výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším...

Způsob dotahování centrální matice rybinového komutátoru na kotvě točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261958

Dátum: 10.02.1989

Autori: Němčík Stanislav, Ordáň Jan

MPK: H01R 39/14

Značky: dotahování, rybinového, kotvě, centrální, komutátorů, elektrického, stroje, točivého, matice, způsob

Text:

...a hřídelem je velmi stísněný a kde tedy řešení podle AO 239 467 a A 0 243 300 není použitelná.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojenêm výkrese, který představuje částečný podélný řez kotvou stejnosměrného stroje s našroubovaným zařízením pro dotahování centrální matice komutátoru.Na hřídeli 1 je nasazen rybinový komutátor 2 s centrální matici 3, která se opíráo st-ahovací kruh 1.1. Na hřídeli 1 za sedlem 4 pro ložisko je...

Zařízení k zaválcování spon listěných statorových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257169

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ordáň Jan, Chytil Břetislav, Laštovica Milan

MPK: B21D 39/03

Značky: svazků, zařízení, statorových, zaválcování, listěných

Text:

...kruhu l a 3, které jsou rozepřeny válcovými rozpěrkami 3 a staženy šrouby l. V horním základním kruhu l jsou vyfrézovány dle roztečí spon drážky §, do nichž jsou s vůlí vloženy držáky kladek É. Držák kladky sestává z tělesa držáku gl,kostky 53, čepu kladky ggg, čepu tělesa držáku ggl, kladky gi a dvou ložiskových pouzder gg. Ve vybrání základních kruhů l a gvje uložen s čelní vůlí gg volný prstene 1 se závity ll pro stavěcí šrouby E....

Tažený profil, zvláště pro výrobu matic a šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235298

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Ordáň Jan

MPK: F16B 33/00

Značky: matic, šroubu, profil, výrobu, zvláště, tažený

Zhrnutie / Anotácia:

U tažených šestihranných profilů určených pro výrobu matic a šroubů lze podle vynálezu dosáhnout úspory materiálu průměrně 10 % tím, že pro utahovací klíč se ponechá materiál pouze v bezprostředním okolí rohů. Mimo rovinné plošky v rozích profilu je profil vytvořen oblouky kružnice, jejíž střed je shodný se středem profilu a jejíž poloměr je v mezích 85 až 100 % poloměru kružnice profilu vepsané.

Stahovací kruh rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239070

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: elektrického, stahovací, točivého, rotoru, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Použití litinového stahovacího kruhu rotoru i v těch případech, kdy kruhové ventilační otvory v plechách rotoru jsou umístěny v bezprostřední blízkosti hřídele. Podstatou řešení je, že přechod z kruhových ventilačních otvorů (3) v plechách (2) rotoru do mezikruhového kanálu (8) ve stahovacím kruhu (5) rotoru je proveden vybráními (10) ve tvaru části rotačního kužele, jehož osa je shodná s osou ventilačních otvorů (3). Takto není stahovací kruh...

Valivé uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250704

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rákos Jaroslav, Ordáň Jan

MPK: H02K 5/16

Značky: straně, valivé, konce, odstřikovačem, hřídele, volného, uložení

Text:

...uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele elektrického stroje točivého podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zadní ložiskový uzel elektrického stroje točivého s odstřikovačem tuku v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněn zvětšený detail hřídele v místě pod odstřikovačem tuku v podélném výřezu a obr. 3 ukazuje zvětšený detail možného vytvoření vrtání odstřikovacího kotouče tuku v podélněm výřezu.U řešení valivého uložení s...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230007

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/00

Značky: točivého, komutátor, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 215 966 s pouzdrem komutátoru zalisovaným do příruby upevněné na hřídeli, vyznačující se tím, že příruba (4) nesoucí zalisovaný komutátor je axiálně prodloužena a tvoří zároveň stahovací kruh rotorového svazku.

Pojistný kruh rotoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: pojistný, elektrického, rotoru, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vlivem úkosovitosti plechů se rotorový svazek točivého elektrického stroje při rovnoměrném stažení sešikmuje a proto musí být stahovací kruh rotoru zajištěn tak, aby na hřídel nepůsobil ohybový moment. Toho se dosáhne podle vynálezu pojistným kruhem upevněným na hřídeli a opatřeným závity. Šrouby jsou utaženy rovnoměrně, takže výsledný ohybový moment působící na hřídel je nulový.

Odstřikovač tuku z valivého ložiska, zvláště u točivého elektrického stroje s přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226113

Dátum: 15.04.1986

Autor: Ordáň Jan

Značky: elektrického, prírubou, valivého, stroje, točivého, zvláště, ložiska, odstřikovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odstřikovač tuku z valivého ložiska, zvláště u točivého elektrického stroje s přírubou, s odstřikovacím kotoučem tvořícím s vnějším ložiskovým víčkem válcovou odstřikovací spáru a s radiálním odpadním otvorem ve vnějším ložiskovém víčku, vyznačený tím, že radiální odpadní otvor (8) ve vnějším ložiskovém víčku (9) je přes válcovou těsnicí spáru (10) spojen s odpadním kanálem (11) odlitým ve stěně (12) příruby ložiskového štítu (5).

Příruba komutátoru letmo uloženého na hřídeli točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223724

Dátum: 15.04.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan, Chytil Břetislav

Značky: komutátorů, uloženého, točivého, stroje, hřídeli, elektrického, příruba, letmo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje vnitřní konstrukci příruby (2) komutátoru letmo uloženého na hřídeli elektrického stroje. V této přírubě jsou upraveny axiální ventilační otvory jako spojující prostor mezi hřídelem a komutátorem s ventilačními kanály rotoru. Zdokonalení spočívá v tom, že dosud obtížně vyrobitelný vnitřní zápich v přírubě komutátoru byl nahrazen vybráním (4) dobře přístupným z čelní strany příruby komutátoru.

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230418

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ordáň Jan, Severa Oldřich, Laštovica Milan, Němčík Stanislav

MPK: H02K 1/18

Značky: statoru, listěné, stroje, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje osmihranného tvaru, složené z vrstev jediného tvaru ve vrstvách střídavě na rub a na líc s překládáním spár ležících mimo osy hlavních pólů a překrytých hlavními póly, s plochými lištami s výhodou zapuštěnými ve vnějších drážkách jha, vyznačené tím, že ploché lišty /7/ překrývají dělící spáry /2/ segmentů /1/ a jsou se jhem spojeny sváry /10/ vně dělících spár /2/.

Kotva stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224369

Dátum: 01.12.1985

Autori: Babák Cyril, Gazda Jiří, Chytil Břetislav, Ordáň Jan, Laštovica Milan

Značky: stroje, kotva, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva stejnosměrného stroje, vyznačená tím, že mezi čelem vinutí (8) a podpěrou vinutí (3) je upraven elektricky vodivý prstenec (5, 7).

Sběrací ústrojí točivého elektrického stroje s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216025

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

Značky: ústrojí, elektrického, komutátorem, točivého, stroje, sběrací

Zhrnutie / Anotácia:

U moderních stejnosměrných strojů s dobrým využitím vnitřního prostoru je mála místa na vázací kruh letmých konců lišt sběracího ústrojí. Provedením vázacího kruhu z kovu s vnější izolací (obr. 1), lze podstatně zmenšit jeho průřez při zachování výztužného účinku jako u dosud prováděných celoizolačních vázacích kruhů. Spojení nového vázacího kruhu s lištami je provedeno zámkem, např. rybinovým a slepením tvrditelnou izolační hmotou. Takový...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215966

Dátum: 15.07.1984

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan, Dohnálek Jiří

Značky: elektrického, komutátor, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 205 207 spojený s přírubou, vyznačující se tím, že pouzdro (4) komutítoru (5) je do osazení (3) příruby (2) zalisováno. `