Novotný Karel

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Václav, Novotný Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: vodivosti, proměnnou, regulační, ventil

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Převod zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268338

Dátum: 14.03.1990

Autori: Snížek Jiří, Novotný Karel, Lukeš Jiří, Wallenfels Pavel, Kovář Josef

MPK: B62K 19/34

Značky: převod, zvláště, jízdní

Text:

...vzhledem k protilehlemu rameni a rozeta je přípevněna k vzájemné přivráceným stranám kliky a protilehlěho ramene. Klika a protilehlě rameno jsou na stejne straně popřípadě opatřeny alespoň jedním osazením, ve kterém je uchycena rozeta.Výhodou konstrukce převodu podle vynálezu je jeho jednoduchá, snadno vyrobitelná konstrukce. Další výhodou je velice nízká materiàlová náročnost, možnost použití rozety pouze ve tvaru vence, přičemž tato...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Karel, Wallenfels Pavel, Aubrecht Jaroslav, Kovář Josef, Krump Jiří

MPK: B62K 21/02, B62K 19/06

Značky: výroby, vidlice, jízdní, zvláště, její, způsob

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Proměnný převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264058

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlata Petr, Snížek Jiří, Wallenfels Pavel, Novotný Karel, Šída Rudolf, Kovář Josef

MPK: B62M 9/08

Značky: proměnný, převod

Text:

...je uspořádána druhá část řadící dvojice. Dělicí plocha tvoří svou částí přídavné vedení s ukládacím hřídelem nebo s vodícím hranolenyuspořádsným na ukládacímVýhodou proměnného převodu podle vynálezu je jehojednoduohost a možnost docíleni plností záběrové krivky pro břenoeový článek ve všech režimeoh řazení.Přikled provedení proměnného převodu podle vynálezu je znázornčn na přiložených oýkresech, kde obr. 1 znázor~ ňuje převod v čelním...

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Josef, Šída Rudolf, Pavlata Petr, Snížek Jiří, Novotný Karel, Wallenfells Pavel

MPK: B62M 9/08

Značky: řazení, proměnného, zařízení, automatické, převodů

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Převod, zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 263330

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Karel, Pavlara Petr, Kovář Josef

MPK: B62M 9/08

Značky: zvláště, převod, jízdní

Text:

...1 znázorňuje část převodu v čelním pohledu, obr. 2 znázorňuje řez A-A převodem podle obrázku 1 a obr. 3 znázorňuje schematícky plnou čarou možná přetvarování rozety během otáčení.Na ukládacím hřídeli l je neotočně připevněn unašeč g se dvěma rameny §. Každé rameno § je vedeno na protílehlou stranu od oey ukládaoího hřídele ł. Koncom každého ramene § prochází ukládací čep Ž, který spojuje ramno § s rozetou 5,která je z pružného materiálu....

Pojezdový element

Načítavanie...

Číslo patentu: 262165

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B60B 19/04

Značky: element, pojezdový

Text:

...by bylo možné .překonávat obtížný i stuspňoxvltý terén, aniž by byl závislý na vytvoření přídavvných silových ústrojí,přičemž vozidlo by nebylo vystaveno častým nebo náhlým .nárazům na podvozek.Podstata pojezdového elementu .podle vynálezu spočívá V tom, že je tvořen alespoň dvěma vzájemné suvně uloženými segmenty, z nichž každý je v záběru s unášecĺm členem neotočně spojeným s hnacím hřídelem, přičemž každý segment je v záběru s vruatným...

Zdrojová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný Karel, Vondra Miroslav, Bárta Miloslav, Kovář Josef

MPK: H02P 9/04

Značky: soustava, zdrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zdrojové soustavy sestávající z hnací jednotky s mechanicky propojeným generátorem, zvláště z hnací jednotky tvořené spalovacím motorem, kde spalovací motor je opatřen zařízením pro ovládání otáček a generátor elektrického proudu je ovládán regulátorem. Spalovací motor a generátor jsou mechanicky propojeny přes odstředivou spojku a budicí vinutí generátoru je spojeno se spínacím zařízením závislým na otáčkách spalovacího motoru.

Lapovací paleta k lapování čel válečků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243320

Dátum: 15.05.1987

Autori: Parkan Petr, Patak Zdenik, Novotný Karel

MPK: B24B 37/04, B24B 7/16

Značky: ložisek, paleta, válečků, lapovací, lapování

Text:

...i nežádoucí pracovní postoj při plnění palet ve stroji.Lapovací paleta podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je sestava lapovací palety, na obr. 2 a 3 jsou kotouče lapovací palety v řezu a na obr. 4 a 5 jsou schematlcky znázorněny pracovní a plnicí-přepravní polohy lapovací palety.Lapovací paleta l podle vynálezu se skládá z kotoučůł a 3, které jsou zcentrovány pomocí středicího otvoru A. Lze je navzájem proti sobě...

Způsob odstraňování polymeru tvořících vzor tiskacích šablon, zejména rotačních pro sítový tisk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250295

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jančík Pavel, Novotný Karel, Daďourek Karel, Hes Luboš, Janča Jan, Panoch Václav, Malík Milan

MPK: B41F 15/34

Značky: šablon, tvořících, způsob, odstraňování, způsobu, zařízení, rotačních, zejména, tiskacích, polymerů, provádění, síťový, tohoto

Text:

...jehlový ventil 12 a vakuový uzavírací ventil 13 je spojen se stabilním rozvodem reakčního plynu 35. Dále je opatřena odvodem splodín 5 spojeným s vývěvon 7 přes vakuový uzavírací ventil 13. Do vakuové nádoby je zabudován kompresníMCLeodův manometrŠablona 2 je umís těna na kuželovém nosiči šablony 57, který je vůči vakuové nádobě 1 odizolován izolátory 56. Výbojové plazma je v evakuovaném prostoru 8 vytvářeno prostřednictvím elektrickeho...

Způsob nastavení úhlu implantace iontů při skupinové implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: H01L 21/425, H01L 21/265

Značky: implantace, implantaci, nastavení, úhlu, iontů, skupinové, způsob

Text:

...pozice. Společnou nevýhodou uvedených způsobů je velká časová náročnost na změnu nastaveného úhlu implantace a vysoké pořizovací nákladyom 2 249 734 Popisované nevýhody řeší způsob nastavení úhlu implantaoeiontů při skupinové implantaoi na implantačním kotouči v implantační komoře podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že osa rotaoe implantačního kotouče s upínaoími pozicemi o pevné úhlové výohylce se vyohýlí od podělné osy...

Zapojení pro regulaci čerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249047

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Karel, Dynda Vladimír

MPK: F04D 27/00, G05D 16/20, F04C 25/02...

Značky: regulaci, čerpání, zapojení

Text:

...i při rozsahu regulace otáček l 20 se nemění mezní vakuum. Je tak dosahováno především širokého regulačního rozsahu. Další výhody spočívají ve snížené energetické spotřebě,ve snížených vibracích a hladině hlučnosti a V prodloužené životnosti vývěvý. Lze programově elektronicky řídit čerpací rychlosti, napřo pro evakuaci pracovní komory nebo px) stále promývání vývěvy, nebo může být umožněna regulace tlaku v pracovní komorena konstantní...

Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249015

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B62D 61/00

Značky: zvláště, terénních, pojezdových, zavěšení, vozidel

Text:

...rameno lg.kolem osy 2 náboje g nápravy ll. Náprava ll je výkyvně uložena k ráu vozidla kolem oey lg nápravy ll. Kb spojovacímu ramenu lg je V místě osy§ poJezdového kola l kloubově uložen poslední díl vychylovacího členu 5, jehož první díl.je kloubově uložen na nápravě ll. Poslední díl vychylovacího.členu je v tomto příkladu provedení tvořen pístnicí 1,apoJenou e pístem Q. Píst Q se pohybuje v hydrauliokém válci žlpředetavujíoím první díl...

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249314

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krška Zdeněk, Roller František, Novotný Karel, Fišerová Jitka

MPK: G01M 3/26, G01M 3/02

Značky: zařízení, zkušební

Text:

...je na jedné straně opatřen trnem gg zasouvaným do zkušebního prostoru Q a na druhé straně pístnicí 53. Na pístnici gł je posuvně uloženo měřící zařízení 2, tvořené například kleštinovým pneumatickým upínačem gł a vlastním měřícím čidlem gg.Těleso gll upínače 21 je dále uloženo na dvou vodících tyčích głg vedených rovnoběžněs pístnicí gg a opatřených na volném konci dorazem gig, přičemž mezi dorazem glg atělesem głł je na jedné z vodících...

Víceúčelový mechanický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247774

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Karel, Hampl Josef, Kovář Josef, Snížek Jiří

MPK: B25J 15/00

Značky: mechanicky, víceúčelový, manipulátor

Text:

...je pevně uchycen k druhé přsvodově cívce 1. obě prevodové cívky 3 s řadípím řemenem Q jsou spolu obepnuty hnacím řemenem 1, který je v záběrn s pohonnou jednotkou §. j1 mezi převodovou cívku 1 a tažný prvek g je alternatívne vložen hřebencový převod g, jak. je patrně na obr. 5. V tomto případě je možno použít ve funkci tažného prvku 3 jakýkoliv jedno duchý ohebný prvek. Tažný prvek 3 na obr. 6 je navíjen na navíjecí kladku nebo cívku łg....

Pojezdový element rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231341

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovář Josef, Trávníček Luděk, Novotný Karel

MPK: B62D 51/04

Značky: element, pojezdový, tvaru, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojezdového elementu rotačního tvaru, zvláště pro vozidla s uložením pojezdového elementu na primární ose, která je volně otočná kolem sekundární osy spojené s rámem vozidla. Podstata pojezdového elementu spočívá v tom, že je tvořen dvěma samostatnými koly o nestejném průměru, z nichž menší kolo je uloženo na primární ose přes volnoběžku.

Odebírací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 221556

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

Značky: mechanismus, odebírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odebíracího mechanismu pro odebírání zvláště sypkého materiálu, s odebíracími čelistmi otočně uloženými a ovládanými uzavíracím členem. Uzavírací člen je nejvýše v jednom směru otáčení spojen s pružným akčním členem tvaru šroubovice. Spojení s uzavíracím členem a pružným akčním členem je docíleno přes volnoběžku.

Způsob výroby nových amidinových derivátů 2-substituovaného 4-fenylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244141

Dátum: 31.08.1985

Autori: Novotný Karel, Snížek Jioí, Vysoký Josef, Harašta Petr, Kováo Josef

MPK: C07D 233/64

Značky: nových, výroby, amidinových, 2-substituovaného, 4-fenylimidazolu, způsob, derivátů

Text:

...o do wo °c, výhodné od zo do so °c. Výhodné u reakce provádí v přítomnost. inortního orgoníckého rozpoułtědla. Vhodná rozpouätědla aałunují například ulkoholy a 1 až 3 stoly uhlíka, Jako Jo nethanol nebo ethanol, halogenovaná uhlo vodíląy, ako Jo díchlornothon, dioxan nobo oooton.Sloučoníny obecného nanes III, použití ako východ aloučeníny při spůsobu podle vynúluu, nohou být. připraveny o sobě shown postupom x-oakcí karboxamidu obecného...

Vyprošťovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225096

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hladík Oldřich, Novotný Karel, Felbáb Ladislav, Kovář Josef, Novotný Bohuslav

Značky: nástroj, vyprošťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyprošťovacího nástroje, zvláště pro střihání pevných částí, sestávající z pevné a pohyblivé střižné čelisti, silového zdroje a případně spojovacího mechanismu pro spojení silového zdroje a střižných čelistí. Dosud známé střižné nástroje jsou tvořeny dvěma pohyblivými čelistmi, které jsou otočně uloženy na tělese nástroje a spojené přez táhla se silovým zdrojem. Střižné čelisti jsou uloženy na tělese nástroje pomoci valcových...

Katoda pre iontové zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217019

Dátum: 01.07.1984

Autor: Novotný Karel

Značky: iontově, katoda, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katody iontového zdroje, která se používá v hmotových spektrometrech, heliových hledačích netěsností a dalších přístrojích. Provedení katody podle vynálezu má pří vody zatlačeny s přesahem do konců šroubovice.