Okumura Jun

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278845

Dátum: 04.03.1998

Autori: Okumura Jun, Hoshi Hideaki, Naito Takayuki, Abe Yoshio, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/20, A61K 31/545, C07D 501/22...

Značky: přípravky, obsahujú, farmaceutické, d-2-aminoacyl-3-(z)-propenylcefalosporínové, spôsob, přípravy, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, skupinu hydroxylovú alebo alkoxylovú s jedným až štyrmi atómami uhlíka alebo chlór, R2 znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu, ako i zodpovedajúce deriváty, kde aminoskupina, ďalej skupina karboxylová a/alebo hydroxylová je chránená bežnými chrániacimi skupinami, ako je skupina aralkylová až do dvadsiatich uhlíkových atómov, hlavne benzylová,...

Způsob výroby 7-amino-3-propenylcefalosporanové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270435

Dátum: 13.06.1990

Autori: Naito Takayuki, Okumura Jun, Abe Yoshi, Hoshi Hideaki, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/18

Značky: způsob, esterů, jejich, výroby, kyseliny, 7-amino-3-propenylcefalosporanové

Text:

...adiční soli sloučenin obecného vzorce I s kyselinami náležeáí soli s minerálními kyselinami, Jako s kyselinou chlorovodíkovou, .kyselinou sírovou, ,jakož i s kyselinou fosforečnou, soli s orgenickými sulfonovými kyselinami, Jako s kyselinou p-etoluensulronovou a soli s .jinými kyaelinami používanými v chemii cetalosporinů.na aloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená otom vodikmrovnlł tvořísoli s kovy. Mezi synteticky vhodnú kovová...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264257

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kamachi Hajime, Okumura Jun, Naito Takayuki

MPK: A61K 31/45, C07D 501/46

Značky: nových, cefalosporinových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...ve sterilní bezpyrogenní vodě.Sloučeniny obecného vzorce I je také možno zpracovat na šípky při použití běžného základu, například kakaového masla nebo jiných glyceridů. Sl-o-učeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je v případě potřeby možno podávat také v kombinaci s jinými antibiotiky, například jinými deriváty jpenicilinu nebo cetalosporinu.Při zpracovávání na .farmaceutické prostředky obsahuje jednotlivé dávka volbvykle množství 50...

Způsob výroby 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových kyselina jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258142

Dátum: 15.07.1988

Autori: Abe Yoshio, Iimura Seiji, Maito Takayuki, Okumura Jun, Kamachi Hajimo

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: esterů, jejich, způsob, kyselina, výroby, 3-(subst.)propenylaminothiazolyl-cefalosporanových

Text:

...se 3 až 6 atomy uhlíku, cyklo~ alkylalkylovou skupinu se 3 až 6 členy kruhu a 4 až 10 atomy uhlíku nebo acylovou skupinu se 2, až 4 atomy uhlíku, R 3 představuje atom vodíku, nižší alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, nižší alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku nebo nižší alkanoyloxyskupinu se 2 až 3 atomy uhlíku aR 4 znamená atom vodíku nebo fyziologicky hydrolyzovatelný esterový zbytek, vybraný ze skupiny zahrujíci acetoxymethylový...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249523

Dátum: 12.03.1987

Autori: Okumura Jun, Naito Takayuki, Aburaki Shimpel, Kamachi Hajime, Narita Yukio

MPK: A61K 31/545, C07D 501/38, C07D 501/46...

Značky: derivátů, způsob, přípravy, cefalosporinu

Text:

....alespoň 90 sýn isomeru. Výhodné Sloučeniný vzorce I jsou syn isomerý, které sou prostě anti isomerů.Farmaceutický vhodné soli sloučenirn vzorce I zahrnují anorganicke báze, jako jsou soli alkalických kovů například sodné soli a draselně soli) a soli kovů alkalických zemin například vápenaté so 1 l, amonne solí, soli organických bází například soli St.IÍ 6 ÍhYĺüII 1 ĺI 1 eľIl, prokainem, fenýlethylbenzylamiąnem,...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249512

Dátum: 12.03.1987

Autori: Okumura Jun, Kamachi Hajime, Narita Yukio, Naito Takayuki, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545, C07D 501/38...

Značky: cefalosporinu, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...být mezi jiným nasyceným pěltâčlenným kruhem. ako příklad č. 5 je uvedena sloučenina vzorceBritský patent č. 1591439 je ana-logický a má v podstatě l~dentioké .nároky, V tomto patentu není zmíłněno, že R substituent může být Z-aminorthiazol-tł-yl nebo že iminokde R je nerozvětvený nebo rozvětvený alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, allyl,Z-butenyl nebo S-błurtexnyl ineho skupina obecného vzorcel R 5-CII-R 4 COOH jgg.j.sąj, 3715 h f,~~ ...