Novotný Luděk

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří, Novotný Luděk, Kozlík Josef

MPK: G01N 23/20

Značky: zařízení, tepelných, vlhkosti, měření, metodou, neutronů, surovin, detekce

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Způsob měření při potenciometrické titraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239131

Dátum: 01.11.1987

Autori: Batík Jan, Novotný Luděk, Vitha František

MPK: G01N 31/16

Značky: měření, titraci, potenciometrické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření při potenciometrické titraci, založený na přidávání titračního činidla do titrační nádobky, v níž je nadávkovaný kapalný vzorek a roztok maskovacích látek. Potenciál se snímá kombinovanou skleněnou elektrodou. Konstantní přítok titračního činidla se přeruší před dosažením potenciálu odpovídajícího bodu ekvivalence. Pro toto přerušení se odečte velikost spotřeby titračního činidla a po ustálení i hodnota potenciálu. Pak se do...

Odlučovač bublin plynu z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Luděk, Batík Jan

MPK: B01D 19/00

Značky: bublin, kapaliny, odlučovač, plynů

Text:

...z druhé strany. Na výstupní konec 15 navazuje výstupní trubka lg, zatínco vstupní trubka 11 je připojena uprostřed válce odlučovací nádobky lg. Vstupní trubka 11 je pevnä spojene s překlápěcín pouzdra 31 překlopníku ąg,zatínco výstupní trubka lg je otočnč uloiena v radiálnín loäieku gg. Ha výstupní trubku lg navazuje výstupní hadička 59,která je spojene e výstupnín přípojnýa prvken IQ. Obdobne na vstupní trubku ll navazuje vstupní hadička jg,...

Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hejtman Jiří, Batík Jan, Novotný Luděk

Značky: fotometrický, diskontinuální, analyzátor, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí...

Automatická ředicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216117

Dátum: 15.06.1984

Autori: Batík Jan, Hejtman Jiří, Novotný Luděk

Značky: automatická, ředicí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru chemie, speciálně do měření koncentrace látek v kapalných roztocích. Řeší automatickou ředicí jednotku, zejména pro automatické diskontinuální fotometrické analyzátory kapalin. Ředicí jednotka obsahuje míchací nádobu, tři elektromagnetické ventily a řídicí jednotku. Míchací nádoba je tvořena vertikální odměrnou trubicí tvaru U, jejíž výstupy přecházejí do válcové části, která je nahoře otevřená a do níž je zaústěno...