Ondrejkovičová Iveta

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278227

Dátum: 15.07.1992

Autori: Vančová Vlasta, Ondrejkovičová Iveta

MPK: C07F 9/74

Značky: spôsob, přípravy, trifenylarzánoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu OAsPh3 spočíva v tom, že na trifenylarzán AsPh3 sa pôsobí dikyslíkom pri teplote 50 až 75°C za katalytického pôsobenia v acetonitrile rozpustných komplexov železa.

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tribromoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238920

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejovič Gregor, Ondrejkovičová Iveta

MPK: C07F 15/02

Značky: komplexu, spôsob, přípravy, tribromoželezitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tribromoželezitého komplexu vzorca FeBr3/Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny železa zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín, ako sú sírany, sa nechajú reagovať s kyselinou brómovodíkovou alebo bromidmi alkalických kovov a trifenylfosfánom Ph3P v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka. Uvedený...

Spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid) trichloroželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238919

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejovič Gregor, Ondrejkovičová Iveta

MPK: C07F 15/02

Značky: přípravy, trichloroželezitého, spôsob, bis(trifenylfosfánoxid, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ trichloroželezitého komplexu vzorca FeCl3/Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín sa nechajú reagovať s chloridmi alkalických kovov a trifenylfosfánom v molárnom pomere 1 : 3 : 2 v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka pri teplotách 20 až 80 °C.

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/ tritiokyanátoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238918

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Ondrejovič Gregor

MPK: C07F 15/02

Značky: komplexu, přípravy, spôsob, tritiokyanátoželezitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu vzorca Fe/NCS/3Ph3PO/2, kde Ph značí fenyl. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že zlúčeniny železa zvolené zo súboru zahrňujúceho elementárny kov a soli silných anorganických kyselín sa nechajú reagovať s tiokyanátmi alkalických kovov a trifenylfosfánom v acetonitrile za prítomnosti dikyslíka. Uvedený komplex sa používa ako katalyzátor oxidácie...

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218199

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Vančová Vlasta

Značky: komplexu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tritiokyanatoželezitého komplexu. Postupuje sa tým spôsobom, že tiokyanatan železitý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenylfosfánom vzorca PPh3 v mólovom pomere 1 : 2 v acetonitrilovom roztoku za privádzania molekulárneho kyslíky pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a vysušia.

Spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214985

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vančová Vlasta, Ondrejkovičová Iveta

Značky: přípravy, komplexu, bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob přípravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob pripravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu tak, že bromid železitý FeBr3 reaguje s trifenylfosfánom PPh3 v mólovom pomere 1:2 v roztoku acetonitrilu za privádzania molekulárneho kyslíka pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a sušia.