Ono Mitsunori

Zlúčeniny na použitie pri zápaloch a ochoreniach súvisiacich s imunitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9036

Dátum: 22.07.2004

Autori: Sun Lijun, Ono Mitsunori, Chen Shoujun, Holmqvist Mats, Zhang Shijie, Jiang Jun, Yu Chih-yi, Mahiou Jerome, Xie Yu, Chimmanamada Dinesh

MPK: A61K 31/40, A61K 31/41, A61K 31/415...

Značky: zápaloch, ochoreniach, súvisiacich, použitie, imunitou, zlúčeniny

Text:

...ťažko liečiteľné, nový me a autoim čiv zahŕňajú účinnosť voči ochore niam alebo poruchám, ktoré sú v súčasnosti neliečiteľ chanizmus pôsobenia, perorálnu biologickú dostupnosť a/alebo znížené vedľajšie účinky.is W 0 2004/056774 A 2 opisuje analógy substituovaných arylami ktore sú schopné modulovať aktivitu receptorZo známeho stavu techniky sp dov kyseliny bifenyl-4-karboxylovej,W 0 96/40640 A opisuje tetrahydroiprípravu a ich použitie ako...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Ono Mitsunori, Wu Yaming, Zhou Dan, Koya Keizo, Korbut Timoty, Sun Lijun, Tatsuta Noriaki, Liang Guiqing, Du Zhenjian, Chen Shoujun

MPK: A61K 31/275, A61K 31/165, A61K 31/16...

Značky: rakoviny, zlúčeniny, odolnej, viacerým, proti, tiohydrazidamidové, liečivám, liečbu

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...

Zlúčeniny zvyšujúce aktivitu taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1333

Dátum: 10.07.2002

Autori: Sun Lijun, Chen Shoujun, Tatsuta Noriaki, Ono Mitsunori, Koya Keizo, Wu Yaming

MPK: A61P 35/00, A61K 31/337, C07C 327/00...

Značky: taxolu, zvyšujúce, zlúčeniny, aktivitu

Text:

...po 24 dňoch liečby u myši, ktorej bolo podávaných 5 mg/kg taxolu a 25 mg/kg zlúčeniny (1) než v prípade, ked bolo myši podávaných 5 mg/kg taxolu alebo myši, ktorej bolo podávaných 50 mg zlúčeniny (1) (priklad 13). Tieto výsledky sú grafickyznázornené na obrázku 1. Štruktúra zlúčeniny (1) je uvedenázlúčeniny majú minimálne toxické vedľajšie účinky. Napríklad u myší ošetrovaných taxolom a zlúčeninou (1)dochádzalo počas liečebnej periódy k malej...