Oháňka Vlastimil

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubíček Karel, Křemenák Lubomír, Legeza Vasil, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan

MPK: B01J 38/12

Značky: zeolitu, jednotek, zauhlíkovaných, reaktivace, dezaktivovaných, selektivní, způsob, petrochemických

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nájemník Jiří, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír, Hrubý Augustin, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 9/16

Značky: tepla, odkoksování, výměníku, trubek, pyrolýzní, způsob

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Způsob termického odkoksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262567

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tichý Vladimír, Oháňka Vlastimil, Dvořák Luděk, Hrubý Augustin, Nájemník Jiří, Bartoň Jan

MPK: C10G 9/16

Značky: způsob, termického, odkoksování

Text:

...je dvoustupñové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, pri které probíhala vlastni reakční perioda. V druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.Postup f- Linde má z hlediska praktického použití nevýhodu především v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Oháňka Vlastimil, Kubíček Karel, Janáček Leoš, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 20/34

Značky: způsob, oxidů, látek, přítomnosti, organických, hydroxidů, sorbovaných, hlinitého, aktivace, reaktivace

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Zařízení pro výrobu syté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259343

Dátum: 17.10.1988

Autori: Navara Milan, Tichý Vladimír, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří, Hrubý Augustin, Jankovec Jan, Rychtrmoc Karel, Krupička Michal, Dvořák Luděk, Psota Milan

MPK: F22B 31/02

Značky: zařízení, výrobu, páry, syté

Text:

...odstraňuje některé jejich nevýhody. Výhody navrhovaného zařízení lze shrnout do následujících bodů- dobré odloučení čisté syté páry od kapiček vody uvnitř vyvíječe páry,- k vylučování solí z vody nedochází na teplosměnných plochách, ale ve vyvíječi páry,který lze snadno odluhovat,- napájecí voda může být podstatně horší kvality, než je tomu u klasických systémů,k odpařování na výměnných plochách a k následnému zasolování,- odpadá...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan

MPK: B01J 20/34

Značky: aktivace, oxidů, organických, sorbovaných, reaktivace, způsob, hydroxidů, přítomnosti, hlinitého, látek

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Smrž Zdeněk, Novák Václav, Oháňka Vlastimil, Kratochvílová Jitka, Srb František, Rosenthal Jakub, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/50, C10G 45/08

Značky: stupňů, frakcí, rozmezí, destilátových, způsob, celsia, vroucích, ropných, úpravy

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Žlunka Pavel, Heller Gerhard, Zelenka Jan, Nájemník Jiří, Robenek Josef, Oháňka Vlastimil, Navara Milan, Svoboda Jiří

MPK: C07C 11/02

Značky: propylenu, výroby, etylénu, dalších, nenasycených, způsob, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoň Jan, Nájemník Jiří, Novotný Petr, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 11/02

Značky: teplého, propylenu, etylénu, dílů, způsob, výrobny, provozování

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Způsob pasivace vnitřního povrchu pyrolýzních trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234409

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zelenka Jan, Najemní Jiří, Oháňka Vlastimil

MPK: C23F 9/00

Značky: trubek, pasivace, pyrolyzních, způsob, vnitřního, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu prodloužení provozní periody pyrolýzních pecí pasivací vnitřního povrchu pyrolýzních trubek, používaných v procesu pyrolýzu kapalných a plynných uhlovodíků při teplotě 740 až 880 °C a tlaku 170 až 350 kPa za přítomnosti vodní páry, která probíhá před zavedením a v období zavádění uhlovodíků do pyrolýzních trubek plynným sirovodíkem v množství 6 až 8 kg/hodinu v koncentraci 300 až 800 ppm hmot. a v přítomnosti 150 až 350...

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Oháňka Vlastimil, Kvapil Zdeněk, Schöngut Jiří, Sokol Ludvík, Zelenka Jan

MPK: C10G 47/32

Značky: produkty, dalších, způsob, uhlovodíku, výroby, odpadní, etylénu, obsahujících, vznikající, produktů, pyrolýzou, směsi, pyrolýze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vitvar Milan, Svoboda Jiří, Černý Jaroslav, Marek Miloš, Kvapil Zdeněk, Schöngut Jiří, Eckert Egon, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 7/10, C10G 55/04

Značky: uhlovodíku, zpracování, suroviny, uhlovodíkové, rozpouštědlovou, způsob, extrakci, aromatických, předúpravy, pyrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220532

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kopecký Ivan, Oháňka Vlastimil, Macek Vladimír, Kolena Jiří

Značky: alkenů, přípravy, katalyzátoru, hydroformylaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homogenního kobaltového katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů, při němž je výchozí složkou směs mastných kyselin, obsahující alifatické kyseliny nasycené i nenasycené s uhlíkatým řetězcem v osmi až dvacetičtyřech uhlíkových atomech. Reakce probíhá za přítomnosti organického rozpouštědla a při molárním poměru aromátů mastných kyselin ke kationtu kobaltnatému 1,1 : 1 až 6 : 1, při teplotách v rozmezí 60 až 90 °C...