Novrocík Jan

Způsob zpracování lehkých podílů z výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267454

Dátum: 12.02.1990

Autori: Peluhová Eva, Zemanová Marie, Novrocíková Marta, Řehák Jindřich, Macek Vladimír, Novrocík Jan

MPK: C07C 29/74, C07C 29/16

Značky: způsob, 2-ethylhexanolu, zpracování, výroby, lehkých, podílu

Text:

...rozpětí teploty varu 76 až 106 °C, a obsahujeS 8 až 65 hmot. nenasycených éterických látek. Hlavní alkoholová frakce v množství42 až 54 hmot. má rozpětĺ teploty varu 106 až 118 °C a obsahuje 92 až 98 t hmot. směsi n- a izobutanolu a 2 až B hmot. 2-metyl-l-butanolu spolu 5 dalšími minorítnímí látkami. Destilační zbytek v množství az až SA hmot. má teplotu varu nad llĚ °CDlouhodobým analytickým sledováním složení vedlejších produktů...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel s dokonalejším využitím katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265562

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Kotůlková Svatava, Norek Jiří, Novrocíková Marta

MPK: C07C 69/80

Značky: využitím, katalyzátoru, přípravy, změkčovadel, způsob, ftalátových, dokonalejším

Text:

...nejmenší, za současného udržení časového průběhu esterífikace. Další snížení množství katalyzátoru použitého ve vynálezech CS č. 214 216 a 214 550 však toto neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy ftalátovýoh změkčovadel podle vynálezd.Jeho podstatou je použití katalyticky aktivní směsi obsahující 2-etylhexanol, rozpuštěný organotitanát obecného vzorce Ti(0 H)x(0 R)y, kde x y 4, a nezreagovaný suspendovaný Ti 02 xzH 20, kde z ...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265561

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta, Kotůlková Svatava, Norek Jiří

MPK: C07C 69/80

Značky: přípravy, změkčovadel, ftalátových, způsob

Text:

...titaničitého. Heterogenní katalyzátor separovaný z esteru po finálních úpravách se opakované použije k přípravě nové esterifikační směsi se zvýšenou katalytickou aktivitou.Anelytickým sledováním koncentrace titanu rozpuštěného v reakčni směsi ve formě Organotitanátu a vzniklého z hydratovaného oxidu titaničitého bylo totiž zjištěno, že tato koncentrace je podstatné vyšší než koncentrace titanu daná použitím ekvivalentniho množství...

Způsob výroby diethyloxalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265260

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocíková Marta, Malík Miloš, Prokšová Pavla, Novrocík Jan, Zemanová Marie

MPK: C07C 69/36

Značky: způsob, výroby, diethyloxalátu

Text:

...procentním roztokem hydroxidu alkalického kovu, destilovanou vodou, 0,3 až 1 procentním roztokem anorganické kyseliny a nakonec opět destilovanou vodou. VVýhodou způsobu výroby diethyloxalátu podle vynálezu je významné zkrácení esterifikační doby a zvýšení výtěžku esteru. Významné je, že katalyzátor je možno jednoduše oddělit od produktu prostým odsazením a použít ho bez jakékoliv úpravy opakovaně v dalších esterifikaěních násedách. Využití...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocíková Marta, Pecha Jaroslav, Novrocík Jan

MPK: C07C 69/60

Značky: síranu, fumaranu, způsob, výroby, amonného, železnatého

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Způsob zpracování výševroucích aromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263039

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lederer Jaromír, Červenka Zdeněk, Holík Štěpán, Krupička Machael, Novrocíková Marta, Řehák Jindřich, Novrocík Jan

MPK: C07C 3/58, C07C 7/14, C07C 7/04...

Značky: výševroucích, způsob, zpracování, aromátů

Text:

...bodu varu 138 až 210 °C, naftalenovou frakci s rozpětím bodu varu 211 až 227 °C, mezifrakci s rozpětím bodu varu 228 až 247 °C, bifenylovou frakci s rozpětím bodu varu 248 až 260 °C, alkylbifenylovou frakci s rozpětímbodu varu 260 až 290 °C, fluorenovou frakci s rozpětím bodu varu 291 až 303 OC a destilační zbytek. Bifenylová a fluorenová frakce se následně podrobí každá odděleně krystalizaciz nízkovroucího alkenickêho, isoalkanickêho nebo...

Syntetická elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258614

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horochonič Jozef, Lichvár Milan, Novrocík Jan, Červenka Zdeněk

MPK: H01G 4/04, H01G 5/20

Značky: kvapalina, syntetická, elektrotechnická

Text:

...alkylovaných skupín na jadre je 4-6 a alkyl je etyl skupina, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-30 hmotnostných dielov Ll-difenyletánu, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-40 hmotnostných dielov 3-ety 1-1,1-diienyletanu a 4-etyl-1,1-difeny 1 etánu, 1-15 hmotnostných dielov dietyl-Ll-difenyletánov a triety 1-1,1-difenyletánov, 1-15 hmotnostných dielov s výhodou 2-8 hmotnostných dielov produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie...

Teplonosná kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258284

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Vladislav, Červenka Zdeněk, Novrocík Jan

MPK: C10M 105/06

Značky: kapalina, teplonosná

Text:

...alkylačním způsobem.Praktické složení teplonosné kapaliny podle vynálezu a její vlastnosti ukazují následující příklady.Jako teplonosná kapalina se použije směs aromatických uhlovodíků s rozpětím teploty varu při atmoaférickém tlaku 265 až 320 OC o složení 26,0 hmotnostích dílů 1,1-difenyletanu,25,6 hmotnostních dílů 3 ~etyl-1,1-difenyletanu, 11,1 hmotnostních dílů 4-etyl-1,1-difenyletanu,0,7 hmotnostních dílů 2-etylbifenylu, 0,4...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Boháe Jan, Doležal Jioí, Novák Lubomír, Pavelka Miroslav, Žid Josef, . Teršl Vladimír, Procházka Karel, Bureš Stanislav, Novrocík Jan, Chládek Ladislav, Hrivoáková Dáša

MPK: C12P 35/06

Značky: fermentačnej, výroby, limitujúceho, acremonium, kmeňa, spôsob, využívajúceho, substrátů, cefalosporinu, uhlíkatého, pomocou, chrysogenum

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Palacká Danuše, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: vodách, způsob, zásad, stanovení, dusíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kubička Rudolf, Červenka Zdeněk, Fančovič Karol, Malík Miloš, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Rusý Josef, Lichvár Milan, Rendko Tibor

MPK: H01B 3/22

Značky: způsob, výroby, elektrotechnické, syntetické, kapaliny

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Způsob výroby dietylesteru kyseliny šťavelové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250737

Dátum: 14.05.1987

Autori: Prokšová Pavla, Růžičková Danuše, Kotůlková Svatava, Malík Miloš, Novrocík Jan

MPK: C07C 69/36

Značky: způsob, výroby, dietylesteru, kyseliny, šťavelové

Text:

...vařáku je možno účinně odvodnovat za vyšší teploty než při postupu podle doeavadního stavu. Učinná kolona nad esterifikačním kotlem totiž dělí azeotrop~XNlen-voda (92 °C)a benzen-voda (70 °C) a vytvoří se stav, kdy hlava kolony je refluxována benzenem a esterifikační vařák je odvodňován xylenem,což se prejavuje stoupající teplotou ve vařáku, která by za předpokladu dostatečného příkonu tepla vystoupila až k teplotámvaru směsi izomerů...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macek Vladimír, Novrocíková Marta, Malík Miloš, Kotůlková Svatava, Novrocík Jan

MPK: C07C 31/12

Značky: podílu, zpracování, odpadajících, těžkých, výroby, isobutanolu, způsob

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Způsob izolace 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu a triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249445

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novrocíková Marta, Malík Miloš, Novrocík Jan, Macek Vladimír, Kotůlková Svatava

MPK: C07B 63/00

Značky: triisobutylaminu, 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu, izolace, způsob

Text:

...triisobutylanonać oli kyseliny fumarově. ktorý se následne po případně oddoetilování obaaiených lehłdch podílů eytí plynnín čpavkom sa vzniku vodnaho roztoku fumaranu aaonnoho a triisobutylaminověho koncentratu s obsahol hlavní alołky 90 si 92 i hmotnostních.Touto koncontrit Jo molno dalo rektitikattt rozdllit na pŕedkap s doatilačním rozmesíl do 175 °c, na I. voaioau frskci a dostilaćním rozmozím 175 az as °c. kterou a. výhodnł...

Způsob získávání uhlovodíkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233919

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: C07C 7/04

Značky: směsi, získavání, uhlovodíkové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob získávání uhlovodíkové směsi pro směsné přenášeče barvení, obsahující tetrahydronaftalen, naftalen a izomerní metyltetrahydronaftaleny. Jeho podstatou je, že se předmětná uhlovodíková směs obsahující tetrahydronaftalen, naftalen a isomerní metyltetrahydronaftaleny získává v hotové podobě ze zbytku po destilaci hydrogenačně rafinovaného surového benzolu jako frakce, která za atmosférického tlaku má destilační rozmezí 205 až...

Způsob stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235808

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 31/08

Značky: způsob, alifatických, uhlovodíku, stanovení, aromatických, vodách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení alifatických a aromatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-1 g.l-1 za současné přítomnosti dusíkatých zásad, fenolů, organických esterů a jejich degradačních produktů, chromatograficky s přídavkem vnitřního standardu. Jeho podstata spočívá v tom, že se násada analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě nejméně do pH = 1 a v mikroextrakčním zařízení se v parní i...

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče na bázi tetrahydronaftalenu a naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233003

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novrocík Jan, Kryštůfek Jiří, Novrocíková Marta

MPK: D06P 3/52

Značky: naftalenu, bázi, přenašeče, směs, uhlovodíková, směsné, tetrahydronaftalenu

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče, zejména pro směsné přenašeče k barvení polyesterových vláken nebo jejich směsí s přírodními vlákny, tvořená hmotnostně 74 až 86 % tetrahydronaftalenu, s výhodou 74 % tetrahydronaftalenu, 10 až 22 % naftalenu, s výhodou 21 % naftalenu a 3,5 až 4,5 % izomerních metyltetrahydronaftalenů.

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Malík Miloš, Vymětal Jan

MPK: C07C 87/123

Značky: způsob, triisobutylaminu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229188

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: způsob, alifatických, vodách, aromatických, stanovení, množství, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentraci pod 10-1 g.l-l za současné přítomnosti dalších kontaminujících složek, například fenolů, dusíkatých zásad, organických esterů nebo jejich degradačních produktů. Jeho podstatou je, že se provede mnohonásobná kontinuální mikroextrakce aromatických, či alifatických uhlovodíků do nízkovroucí organické fáze minimálně...

Katalyzátor pro přípravu organických esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214550

Dátum: 29.06.1984

Autori: Malík Miloš, Stratilová Jana, Růžičková Dana, Novrocík Jan, Fiala Miroslav

Značky: organických, katalyzátor, přípravu, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přípravu organických esterů, zejména ftalátových a jiných změkčovadel. Jeho podstatou je, že je tvořen aktivovaným filtrovatelným gelem na bázi TiO2.xH2O, který se připraví hydrolýzou kyselého vodného roztoku titanylsulfátu, s výhodou z výroby titanové běloby, za varu. Vysrážený hydrolyzát se odfiltruje, promyje se vodou, načež se provede jeho aktivace varem v roztoku alkalického louhu o koncentraci minimálně 35...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214216

Dátum: 01.06.1984

Autori: Novrocík Jan, Malík Miloš

Značky: způsob, ftalátových, přípravy, změkčovadel

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel, zejména dioktylftalátu, s pomocí titanového katalyzátoru a případné příměsi karborafinu a křemeliny vyznačený tím, že se použije aktivovaného katalyzátoru na bázi hydratovaného kysličníku titaničitého v množství 0,01 až 2 % hmotnostních vyjádřeném jako kysličník titaničitý na teoretickou výrobu esteru s tím, že se esterifikace provádí do čísla kyselosti 0,30 mg hydroxidu draselného /g esterifikační...