Nykl Jan

Zariadenie na tepelné spracovanie organických hmôt, najmä odpadových

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5831

Dátum: 05.09.2011

Autori: Kvarčák Jaromír, Nykl Jan

MPK: F23G 7/10, F23G 7/12, F23G 7/00...

Značky: tepelně, odpadových, spracovanie, organických, najmä, hmot, zariadenie

Text:

...zariadenia ani jeho úplne dochladzovaníe, pretože je možno mobilný zásobník demontovať zo zariadenia a vymeniť za nový. Je možné mať k dispozícii niekoľko mobilných zásobníkov, a tieto použiť vždy pre jednu vsádzku, načo je možne pre novú vsádzku použiť iný zásobník. Demontované zásobníky je možno uskladniť na vhodnom mieste a nechať dostatočný čas dochladiť. .le možné ich v uzatvorenom stave prepraviť na iné, na l 0priklad vhodnejšie miesto...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mochel Jiří, Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František, Mynář Vladimír, Lédl Lumír

MPK: E21F 13/08

Značky: zařízení, porubu, pluhovém, provádění, způsob, výztuží, způsobu, přesouvání, dopravníku, individuální

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Zařízení pre reverzaci proudu z hydrogenerátoru se stejnoměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267275

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lédl Lumír, Šmerda František, Koudelka Karel, Nykl Jan, Černý Pavel

MPK: E21C 27/32, F16H 5/48

Značky: zařízení, stejnoměrným, reverzaci, hydrogenerátoru, proudu, průtokem

Text:

...je omezoně otočně uloženo vůči skříni Q. V tělese lg jsou dále uložený sací ventil lž, výtlačný ventil lg a tlakový ventil lá. Vnitřní část łgg telesa je vytvořena jako unášeč rozváděče g a opatřena střednim pmudrem gg, prvním vedlejším Pouzdrem g a druhým vedlejšim pmndrem gg, které jsou posuvně a těsně uloženýv příslušných dutináoh gg, gg , gg, do nichž je vyústěn výstup lg hydrogenerátoru l. Ve skříni 3 je vytvořena rozvodné plocha gé,do...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lédl Lumír, Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

MPK: E21F 13/00, E21C 29/00

Značky: hydromotoru, hydrostatického, převodů, hydrogenerátorem, stejnosměrným, zařízení, průtokem, reverzaci

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Zařízení pro napínání tažných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265086

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda František, Koudelka Karel, Nykl Jan

MPK: E21C 29/16

Značky: tažných, zařízení, napínání, prostředků

Text:

...prostředků podle vynálezu se proti známým zařízením téhož druhu projevuje vyšším účinkem, snižuje Vliv lidského činitele na kvalitu předpětí řetězu, zejména jednoduchosti, provozní nenáročností a spolehlivostí. Nevyžaduje zdroj tlakového média. Zajištuje dosažení po-o žadovaného předpětí tažného prostředku s minimálním vlivem obsluhy a zvýšenou bezpečnost proti uvolnění před připojením tažného prostředku K dobývacímu stroji. Postup při...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmerda František, Koudelka Karel, Lédl Lumír, Černý Pavel, Nykl Jan

MPK: E21F 13/06, F16K 3/10

Značky: rotační, rozvaděč

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mochel Jiří, Mynář Vladimír, Nykl Jan, Šmerda František, Celta Karel, Koudelka Karel

MPK: F16D 7/00

Značky: pojistná, spojka

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Elektrické zapojení pro nedestrukční pojistnou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258519

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Celta Karel, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: pojistnou, spojku, elektrické, zapojení, nedestrukční

Text:

...přes oddělovací obvod gł připojen k vyhodnocovaoímu obvodu L.Zdroj § stabílizovaného napětí je vytvořen z transformátoru gg, jehož výstup je připojen k usměrňovači gl a kondenzátoru gg. K usměrňovači jsou přes kondenzátnry§g, Q 1, gá, gg,šl, äg připojeny stabilizátory âgg, ggp, z nichž jeden napájí vyhodnocovací obvod ł a druhý napájí teplotní obvod g spínací obvod 1.Zapojení podle vynálezu pracuje následujícím způsobemPři prokluzu...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Koudelka Karel

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: dopravu, drážkou, súčiastok, zariadenie, válcových, opatřených, orientáciu

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Koudelka Karel, Pavelek Oldřich, Šmerda František, Nykl Jan

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: třmen, střední, řetězů, hřebla, připojení, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237300

Dátum: 01.05.1987

Autori: Nykl Jan, Šmerda František

MPK: E21C 27/34

Značky: důlního, stroje, prvků, vedení, úsek, dobývacího, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti úseku vedení, zjednodušení jeho montáže i údržby v provozu. Podstatou vynálezu je, že úsek vedení, sestávající ze základní desky (l) a dvojice segmentů (2, 3) s žebry (21), přivrácenými k základní desce (l) a opatřenými středicími prvky (6), má v každém segmentu (2, 3) vytvořena alespoň dvě vybrání (210) pro spojovací...

Stavitelný doraz pro výkyvnou součást důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229115

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21C 27/32

Značky: doraz, výkyvnou, důlního, stavitelný, součást, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelný doraz pro výkyvnou součást důlního stroje, zejména pro nožový držák pluhového tělesa. Účelem vynálezu je zjednodušení známého řešení dorazu, zvýšení jeho životnosti a provozní spolehlivosti. Podstata vynálezu je, že doraz je vytvořen z hřídele (1), k němuž jsou připojena alespoň dvě ramena (2, 3) nestejné délky a který je opatřen několika lůžky (6) pro zajišťovací prvek (7), uložený vždy v jednom z lůžek (6) s vůli. Omezeným výkyvem...

Rozpojovací nůž s držákem pro důlní dobývací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220051

Dátum: 15.10.1985

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

Značky: nůž, důlní, dobývací, rozpojovací, stroje, držákem

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpojovací nůž s držákem pro důlní dobývací stroje, zejména pro uhelné pluhy. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby nožů a držáků a zlepšení jejich provozních vlastností, zejména usnadnění montáže a demontáže nožů. Podstatou vynálezu je, že nůž (1) ve tvaru kosodélníku je opatřen alespoň jedním žebrem (12), rovnoběžným s podélnou stranou kosodélníku, v jehož příčné straně (11) je zahloubení (13) pro pojistku (3). Rozpojovací nůž (1) je uložen...

Spojovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226274

Dátum: 15.04.1985

Autori: Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

Značky: článek, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací článek řetězu, sestávající ze dvou stejných polovin, spojených alespoň jedním příčným prvkem, procházejícím vložkou, umístěnou mezi vnitrními plochami polovin článku, vyznačený tím, že alespoň jedna z vnitřních ploch (13) polovin (l) článku je opatřena vedení (14) pro vložku (2).