Ondruš Imrich

Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278758

Dátum: 04.02.1998

Autori: Žemberová Mária, Svoboda Josef, Ondruš Imrich, Zeleňáková Blažena, Mazanec Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 20/06

Značky: vinylchlorid, akryláty, spôsob, kopolymérnych, výroby, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej...

Modifikovaná alkydová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: 267345

Dátum: 12.02.1990

Autori: Celiga Pavel, Kyselica Jozef, Svoboda Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C09D 3/68, C09D 3/64

Značky: alkydová, modifikovaná, živica

Text:

...želatinačnou kcnštantou. Súčasne je výhodná, že alkydy podľa tohoto vynálezu sa pripravujú z dostupných a pomerne lacných eurovtn a majú pritom veľmi dobrá aplikačné vlastnoati napr. ako eúoast spcjiv náterových látok na horizontálne značenie ciest. Vlastnosti živic, uvádzané v príkladoch boli stanovené podľa prialulných ČSN Konzietencia výtokových pohárkov s priemerom dýzy 4 mm pri 20 °C podľa ČSN 67 3013, zaaýchanie, podľa ČSN 67...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu a/alebo styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267188

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hojč Ján, Lednický Viliam, Ondruš Imrich

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: vinylchloridu, vinylacetátu, polymerizácie, spôsob, styrenu

Text:

...požadované A t medzi teplotou polymerizácie a teplotou cirkulačného média dosiahlo hodnoty 20 °c. Pri dosiahnutí teploty cirkulačného temperačného média 52 °C sa automaticky zapojí regulácia rýchlosti polymerizácie tak, že pri konštantnej teplote cirkulačného média je polymerizačná teplota v reaktore udržiavaná na konštantnejS kg/min pokles teploty cirkulačného temperačného média pri konštantnej teplote 72hodnote dávkovaním potrebného...

Impregnačný a napúšťací postriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264954

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štepita Matej, Bystrický Ladislav, Ondruš Imrich

MPK: C09D 3/81

Značky: postriedok, impregnačný, napúšťací

Text:

...metakrylová~a/alebo akrylová o pomere monomérovPolymerizáeia sa prevádza vo vodnom prostredí za prítomnosti ionogěnnych a neionogénnych emulgátorov. Obsah ionogénnych emulgátorov priamo ovplyvňuje obsah sušiny vytvorenej disperzie a pohybuje sa v rozmedzí 0,5 až 10,0 hmot., vztiahnuté na hmotnost monomérov. Čím je vyšší obsah emulgátorov, tým je vyšší obsah sušiny disperzie. optimálna koncentrácia disperzie je v rozsahu...

Nosič katalyzátora pre výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264165

Dátum: 13.06.1989

Autori: Grznárová Anna, Kasáč Vladimír, Ondruš Imrich, Lörinčíková Olga

MPK: B01J 21/18, C07C 69/15, B01J 32/00...

Značky: katalyzátora, vinylacetátu, výrobu, nosič

Text:

...zloženiaSpôsob aktivácie nosiča katalyzátora sa uskutočňuje pôsobením 0,8 až 1,4 hmot. draslíka v uhlíkatej zmesi a vodnou parou pri teplote 850 až 105-0 °C na dosiahnutie litrovej hmotnosti 340 až 390 kg/m 3 a celkového objemu pórov- 1,0 až 1,35 cm 3.g 1 s maximom pórov v oblasti polomeru pórov 500 až 2 000 nm.Medzi hlavné výhody nosiča katalyzátora pre výrobu Ninylacetátu podľa vynalezu je potrebne zaradit skutočnosť, že použitím menej...

Spôsob delenia a spracovania vyššievrúcich podielov z výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263156

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondruš Imrich, Maláriková Eva, Hojč Ján

MPK: C07C 69/15

Značky: delenia, spracovania, spôsob, výroby, vinylacetátu, podielov, vyššievrúcich

Text:

...nerovnomerné množstva knotőnaldehydu a acetanhydridu.Podla tohto vynálezu sa spôsob spracovania vyššievrúcich podielov získaných po oddestilovani vinylacetátu z jeho výroby z acetylénu a kyseliny octovej destiláciou sa uskutočňuje tak, že v destilačnej kolone sa v zóne prislúchajúcej kyseline octovej udržuje konštantné teplota v rozmedzí 116,5 až 120,5 °C s presnosťou 1 1 OC nástrekom priamej vodnej pary za tlaku 0,15 až 0,35 MPa a na...

Polymercementový kompozitní materiál pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261746

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ondruš Imrich, Štepita Matej, Bystrický Ladislav

MPK: C04B 24/26

Značky: materiál, polymercementový, kompozitní, úpravy, povrchové

Text:

...plastifikátory, regulatory tuhnutí a tvrdnutí cementového pojiva. integrálně hydrofobizujícími přísadami a pigmenty.Kopolymer vodné disperze vinylchlorid-estery kyseliny akrylové-kyselina akrylová a/nebo kyselina metakrylová mají poměr komonomerů 12 až 45 8 40 až 75 1 až 8 a sušinn 35 až 55 hmot.,velikost polymerníoh čáetio 0,05 až 0,3 /um, s výhodou 0,06 až 0,2/um. Kopolymr se vyznačuje nízkou viskozitou v rozsahu 5 až 150 mľas,...

Plastický disperzní tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259824

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štepita Matej, Ondruš Imrich

MPK: C09K 3/10

Značky: disperzní, plastický

Text:

...plniva celulózová, polymerni, minerální (skleněné, čedičová, strusková atd.) upravují stékavost a soudržnost tmelů a současně tyto vnitřně armují.V případě pěnění disperzí je možné odpěňovače s nízkým povrchovým napětím, obvykle 20 a 40 nM . m, jako například silikonové kapaliny, etoxylované mastné kyseliny nebo alkoholy, hydroxypolykarboxylove kyseliny apod. Pro přípravu barevných tmelů se použijí jemné mleté barevné pigmenty jako například...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ondruš Imrich, Bobok Daniel, Hojč Ján, Svoboda Josef

MPK: C07B 39/00, B01J 10/00

Značky: kvapalnej, chloráciu, fáze, reaktor

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Spôsob odparovania kyseliny octovej s koncentráciou vinylacetátu 0,1 až 5% hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233235

Dátum: 17.04.1987

Autori: Ondruš Imrich, Kordík Jozef, Macho Vendelín

MPK: C07C 69/15

Značky: odparovania, spôsob, octovej, vinylacetátu, koncentráciou, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odparovanie kyseliny octovej s nízkou koncentráciou vinylacetátu, pričom sa zvlášť hodí pre proces syntézy vinylacetátu adíciou kyseliny octovej na acetylén alebo štiepením etylidéndiacetátu. Na zamedzenie zhoršenia prestupu tepla alebo na zanášanie časti technologického zariadenia sa ku kyseline ocovej s obsahom vinylacetátu pridáva aspoň jeden antioxidant a/alebo inhibítor voľnoradikálových reakcií v množstve 1.10-3 až 1.10-1 %...

Spôsob výroby vinylidénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235577

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ondruš Imrich, Furmanová Mária

MPK: C07C 17/34, C07C 21/08

Značky: vinylidénchloridu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobnosť vinylidénchloridu pri dehydrochlorácii 1,1,2-trichloretánu v kvapalnej fáze pôsobením vodných roztokov alkalických činidiel na objemovú jednotku reakčného priestoru za jednotku času sa zvýši použitím vodno-etanolických roztokov alkalických činidiel. Okrem zvýšenia výrobnosti znižuje sa energetická spotreba na prípadné zahusťovanie vznikajúcich roztokov alkalických chloridov.

Sposob výroby vinylacetátu kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 248558

Dátum: 12.02.1987

Autori: Papp Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C07C 53/10

Značky: spôsob, vinylacetátu, výroby, octovej, kyseliny

Text:

...prúdov recirkulujúceho acetylénu pre nezvládnuteľnosť regulačných eyetémov v dô J íł Šsladku kondenzácie pár kyseliny octovej v regulačných prvkoch.uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby vinylacetátu kagtalytickou syntázou z acetylánu a kyseliny octovej, pričom pre pripravu reakčnaj zmesi sa aplikujú i.nezreagované suroviny, ktorý sa uskutočňuje tak, že do parnej fázy regenerovansj kyseliny octovej sa dávkuje čerstvá kvapalná...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230275

Dátum: 15.10.1986

Autori: Smejkal Václav, Ondruš Imrich, Svoboda Jozef

MPK: C08F 14/06, C08F 18/08

Značky: vinylchloridu, spôsob, polymerizácie, vinylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu, poprípade v zmesi s inými alifatickými vinylovými monomérmi vo vodnej disperzii, pri ktorom sa k polymerizačnej násade alebo k polymerizačnej sústave jednorázove alebo postupne pridáva, spravidla v niektorej komponente polymerizačnej sústavy, aspoň jeden glykolový éter alebo glykolový ester obecného vzorca I pričom R1 - H alebo acyl s 2 až 4 atómami uhlíka R2 - alkyl s 2 až 12 atómami...

Spôsob diskontinuálnej demonomerizácie a zariadenie na uskutočňovanie tôhto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220966

Dátum: 15.03.1986

Autori: Oršula Ivan, Ondruš Imrich, Kováč Alojz

Značky: uskutočňovanie, spôsob, diskontinuálnej, demonomerizácie, tohto, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie demonomerizácie sústavy vinylchlorid-vinylacetát po ukončení polymerizácie. Uvoľnené monoméry sa zachytávajú v absorpčnej veži pri teplote 0 až 30 °C, skrapaním jedným z používaných monomérov. Získaná zmes monomérov vinylchloridu a vinylacetátu sa môže znovu použiť po úprave na požadované koncentrácie pre ďalšiu várku kopolyméru vinylchlorid-vinylacetát.

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 226331

Dátum: 15.10.1985

Autori: Benko Martin, Dučak Ján, Ondruš Imrich, Dudaško Ján

Značky: lakovaných, polypropylénových, výroby, fólií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií nanášaním syntetických makromolekulárnych látok, vyznačujúci sa tým, že na polypropylénovú fóliu sa v jednej vrstve jedno stranne alebo obojstranne nanáša v množstve 15 až 70 g/m2 disperzia, pričom sušina disperzie pozostáva z 92 až 99,5 % hmot. terpolyméru, v ktorom je 70 až 40 % hmot. vinylchloridu, 30 až 60 % hmot. vinylacetátu a 3 až 12 % hmot. jedného monoméru zo skupiny alkylakrylátov,...

Spôsob výroby kopolyméru vinylchlorid-vinylacetát so zvýšenou chemickou homogenitou produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219156

Dátum: 01.06.1985

Autori: Tulík Július, Kováč Alojz, Ondruš Imrich, Štrba Pavol

Značky: produktů, zvýšenou, homogenitou, chemickou, výroby, kopolymerů, spôsob, vinylchlorid-vinylacetát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kopolyméru vinil-chlorid-vinylacetát so zvýšenou chemickou homogenitou finálneho produktu tlakovou polymerizáciou tak, že do polymerizačného zariadenia sa najskôr nadávkujú monoméry v množstvách odpovedajúcich kopolymerizačným parametrom a rozdielové množstvo rýchlejšie reagujúceho vinylchloridu do daného zloženia produktu sa dáv uje do polymerizačného systému konštantným pretlakom zo zásobníka cez regulačný...

Spôsob výroby vinylových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214010

Dátum: 01.06.1984

Autori: Macho Vendelín, Kordík Jozef, Ondruš Imrich, Waradzin Walter

Značky: zlúčenín, výroby, spôsob, vinylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku zvýšenia výroby vinylových zlúčenín z acetylénu pôsobením chlorovodíka alebo nižších alifatických monokarboxylových kyselín, prídavkom inertného plynu najmä dusíka bez podstatnejších požiadaviek na úpravu doterajších typov technologických zariadení. Pozitívne najmä na životnosť katalyzátora pôsobí aj prítomnosť vymedzeného množstva kyslíka.