Novotný Josef

Vyhodnocovací a logický obvod regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269840

Dátum: 14.05.1990

Autori: Loukota Stanislav, Dlabač Jaroslav, Novotný Josef

MPK: G05G 15/08

Značky: vyhodnocovací, logický, regulace, obvod

Text:

...logických funkcí,čtvrtý vstup gâ šeeté jednotky 99 logických funkcí a čtvrtý vstup 105 šesté jednotky 100 lo gických funkcí jsou připojeny na kladný potenciál 1. První vstup 161 vyhodnocovacího obvo du 160 je spojen e prvním vstupom 173 kontrolního vyhodnocovacího obvodu 170 výstupů zesnímačů B 9 Výstkpem 15 g prvního snímače 140 regulované veličiny, například polohy, uhlo vého natočení, tlaku, teploty a podobné. Třetí vstup 165...

Suspenzní čistící a leštící prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265963

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čihák Bedřich, Vodáková Olga, Novotný Josef, Dolejš Václav

MPK: C11D 3/14

Značky: lešticí, prostředek, čisticí, suspenzní

Text:

...10 dílů trietanolaminu,3 až 10 dílů kyseliny olejové technické,5 až 10 dílů bezvodého síranu sodného,8 až 10 dílů oxidu hlinitého připraveného kalcinací kamence hlinitoamonného při teplotě 1 200 OC o zrnitosti menší než 60 nm,l až 3 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 175 až 225 m 2/g a o průměrné velikosti částic 12 až 15 nm nebo 2 až 6 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 100 až 150 m 2/g a s průměrnou velikosti části 25...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil především pro výměnu tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265032

Dátum: 12.09.1989

Autori: Masák Vladimír, Růžička František, Červenka Jan, Novotný Josef

MPK: F28F 21/06

Značky: profil, výroby, především, způsob, víceúčelový, tepla, výměnu, víceprostorový, vícemédiový

Text:

...dvojitého profilu systému trubka v trubce vyrobeného v jediné operací z~jednolitého termoplaetu. Výroba pláště profilu samotného ve všech provedenioh i zvolených způsobech výroby je jednoduššiIďofilçnlo vynálezu se hodi především pro výměnu tepla 553 » témou důslednćho protiproudu pro tekutiny, ktoré netvoři usozo» niny nebo jen v malé miřeelmofilu.všuk lze užit také jeho potrubiprovooučaonćuvedeníV vĺvice médií nebo jako vzduchovou...

Zařízení k dopravě skleněných výrobků s hlavicí, zejména kalíškoviny, od pracoviště sklářů do chladicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263536

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Josef, Hrubý Milouš, Pajer Jan

MPK: B65G 17/20, C03B 35/12

Značky: kalíškoviny, zařízení, sklenených, zejména, dopravě, chladicí, sklářů, pracoviště, výrobků, hlavici

Text:

...spínačem zastavení v úrovni ovládací destičky zastavení napojeného na pojezdovou pohonnou jednotku, na kterou je napojen kon~ cový spínač reverze v úrovni ovládací destičky uchopení.Kinematické spojení úchopové hlavy s reverzní zdvihovou pohonnou jednotkou tvoří s výhodou dutá tyč upevněná na úchopové hlavě opatřená po straně hřebenovou nzubev nou tyčí, proti níž je umístěno ozubené kolečko na hří~delce spojené přes řemenicový převod s...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Josef, Bělohoubek Karel, Svoboda Vlastimil, Hejrovský František

MPK: F04D 29/34

Značky: rotorová, lopatka, axiálního, kompresoru

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Přemysl, Opl Jan, Wiesner Ivo, Novotný Josef, Prachař Otakar

MPK: C08L 63/00

Značky: podlahovinových, zejména, prostředek, plastbetonů, povrchu, kompozic, egalizaci, nivelaci, licích, odpěnění

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Misárek Dušan, Novotný Josef, Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/56

Značky: natáčivé, statorové, lopatky, axiálního, turbokompresoru

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...

Zapojení pro regulaci výkonu ventilátoru s dvoustranným nasáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261903

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dlabač Jaroslav, Loukota Stanislav, Novotný Josef

MPK: G05D 17/02

Značky: zapojení, nasáváním, ventilátoru, regulaci, dvoustranným, výkonu

Text:

...žédané poloze, není třeba měnit pohon převodovek regu 1 ečníchústrojí nebo jejich převod. Hevní předností zapojení- však je že umožňuje regulaci výkonu ventilátorů s oboustran.ným nasávéním, čímž zajiäřuje snížení energetické náročnosti.Na přiloženém výkresu je znézorněno blokové scheme zapo h jení pro regulaci výkonu ventilátoru podle vynálezu.Zepojení pro regulací výkonu ventilátoru obsahuje čtyřitsnímače lg, ąg, 119 a 12 g natočení lopatek...

Vytlačovací hlava pro výrobu termoplastových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260077

Dátum: 15.11.1988

Autori: Masák Vladimír, Novotný Josef

MPK: B29C 47/30

Značky: termoplastových, trubek, výrobu, hlava, vytlačovací

Text:

...je pak druhými diatančními rozpěrami ll upevněno jádro ll. K jádru ll na výstupní straně vytlačovací hlavy g je pomocí závitu ll připevněno vlečeně pouzdro lg, ve kterém jsou vytvořeny kanály gg kapalného média. Tyto chladící kanályagg jsoujádrem ll vyvedeny vně tělesa lg. Obdobne jsou 2 vytlačovací hlavy l vyvedeny chladící kanály lg plynného média, ktoré mají svá zakončení v tělesech trnu lg a jadra ll.Profil trubky 5 vytvarovaný...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257640

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Josef, Masák Vladimír

MPK: F28D 7/02, F28F 21/06

Značky: výměník, tepla

Text:

...buben s jedním čelem a zaisolovány bez obestavění - pravá polovina s návinem dvou paralelních výměníkových trubek s návinem ve dvou vrstvách se zpevněním vrstev jen páskováním a zaisolovánim bez obestavění.Na obr. 1 je vyobrazena nejjednodušší verze výměníkové trubky ł v řezu kolmém na podélnou osu, označen největším vnějším rozměrem g výměnikové trubky l, podélný prostor lg a sousední poáélné prostory łł a označený známymi značkami směru toku...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil, především pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257155

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červenka Jan, Masák Vladimír, Růžička František, Novotný Josef

MPK: F28F 21/06

Značky: profil, výměnu, vícemédiový, víceúčelový, tepla, především, víceprostorový

Text:

...výměník je skladnější, zabírá menší půdorysnou plochu a menší obestavěný prostor. Z toho plynou navazující úspory nákladů na základy, resp. přístřešky nutné i pro několik výměníku zapojených paralelně. Případné zaizolování výměníku je lehčí a méně prscné.Protože je použito k výrobě plastické hmoty, je dosaženo značných energetických úspor i při výrobě, to jest úspor energie připadající např. na jednotku váhy výměníku, přičemž i...

Uzávěr zámku lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255018

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Josef, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/34

Značky: uzáver, zámku, lopatek

Text:

...šrouby do rozšířenêho vybrání za zámkem lopatek, který je o vložku celou plochou opřen.Uzávěr zámku lopatek podle vynálezu umožňuje epolehlivě zajištění zámku lopatek axiálníoh kompresorů.Příklad uspořádání uzávěru zámku lopatek podle vynálezu je znázorněn na připojenêm výkresu, kde obr. 1 ukazuje podělný řez uzávěrem, obr. 2 pohled svrchu na uzávěr a obr. 3 příčný řez zámkem lopatek.Uzavření lopatkově řady rotoru je provedeno zámkem Ž...

Spôsob čistenia odpadnej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pech Zdenik, Smítka Jaromír, Novotný Josef

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadnej, kyseliny, spôsob, čistenia, sírovej

Text:

...nitroza- í suL foderiváty sa zaoberajú 209 567 ako i čl. foderiváty sa zaoberajú čs. A 0 209 567 ako i čs. AO 208 337, pričom podstatou čistenia je, že sa organické nečistoty adsorbujú kremičitanmi, aktívnym uhlím, aktívnym how tonitom alebo použitím niekolkostupňovrgj adsorbcíe za využitia uvedených adsorbčných činidiel.Nevýhodou postupu je nedokonalé odde lenie NOX, použitie dvojstupňovej adsorbcie, 4nasledovné zahustovanie kyseliny...

Poloautomatický čelní širokozáběrový závěs zemědělského nářadí na traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244026

Dátum: 16.11.1987

Autori: Novotný Josef, Drahoš Jioí, Pokorný Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: závěs, zemědělského, poloautomatický, čelní, širokozáběrový, traktory, nářadí

Text:

...nosník 1 je upevněn šrouby k traktoru 19 do pomocného rámu ll připojovacími deskami 13 opnttonyni třmeny lg a objímkami 12 obepínajícími äirokozáběrový pŕíčný nosník 1, jež je opatŕený na obou koncích třecími pouzdry 35 pro dělené čepy 11.Příöník lg rámu je opapřen na obou koncích čepy pro upevnění oka zvedncího hydraulického válce 2 ovládaného z kabiny traktoru 12 rozvaděčem hydraulického oleje. Zamykací válcekleštin poloautomatíckáho...

Nástroj pro statické válečkování rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 239879

Dátum: 01.07.1987

Autori: Novotný Josef, Drtil Jioí

MPK: B24B 59/04

Značky: válečkování, ploch, rotačních, statické, nástroj

Text:

...předmětu. Reakce od jednotlivých tvářecích kotoučů se přenášejí do obruče, čímž se eliminují navzájem a vřeteno stroje, kupř. horizontky, není extrémně namáháno.Příkladné provedení nástroje podle vynálezu pro statické válečkování rotačních ploch je znázornén na přiložených výkreeech, kde obr.l je řezem tvářecím elementem v jeho podélné ose a obn.2 je celkovým pohledem na nástroj.Nástroj podle vynálezu sastává ze společného nosiče łj na...

Urychlovač vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Š?astný Milan, Novotný Josef

MPK: C08L 67/06, C08K 13/02, C08L 33/10...

Značky: urychlovač, vytvrzování

Text:

...je založena na působení produktu jejich vzájomná reakce, ktorý můlo být ve směsi o jednou-ua složek. Tento urychlovač jo mnohem účinnějäí než samotný mangan nebo polyamin a umolňujo näkollkanásobná akráoeni želstinačni doby vzduchom inhlbovalných akrylátových kompozic nebo nenaayconých polyestorových pryakyŕlo. Jeho vysoká účinnost zejména vzhledem k akryldtovým pryekyŕlcím a kompozictm ae prejavuje i vzhledem k aamotným ekrylátovým...

Zařízení pro zabránění vniknutí nežádoucích předmětů do řezacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239471

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Josef, Pospíšil Ladislav, Pác Jioí, Libich Miroslav, Ulrych Stanislav

MPK: A01D 43/08

Značky: zařízení, vniknutí, nežádoucích, řezacího, předmětů, zabránění, ústrojí

Text:

...provedení zařízení podle vynálesu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. I je bokoryaem sklízecí řeeačky s vyznačerąým umístením čidel a blokovacího ústrojí a obr. 2 je blokovým schámatem elektrického zapojení zařízení podle vynálezu.Sklízecí řenačka ,L je opetřena vpředu sklízecím ústrojím a, sběracím nebo žacím. Za ním je uepořádán příčný shrnovací änsk 3 s lopatkami g. opatŕsnými ultrazvukovými snímači i. za...

Zařízení pro zvýšení tuhosti klikového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249064

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Josef, Špaček Jindřich

MPK: B21J 5/06

Značky: klikového, zařízení, zvýšení, tuhostí

Text:

...g dolů, bež kováníg se stojan Lľisu i vložené dorazy 1 vzájemným püeobením napruží, takže maximální kovací síla Ek může dosáhnout až jmenovité síly lisu. Při kování je pohybem beranu g atlačován polotovarv zápustce 1. Při dalším pohybu do dolní mrtvé polohy dosedne beran g na dorazy 1, které vymezí sevřenou výšku Q mezi horní polövinou zápustky 5 a dolní polovinou zápuetky Q, takže rozptyl rozměrů výkovků při změně tvářecích sil v rozpětí...

Způsob vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238127

Dátum: 16.02.1987

Autori: Langer Zdeněk, Špaček Jindřich, Novotný Josef

MPK: B21D 28/02

Značky: střižnicí, střižníkem, způsobu, provádění, tohoto, způsob, klikovém, děrování, polotovarů, zařízení, plechového, vystřihování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je snížení namáhání hnacího ústrojí beranu, odstranění rázů a hluku, vznikajícího při práci a snížení spotřeby energie stroje. Tohoto cíle se dosahuje tak, že plechový polotovar se umístí ve vzdálenosti 25 až 45 % jeho tloušťky nad dolní mrtvou polohou střižníku. Potom se nastřihne a po...

Zařízení pro stanovení a měření sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237610

Dátum: 16.02.1987

Autor: Novotný Josef

MPK: G01B 5/24

Značky: měření, zařízení, sklonu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Slouží k měření nebo nastavení sklonu od svislé, nebo vodorovné roviny. Měření se provádí tím způsobem, že se zařízení přiloží na šikmou plochu. Tím se vychýlí libela vodorovné polohy, do které se musí opět nastavit otáčením kotoučů se stupnicemi, se kterými se otáčí zároveň spirálový kotouč, který buď prostřednictvím zvedátka libely, nebo přímo svým obvodem nastavuje libelu do vodorovné polohy. Potom stačí pouze přečíst hodnotu na kotouči se...

Zařízení pro výrobu tenkostěnných příhradových nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236586

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novotný Milan, Novotný Josef

MPK: B21H 8/02

Značky: tenkostenných, zařízení, nosníků, výrobu, příhradových

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro výrobu tenkostěnných příhradových nosníků z kovových pásů nebo plechů. Zařízení pro tento účel je tvořeno válcovací stolicí se dvěma válci, z nichž první válec je na svém povrchu po obvodu opatřen žebry s břity a druhý válec naproti žebrům s břity prvního válce na svém povrchu po obvodu drážkami s hranami ve tvaru břitu.

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechových přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špaček Jindřich, Novotný Josef

MPK: B21D 24/14

Značky: tažení, součástí, přístřihů, rotačních, plechových, hydromechanického, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechu, se týká způsobu hydromechanického tažení v tlakové komoře plněné kapalinou tvořící spodek nástroje, v níž je kluzně uloženo ponorné těleso ovládané ze spodní strany mechanickými nebo kapalnými prostředky, jehož horní část vykazuje zaoblenou hranu. Vynález řeší problém zachování stability tvářeného materiálu, zejména v počáteční fázi hydromechanického tažení.

Zařízení pro stanovení a měření sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novotný Josef

MPK: G01B 5/24

Značky: zařízení, měření, stanovení, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro rychlé, snadné a přesné měření sklonu předmětů od svislé nebo vodorovné roviny. Je založeno na principu vychýlení kyvadla z vodorovné nebo svislé roviny, které se dotýká hrotu úchylkoměru, jehož ručička ukazuje přímo velikost sklonu s přesností 0,1 mm na měřený sklon. Zařízení je velmi jednoduché, přesné a zvláště vhodné pro nastavení sklonu pilových listů.

Živné prostředí pro buněčné a tkáňové kultury obsahující růstové proteiny krevního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226097

Dátum: 01.06.1986

Autori: Novotný Josef, Michl Jiří

Značky: tkáňové, buněčné, růstově, krevního, séra, obsahující, proteiny, kultury, živné, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Živné prostředí pro buněčné a tkáňové kultury, obsahující růstové proteiny krevního séra a ostatní běžné nízkomolekulární složky chemicky definovaného živného prostředí, vyznačující se tím, že obsahuje 0,4 až 10,0 hmot. % sérových proteinů zbavených lipoproteinů, pozůstávajících z 38,0 až 52,0 hmot. % albuminu, 12,0 až 22,0 hmot. % alfaglobulinů, 11,0 až 23,0 hmot. % betaglobulinů a 15,0 až 25,0 hmot. % gamaglobulinů.

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226508

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Josef, Urban Josef, Disman Karel, Veverka Josef, Novotný Antonín

Značky: míchaní, rozvoz, dávkování, krmiv, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv sestávající z vany s otočným hřídelem, opatřeným míchacími lopatkami, podélně uloženými v ose vany a ze šnekového dopravníku pro výdej krmiv, vyznačené tím, že vana (1) je na spodní části opatřena vyprazdňovacím otvorem (10) a na hrdle vyprazdňovacího otvoru (10) je otočně upevněn šnekový dopravník (13) pro výdej krmiv.

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drkal Jan, Novotný Josef, Nováček Petr

Značky: uvolňování, způsob, zařízení, výronkem, bočním, způsobu, tohoto, nástroje, tvářecího, provádění, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje, a to polotovarů objemově tvářených, zejména ve dvoudílných a vícedílných nástrojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zajištění reprodukovatelné polohové orientace polotovarů, např. výkovků, která se docílí tím, že se výkovek ihned po skončení konečné fáze svého přetvoření uchopí za vytvořený výronek a v této poloze setrvá při následném oddalování dílů...

Zapojení pro elektro-hydraulické ovládání lisu na shrabky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229481

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zeman Pavel, Navrátil Petr, Novotný Josef

MPK: H01H 71/10, B30B 15/00

Značky: shrabky, zapojení, ovládání, elektro-hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čistíren odpadních vod a týká se zapojení pro ovládání lisu na shrabky. Podstatou vynálezu je zapojení, kde v hydraulickém obvodu, rozděleném do dvou větví, je zapojen v první větvi jeden hydraulický rozvaděč pro ovládání lisovacího pístu s v druhé větvi druhý hydraulický rozvaděč pro ovládání závěrné klapky lisu, a kde mezi oběma větvemi je zařazen dvojčinný tlakový spínač s vysokotlakou a nízkotlakou částí, přičemž v...

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220724

Dátum: 15.12.1985

Autor: Novotný Josef

Značky: anaerobní, čištění, odpadních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod je určeno pro maximální počet 150 připojených ekvivalentních obyvatel. Je vytvořené nádrží rozdělenou na sedimentační prostor a vyhnívací prostor podélnými dělicími stěnami. Nádrž je opatřena obslužnou šachtou s navijáky, které posunují čisticí nástroj upevněný na plováku, pomocí kterého se čistí štěrbina.

Zařízení ke stříhání, zejména tyčí za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225910

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: zejména, stříhání, tyčí, zařízení, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke střihání, zejména tyčí za studena, obsahující dvě protilehle uspořádané části držáku, v nichž jsou uloženi střižné čelisti, vyznačující se tím, že čelisti (1,2,3,4) jsou v horní i spodní části držáku (6) uspořádány do dvojic vzájemně suvně uspořádaných ve směru podélné osy držáku (6) a čelisti (1,2,3,4) jsou volně dotykově spojeny svými čelními styčnými plochami (10,11,12,13) s pružnou podložkou (5), volně uloženou na dnu držáku (6)...

Způsob bezodpadového dělení trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218926

Dátum: 15.06.1985

Autori: Langer Zdeněk, Novotný Josef

Značky: bezodpadového, trubek, tohoto, dělení, provádění, způsobu, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadového dělení trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu, vhodný zejména pro použití k výrobě valivých ložisek. Účelem vynálezu je získání přesných ústřižků z trubek, bez nežádoucích deformací a otřepů ve střižné ploše při vysoké produktivitě práce a snížené hlučnosti zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne po užitím způsobu podle vynálezu, při kterém se trubka částečně radiálně nastřihne, načež se dělené části trubek uvedou do...

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214153

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hrdina Jan, Novotný Josef, Tomášek Jiří, Peňáz Václav, Kosek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: hydromechanické, zapojení, obvodů, tažení, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení plechových výlisků zejména pro tažení s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře v níž je kluzně a tlakotěsně uloženo ponorné těleso, jehož horní okraj spolu se založeným plechovým přístřihem je zatěžován přidržovačem, který v průběhu hydromechanického tažení ustupuje spolu s ponorným tělesem zpět, přičemž tlak kapaliny v tlakové komoře podporuje přitom činnost hlavního válce...

Způsob hydromechanického tažení s přehrnováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218256

Dátum: 15.02.1985

Autori: Peňáz Václav, Hrdina Jan, Kosek Jiří, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Novotný Josef

Značky: přehrnováním, tažení, hydromechanického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s přehrnováním a s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih nejprve tlakem kapaliny z tlakové komory vtáhne do dutiny přidržovače před čelo průtažníků, načež se na dno předtažného plechového přístřihu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj předtažného plechového přístřihu tak dlouho, až se před tažný plechový přístřih přehrne hluboce do...

Nástroj k oddělování výstrižku z plošného materiálu, např. plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217511

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: oddělování, nástroj, materiálů, výstrižku, napr, plechů, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k oddělování výstřižků z plošného materiálu, například plechu, děrováním nebo vystřihováním, jímž se kov, který na teoretické střižné ploše přesahuje tuto plochu na výstřižku nebo otvoru, přemísťuje a natlačuje do míst, kde nedosahuje této plochy axiální a radiální složkou od střižníku nebo střižnice, které mají svoji činnou stranu zkosenou pod určitým úhlem. Vynález je možno využít v těch oborech strojírenství, kde se vystřihuje nebo...

Způsob hydromechanického tažení s konstantním objemem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217325

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novotný Josef, Peňáz Václav, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří, Hrdina Jan

Značky: způsob, konstantním, objemem, hydromechanického, kapaliny, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se snižuje energetická náročnost hydraulického lisu a stavební výška tlakové komory při dosažení stejných nebo hlubších výlisků, přičemž způsob je proveden tak, že na přidržovaný plechový přístřih pro výlisek se působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj plechového přístřihu tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny plechový...

Zařízení k přesnému vystřihování plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217007

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: přesnému, vystřihování, plechů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přesnému vystřihování plechu, zejména ne jednočinných mechanických lisech, tvořené horním a dolním nástrojovým blokem s tlakovou kapalinou v dutinách pro vzájemně teleskopické písty s rozdílnými průměry, přičemž vnější písty nesou přidržovací desky plechu a vnitřní písty nesou střižník a podpěrný dřík.

Způsob a zařízení k ostřihování výronku výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215325

Dátum: 31.05.1984

Autori: Suchánek Vladislav, Langer Zdeněk, Novotný Josef

Značky: zařízení, ostřihování, způsob, výkovků, výronku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení k ostřihování výronku výkovku k dosažení co nejvíce hladké plochy střihu bez ostřeny, při němž se výronek výkovku nejprve částečně oddělí střižníkem a střižnicí v místě obrysu výkovku do hloubky minimálně 20 % původní tloušťky výronku, načež se tlakem na výkovek usmykne zbytek tloušťky výronku o hranu střižnice.

Způsob hydromechanického tažení s předtažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215684

Dátum: 15.03.1984

Autori: Špaček Jindřich, Novotný Josef, Hrdina Jan, Kosek Jiří, Peňáz Václav, Tomášek Jiří

Značky: předtažením, tažení, způsob, hydromechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s předtažením a s konstantním objevem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih za pomoci matice vyhořené o přidržovači předtáhne přes vnější okraj tlakové komory, načež se na dno předtaženého dílu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá předtažený díl tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny vtáhne zpětně předtažený díl do tlakové komory na konečný tvar podle...