Oboda Oldřich

Laboratorní izobarický desorbometr se záznamem plynové produkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263608

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oboda Oldřich, Duda Ladislav

MPK: G01F 1/74

Značky: izobarický, laboratorní, záznamem, produkce, plynové, desorbometr

Text:

...izobarického desorbometru je těleso desorbomet ru 3 uchycené na horní desce l, V němž je vytvořena vzduchotěsně uzavíratelná měrná nádobkas víčkem měrné nádobky á pro uložení sledovaného vzorku uhelné drti Q. Trojcestný kohoutg umožňuje propojení prostoru měrné nádobky vzorku uhelné drti 5 cejchovanou průsvitnou hadičkou ll nebo s vnější atmosférou. V průsvitná hadičce ll vlivem uvolñování plynu ze vzorku uhelné drti se pohybuje kapka...

Důlní chromatografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261555

Dátum: 10.02.1989

Autori: Oboda Oldřich, Štikarovský Jiří, Rusek Miroslav, Krejčí Miloš, Keclík Ladislav, Kahle Vladislav, Smékal Martin

MPK: G01N 30/00

Značky: důlní, chromatografický, analyzátor

Text:

...32 je opatřena výstupní kapilárou 32 vyústěnou do skříně 32, Ve které senachází pneumatické část důlního chromatografického analyzátoru. Vzduchotěsná Skříň 3 § je se sk ní 32 pneumatické části analyzátoru- 3 261 555 Důlní chromatografický analyzátorpod 1 e vynálezu pracuje tak, že tok nosného plynu ze zdroje l nosného plynu se nastaví pomocí regulátoru 2 tlaku, regulátorů Š a 11 průtoku nosného plynu tak, aby indikátor § tlaku připojený k...

Kavernometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 249315

Dátum: 12.03.1987

Autori: Oboda Oldřich, Keclík Ladislav

MPK: G01N 33/22

Značky: kavernometr

Text:

...náboj g s měřicím ramenem łg.Hřídel odporového vysílače łg je uložena V ložisku 1. Tažné pružina § upevněná jedním koncem v úohytu A tažné pružiny § a druhým koncem V měřicím rameni łg přitahuje zahnutý konec měřicího ramene łg na stěnu proměřovaněho vrtu łá. V opěře łł, která ukončuje druhý konec tělesa Q kavernometru je umístěn čep łl s aretačním šroubem łg, pružinou łg a narážkou łg, zajištěnou proti uvolnění kolíkem łg. Při nárazu na...

Sonda pro kontrolu napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229748

Dátum: 01.05.1986

Autori: Lazar Mojmír, Oboda Oldřich, Keclík Ladislav

MPK: G01V 1/133

Značky: napjatosti, hornín, kontrolu, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda je určena pro kontrolu prostorové napjatosti hornin odvrtávací metodou na dně suchých vrtů. Sonda sestává z měřicí sondy, opatřené drátkovými tenzometry, vhodně umístěnými po obvodě a na čele sondy s přítlakem při tmelení na plášť vrtu pomocí pryžového válce umístěného v plášti sondy. Sonda je určena pro kontrolu napjatosti hornin v okolí tunelů, štol a důlních děl a lze ji použít pro odvrtávací metodu i pro- dlouhodobá pozorování.

Nevýbušná kabelová rychlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224260

Dátum: 15.12.1985

Autori: Oboda Oldřich, Homola Jiří, Bálek Miloň

Značky: kabelová, nevýbušná, rýchlospojka

Zhrnutie / Anotácia:

Nevýbušná kabelová rychlospojka, tvořená zásuvkou a zástrčkou, vyznačující se tím, že ve vnitřním pouzdru (2) zásuvkového tělesa jsou uloženy pevné vertikální kontakty (6) a jsou připojeny na vývodní kabel (1) a současně ve vertikálních nevýbušných komůrkách izolačního pouzdra (23) zástrčkového tělesa jsou umístěny pružné kontakty (7), které jsou v zablokované poloze umístěny naproti pevným vertikálním kontaktům (6), a pružné kontakty (7) jsou...

Osobní maják

Načítavanie...

Číslo patentu: 219645

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dametz Vítězslav, Oboda Oldřich, Bocek Josef

Značky: osobní, maják

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro označení místa pohřešované osoby a jejího stavu. Podstatou vynálezu je, že sestává z mikrofonu, na který je připojen zesilovač, na jehož výstupu je připojen modulátor, který je připojen na vysílač s anténou, přičemž zesilovač, modulátor a vysílač jsou připojeny na zdroj napájení. Zařízení může obsahovat tlačítko pro signalizaci pohřešované osoby. Zařízení může obsahovat snímač teploty, převodník a modulátor...

Mechanicko-elektrický dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219533

Dátum: 15.08.1985

Autor: Oboda Oldřich

Značky: dynamometr, mechanicko-elektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je mechanicko-elektrický dynamometr určený pro měření tlaku, především v důlních dílech, ve stavebnictví apod. Jeho podstata spočívá v tom, že talířová pružina tvoří měřicí membránu vsazenou vnější plochou obvodu do tělesa dynamometru, přičemž do vnitřní plochy talířové pružiny je vložena tlačná deska dynamometru, a že průhyb talířové pružiny je sledován elektricko-mechanickým odporovým vysílačem. Dynamometr je odolný proti...

Kavernometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 214639

Dátum: 30.03.1984

Autor: Oboda Oldřich

Značky: kavernometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kavernometru k proměřování dutin vrtů v horninách, zvláště v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Jeho podstata spočívá v tom, že ve válcovitém tělese je uchycen odporový vysílač s otočným měřicím raménkem a vratnou pružinou, přičemž na raménku je upevněno lanko vyvedené z válcovitého tělesa přes kladku. Na zasouvacím soutyčí je našroubován úhloměr s natáčecím kloubem a koncovkou. Přední část válcovitého tělesa...