Novotný Ladislav

Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu na polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278783

Dátum: 04.02.1998

Autori: Tihlárik Karol, Novotný Ladislav, Masler Ladislav, Šandula Jozef, Kéry Vladimír

MPK: C08B 37/00, C08F 8/30

Značky: aktívnych, látok, nadviazania, aminoskupinu, biologicky, obsahujúcich, polysacharidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že polysacharid vo forme H+ sa rozsuspenduje v bezvodom dimetylformamide, ochladí na min. 0 °C, pridá sa ekvimolárne množstvo trietylamínu a izobutylchloroformiátu, inkubuje sa 15 až 30 minút, pridá sa roztok biologicky aktívnej látky v molárnom pomere 1 až 1 000 : 1 vzhľadom na polysacharid a inkubuje sa. Biologicky aktívna látka je k polysacharidu nadviazaná amidickou väzbou, ktorá je degradovateľná in vivo.

9-[5-0-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-ß-D-arabinofuranozyl]adenín, jeho 2-fluórderivát a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278200

Dátum: 15.04.1992

Autor: Novotný Ladislav

MPK: C07H 19/16, C07D 473/34

Značky: přípravy, 2-fluórderivát, 9-[5-0-(4-fluórsulfonylbenzoyl)-ß-d-arabinofuranozyl]adenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

9-[5-O-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-beta-D-arabinofuranozyl]adenín a 9-[5-O-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-beta-D-arabinofuranozyl]-2-fluóradenín všeobecného vzorca I, kde X = H, F, sa pripravuje tak, že na 9-beta-D-arabinofuranozyladenín alebo 9-beta-D-arabinofuranozyl-2-fluóradenín všeobecného vzorca II, kde X = H, F, v rozpúšťadle hexametylénfosfotriamide sa pôsobí 4-fluórsulfonylbenzoylchloridom pri teplote 75 až 90 °C počas 1 až 3 hodín, potom sa...

9-[5-0-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-ß-D-arabinofuranozyl]guanín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277968

Dátum: 15.04.1992

Autor: Novotný Ladislav

MPK: C07D 473/18, C07H 19/16

Značky: přípravy, spôsob, 9-[5-0-(4-fluórsulfonylbenzoyl)-ß-d-arabinofuranozyl]guanín

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívny arabinozylnukleozid guanínu vzorca I sa pripraví tak, že na 9-(beta-D-arabinofuranozyl)guanín v rozpúšťadle hexametylénfosfotriamide sa pôsobí 4-fluór-sulfonylbenzoylchloridom pri teplote 70 až 85 st. Celzia počas 3 až 5 hodín, potom sa extrahuje petroléterom, zráža sa acetónom a dočistí známymi postupmi. Riešenie má použitie v medicíne a onkologickom výskume.

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novotný Ladislav, Novotný František, Mattausch Pavel

MPK: G01N 27/48

Značky: potenciálové, zapojení, přenosného, řízeného, programové, polarografu, rampy

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Zapojení pro digitální řízení a kvantitativní zpracování výsledků měření polarografického mikroelektrodového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 269462

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Ladislav, Novotný František, Mattausch Pavel

MPK: G01N 30/64

Značky: zpracování, systému, polarografického, digitální, zapojení, kvantitativní, výsledků, měření, řízení, mikroelektrodového

Text:

...do pátěho výstupu l 8 § bloku 1 g řízení činnosti, jehož prvý sbêrnicový vstup je připojen do sběrnicověho výstupu l 8 l bloku AQ registru, jehož sběrnícový vstup je zapojen do druhého sbčrnicového výstupu ią bloku ji A/D převodníku.J ednotlivá shore uvedené bloky mohou být uspořádány různé. Uvádíme vždy jednoblok l 9 časování převodu je držen přednastavitelnými čítači, blok 4 AID převodníku je tvořen aproximačním registrem, převodníkem...

Nukleosidové deriváty 6-acetoxy-5-fluor-5,6-dihydrouracilu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264904

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Ladislav, Brošek Josef, Hřebabecký Hubert, Beránek Jiří

MPK: C07D 239/24, A61K 31/505

Značky: jejich, nukleosidové, způsob, 6-acetoxy-5-fluor-5,6-dihydrouracilu, deriváty, přípravy

Text:

...analogy, včetně 5-fluorderivátů, jako např. uracil, 5-fluoruracil, 5-fluoruridin, 2 ~deoxyuridin, 2-deoxy~ 5-fluoruridin. Nové deriváty 6-acetoxy~ 5-fluor-5,6-dihydrouracilu připravované podle předmětného vynálezu se dají jednoduchým způsobem, i v jednom reakčnĺm stupni, převést na 5-fluoruracilové deriváty a jsou proto důložitými výchozĺmilátkami pro jejích připravu. Timko způsobem je možno připravovat 5-fiuoruracil a jeho deriváty, léčiva...

Zařízení k řízení válcovací tratě při vyjíždění pásu ze stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256497

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Ladislav, Mýtina Zdeněk, Hercik Petr, Voch Jiří

MPK: B21B 37/00

Značky: stolice, tratě, válcovací, pásu, řízení, vyjíždění, zařízení

Text:

...3 a výstupy nezakreslených pomocných mechanismů s prvním identiŕĺĺačním vstupem 11 identifikačního bloku.í, jehož první logioký výstup kg je iapojen na3 25 s 497 první signalizační vstup ji ovládacího bloku Š a druhý logický výstup äê ha třetí logický vstup E 2 prvního řídícího bloku g.K prvnímu logickému výstupu gš prvního řídícího bloku Q je připoJen logický vstup Q druhého řídíoího bloku 2, jehož první řídící výstup gí je spojen s...

Zařízení pro napájení a elektrohydraulické ovládání vysokotlakých mechanismů válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256016

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Novotný Ladislav, Tachovský Karel

MPK: F15B 21/02, B21B 37/08

Značky: napájení, mechanismu, stolice, zařízení, válcovací, elektrohydraulické, ovládání, vysokotlakých

Text:

...a kontrola elektrohydraulického ovládání válcovací stolice s funkčním minimálním tlakom, válcování v nepředepjatém režimu se středním pracovním tlakom a válcování v předepjatém režimu s maximálním pracovním tlakom.Při funkčné minimálním napájecím tlaku je pružně umožněno spolehlivě, bez nebezpečí přetížení váloovaoí stolice havarijními silami, provádět kontrolu logických stavů možného přepinatelného redundantního...

Zařízení k ovládání větracích oken

Načítavanie...

Číslo patentu: 255222

Dátum: 15.02.1988

Autor: Novotný Ladislav

MPK: E05C 21/00

Značky: zařízení, větracích, ovládání

Text:

...větracích oken podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podélný řez zařízením, připevněněm k výklopnému oknu, které je v poloze pootevřené. Na obr. 2 je znázorněna kladka s obvodovou drážkou a výstupky. Obr. 3 znázorňuje řez rovinou A-A z obr. 2, obr. 4 - řez rovinou B-B 2 obr. 2.Zařízení pro ovládání větracích oken je k okraji větracího okenního křídla lg připevněno konzolou.g a k okennímu rámu konzolou l. Ke...

Zařízení pro predikci potřebného momentu poháněcího motoru válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255058

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pech Miroslav, Šíp František, Novotný Ladislav

MPK: G05B 13/02

Značky: momentu, potřebného, predikci, poháněcího, zařízení, válcovací, motorů, stolice

Text:

...prvého a druhého transformačního bloku l, g jež jsou sestaveny 2 aritmeticko~logických jednotek, umožňujících základní aritmerické operace, tří součtových bloků Ä, §, á, sestávajících z několika registru,invertorů a sčítaček, synchronizačního bloku g, sestávajícího např. z procesoru, hodin, 255058 4pak zařízení podle vynálezu sestává z prvého a druhého informačního bloku Q, ll, tvořených např. paměčmi typu RAM, z datového bloku ll, jež je...

Prášek z nizkotlakého polyethylenu k povrstvování plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240960

Dátum: 14.08.1987

Autor: Novotný Ladislav

MPK: D06M 15/227, D06M 17/00

Značky: povrstvování, útvaru, nízkotlakého, polyethylenu, prášek, plošných

Text:

...pak se promíchají. Proces sušení probíhá například při teplotě 100 OC tak dlouho, až se žádná další vlhkost neodpařuje. Na běžných lískách je například sušení ukončeno za dobu asi jedné až dvou hodin. Doba míchání je u rychloběžných hnětačů těsta například asi 5 až 10 minut.zrna práškového polyethylenu s povrchem částečně nebo zcela pokrytým cizím polymerem se mohou nanášet nejrůznějšími způsoby k povrstvení plošných útvarů a zvláště vložek...

Zařízení pro vyhodnocování tloušťky pásu válcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 238249

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novotný Ladislav, Šíp František, Baráček Miroslav

MPK: B21B 37/02, B21B 37/00

Značky: vyhodnocování, valcovaného, zařízení, studena, pásu, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpřesnit seřizování regulačních vlastností jednotlivých regulačních obvodů válcovací trati a tím zvýšit stabilitu tvářecího procesu při snížení tolerančního odchylkového pole, čímž se zvýší výtěžnost válcovaného pásu v nejvyšších kvalitativních třídách. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze tři informačních bloků, dvou měřících bloků, tři transformačních bloků, dvou...

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238239

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: tvářecí, stolic, vyhodnocování, válcovacích, mezery, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení velikosti tvářecí mezery u stolic, u nichž nelze mezeru přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu. Zařízení využívá elektronických obvodů...

Hnací jednotka, zvláště pro visutý řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239905

Dátum: 15.05.1987

Autori: Makrlík Emanuel, Vaoura Petr Csc Praha, Novotný Ladislav, Boráo Vlastimil, Vaoura Petr

MPK: B65G 23/10

Značky: jednotka, řetězový, zvláště, hnací, dopravník, visutý

Text:

...se tohoto pohonu u těchto doprevníků neužívá.Ukolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky a vyvinout hnací jednotku, zvlaště pro visutý řetězový doprevník, jejíž hnací síla odpovídá potřebě hnací síly řetězového dopravníku a kterou se zmenäují dynamické síly vznikející hmotnosti hnacího ústrojí e jeho převodu na dopravní retěz.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález, jehož podstata spočíva v tom, že hnací ústrojí je pŕipevněno společně s...

Zařízení pro řízení tepelného režimu válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250265

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan, Skrziszowski Amandus

MPK: B21B 37/10

Značky: tepelného, zařízení, řízení, stolice, režimu, válcovací

Text:

...1, v iuěmž je íispořadán regulační prvek 3, například pneumatický remlečazí ventil,přičemž regulační smyčka je uzavřena z hlavního přívodního vedení 1 přes převodnik 4 tlaku, regttlátor 2 tlaku, polohový stabilizátor 8 regulačního prvku 3 a regulační prvek 3. jednotlivé prvky tohoto regulačního obvodu jsou napájeny Linifikovanýiíi pneumatickým signálem, napájení není na obrázku, naznačeno. Zadávací vstup c regulátoru 2 tlaku je propojen s...

Zapojení komunikačního řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paoízek Jan, Langer Rudolf, Novotný Ladislav

MPK: G06F 13/32

Značky: komunikačního, zapojení, řadiče

Text:

...takže jeho celková cena je relativne nízká.Příklad zapojení podle vynálezu je v blokovém achâmatu znázorněn na připojeném výkresu. vJednotlivé bloky zapojení v příkladu konkrétního provedení je možno charakterizovat takto. Přizpůsobovací blok L je vytvořen z obouaměrných přizpůsobovacích obvodu. slouží k oddělení vnitřních signálu komunikačního řadiče od signálu jiných částí telemechanizačního systému.Hodiny i jsou vytvoreny jako oscilátor....

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Herout Martin, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: adsorptivní, registraci, vodivosti, zařízení, akumulaci, polarografickém, změn, obvodů, skokových

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Zařízení pro zadávání technologických parametrů válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 235891

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šíp František, Novotný Ladislav, Žák František

MPK: G05D 5/03

Značky: parametrů, válcovací, tratí, technologických, zadávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajistit efektivní přizpůsobování válcovací trati skutečným parametrům technologického procesu a materiálu a oblasti pracovních válců, což je zejména vhodné u jednostolicových reversních válcovacích tratí. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle řešení, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, dvou transformačních bloků, zpracovacího bloku, dvou zadávacích bloků, dvou informačních bloků, porovnávacího...

Zařízení pro vyhodnocení příčného rozložení měrných tahů v pasu, válcovaném za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234489

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šíp František, Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: G05D 5/03

Značky: ťahu, vyhodnocení, studena, zařízení, měrných, rozložení, pásu, příčného, válcovaném

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit jednoduchým způsobem kontrolu dosahované rovinnosti pasu v průběhu válcování především u méně výkonných válcovacích tratí, válcujících materiály s vyšší pevností a ve větších tloušťkách. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává ze tří informačních bloků, sumátoru, tří zpracovacích bloků, dvou transformačních bloků, výpočtového bloku, zobrazovacího bloku, čidla napnutí pasu, čidla...

Zařízení pro indikaci polohy stavitelných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238700

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/08, G01B 5/14

Značky: válců, polohy, válcovacích, stolic, stavitelných, indikaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení a zpřesnění indikace polohy stavitelných válců válcovacích stolic tak, aby měřená hodnota válcovací mezery nebyla zkreslována změnou protažení stojanů, při současném zvýšení životnosti a spolehlivosti čidel polohy. Uvedeného účelu se dosáhne zabudováním spojovacích tyčí do vzájemně korespondujících vertikálních otvorů v ložiskových tělesech horního opěrného válce a v horních příčnících stojanů válcovací stolice. Tyto...

Zařízení pro určování technologických parametrů při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237497

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žák František, Novotný Ladislav, Šíp František

MPK: B21B 37/00

Značky: studena, válcování, určování, technologických, parametrů, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit obsluze jak vizuální seznámení s doporučovaným úběrovým plánem, tak semigrafické znázornění vypočtených a skutečně dosažených technologických parametrů při válcování pásů za studena a na základě těchto údajů vkládat lidské rozhodnutí a zkušenosti do řízení při kritických stavech válcování. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze dvou informačních bloků,...

Zařízení pro predikci potřebné válcovací síly při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Baráček Miroslav, Šíp František

MPK: B21B 37/08

Značky: síly, válcovací, potřebné, pásu, predikci, válcování, studena, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které průběžně reaguje po skončení každého úběru a porovnává skutečně dosaženou válcovací sílu se silou predikovanou, přičemž v případě neshody provádí patřičné korekce ve způsobu výpočtu potřebné válcovací síly. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává z měřicího bloku, dvou čidel tlaku, dvou zadávacích bloků, zpracovacího bloku, transformačního bloku,...

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234639

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, stolic, zařízení, mezery, tvářecí, vyhodnocování, klínovitosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení klínovitosti u stolíc, u nichž nelze průběh mezery přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu a k vyhodnocení diference mezi...

Zařízení pro zobrazení rozložení měrných tahů v pásu u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233993

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novotný Ladislav, Brož Jan, Šíp František

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: ťahu, stolice, válcovací, zobrazení, měrných, pásu, zařízení, rozložení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit průběžné zobrazování základního rozložení měrných tahů napříč vstupujícího i vystupujícího pasu, válcovaného válcovací stolicí a zajistit bezprostřední sledování vlivu ručních zásahů při regulaci rovinnosti pásu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, transformačního bloku, zpracovacího bloku a dvou zobrazovacích bloků.

Zařízení pro nastavování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234084

Dátum: 01.10.1986

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: stolic, nastavování, mezery, zařízení, válcovacích, tvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování tvářecí mezery a klínu tvářecí mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení dvou polohových servosystémů pro přestavování polohy pracovních vá1ců válcovací sto1ice, které využívá čtyř inkrementálních čidel polohy, společných obvodů zadání žádaných hodnot mezery a klínu mezery a obvodu zadání korekce tvářecí mezery, a tím vytváří vhodně nalogové signály pro řízení výkonových...

Zařízení pro měření rozložení tahového napětí v příčném profilu válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233047

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: měření, napětí, valcovaného, tahového, profilů, pásu, rozložení, zařízení, příčném

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit co nejjednodušším zařízením, při vyhovující přesnosti měření, požadovanou rovinnost pásu, při jeho válcování na stolicích kvarto, duo, a pod. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde převáděcí váleček, tvořený dvěma částmi, je přilehlými konci uložen otočně na ložiskách hřídele a vnějšími konci na ložiskách dutých čepů, pevně spojených s držákem. Hřídel, který je volně centricky uspořádán v otvorech...

Zařízení pro vyhodnocování korekce tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233038

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, mezery, vyhodnocování, zařízení, tvářecí, korekce, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyhodnocování korekčního signálu k získání skutečné válcovací mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení převážně analogových měřitelných signálů stolice majících vliv na změnu velikosti tvářecí mezery, které prostřednictvím součtových členů, analogové násobičky, lineárních a nelineárních členů spolu s D/H a A/D převodníky vytvoří vhodný signál pro potřebu korekce údajů při nepřímém číslicovém...

Kapilára pro polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227962

Dátum: 15.04.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: polarografii, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Kapilára pro polarografii zvláště při potenciálech mezi -1,5 V a -3,5 V proti nasycené kalomelové elektrodě, vyznačená tím, že uvnitř dutiny (2) vytvořené v tělese kapiláry (1), vymezené v dolní části ústím (6) kapiláry (1) a v horní části zúženým místem (7), je uspořádán elektrický kontakt (3).

Kapilára pro kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: elektrodu, kapkovou, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru elektrochemie a týká se zejména polarografických a odvozených analytických metod. Řeší problém konstrukce kapiláry, zejména pro obnovovanou kapkovou elektrodu, např. stacionární, u které by byly omezeny nebo odstraněny poruchy související se zanášením horní části vnitřního průběžného otvoru a s nereprodukovatelnostmi v přívodu elektrického kontaktu. Popsaná kapilára je bezprostředně u horního ústí nálevkovitě rozšířena do...

Elektroda na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223292

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: bázi, elektrodového, kapalina-kapalný, rozhraní, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru fyzikální chemie a týká se zejména polarografických metod. Řeší problém konstrukce elektrody na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov nebo kapalný roztok kovů, jako jsou rtuť nebo rtuťová amalgama, například pro analytické účely. Podstatou vynálezu je konstrukce, u níž elektrodové rozhraní, oddělující elektricky vodivou kapalinu od kapalného kovu je obklopeno kapalným kovem a má tvar vypuklého menisku, povrchu...

Kapilára pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn nebo kapalina-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 220369

Dátum: 15.11.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: měření, napětí, kapalina-kapalina, mezifázových, kapalina-plyn, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru fyzikální chemie mezifázových rozhraní, zejména aparaturních otázek měření mezifázových napětí. Řeší problém konstrukce čidla pro měření povrchových napětí kapalin a mezifázových napětí kapalina-kapalina na principu vytláčení jedné fáze do druhé. Podstatou řešení je kapilární čidlo, s výhodou monolitní, u něhož je spodní část průběžného otvoru rozšířena do tvaru válcovité nebo alespoň zčásti zaoblené dutiny. Přitom se může...

Ovládací hlava zařízení, například pro stacionární kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219475

Dátum: 15.08.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: hlava, kapkovou, elektrodu, například, zařízení, stacionární, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce ovládací hlavy zařízení, např. pro stacionární kapkovou elektrodu, na bázi přerušování průtoku rtuti kapilárou. Podstatou řešení je konstrukce, u níž je vřeteno ventilu pružně usazeno v pohyblivé části ovládacího mechanismu, přičemž pružnost konstrukčního celku, tvořeného pohyblivou částí ovládacího mechanismu a vřetenem, je ve směru podélné osy vřetena v rozmezí 0,001 až 2,1.105 MPa. Přitom může být vřeteno...

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220439

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: kapkovou, elektrodu, zařízení, víceúčelovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu, vyznačené tím, že sestává z tělesa /1/ kapiláry, která je odnímatelně, například pomocí přítlačného šroubu /4/ a kruhových těsnicích vložek /5/, připevněna k tělu zásobníku /7/, v němž je umístěn elektrický kontakt s přívodem elektrického proudu, přičemž jehlové vřeteno /12/, nacházející se nejméně z 1/100 svojí délky uvnitř dutiny /8/, má kuželku upravenu do tvaru odpovídajícímu tvaru upraveného...

Zařízení pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 220415

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: mezifázových, napětí, kapalina-plyn, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce zařízení pro měření mezifázových napětí kapalina-plyn na principu vytláčení plynu do kapaliny. Podstatou řešení je konstrukce, kde zásobník pro stlačený plyn je připojen k prvku pro udržování stálé průtokové rychlosti protékajícího plynu, který je dále spojen s kapilárou, jejíž ústí je orientováno směrem vzhůru, přičemž je vnitřní průměr ústí kapiláry mezi 0,03 až 6 mm. Přitom může být zásobník připojen k prvku...

Kapilára, zejména pro polarografickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217724

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: polarografickou, kapilára, analýzu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce kapiláry, zejména pro polarografickou analýzu, kde nejméně část průběžného souosého otvoru v tělese kapiláry je rozšířena v dutinu. Podstatou vynálezu je konstrukční úprava vyznačená tím, že je vnitřní průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou ve zvoleném úseku zúžen, přičemž toto zúžení přechází s výhodou na válcovitý tvar. Při tom je výhodné, obsahuje-li průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou více než...

Způsob zhotovení podstatné části kapiláry, zejména pro polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 215919

Dátum: 01.10.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: částí, polarografii, zhotovení, zejména, způsob, kapiláry, podstatné

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká oblasti elektrochemie, zejména polarografické instrumentace. Popisuje způsob zhotovení podstatné části polarografické kapiláry, u níž je vnitřní průběžný otvor v dolní části rozšířen do tvaru dutiny kónicky se zužující směrem k ústí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při němž se výchozí kapilára, připojená k zásobníku stlačeného inertního plynu o přetlaku mezi 1 kPa až 0,6 10 Mpa na každých 100 mm délky kapiláry,...

Způsob zhotovení sedla kapiláry

Načítavanie...

Číslo patentu: 224757

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: zhotovení, sedla, kapiláry, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení sedla kapiláry, například pro statickou kapkovou elektrodu, vyznačený tím, že se kapilára na zvoleném úseku zahřeje na teplotu vyšší než je bod transformace a nižší než bod tání materiálu kapiláry, načež se do vnitřního průběžného otvoru kapiláry přivede stlačený plyn a působením přetlaku mezi 5 kPa a 1,5 MPa se vnitřní průběžný otvor za rotace kapiláry podle její podélné osy rozšíří do tvaru široké dutiny a panující přetlak...

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224754

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: zařízení, kapku, stacionární, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku, kde vřeteno, například jehlové, je připevněno k pohyblivé části ovládacího mechanismu a nachází se alespoň zčásti ve vnitřním prostoru zařízení, přičemž zasahuje do upravené horní části kapiláry, vyznačený tím, že vřeteno /l/ prochází v horní části vnitřního prostoru /2/ uzávěru profilovaným těsněním /3/, s výhodou ve tvaru písmene U, připevněným k tělu /4/ uzávěru, přičemž je modul pružnosti materiálu, z...