Oberdorf Klaus

2-[(Dihydro)pyrazolyl-3'-yloxymetylén]anilidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282426

Dátum: 27.12.2001

Autori: Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Götz Norbert, Kirstgen Reinhard, Müller Bernd, Röhl Franz, König Hartmann, Oberdorf Klaus, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/56, C07C 239/10, C07C 271/28...

Značky: medziprodukty, 2-[(dihydro)pyrazolyl-3'-yloxymetylén]anilidy, přípravy, přípravu, použitie, obsahom, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

2-[(Dihydro)pyrazol-3'-yloxymetylén]anilidy všeobecného vzorca (I), kde ---- predstavuje jednoduchú alebo dvojitú väzbu, n znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4, pričom R1 sú rovnaké alebo rôzne, ak je n väčšie ako 1, m znamená 0, 1 alebo 2, pričom R2 sú rozličné, ak m je väčšie ako 1, X znamená priamu väzbu, atóm kyslíka alebo skupinu NRa, R1 znamená napr. nitroskupinu, kyanoskupinu, halogén, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú,...

Deriváty 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)-oxymetylén] fenyloctovej kyseliny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie na ničenie živočíšnych škodcov a škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 281783

Dátum: 31.05.2001

Autori: Harries Volker, Oberdorf Klaus, Kirstgen Reinhard, Schütz Franz, Theobald Hans

MPK: C07D 239/52, A01N 43/54, C07D 239/56...

Značky: ničenie, škodlivých, spôsob, fenyloctovej, kyseliny, škodcov, použitie, 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)-oxymetylén, medziprodukty, deriváty, přípravu, přípravy, živočišných

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)oxymetylén]fenyloctovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorých: U znamená CH alebo N, V znamená O alebo NH, R predstavuje C1-6alkyl, R1 predstavuje CN, halogén, C1-4alkyl, halogénC1-4alkyl, C1-4alkoxy, halogénC1-4alkoxy alebo fenyl, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, pričom skupiny R1 môžu byť rôzne, ak je n > 1, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a ich použitie na...

N-Metylamidy, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, fungicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281650

Dátum: 17.04.2001

Autori: Oberdorf Klaus, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert, Bayer Herbert, Benoit Remy, Roehl Franz, Wingert Horst, Lorenz Gisela

MPK: C07C 251/58, C07C 251/38, A01N 37/50...

Značky: použitie, n-metylamidy, fungicídný, pesticídov, obsahom, prostriedok, výrobu, spôsob, medziprodukty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-metylamidy všeobecného vzorca (I), kde R znamená metyl a R1 znamená C1-C4-alkyl, a spôsob ich výroby. Ďalej vynález opisuje medziprodukty používané na výrobu N-metylamidov vzorca (I), fungicídne prostriedky, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny, a ich použitie ako pesticídov.

Orto – Substituované amidy kyseliny fenyloctovej, fungicídny prostriedok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280714

Dátum: 15.04.1992

Autori: Siegbert Brand, Kardorff Uwe, Lorenz Gisela, Oberdorf Klaus, Seuter Hubert, Ammermann Eberhard, Kuenast Christoph

MPK: C07C 235/34, A01N 37/18

Značky: kyseliny, přípravu, substituované, obsahom, fenyloctovej, amidy, medziprodukty, spôsob, přípravy, prostriedok, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované amidy kyseliny fenyloctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkoxyalkyl, fenyl, fenylalkyl, fenylalkenyl alebo fenoxyalkyl, päť- alebo šesťčlenný heterocyklus s 1 až 3 heteroatómami na benzénovom kruhu alebo päť- alebo šesťčlennom heterocykle prípadne anelovaný, R2 a R3 znamenajú vodík, R4 a R5 znamenajú vodík alebo alkyl a R4 alebo R5 znamenajú alkoxy skupinu, Y...

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Brand Siegbert, Sauter Hubert, Kardorff Uwe, Ammermann Eberhard, Oberdorf Klaus, Harreus Albrecht, Lorenz Gisela, Mueller Bernd, Kirstgen Reinhard, Kuenast Christoph

MPK: A01N 37/42, A01N 37/36, A01N 37/34...

Značky: použitie, obsahom, prostriedky, o-benzyloximétery, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.