Novotný Kazimír

Veľkopriestorový kotol s ťahovou priečkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: tahovou, kotol, priečkou, velkopriestorový

Text:

...v spaľovacom priestore, dalej vhodným tvarovým riešením usmerňovača toku spalín dochádza za mrežou prieniku spalín - rozšírením spalovacieho priestoru k náhlemu zníženiu rýchlosti spalín, čo sa prejaví v separačnom účinku zapríčiňujúcrom oddelenie tažších ne 4vyhorených častíc paliva. Tieto častice po strate svojej kinetickej energie padajú na zadnú stenu tahovej priečky, po ktorej sa zosúvajú a padajú naspäť do fluidnej vrstvy. Týmto...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Began Ctibor

MPK: F23C 11/02

Značky: parný, fluidným, spaľovaním, kotol, velkopriestorový

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobrovnický Jozef

MPK: F22D 7/00

Značky: prepážok, fluidným, kotlov, vzduchových, krabíc, cirkulačný, okruh, spaľovaním

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Podpera rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256597

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Dóczy Anton

MPK: F23C 11/02

Značky: tepla, rúrok, výmenníkov, podpera

Text:

...Zvolena akosi zliatinovej ocele musi vyhovovat pre súčiastky vystavené teplotám pracovného prostredia do 1000 C a musí odolávat pôsobeniu sírnatého prostredia bez náznakov korózie. Tejto požiadavke vyhovuje najviac oceľoliatina s obsahom chromu 19 až 22 0/0.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je V reze nakreslený nárys parného kotla s dvomi flui-dnými ohniskami umiestnenými nad sebou. Na obr. 2 a 3 je v náryse a pôdoryse znázornený detail A so...

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidným, spaľovaním, parný, kotol

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: výparník, kotla, fluidným, spaľovaním

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Zariadenie na čistenie cisterien a nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239355

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: B08B 3/02, B08B 9/08

Značky: čistenie, zariadenie, cisterien, nádob

Text:

...kde sa nachádza usadenina, čim sa dosiahne vyššia účinnost využitia čistiaceho efektu prúdu kvapaliny, oproti zariadeniam, kde čistiace médium sa rozstrekuje do všetkých smerov priestoru, a tým čistiaci prúddopadá aj namiesta, ktoré nevyžadujú čistenie. Skutočnosť, že pomocou zariadenia podľa vynálezu sa s vyššou účinnosťou využije čistiaci,prúd média umožňuje pracovat s nižšímitlakmi 0,2-2,5 MPa než sú potrebné u vysokotlakých systémov...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobovnický Kazimír, Kučera Vladimír, Geroefi Ivan, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: teplosměnnými, ponorenými, ohnisko, fluidnej, parného, kotla, plochami, vrstvě, fluidné

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...

Podperné zariadenie steny parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231531

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F22B 37/24

Značky: kotla, zariadenie, stěny, parného, podpěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podperného zariadenia steny parného kotla, u ktorého sa rieši prenos síl zo závesného tiahla konštrukcie výsypky do celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že plochá oceľová tyč pevne spojená so závesnou konštrukciou dotýka sa celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny a ďalej tým, že závesná konštrukcia opiera sa o stôl podopieraný konzolami pevne spojenými pomocou oceľových dosiek a...

Výpusť popolčeka fluidného ohniska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229297

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Kazimír, Kéryová Janka

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidného, výpusť, ohniska, popolčeka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výpuste popolčeka fluidného ohniska, u ktorého sa rieši ochrana rúrok tlakového systému proti abrazívnemu účinku popolčeka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranná priechodka je tesne obopnutá rúrkami celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny, pričom ochranná priechodka skrutkami spojená s krycím plechom, pevne spojeným s prírubou, na ktorú sa viaže prelamovaný plech, ukončený plochou tyčou privarenou k výplňovým...

Spalinový kanál parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226673

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: parného, spalinový, kanál, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Spalinový kanál parného kotla, vytvorený z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien a samotných rúrok, vyznačujúci sa tým, že v spodnej zúženej časti spalinového kanála (1) je vytvorená výsypka (2) ukončená vstupnými komorami (3) pracovného média, pričom na bočných stenách sú vytvorené mreže (5) pre výstup spalín z fluidných ohnísk (6) a rúrky (7) bočných stien o rozostupe -t- sú v projektom danej výške striedavo pod šikmým uhlom...

Zavodňovací systém parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226672

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: kotla, parného, zavodňovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zavodňovací systém parného kotla, pozostávajúci zo zavodňovacích rúr, rohových sít, obehových čerpadiel, zberných a rozdeľovacích zavodňovacích komôr, vyznačujúci sa tým, že najmenej dve a dve zavodňovacie rúry (2) sú symetricky vedené od kotlového bubna (1) po stranách parného kotla tak, že v mieste rohových sít (3) sú nasmerované k ose kotla a sú zaústené do zbernej zavodňovacej komory (4), ktorej spojenie s rozdeľovacou zavodňovacou komorou...

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226669

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováčik Štefan, Novotný Kazimír, Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef

Značky: parného, fluidným, kotla, spaľovaním, nábehové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním, pozostávajúce z nábehového cyklónu so zabudovaným horákom, z prechodového kusa, z rozvádzacieho potrubia a z nahrievacích dýz, ďalej pozostáva zo zavodňovacích rúr, vstupnej komory, vychladzovacích rúrkových stien nábehového cyklónu, výstupnej komory a prevádzacích rúr, vyznačujúce sa tým, že nábehový cyklón (1) so zabudovaným horákom (2) je spojený prostredníctvom prechodového kusu (3) a...

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Drahoš Ivan

Značky: kotla, stěna, parného, zadná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zadnej steny parného kotla, u ktorého sa rieši spojenie dvoch častí celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien v mieste výstupu spalín a parného kotla. Podstatou vynálezu je to, že rúrková stena prehrievača pary s rúrkovou stenou výparníka je spojená prostredníctvom rúrok prehrievača pary, ktoré v rozostupoch mreže pre výstup spalín z parného kotla zapadajú do medzier v rúrkovej stene výparníka, vytvorených vyhnutím rúrok...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Muráni Ján, Geröfi Ivan, Zuzčák Karol, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Liko Ľudovít

Značky: ohniskom, parný, kotol, výtavným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: kotla, ťahu, parného, ochranný, druhého, šikmého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Muráni Ján, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Malec Jan, Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Liko Ľudovít

Značky: tuhých, spaľovanie, palív, fluidné, parný, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: fluidným, prehrievač, spaľovaním, parného, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F22G 7/00

Značky: fluidným, parného, kotla, prehrievač, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Zadná stena spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219694

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Drahoš Ivan

Značky: komory, parného, kotla, zadná, spaľovacej, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov, u ktorého sa rieši spojenie celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny s celokovovou plynotesne zvarenou rúrkovou prehrievačovou stenou, vytvorenie spalinového usmerňovača a prenos tiaže z týchto častí parného kotla do nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že výparníkové rúrky celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny sa v prechodovom páse striedajú s...

Nosná konštrukcia celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219682

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: kotla, konštrukcia, stien, parného, rúrkových, plynotesných, celokovových, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosnej konštrukcie celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla. Rieši problém prenosu tiaže, silových pôsobení a dilatácií medzi jednotlivými časťami nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že podperný rošt je pevne uložený na hlavnom hornom nosníku a na hlavnom dolnom nosníku prostredníctvom valivého ložiska, pričom hlavný horný nosník a hlavný dolný nosník sú vzájomne spojené pomocou vyvažovacích ramien,...

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 222082

Dátum: 15.07.1985

Autori: Malec Jan, Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: spaľovaním, kotla, ohnisko, fluidným, parného, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív vytvorené z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien, fluidného roštu a sústavy rúrkových zväzkov výhrevných plôch, vyznačujúce sa tým, že bočné steny (3) a predná stena (4) sú vytvorené z vertikálne vedených plynotesne zvarených rúrok (6) výparníka, pričom pokračovanie prednej steny (4) tvorí šikmý strop (5) a zadnú stenu (7) tvorí vertikálna rúrková výparníková stena spalinového...