Novotný Vladimír

Úľové rámiky s použitím plastových bočníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6038

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novotný Vladimír

MPK: A01K 47/02, A01K 47/00

Značky: rámiky, úľové, bočníc, použitím, plášťových

Text:

...Plastové bočnice nízkych rámikov sú vybavené tromi očkami V spodnej časti, čo umožňuje korekciu ich výšky odlomením jedného alebo dvoch očiek z každej bočnice. Takisto tieto plastové bočnice sú na vnútornej strane osadené uškami, ktoré zaisťujú vedenie medzistienky. Použitie dvoch drevených hranolov zaistených plastovou sponou spolu s plastovými bočnicami osadenými vodiacimi uškami umožňuje použitie plastových medzistienok pri všetkých...

Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260146

Dátum: 15.12.1998

Autori: Starcev Jurij, Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: výrobků, způsob, zpevnění, sklenených, určených, tepelného, zpracování, iontovou, výměnou

Text:

...dráh 0 vého rozdílu polarizovaného světle v povrchové vrstvičce a k zvýšení rozdílu indexu lomu mezi povrchem a vnitřkem skleněného výrobku.Podstata vynálezu jê blíže objasněne näsledujícími příklady provedení.Příkled 1 Destičky z plochého sodnovápenatokřemiöitého tabulového sklavo diletometrické transformační teplotě 525 °c, plochy qooxzoo můa ťloušĺky 2,8 mm se vyhřívají 24 hodi v peci o téplotě 500 °C,načež se přenesou do lázně z...

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Novotný Vladimír, Klusáček Jan, Řehák Jan, Bužek Pavel

MPK: C06B 45/00, C06B 25/10, C06B 21/00...

Značky: surovin, úpravy, ťažbu, hrubozrnného, povrchovú, spôsob, prachu, pohonných, hmot, bezdymového, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Zariadenie na balenie predmetov do zmrštiteľnej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 244

Dátum: 09.09.1993

Autori: Novotný Vladimír, Figura Jiří

MPK: B65B 53/06

Značky: fólie, balenie, zmrštiteľnej, predmetov, zariadenie

Text:

...5. V přepážce lg jsou vytvořeny spojovací kanály 5 spojující vytápěcí komoru g s nahřívací komorou l. Vnitřní plochy vytápěcí komory 3 jsou izolované a pokryté reflexním plechem lg. Reflexní plech překrývá současně horní část otvoru vrat 1 jako clona lg vstupu chladného vzduchu do vytápěcí komory 1. Výška překrytí otvoru vrat 1 je zvolena tak, aby clona lg nepřekážela umístění vysokých předmětů do nahřívací komory l.Nahřívací komora l je...

Zařízení pro vysouvání výstřižků z plastikářských vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270496

Dátum: 13.06.1990

Autori: Červenka Rudolf, Figura Jiří, Novotný Vladimír

MPK: B29C 45/40

Značky: vysouvání, zařízení, strojů, vstřikovacích, plastikářských, výstrižku

Text:

...nove zarizeni pro vyJimáni výlieko z plaatikářakýoh vetřikovacich etrojo. zarizeni eeatava ze zechytnaho koše. dráhy a držáků e odpruzenou tlaönou deekou. Ve epodni čáeti zechytneho koše je lišta. která ovláda epinaô pro registraci vylieko na dráza. Deläi apinač ae opirá o tlačnou desku e registruje překroöeni tloüne eily.Uvedené zarizeni umožňuje eutonatizaci výrobniho prooeeu v pleetikeřakà výrobe bez nutnoati instalace nákladných e...

Mechanismus k samočinné regulaci proudění plynu ve zhášedlech SF 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 269470

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tesař Josef, Novotný Vladimír, Bělohlávek Vladimír, Prajs Otakar

MPK: H01H 33/88

Značky: plynů, zhášedlech, mechanismus, proudění, samočinně, regulaci

Text:

...ll, ve kterém je unístěno zhúěedlo 3 SP 6,které vyaezuje zhašení prostor §. Ve zhéěecím prostoru š jsou uloženy pevné kontakty 5 e pohyblivý roubík §. V pőloven prostoru li je uníetěn také vdlec Z s píeten §,ktere vyaezuji sací prostor lg. V pohyblivén roubíku § je vytvořena dutina Q, která na jedné straně ůsti do zhášecího prostoru š a na druhé straně ůatí otvoren g do eacího prostoru lg. Řohyblivý roubík § je ne straně, zasehující do...

Brzdný portál jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267274

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: portál, dráhy, jeřábové, brzdný

Text:

...provedení brzdného portálu podle vynálezu je znázorněno ne přiložených výkresech, kde na obr. 1, 2, 3jsou tři varianty prutových konstrukcí lišíoí se druhom dixhgonzíl., nu olu, I (lLrLu.íł upíĺnzínxllln spoje u nu ubxć. D ŕez B~B z obr. 4.Prutovou konetrukcí brzdného portálu jeřábové dráhy l/obr. 1/ tvoří dvě přímě diagonály à,symetricky uspořádané mezi sloupy É jeřábové dráhy l. Dolní konce diagonál Ž jsou přivařeny k sloupům g,...

Jeřábová zdvihová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 265882

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/06

Značky: jeřábová, plošina, zdvihová

Text:

...a odpadají proto jinak se opakujíoí montážní a demontážní práce, Je sestavena z běžně dostupných dilů,zabezpečujícĺch všechny prvky bezpečnosti práce. Investičně je celé zařízení nenáročné.Jeřáb s pevně zabudovanou plošinou slouží jako plno hodnotné jeřábové zařízení, ovládané ze spodu, neboz kabiny. Tam, kde je již jeřáb osazen, slouží jako druhý jeřáb s upravenými technologickými paremetry,napĚ je dvouhákový nebo jinak vystrojený, může být...

Lázeň ke zpevňování skleněných výrobků iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265411

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: výměnou, zpevňování, lázeň, výrobků, iontovou, sklenených

Text:

...na uhlík C, např. celulóza.Použitím uhlíku C jako přísady do lázně se dosáhne dlouhodobého účinku při eliminování nepříznivého vlivu jejího znečištění, uhlík C nepoškozuje povrch skla, je stálý, v lázni se nerozkládá a nedochází tak k vývoji toxiokých oxidů NOx.Podstata vynálezu je blíže objasněna následujícími příklady provedení. P ř I k 1 a d lDestičky z plochého sodnovápenatokřemičitého tabulového skla o dilatometrické transformační teplotě...

Spoj dvou profilů, zejména profilu příčníku s profilem jeřábového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263721

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 5/02

Značky: mostů, zejména, jeřábového, příčníku, profilů, profilem

Text:

...os Na vnější plochuprofilu g jeřánového mostu dosedá přítlašný kroužek § hrncoíritého tva~ I-u,~a to svoji mezikmąhovoů plochou gýPřítlačný kroužek 8 ,je k prpfiluvłg přítlačovápĺvčnlłyřmi šzýçuby 2 s hlavami 5 .Meąiíprofily 3, g je uložena výrovnávàcýí podložka g ne-W ýzíkzfçíhověłwxo tvaru.hAA ĺ ĺ il. Spoj dvou profilů, zejména grofilu příčniku vs AprofilemÁjeřá-ą-Wĺ łäového mostu, zahŕnujiaaíÁ nejméně jeden. šroub proçházejíci W ...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: zejména, kabelové, napájení, vlečky, člen, jeřábu, shrnovací

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Mostový jeřáb, zejména pro montážní haly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262541

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/06

Značky: mostový, zejména, montážní, jeřáb

Text:

...aby druhý konec horizontálního nosníku byl k příslušnému příčníku, uspořádanému pod úrovní horizontálního nosníku, připojen pomocí vertikální podpěry. Jeřábová dráha je v tomto případě situována na úrovni parapetu oken, takže nezastiñuje okna a lze tudíž plně využít denního světla.Konkrétní provedení mostového jeřábu podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkream,kde na obr. l je řez halou se symetrioky uspořádaným jeřábovým mostem a...

Nárazník, zejména pro mostové jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262169

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/16

Značky: nárazník, zejména, mostové, jeřáby

Text:

...Křivka brzdění je rovnomerne s .dlouhým knokem. je vyloučen náraz natvrdo, čímž odpadají zbytkové rázy do oce 262169lových konstrukcí. Vzhledem k příznivým útlumovým charakteristikám lze ,posunout hranici ,pro ikon-nové vypínače nad 36 m za minutu, čímž dochází k .zjedooidušení elektroinstalace jeřábu, odstranění možných poruch a tím i ke zvýšení bezpečnosti práce. Nárazníky se mohou umístovat i bočné jeřábový-ch vdr-aíh, naráží pak na...

Kabelová vlečka, zejména mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261995

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: vlečka, mostového, zejména, kabelová, jeřábu

Text:

...poruchy něk-terého z noslčů kabelů pak postačí demontovat pouze příslušný úsek dráhy .a provést opravu poškozeného dílu. Tím dochází k úsporám pracnosti a snížení časových ztrát.Výhodné provedení spočívá v tom, že spojovací člen tvoří U .profil nasazený na navazujících koncích úseků a s nimi rozebíratelně spojený. Na horní straně U profilu je přivařen st-avěcí šrounb vopatřený závěsem ve tvaru písme-ne L, V jehož jedné stěně jsou vytvořeny...

Narážka, zejména k omezování dojezdu podvěsné kočky u jednonosníkového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261396

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/16

Značky: podvěsné, zejména, náražka, jeřábu, jednonosníkového, dojezdu, omezování, kočky

Text:

...spojená s horní a dolní částí,je tvořena pásnicí vyhnutou do tvaru odpovídajícího v podstatě tvaru alespoň části příruby profilu pojezdové dráhy.Je výhodné, aby střední a dolní část bočnice byly vytvořeny z jednoho kusu pásnice a dále aby horní a dolní část bočnice byly vyztuženy žebry.Narážka podle vynálezu je výrobně a nákladově nenáročná,přičemž umožňuje snadné, rychlé a bezpečné ustavení,resp. pře ístavení do požadované polohy, a to bez...

Zapojení obvodů pro kontrolu výskytu extrémní hodnoty měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261156

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrdlička Řehoř, Nebesař Zdeněk, Hašek Václav, Novotný Vladimír, Smetana Přemysl

MPK: G01D 1/12

Značky: zapojení, obvodů, kontrolu, hodnoty, extrémní, měřené, veličiny, výskytu

Text:

...výstupu gł prvního vstupního obvodu 5 s prvním vstupem ip paměti prepojením výstupu gł druhého vstupního obvodu g s druhým vstupem 32 paměti Q a s druhým vstupem 35 porovnávacího obvodu Q. Třetí vnitřní datová sběrnice je vytvořena prepojením výstupu gł třetího vstupního obvodu Q s třetím vstupem gg-paměti Q a s třetím vstupem §§ porovnávacího obvodu §. V porovnávacím obvodu Q jsou průběžně porovnávána data přicházející po první a druhé...

Zařízení pro regulaci proudu tekoucího žhavicími svíčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258263

Dátum: 16.08.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: F02P 19/02

Značky: proudu, zařízení, svíčkami, tekoucího, regulaci, žhavicími

Text:

...který je pro ukostření, a třetím Vstupem 53, který je určen pro připojení k prvnímu výstupu 3 časovacího obvodu 1. V případě, použije-li se menší počet žhavicích svíček 6 nebo menších proudů, a je-li k dispozici vhodná polovodičová součástka, je možno použítVyhodnocovací obvod § je obvykle tvořen~po 1 ovodičovým integrovaným obvodem, nebo modulem složeným z integrovaných obvodu a diskrétních součástek. Jeho účelem je v okamžiku odpojení...

Řízený drenážně-závlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257870

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný Vladimír, Fídler Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: systém, řízený, drenážně-závlahový

Text:

...a zavírání dosavadních zdýmacích ventilů nebo hradítkových přepadů. Použití řízeného drenážně závlahového systému podle vynálezu umožní nejen využití vhodných dosavadních nebo nově budovaných, příp. rekonstruovaných drenážních systémů pro závlahové hospodářství. ale i využitelnost těchto systémů pro lepší hospodaření s vodou v půdním profilu. vynález tak přispěje velmi účinné ke zvýšení výnosů pěstovaných plodín.Na připojeném výkrese je ve...

Styk kolejnice jednoho nosníku jeřábové dráhy s kolejnicí navazujícího nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257432

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/08

Značky: nosníků, navazujícího, kolejnice, jednoho, kolejnici, dráhy, jeřábové

Text:

...zašroubovaných za sebou v otvorech se závitem,vytvořených ve-vodicich lištách přivařených k nosníku jeřábovédráhy po obou stranách přesahujícíhoŘešením dle vynálezu se dosáhne styku kolejnic srovnatelných se stykem svařeným při zachování dilatačnich echopnoeti konstrukce. nt Konkrétní provedení styku kolejnice podle vynálezuľ je znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pohled shora na styk kolejnice a na opr. 2 řez A~A 2...

Zhášecí systém výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256811

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesař Josef, Prajs Otakar, Novotný Vladimír, Bělohlávek Vladimír

MPK: H01H 33/915

Značky: výkonového, vypínače, systém, zhášecí

Text:

...horní části opatřena zpětnou klapkou lg.Sací prostor lgg je spojen s výtokovým prostorem lg štěrbinou ll, zakrytou během větší části vypinaciho pohybu pístem 1. Zhášeci prostor lgl je spojen s výtokovým prostorem lg otvorem ll,zakončeným ve zhášecím prostoru lgl zpětnou klapkou lä. Přepážka lg ve výtokovém prostoru lg se použije jen tehdy, je-li objem tohoto prostoru příliš velký (zejména u vypínačů vvn).V případě, že výtokový prostor lg je...

Zařízení pro kotvení sloupů jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256522

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřábové, kotvení, zařízení, dráhy, sloupů

Text:

...Předepnuté pryžové pružiny umožňujíÁ pohyb Jeřáboué dráhy zpravidla do 5 t 1 mn, což přispívá k Á 1 rpšínu vyrovnávání sil při křížení Jeřábu a ke sníženémuá opotřebéní koleji a nákolků kol Jeřábů. Zařízení výrazně Vtoüzvyěuáe bezpečnost práce při využívání Jeřábů. Navíç Je výàrobně ,jednoduché . o 7 ť Konkrétni provedení zařízení pro kotvení.s 1 oupů Jeřáĺbévé.dráhy-podle vynálezu Je znázornčno na přiložených uýkre» sech,kde na obr. 1...

Dvoucestný čtyřfázový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255910

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03H 11/02

Značky: filtr, dvoucestný, čtyřfázový

Text:

...móduw lovàným sígnáiem z prvního vstqníhompdulátoru głgřodtud je çťfpřivedenjnaďvàtúp první dolni ýrópuałi Q. Modulovaný signál za Lvýčtvrtéhovvatupníhovmódúlátóru g 3 áa ve druhém invertoru gg inver.Ťz druhého vàťupnihq mbdulätóru ggQ 0 dzud je přiveden na vstupdem na vstup druhého výstupniho modulátoru gg a současně přeshdolni propusti Q 5 Jsou napojeny na vstupyzapojeni Q pre kvadraturni čtyřfázovou modulaci, jehož výstup je napojen na...

Gravitačné chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247340

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: gravitačné, chápadlo

Text:

...chápadla podľa vynálezu, na obr. 3 je vyobrazený V pôdoryse príklad prevedenia gravitačného chápadla podla obr. 2 a na obr. 4 je vyobrazený další príklad prevedenia gravitačného chápadla V pôdoryse podľa vynálezu.Gravitačné chapadlo je Vytvorené z nosného telesa 1, ku ktorému je pripevnený priamočiary valec B, ktorého piestnica 12 je ukončená unášačom 13 s dvoma symetricky rozmiestnenými jednoosovými klbami 11. V jednoosých kĺboch 11...

Spôsob pripravy očkovacej látky proti toxínu Clostridium botulinum typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 247339

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaluha Ladislav, Sukovatý Jaroslav, Šulc Vladimír, Kováo Karel, Novotný Vladimír, Š?astný Jioí

MPK: A61K 39/08

Značky: proti, očkovacej, botulinum, spôsob, toxínu, přípravy, clostridium, látky

Text:

...proti botulizmu typu CD v kombinácii aj proti Aujeszkěho chorobe, pričom puriiikovane botulinické anatoxíny boli naviazané na hydroxid hlinitý.V poslednom období na rôznychi miestach v ČSSR sa vyskytuje úhyn bažantov a divých kačic, u ktorých ako zdroj úhynu bol diagnosticky potvrdený botulotoxin typu C v časopise Veterinařství D. Gajdošík a spol. 1982, 32, č. 8, s. 370373, . Sabo a spol. 1983, 33, č. 8, s. 356 ~ 358, V. Racháč 1984,34, č....

Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253696

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polášková Ivanka, Novotný Vladimír

MPK: C03B 37/00

Značky: povrchové, způsob, přísad, taveniny, snižujících, napětí, dávkování

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že přísady snižujíoí povrchové napětí taveniny, např. oxid titaničitý, se přidávají v množství 0,5 až 10 hmotnostních do směsi dezintegrovaná přetavené silikátově moty s plastickým minerálním pojivem, z níž se po homogenizaoi lisují kusové produkty. např. vejčité brikety, kterými se po jejich vysušení proklédá vaázka kupolové pece až do obsahu 0,2 až 2 přísad, vztaženo na hmotnost vsázky.Výhodou způeobu...

Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: 246426

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Vaško Jozef, Protiva Miroslav, Frollo Ivan, Eervená Irena

MPK: F16H 55/52

Značky: vôle, vymedzovanie, valivé, vedenie, lineárně

Text:

...je povháñané lineárnym pohonom 14, ktorý je uloženýv t-elese 7. Šmýkadlo 1 je uložené v dvoch kladkách 2, ktoré sú nastavené bud pomocou prípravku, alebo presne ordmerané na hodnotu .pevnej vzdialenosti 17. Táto vzdialenosť 17 sarmôže bud zväčšiť, alebo zmenšiť .podľa potreby budpre vyvoidenie predpätia, alebo dosiahnutia minimálne potrebnej vôle medzi kladlrami2 a šmýkaidlovm 1. . »Po nastavení pevnej vzdialenosti 17 je potrebná...

Nástroj pro rozvinování pláště dutého tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244240

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kuda Vladimír, Vykydal František, Vystreil Jioí, Novotný Vladimír, Vašíeek Vladimír

MPK: B21J 13/06, B21J 5/00

Značky: nástroj, tělesa, dutého, rozvinování, pláště

Text:

...podstatou vynálezu je, že delší základna průřezu pracovního tělesa je vydutá.Na přlloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástroje podle Vynálezu, kde na obr.l je jeho půdorys 5 naznačeným profilem, na obr. 2 jeho nárys, na obr. 3 je bokorys prvé operace rozvinování při použití tohoto nástroje a na obr. 4 je nárys druhé operaceVýhodou nástroje podle vynalezu je, že umožňuje výrobu větších desek, poněvadž z jednoho tělesa se...

Způsob sklizně zrnin, zejména obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238568

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Novotný Vladimír, Fídler Jiří

MPK: A01D 91/04

Značky: sklizně, zrnin, zejména, způsob, obilovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je určen pro provedení rychlé a ekonomicky výhodné sklizně zrnin, zejména obilovin. Plodina se seče na poli a ihned řeže, přičemž dochází k částečnému oddělení zrna. Nařezaný materiál se dopravuje do meziskladu a odtud se kontinuálně odebírá k následné separaci zrna od slámy.

Zhášedlo elektrického výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236154

Dátum: 01.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Tesař Josef

MPK: H01H 33/74

Značky: elektrického, vypínače, zhášedlo, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášedlo, které má v ose vypínací dráhy spínacího roubíku opalovací kroužky, sestávající z vnitřního a vnějšího prstence, přerušené definovanými mezerami. Takto vzniklé proudové smyčky zajišťují rotací elektrického oblouku na vnějším prstenci, což má přímý vliv na zlepšení vypínacích poměrů.

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou modulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253509

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Vladimír, Klier Emanuel

MPK: H03C 1/52

Značky: čtyřfázovou, modulací, zapojení, kvadraturní, signálu

Text:

...vstupy sumátoru 2. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou připojeny na invertující vstupy sumátoru 3. Výstup sumátoru 2 je připojen na výstupní svorku lg zapojení. Vstupy nosných vln modulátorů Q, Q, 1, § jsou připojeny na jednotlivé výstupy nosných vln časovacího obvodu ll. Na obr. 2 jsou před vstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, g předřazeny invertory §, 5. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou v tomto případě...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou demodulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253508

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03D 1/00

Značky: zapojení, demodulaci, kvadraturní, signálu, čtyřfázovou

Text:

...je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorka § je přtpojena na signálové vstupy prvního a druhého modulátoru l, g a vstup invertoru 2, jehož výstup je připojen na signálové vstupy třetího a čtvrtého modulátoru Q, 3. Výstupy prvního a třetího modulátoru l, 1 jsou připojeny do prvního součtového uzlu Q, který je spojen s první výstupní svorkou gl. Výstupy druhého a čtvrtého modulátoru g, 1 jsou připojeny do druhého součtového uzlu, který je...

Jeřábový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 252775

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřábový

Text:

...3 je nosník, který lze použít pro pojezd jak po spodní přírubě I profilu, tak po vnější ploše štětovnice a na obr. 4 je nosník uspořádaný pro pojezd po vnější Pĺoše štětovnice. .Na obrálje znázorněno provedení svařovaného nosníku Jeřábového mostu uzavřené konstrukce. Khorní přírubě g I profilu 1 je přivařena svoji vnější plochou Q štětovnice l. Vnitřní prostor g štětovnice ł je uzavřen k zámkůn štětovnice ł přivařenou pásnicí lg. Nosník je...

Spodní výpusť vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240930

Dátum: 01.10.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: E02B 8/04

Značky: výpusť, vodní, nádrže, spodní

Text:

...nádrže. Dále umožňuje rovnoměrné založení telesa hráze,zmenšuje riziko průsaků a usnadřruje kontrolu, protože výtokové .potrubí je uloženo mělko, mimo pásmo největšího vodního tlaku a je snadno prístupné. vPřípadné. opravy nebo rekonstrukce výtokového potrubí nejsou spojeny s .nutnosti narušování tělesa hráze, takže nehrozí nebezpečí nazušení jeho stability. Celé zařízení je jednoduché a jeho vybudování snadné a rychlé, což vede k ůsporém...

Pojezdové ústrojí pro mostový jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 250544

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 9/00

Značky: pojezdové, mostový, jeřáb, ústrojí

Text:

...na stávající dráhy osazovat jeřáby s vyšší nosnosti bez ji 4nak nutných investičních nákladů na celkovou rekonstrukci. Pojezdové ústrojí podle vynálezu dále nevyžaduje, pro menší nosnosti, jeřábovou kolej, pojezdové kola mohou pojíždět přímo po nosníku jeřábové dráhy, což dále snižuje investiční náklady.vynález je na konkrétním příkladu zobrazen na přiloženém výkresu, kde v obr. 1 je znázorněno pojezdové ústrojí v nárysu a v obr. 2 V...

Plovákový vzdouvací ventil, zejména pro drenážně zavlažovací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250409

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fídler Jiří, Novotný Vladimír

MPK: F16K 31/30

Značky: vzdouvací, plovákový, systémy, zavlažovací, drenážně, zejména, ventil

Text:

...připojeném výkresu je ve schematickém svislém řezu znázorněn príklad provedení ventilu podle vynálezu.Ve svislém ventilovém tělese 1, opatřeném vnitřním vodicím průřezem 2, je ulo 4žen těsnicí plovák 3, který je opatřen alespoň jedním otvorem 4, v daném případě několika otvory 4, propojujícími nadplovákovy prostor 5 ve svislém ventilovém tělese 1 s podplovákovým prostorem 6 ve svislém ventílovém tělese 1. Svislé ventilové teleso 1 je...

Zdvihové zařízení, zejména mostových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249619

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 1/10

Značky: zejména, jeřábu, mostových, zařízení, zdvihové

Text:

...poJezden, na Jeho ,jedné straně.je uepořádáne navíjecí ústroJí g. Inno 2 z bubnu kačky Je vedeno přes dva v odstupu na závčeu 1.3 uspořádanć bubnové závěey 6 a konec lano ž Je uohycen k druhé straně vozíku l. Bubnové ávěey Q seetávaJí z otočnćho lenového bubnu g s drakemi pro lano ž, ktoré na každá z bubnů g vytváří neJnóně Jednu emyčku. K bubnu 8 .je pŕiřazeno přítlačné ústrojí AQ tvoře» né rámom 1 nesoucín paralelné k oee bubnu g...

Způsob tvrzení plochého skla, zejména tloušťky pod 3,5 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249270

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Vladimír, Kavka Jan

MPK: C03B 27/04

Značky: skla, zejména, tvrzení, způsob, tloušťky, plochého

Text:

...kdy v první části je sklo ochlazováno nejvyšší možnou intenzitou a v druhé části již pomaleji dochlazeno. Tento postup je například předmětem patentu USA č. 4 043 782.Nevýhodou uvedeného postupu je nejasné určovaní doby, po kterou se má udržovat zvýšená intenzita ochlazování v první části. Přitom tato doba je velmi důležitým parametrem její příliěné zkrácení vede ke snížení výsledného trvalého napětí a nedosažení požadovaného...

Způsob měření teploty zapalovacích svíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238665

Dátum: 15.01.1987

Autori: Špalle Bohuslav, Novotný Vladimír

MPK: H01T 13/00

Značky: teploty, svíček, zapalovacích, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření teploty zapalovacích svíček za provozu na motoru, založený na sledování velikosti izolačního odporu svíčky a jeho změny. Aby velikost izolačního odporu odpovídala teplotě na špičce izolátoru svíčky, provádějí se úpravy na izolátoru nanesením vodivých, případně polovodivých povlaků.