Oravec Ján

Bezpečnostný prostriedok na vedenie osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7141

Dátum: 02.06.2015

Autori: Kriššák Peter, Oravec Ján

MPK: A62B 35/00, A01K 27/00, A47D 13/08...

Značky: vedenie, bezpečnostný, prostriedok, osôb

Text:

...prostriedok na vedenie osôb je vytvorený z pásu l, ktorý pozostáva z popruhu g,ktorého výsledný tvar sa dosiahne bezpečnostným prešitím g minimálne na jednom zvolenom mieste, v tomto príklade na dvoch miestach. Výsledný tvar pripomína číslo osem. Dĺžku použitého popruhu g je možné meniť v závislosti od požadovanej vzdialenosti medzi vodiacou a vedenou osobou. Veľkosť slučiek 4 na oboch stranách je zhodná.Obrázok 2 znázorňuje príklad...

Vesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4092

Dátum: 01.04.2005

Autor: Oravec Ján

MPK: F41H 1/02, A41D 1/04

Značky: vesta

Text:

...B predného dielu je na ľavo od zvislého zapínania 6 vesty umiestnené puzdro 18 na pištoľ so zatváranim. Na pravo od zvislého zapínania 6 je umiestnená prevliečka na brokové náboje zakrytá chlopňou S prevliečky na brokové náboje. V driekovej oblasti C predného dielu je na ľavej strane pri okraji predného dielu umiestnené vrecko 19 na drobný materiál v tomto príkladnom vyhotovení s otváraním zdola. Na pravej strane sú umiestnené dve puzdrá 17...

Ťažký betón s tieniacimi účinkami najmä proti gama žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267194

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Dušan, Oravec Ján, Raček Marian

MPK: G21F 1/04

Značky: žiareniu, najmä, účinkami, tieniacimi, ťažký, proti, betón

Text:

...maximálnym priemerom zrna do 4 mm a do 95 hmotnostných kamenivas maximálnym zrnom do 32 mm, s mernou hmotnosťou 3 500 kg.mTento rozsah merných hmotnosti kameniva zabezpečuje homogenitu ťažkých betónových zmesi pri doprave a ukladani do konštrukcii aj pri mäkkej až tekutej konzistencii, čo umožňuje ťažké betónové zmesi v pripade potreby dopravovať až do konštrukcie vhodnými čerpadlami na betón.spoločenským prínosom pri plnení štátneho...

Zariadenie na uchytenie nástavby na ráme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262644

Dátum: 14.03.1989

Autori: Oravec Ján, Bernát Leopold

MPK: B62D 27/04

Značky: rámě, nástavby, zariadenie, uchytenie, vozidla

Text:

...tvoriac tak dorazy.zariadenie na uchytenie nástavby podľa vynálezu je jednoduché a po namontovaní vylučuje trvalé deformácie rámu vozidla a následne i nežiadúce namáhania, ktoré môžu byt príčinou trhlín profilu rámu. Na výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia na uchytenie nástavby na vozidle podľa vynálezu, kde na obr. l je znázornená kolesové vozidlo s nástavbou uchytenou zariadením na obr. 2 je naznačený rez rovinou A-A z obr....

Sklopný podkladací klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254929

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bernát Leopold, Šulc Juraj, Oravec Ján

MPK: B60S 9/04

Značky: sklopný, klín, podkladací

Text:

...podkladacie kliny 3 v takej vzdialenosti, aby zaistovaii kolesá 1 U pracovného stroja 4.Sklopný podkladací klin 3 pozostáva z rámu 5, ktorý je V tomto prípade tvorený nosnou konštrukciou sklopněho čela 1. Na tom 4to ráme 5 sú priskrutkované dve predná ložiská B a dve zadné ložiská 7. V predných ložiskách B je na ose 8 kyvne uložená operná doska 9 dotýkajúca sa kolesa 1 U pracovného stroja 4. Operná doska Sl je na druhej strane čapom 11...

Podošvový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 250028

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Stanislav, Oždáni Ján, Oravec Ján

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozit, podošvový

Text:

...elastomérmi, technológiou vstrekolisovania alebo intrúzie taveniny zmesi polyméroiv do dutiny tvar-ovacej formy, dochadza vplyvomCim ŕealiciáin pblyriiérnyohiizložiêlkza šifrčasného vytvárania trojrozmernejštruktú,L hiąäzy iši sp ,v oovatelská viskozita a šĺŕiěłžšlšââàeêłñžfianiežžpri ďalšom spracovaní. Nevýhodou uvedených jvzmesí je zníženie -odolnosti voči oderu, odolnosti voči pres-ka niu. .pri,...

Napínacie zariadenie na predpínanie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235354

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bratinka Vojtech, Oravec Ján, Poltársky Viliam, Ivan Peter

MPK: F16G 11/12

Značky: napínacie, predpínanie, zariadenie, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Napínacie zariadenie na predpínanie káblov zložených napríklad z predpínacích lán vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo súmerne okolo nosného telesa (1) a súbežne s jeho pozdĺžnou osou rozmiestnených priamočiarych hydromotorov (2) upevnených na prírube (3) nosného telesa (1) a na protiľahlej prírube (4) výsuvného pňa (5) uloženého v dutine (6) nosného telesa (1), ktoré je súčasne opreté o čelo (10) predpínanej konštrukcie (11) prírubou (3) na...

Zdvíhacia točna

Načítavanie...

Číslo patentu: 235221

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

MPK: B66F 7/22

Značky: zdvíhacia, točna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zdvíhacej točny, ktorá je usporiadaná v tuneli v betónovej šachte. Pozostáva zo svisle vedeného vozíka nesúceho výklopný rám s hnaným ozubeným vencom. Zdvíhacia točna zdvíha, otáča a nakláňa skúšaný objekt. Všetky pohony sú hydraulické. Názorne vidieť točnu na obr. 1.

Sposob stabilizácie polyuretánových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248599

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hanzalík Stanislav, Oravec Ján, Vacval Jozef

MPK: C08L 75/04

Značky: stabilizácie, polyuretánových, dielov, spôsob

Text:

...pri zvýšených teplotách a úzka časová náväznosť prípravy predpolyměru s pridávaním eubetituovanej thiomočoviny. Známy je tiež spôsob úpravy polyuretánových dielov máčamím po dobu 1 až. 15 minút v roztoku 0,1 až 3 hmotu. 2,2- dihydroxy - 4 - methoxybenzofenőnuv petroléteri. Nevýhodou tejto úpravy je dlhá doba máčania polyuretánových dielov v teplom, prípadne vriacom stabili začnom roztoku. Ďalej je známa úprave nanášením kryoieho laku s...

Ťažký betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 247600

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oravec Ján, Raček Marian, Valenta Dušan

MPK: G21F 1/04

Značky: ťažký, betón

Text:

...spôsobu je to, že vzhľadom na tvar používaného drobného kameniva/drvené častice/ je betónová zmes pomerne ťažko spracovatelná.Vyššie spomínané nedostatky odstraňuje ťažký betón podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že drobné kamenivo sa skladá z 10 až 50 2 hmotnostných syntetického kysličníka železif tého /Fe 203/ s oblým tvarom zŕn a z 50 až 90 S hmotnostnjch barytového alebo barytosideritového kameniva. Ďalšími materiálovými zložkami...

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232514

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Viktor, Oravec Ján

MPK: G01T 1/24, G01T 1/15, G01T 3/08...

Značky: dceřiných, prístroje, produktů, měření, zapojení, ovzduší, thoronu

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu. Porovnávací obvod 8 je připojen jednak přes násobící obvod 10 k jednomu indikačnímu zařízení 12 a jednak přes další násobící obvod 13 k rozdílovému členu 15, který je připojen k dalšímu indikačnímu zařízení 19....

Zariadenie na samočinné zastavovanie plavidiel pred pevnou časťou zhlavia hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245510

Dátum: 31.08.1985

Autori: Oravec Ján, Badinský Miloš

MPK: E02C 1/00

Značky: komory, pevnou, zhlavia, zastavovanie, zariadenie, samočinně, plavebnej, plavidiel, časťou, hlbokej

Text:

...4 je vsunutá lyžina L, ktorá pozostáva z brzdiaceho člena 6 a z dvoch zvislých operných ramien 7, pričom brzdiaci člen 6 je dutý železobetónový hranol a je vložený medzi dolné a horné ozuby 5 týchto stien 4, 4, zapada zadným okrajom do dutiny 1 a je vedený týmito» ozubami 5 a v rohoch dutiny 1 tak, že sa môže do tejto dutiny 7 zasüvať,teda posúvat vodorovné a súbežne s pozdĺžnou osou plavebnej komory smerom k vratam V, presnejšie smerom k...

Pevná náražka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218618

Dátum: 01.06.1985

Autori: Oravec Ján, Bernát Leopold

Značky: náražka, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná náražka je určená pre zastavenie tyčí na konci dopravníkov. Pevná náražka má pre zmenšenie deformácie pryžovej pružiny kyvnú páku uloženú čapom v ráme vyklonenú od zvislej roviny o uhol ( v rozsahu 0° až 20° smerom proti pohybu tyče. Pre väčšie pruženie je i kyvná páka opatrená druhou pryžovou pružinou protiľahle proti pevnej pryžovej pružine umiestnenej na ráme.

Zmes spojiva a plniva pre výrobu ochranných betónov najmä k tieneniu neutrónového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 216898

Dátum: 31.10.1984

Autori: Oravec Ján, Valenta Dušan

Značky: výrobu, najmä, ochranných, neutrónového, žiarenia, tieneniu, betónov, spojiva, plniva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie vhodného pomeru a zloženia zmesi spojiva a plniva, čím sa dosiahne zvýšenie obsahu chemicky viazanej vody a tým aj zvýšenie funkčnosti biologickej ochrany proti neutrónovému žiareniu. Uvedeného účelu sa dosiahne znížením počtu frakcií plniva, pričom tieto frakcie sú v nasledovnom vzťahu: plnivo je zložené najviac z dvoch jemných frakcií na seba plynule nadväzujúcich a jednej hrubej frakcie plynule nenadväzujúcej na...

Rotačný viazací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 213773

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bernát Leopold, Oravec Ján

Značky: rotačný, viazací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný viazací stroj na viazanie zväzkov drôtom, používajúci ovinovací prstenec s pohonovou jednotkou, výsuvnú mechanickú ruku na uchopenie konca viazacieho drôtu a viazaciu hlavu, vyznačujúci sa tým, že ovinovací prstenec /2/ s ozubením je v zábere s ozubeným kolesom /10/ upevneným na hriadeli /31/, pričom jeho pohonová jednotka je spojená s hriadeľom /31 /.