Novotný Zdeněk

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev nanesených na polovodičové desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269152

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rothbauer Miloš, Novotný Zdeněk

MPK: H01L 21/308, H01L 21/26

Značky: povrchu, úpravy, nanesených, vrstev, fotoresistových, polovodičové, způsob, desce

Text:

...msskou bud v planetu kyslílm nebo dusíku nebo postupně v plssmstu obou plynů, což je čisto chemický způsob leptání, nedochásí vždy spolehlivł ehebo reprodukovstelnl k odstranění tento, íluorem nssyceně vrstvy fotoresistu a její. zbytky, spůsobují podobu jako v předchozí případě, nedokonslou adhesi nsslednvne eplíkovanýoh vrstev, což má s následok snížení výtěžnosti expo ne. polovo ~ díčovó desee Prevdłpodobnou příčínou nejistá...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267575

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rothbauer Miloš, Novotný Zdeněk

MPK: H01L 21/308, H01L 21/312

Značky: povrchu, fotoresistových, úpravy, způsob, vrstev

Text:

...jsou těžko viditslné 1 pod mikroskopem, a způsobí v místech otvorů ve fotoreeistové mesce špetnou sdhezi následně aplikovaných, např. kovových vrstev. V těchto případech po odplavení kovu dojde k jeho odtržoní i v místech, kde by měl kovový motív zůstat.Uvedené nevýhody Jsou odstreněny způsobem úpravy povrchu fotoresistových vrstev podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že po suchém leptání se polovodičová deska s fotoresistovou maskou...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Tykal Pavel, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Bouček Jiří, Borovička Martin

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, hypertermii, koaxiální

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Borovička Martin, Tykal Pavel, Novotný Zdeněk, Vrba Jan, Bouček Jiří, Lapeš Miroslav

MPK: A61N 5/04

Značky: hypertemii, planární, aplikátor

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aretační mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259833

Dátum: 15.11.1988

Autori: Cepková Michaela, Novotný Zdeněk

MPK: A61M 1/14

Značky: aretační, mechanismus

Text:

...hlavní výhody aretačního mechanismu podle vynálezu patří snadna konstrukce a výroba a jeho snadná aplikovatelnost na různé podmínky.Příklad provedení aretačního mechanismupodle vynálezu se dvěma otvory v llště a s nasunutou kazetou je v podélném řezu nakreslen na obr. 1 a v pohledu ze zadní strany panelu na obr. 2.K panelu 6 přístroje, který je opatřen dvěma kruhovitými otvory 8 provedenými ve svislé ose panelu 6 je k jeho zadní...

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sajvald Vojtěch, Tesař Rudolf, Kopečný Jiří, Novotný Zdeněk

MPK: B66F 17/00, B65G 1/02

Značky: palety, buňce, snímač, kontaktní, regálové

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur radiovým časovým signálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254778

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štverka Václav, Bigos Radomír, Novotný Zdeněk, Maléř Václav

MPK: G01V 1/22

Značky: aparatur, způsob, signálem, zdrojů, časových, seismoakustických, radiovým, synchronizace, seismologických, časovým

Text:

...že následný impuls jedné minuty musí následovat v íntervalech 59,99 3 0,01 sekund dvakrát za sebou. ľeprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygene~ nován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms. Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms,přičemž 6 ms představuje časovom ztrátu při přenosu a zpracování anelogového signálu...

Způsob zpracování povrchu dielektrických, polovodičových nebo kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253792

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Horáček František

MPK: H05H 1/04

Značky: provádění, kovových, polovodičových, způsobu, zpracování, zařízení, vrstev, tohoto, způsob, povrchu, dielektrických

Text:

...přepínače leží vodivý můstek ve sdruženém přepínači mezi první svorkou a šestou svorkou a mezi druhou svorkou a pátou svorkou a mezi třetí svorkou a čtvrtouTím se dosáhne působení na zpracovávaný substrát jak reaktivním iontovým leptáním, tak plazmatickým leptáním v jednom reaktoru, přičemž k přepojování se využije sdruženého přepínače, který zajistí takovou vazbu přepojování elektrod a zaklíčování a odklíčování vysokofrekvenčního generátoru,...

Kosmetický, farmaceutický nebo/a detergentní přípravek na bázi lipidové složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238470

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Feřtek Otakar, Hanuš Vladimír

MPK: A61K 7/00

Značky: farmaceutický, bázi, detergentní, přípravek, kosmetický, složky, lipidové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kosmetický, farmaceutický nebo/a detergentní přípravek, který obsahuje jako lipidovou složku kyselinu palmitolejovou ve formě volné nebo/a ve formě jejích esterů, pocházejících z tuku kožešinových hlodavců zejména nutrií. Může dále obsahovat přídavek obdobné lipidové složky z tuku norků nebo/a psovitých šelem, zejména lišek.

Regulátor otáček vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252313

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Adamec Miloš, Jurášek Josef

MPK: B64C 11/38

Značky: otáček, vrtule, regulátor

Text:

...čerpadlem 3 do výstupního kanálu 33 a tlakového prostoru 31.Při malém odběru oleje pro přestavování servopístu vraci se přebytečný olej zpětným kanálem 33 přes přepouštěcí ventil 3 zásobní prostor 33 a redukční ventil 39 zpět do vstupního kanálu 33. Přepouštěcí ventil 3 určuje maximální tlak oleje na výstupu z dopravního čerpadla 3. Redukční ventil 33 redukuje tento tlak na nižší hodnotu, kterou udržuje v zásobním prostoru 33. Zásobní...

Regulátor otáček vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252312

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novotný Zdeněk

MPK: B64C 11/38

Značky: regulátor, otáček, vrtule

Text:

...vrtule. Přední prostor 12 eervomechsniemu hydraulické vrtule je přes kanál Já malého stoupání propojitelný pomocí rozváděcího ěoupátka 2 a tlakovým proetorem 11, nebo e odpadovým prostorem lg.Při otáčení hnscího hřídele 1 od motoru, neho vrtulového hřídele vznikají na odstře divých závežích A, síly, které působí přes ložisko 1 a rozváděcí šoupátko 2 proti eíle pružiny á.Výhodou regulátoru otéček vrtule podle vynálezu je jednoduchá konstrukce...

Zařízení pro synchronizaci časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251372

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štverka Václav, Novotný Zdeněk, Maléř Václav, Bigos Radomír

MPK: G01V 1/16

Značky: aparatur, časových, seismologických, synchronizaci, zdrojů, zařízení, seismoakustických

Text:

...pŕipojen k bloku separaco poruch,jehož výstup je připojen k bloku kontroly času, jehož výstup je připojen k bloku zpoždění, opatřenému vývodem pro synchronizační impuls, přičemž předzesilovač s antenou, přijímač radiového časového signálu, blok separace poruch, blok kontroly času a blok zpoždění jsou připojeny na zdroj napájení a mimo předzeailovač s antenou 1 na zdroj hodinových impulsů.Zařízení přijímá radiový signál spolu s poruchovými...

Hydraulická vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 250442

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamec Miloš, Jurášek Josef, Novotný Zdeněk

MPK: B64C 11/38

Značky: hydraulická, vrtule

Text:

...blokovací kanál 36 je propojen s nábojovým prostorem 16. V poloze vrtulových listů 1 na minimálnim letovém úhlu je ústí blokovacího kanálu 36 překryto zadním kluzným ložískem 12. Poloha unášeče 9 je zajištěna podélnýmí vodicími trubkami 5, ktere procházejí vodicími otvory V namenech unášeče 9. Vodicí trubky jsou uložený v zadní stěně náboje G a v zadní stěně válce 7 a lze jich využít pro přívod oleje do zadního prostoru 15 servomechanismu. Do...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235149

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kubový Otto, Novotný Zdeněk, Podlešáková Eliška, Fiala Jiří, Maťátko Jan, Šolta František

MPK: C01B 17/96

Značky: kyseliny, odpadní, výroby, methylmethakrylátu, způsob, zpracování, sírové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu na práškovitý hořečnato-vápenatý substrát vhodný ke hnojení, kompostování a úpravě sorpčního komplexu půdy. Jeho podstata spočívá v tom, že se do předložené hořečnato-vápenaté suroviny přidá 10 až 200 % hmotnostních odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu, vztaženo na hmotnost násady hořečnato-vápenaté suroviny, teplota této odpadní kyseliny...

Způsob tvarování kovových vrstev pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248797

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/02

Značky: součástky, polovodičové, kovových, tvarování, způsob, vrstev

Text:

...u kterého by mohlo dojít k narušení energetickými ionty, například u arzenidu galia. V případě polovodičového materiálu, kde narušení nehrozí, se můžeproleptat dielektrická vrstva úplně. Následná použití izotropní metody leptání umožní získání přesně definované hrany profilu pro nanesení a vytvarování kovové vrstvy. Tímto leptánĺm nedojde k poškození povrchu polovodičového materiálu energetickými ionty.V dalším je podrobněji popsána...

Zařízení pro výrobu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248783

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kavan Mojmír, Novotný Zdeněk, Blahna Jan, Fiala Jiří, Dvořáková Zdeňka, Maťátko Jan

MPK: B29K 31/00, B29D 7/00

Značky: zařízení, výrobu, plastických, desek

Text:

...V proudu vzduchu nebo kapalném, teplosměnném médiu s výhodou ve vodní lázni po dobu závislou na tloušřce vyráběných desek a zvolené polymerační teplotě. Nastavenou teplotu je nutné regulovat po celou dobu polymerace V úzkém rozmezí.Po dopolymerování zbytkových monomerů se celý systém pomalu ochladí, rozebere a vyjmou se polymerní desky. současně s tím se mezi tabule silíkátových skel, eventuálně i předem umyté ukládají nové těsnicĺ šñúry a tak...

Zapojení dávkovače kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247853

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Kalousek Pavel, Skála Miroslav, Dostál Petr

MPK: G01F 11/28

Značky: dávkovače, kapaliny, zapojení

Text:

...zařízení gg. čerpadlo § je napojene na motor ll, který je elektricky připojen na druhý výstup lg řídiciho a vyhodnocovaciho zařízení gg. První sonda g hladiny kapaliny je elektricky připojena na prvni vstup gł řídiciho a vyhodnocovaciho zařízení gg, druhá aonda g hladiny kapaliny je elektricky připojena na druhý vstup gg řidiciho a vyhodnocovacího zařizeni ggĺ třetí sonda lg hladiny kapaliny Je elektricky připojena na třetí vstup gg...

Hydraulická vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 227499

Dátum: 15.04.1986

Autori: Novotný Zdeněk, Jurášek Josef

Značky: vrtule, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická vrtule s praporovou a reverzní polohou listů a dvojčinným nebo jednočinným servomechanismem,jehož válec je upevněn na přední straně náboje vrtule a píst pevně. Spojen s unášečem suvně uloženým na nosné trubce, která je jedním koncem vetknutá do náboje vrtule a druhým koncem uložena do přední stěny válce, s omezovačem otáček upevněném na čelní stěně válce vyznačená tím, že v unášeči (9) mezi předním kluzným ložiskem (11) a zadním...

Kosmetický, farmaceutický nebo/a detergentní přípravek na bázi lipidové složky, zejména živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229971

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hanuš Vladimír, Novotný Zdeněk, Feřtek Otakar

MPK: A61K 7/00

Značky: složky, zejména, lipidové, farmaceutický, živočišného, původu, bázi, detergentní, přípravek, kosmetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kosmetický, farmaceutický nebo/a detergentní přípravek obsahující jako lipidovou složku kyselinu palmitolejovou nebo/a vázanou ve formě esterů tyto estery pocházejí zejména z tuku norků nebo/a psovitých šelem, zejména lišek.

Zařízení pro řízenou ultrafiltraci, zejména při dialýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 220475

Dátum: 15.11.1985

Autori: Divoký Jaroslav, Skála Miroslav, Novotný Zdeněk

Značky: dialýze, zejména, zařízení, řízenou, ultrafiltraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro řízenou ultrafiltraci, zejména při dialýze, které obsahuje zdroj dialyzátu, průtokové čerpadlo a podtlakové čerpadlo vzájemně propojené trubkami, přičemž měření a řízení ultrafiltrace nezávisí na kolísání průtoků vlivem pohonu.

Zařízení pro výrobu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220177

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dvořáková Zdeňka, Kavan Mojmír, Blahna Jan, Fiala Jiří, Maťátko Jan, Novotný Zdeněk

Značky: plastických, desek, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu desek z polymerů ve formách sestavených z tabulí ze silikátového skla těsněných pružným provazcem v robustních rámech se soustavou podpěr a přítlačných pružin, které umožňuje vyrábět libovolné tloušťky a formáty desek ve vodorovné poloze. Je vhodné zejména pro polymetakrylátové desky, tzv. organické sklo. Dosahuje se vysoké kvality vyrobených desek při zvýšené produktivitě práce. Zařízení snižuje nároky na manipulaci s...

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platina-titan-platina-zlato

Načítavanie...

Číslo patentu: 219768

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vaněk Evžen, Novotný Zdeněk

Značky: způsob, vícevrstvového, silicid, výroby, kontaktů, platina-titan-platina-zlato

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platiny titanu-platiny-zlata podle vynálezu spočívá v tom, že na substrát se napařuje 20 až 40 nm platiny, která se žíhá při teplotě 550 až 650 °C. Přebytečná platina se potom odleptá v lučavce královské a nanese se vrstva fotoresistu na bázi fenolformaldehydové pryskyřice,s chinondiazidovým fotoiniciačním systémem se spektrální citlivostí v ultrafialové oblasti v rozmezí 340 až 450 nm. Po expozici...

Vypínací spojka pro peristaltická čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215396

Dátum: 29.02.1984

Autori: Novotný Zdeněk, Lesný Zdeněk

Značky: vypínací, peristaltická, spojka, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Vypínací spojka pro peristaltická čerpadla řeší problém přenosu krouticího momentu potlačením negativních jevů, jako je například prokluzování. Konstrukce spojky umožňuje snadné zpětné otáčení bez vynaložení větší síly a velice se prodlouží i životnost spojky. Podstatou vynálezu je vyřešení vypínací spojky, které spočívá v tom, že její pevnou část tvoří ložiskové pouzdro s nákružkem na obvodu...