Nowak Siegfried

Způsob výroby olefinových, diolefinových a aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Thiele Eberhard, Zimmermann Gerhard, Nette Wolfgang, Becker Karl, John Hans-heino, Günschel Hubert, Klotzsche Heiner, Grossmann Manfred, Nowak Siegfried, Pfeiffer Fritz, Koetter Gudrun

MPK: C07C 4/02, C10G 45/44, C07C 5/10...

Značky: uhlovodíku, olefinových, způsob, diolefinových, výroby, aromatických

Text:

...Merannoa VI~oünxVIII-oň nonrpynn nepnonnqeckoü cncrenm snemeuwon, npenmymecraéuno 5 Bane oxnceñ,KOTODHE MOPYT raxme coepmarb nopncruñ Marepuan c öonbmoñ HOBBDXHOCTBD,c.nocnenymmHM nnponusou, no KOTOPOMY, cornacno usoöpeŕeunm, conepmamueca B ucxonou yrneaonopoaou npoyxwe ön- H onnrouxnnqecxue apomaruqecnne yrneaonopou, Bxnwuaa unxnoanxenoapomawnqecxue yrnenonoponu, uaxonmneca yme B ucxoHoMnponyxTe n oöpasymmnecs Bo npema npouecca na...

Spôsob kontinuálnej výroby metakroleínu a/alebo kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225019

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kieser Hartmut, Seeboth Helmut, Freiberg Jürgen, Kavala Miroslav, Polievka Milan, Matušková Mária, Macho Vendelín, Nowak Siegfried, Mistrík Edmund Juraj

Značky: metakrylovej, kontinuálnej, kyseliny, metakroleínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby metakroleínu a/alebo kyseliny metakrylovej oxidáciou terc.- butylových organických zlúčenín samotných alebo spolu s izobuténom kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom v plynnej a/alebo parnej fáze pri teplote 200 až 550 °C, spravidla za prítomnosti vodnej pary a/alebo inertného plynu, za katalytického účinku viaczložkového oxidového katalyzátora zvlášť na báze molybdénu, bizmútu ako hlavných zložiek a železa,...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Neubauer Hans Dieter, Kögler Wolfgang, Franke Hermann, Gramm Reinhard, Limmer Heinz, Klempin Jürgen, Vieweg Hans-günther, Nowak Siegfried, Thomas Wilhelm, Anders Klaus, Becker Karl

Značky: aromatických, získavání, uhlovodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Thomas Wilhelm, Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Kögler Wolfgang, Nowak Siegfried, Limmer Heinz, Klempin Jürgen, Franke Herman, Anders Klaus, Gramm Reinhard, Vieweg Hans-günther

Značky: katalyzátoru, selektivizace, aktivace, aromatizaci, způsob, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...