Novotný Jaroslav

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58

Značky: chelatonových, komplexu, způsob, lázni, vyčerpané, vinanových, odbourávání, mědicí, měďnatých, chemické

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Vyhodnocovací zařízení pro třídění radiofotoluminiscenčních detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267580

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Jaroslav, Pleštil Zdeněk, Adametz Otto, Prádler Petr, Matěcha Jaromír

MPK: G01T 1/208

Značky: radiofotoluminiscenčních, zařízení, vyhodnocovací, detektoru, třídění

Text:

...Q. Měřící část představuje ned podávacím kotoučem 3 uspořàdená evětlotěsná měřicí komore Q se zdrojem u 1 trafialovéhosvětle§ s maximem vyzařováni při vlnové délce 360 nm, s fotonásobičem 1 e evěťelnou uzávěrk 3 u§. Pohyb uzávěrky § je vyvolán krokovýu motorom 2,který je řizen signály z ovládací části Ag. Přesná polohe detektoru Q měřicí komoře § je dána blokovacím členem se zerážkou 1 Q, reverzně ovládeným krokovým motorem łł. Proměřoveným...

Zařízení pro automatické síťové spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 267402

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janeček Pavel, Volek Stanislav, Novotný Jaroslav

MPK: G01R 11/24

Značky: spínání, automatické, síťové, zařízení

Text:

...nelze dosáhnout ručním řízením. Navíc se zvýši efektivnost celého procesu řízení strojů a zařízení. bude docházet k menšímu opotřebení strojů a přístrojů. poklesne í spotřeba elektrické energie. Zařízení pro automatícké síťové spínání umožňuje vlívem přípojene řídící jednotky velkou variabílítu spínacího procesu. přičemž libovolné změny jsou velmi operatívně provedítelné. Zařízení může mít kompaktní a mobilní konstrukcí.Příklad možného...

Zařízení pro zhutnění a zarovnání okraje pruhu pokládaného živičného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260614

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

MPK: E01C 23/09

Značky: živičného, pokládaného, zarovnání, pruhů, zařízení, krytu, okraje, zhutnění

Text:

...běhounu s přesahem o tlouštku pokladaného živičného krytu a V klidové poloze, taktéž zajištěná západkom je zařízení ukryto na boku běhounu. Závěs může býtopatřen postřikovací tryskou, namířeiíou proti zkosené části kotouče.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že okraj pokládaného pruhu je zarovnán kolmo k -povrchu vozovky, což má značný význam zejména u mestských vozovek, kde pruh navazuje například na sousední pruh z...

Spôsob prípravy 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl) tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258649

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ungvarský Cyril, Vanek Juraj, Šplháček Roman, Truchlik Štefan, Novotný Jaroslav, Michálek Milan

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, 0,0-dimetyl-0(2-dietylamino-4-metyl-6-pyrimidinyl, přípravy, tiofosfátu

Text:

...3 h. Potom sa reakčnä zmes ochladí na 20 °C,premyje sa 150 cm 5 2 °/o-ným roztokom hydroxidu sodného a 3 krát 100 cm 3 vody do neutrálnej reakcie. Po vysušení síranom sodným sa získa 342,0 g toluénového rozto ku s obsahom 15,2 pirimiiosmetylu, čo od povod-á 51,98 g.Z alkalických odpadových vôd po zimutraltzomní na pH 6,57 sa získa 6,44 gvýťažok pirimifosmetyltt prepečítaný na. Z-dietylamíno-ćkmetyl-dpyrimidinol spotre» bovaný v reakcii je...

Otočný postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255646

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B05B 3/06

Značky: postřikovač, otočný

Text:

...l opatřeným přítokovou částí ll a dvěma výtokovými hubicemi lg, lgł uspořádanými protisměrně a symetricky vůči vertikální ose lg otáčení. V obou výtokových hubicích lg, łgl je zabudovaná tryska g s usměrñovačem gł. K tělesu l je otočně uchyceno ovládací rameno 3 pomocí horizontálního čepu 3. Ovládací rameno g je sestavené ze dvou natáčivých částí gl, gg. Obě tyto části âl, gg ovládacího ramene à jsou opatřeny pružnými dorazy 3 a jsou ukončené...

Konektor pro svazkové optické kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255192

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Jaroslav, Vítek Jiří, Brückner Miroslav

MPK: H01P 1/04, G02B 6/24

Značky: optické, svazkové, kabely, konektor

Text:

...pevné uchycení svazkového kabelu. svazek světlovodných vláken je v konektoru zalepen a mechanicky na dvou místech zamáčknut. Montáž konektoru je snadné a rychlá. ze strany kabelu je možná hermetizace spoje.Příklad vynalezu je dále popsćn pomocí výkresu. V kabelové vývodce g je svým zkoseným koncem uloženo pouzdro §, v jehož oae je prúběžný otvor pro kabel g. Pouzdra g je svým druhýmkoncom upevnšno závitem v optické vidlici l. Na vnějším...

Filtrační mezidno filtru s plovoucí filtrační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239992

Dátum: 01.02.1988

Autori: Matušina Jan, Zadák Zdenik, Novotný Jaroslav, Vejchoda Jaromar

MPK: B01D 29/08

Značky: filtru, plovoucí, mezidno, filtrační, vrstvou

Text:

...přepážek se javí požadavek, aby svislé přepážky zasahovaly horním okrajem nejméně do poloviny hloubky prostoru vyčistěné kapaliny a spodním okrajem nejméně do poloviny hloubky plbvoucí íiltrační vrstvy.Vlastní konstrukční vytvoření jak vodorovných filtračníchpřepážekątsk Í svislýcñ přepážek může být velmi různorodé. Z hle~ diska možné prefabrikace jednotlivých dílů mezídna je zejména vý-V hodně uspořádání, při němž svislé pžepážky tvoří dvě...

Vyvažovacie pružinové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247014

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: zariadenie, pružinové, vyvažovacie

Text:

...ramena robota V celom rozsahu jeho pohybu. Príklad vyhotovenia vyvažovacieho pružinového zariadenia. je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na o-brj 1 je znázoärí nený nárysný pohľad na usporiadanie vyvažovaciebio zariadenia, na obr. 2 bokonrysný pohľadrna Vyvažovacie zariadenie a na vobr. 3 pohľadna priemyselný manipulátor,opatrený vyvažovacím zariadením podľa vynálezu.Vyvažovacie pružinové zariadenief pozostáva z upevňovacej...

Zařízení pro pohon návěsných strojů, zejména sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 246788

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ungvarský Cyril, Michálek Milan, Truchlik Štefan, Novotný Jaroslav

MPK: A01D 43/08

Značky: návěsných, zařízení, strojů, řezaček, zejména, sklízecích, pohon

Text:

...návěsných strojů na nesprávny vývodový hřídel a tím předíešlo haváriím stroje nebol porušení bezpečnosti, je předpisem stanoveno rozdílné -dražkování u vývodových hří 24.6788delů a tím 1 u spoj-ovacích hřídelů. Při o» táčkách 1000 l/min. se používá drážkování ev-olventní a při otâčkách 540 l/min. se používá -drážkoväní rovno-boké a shodne drážkování mají i spojovací hřídele 12, 13.V redakční převodovce 3 je upravena jedna dv-ojice...

Zařízení na snížení energetické náročnosti vytápění výrobních hal s instalovanými zvukoizolačními kryty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B27G 19/00

Značky: zvukoizolačními, energetické, instalovanými, náročnosti, snížení, zařízení, vytápění, krytý, výrobních

Text:

...je úmerne množství dopravavanêho vzduchu odsávaccího zařízení a dokonalé utěsnění přívodů i -odtahů, jakožto »ostatních otvorů ve zvukoízolačním krytu je plně respektováno,úbytek tepla vlivem odsávání vzduchu z prostoru ve zvukoizolačních krytech je minimální a rovná se míře přlrozeného ochlazováníýřľ vsnížení hluč-nosti šírené ze zdroje hluku uvnitř zvukoizolačního krytu.iZařízení podle vynálezu je v přikladném pr-ovedení schematídky...

Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253514

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

MPK: B66C 1/44, E01C 19/52

Značky: osazování, hromadné, dlažebních, plošné, prvků, zařízení, paletizovaných

Text:

...prostorově propoj eny prostřednictvím prodlouženého spojovecího čepu a stejně prodlouženého vrcholového. čepu opatřeného nejméně jedním zavěšova cim poutcem, přičemž pŕilehlé lištovité čelísti-sousedních kleštíjsou vzájemné spojený v jedinou souvislcu lištovitou čelist.Výhodou zeŕízení je, že pomocí samosvomého svěracího nástroje, zhotoveného podle vynálezu, lze bez ruční manipulace a. bez jakýchkoli pomocných ovládacích zařízení uchopit...

Spôsob prípravy 4-izopropylanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235288

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ilavský Ján, Novotný Jaroslav, Hronec Milan, Cvengošová Zuzana, Truchlik Štefan

MPK: C07C 87/52

Značky: 4-izopropylanilínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organických syntéz. Rieši spôsob prípravy 4-izopropylanilínu. Postupuje sa tak, že N-izopropylanilín sa izomerizuje za prítomnosti 1 až 20 % mólových katalyzátora na báze chloridu ciničitého vzhľadom na 4-izopropylanilín, pri teplotách 100 až 300 °C s výhodou 150 až 250 °C. 4-izopropylanilín je možné použiť ako medziprodukt pre výrobu agrochemikálií.

Způsob výroby lamelových talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245670

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Roháe Jan

MPK: B21K 1/32

Značky: lamelových, pružin, výroby, způsob, talířových

Text:

...se obě čelní plochy broueí na poladovanou tlouäikun D 0 tom ee polotovar ohreje na kalicí teplotu, při ktoré se provede ve sněru od jedná čelní strany tvarovdní polotovaru do požadovaného kuželováho tvaru a dále kalení, přičemž ae povrch takto vyrobene lamelové talířcvá pružiny povrchové upraví opíakovinín, vibračnín omílánín. fosfátováním akmuorvováním olejom.Výhoda tohoto technologického postupu především epočívá v méně pracná a nenáročné...

Plynule laditelné zakončení koaxiálního vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243162

Dátum: 15.07.1987

Autori: Brückner Miroslav, Novotný Jaroslav

MPK: H01B 11/18

Značky: koaxiálního, vedení, zakončení, plynule, laditelné

Text:

...tím, že šroub s upevněnou diodou je zašroubovándo vložky a chladiče, který je upevněn nejméně dvěma šrouby na tělese koaxiálního vedení, přičemž šrouby jsou volně uloženy ve vložce, mezi níž a chladičem je mezera.Vyšší účinek plynule laditelného zakončení koaxiálního vedení ve srovnání s dosavadním stavem techniky je spatřován v jednoduchosti konstrukce, zajištění spolehlivého elektrického kontaktu ladicího šroubu s vnějším vodičem...

Prostředek k ošetření a metafylaxi urátové a smíšené urátové lithiasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243645

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pavlík Miroslav, Brückner Miroslav, Válka Miloslav, Harašta Petr, Novotný Jaroslav, Zachariáš Ladislav

MPK: A61K 31/25, C11D 1/74

Značky: smíšené, urátové, metafylaxi, ošetření, prostředek, lithiasy

Text:

...avšak vázané V komplexní sloučeninu.Také byly prováděny pokusy se skupinou pacientů, trpících urátovou a smíšenou urátovou lithiásou. Těmto osobám byl podáván prostředek podle vynálezu ve formě sirupu v množství polévkové lžíce 3 x denně hodinu před jídlem. Potom byla provedena analýza krve a moči nemocných a byly pořízeny rentqenové snímky a provedena echografie. Rozpuštění konkrementů bylodosaženo za 20 dnů až za 2 měsíce V zavislosti...

Plech z orientované křemíkové oceli s vysokou magnetickou indukcí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239901

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rejzl Milan, Šindel Jaroslav, Hájek Eduard, Novotný Jaroslav, Sýkora Jindoich, Paoenica Jaroslav

MPK: C21D 1/00

Značky: výroby, magnetickou, způsob, indukcí, vysokou, křemíkové, oceli, plech, orientované

Text:

...jako u první části vzorku, byla u této druhé části vzorku naněřena střední hodnota magnetické indukce rovnející se 19 300 geussům. hm bylo dokázáno, že magnetické índukční vlastnosti nejsou způsobeny oouze přítomností MN, ale také jinými jevy, ktere probíhejí během druhého kalení z teploty 900 °c.Rozborem ocelí zpracovaných podle vynálezu se ukázalo, že jev püsobící zvýšení magneticko-indukčních vlastností je tvorba velmi tvrdé fáze rozptýlené...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Novotný Jaroslav, Hanzlík Miroslav, Jahnel Richard, Šnirch Josef, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/10

Značky: stabilních, kompozic, přípravy, způsob

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šnirch Josef, Jarolímek Přemysl, Novák Jiří, Wiesner Ivo, Jahnel Richard, Novotný Jaroslav, Hanzlík Miroslav, Brunthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: kompozic, přípravy, epoxyakrylátových, způsob

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Micka Vladimír, Novotný Jaroslav

MPK: C08F 220/06, C08F 220/10, C08F 220/42...

Značky: reaktivními, přípravy, polymerů, anhydridovými, způsob, skupinami

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Aglomerační rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239661

Dátum: 13.03.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Piškytl Jaromír

MPK: F27B 21/02

Značky: rošt, aglomerační

Text:

...stranách pldätě opatren unaäedi vsdsky, ovlddaąýní Eidlen teplotykourových Pĺ-.Ynů,unístänýn v konínovőn krytu nad savdieoís zařízenímVýhodou egloueredního roätu podle vynálezu je vyloučení spotreby topndho nćdíe pro trvalý provoz sapelovacíoh hot-dm a odstranění vsech pohonných jednotek a etrojního zarísení pro provos pohyblivých roltů. Dallí výhodou je podstatnú konetrukční jednoduchouoproti. stdvejíoín ssí-ísenín, se která vyplývají nudí...

Zařízení k ukládání tyčinkovitých předmětů do obalových krabic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233623

Dátum: 01.03.1987

Autori: Martínek Jiří, Novotný Jaroslav, Štěpánský Ladislav, Baroš Cyril

MPK: B65B 19/00

Značky: ukládání, zařízení, krabíc, tyčinkovitých, obalových, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze stolového rámu (1) a k němu napojené skluzové dráhy (12) pro přísun přípravků (11) naplněných tyčinkovitými předměty (23) k balení a z další skluzové dráhy (13) pro odsun prázdných přípravků (14). Ve stolovém rámu (1) je umístěna kotevní deska (4) s baterií plnicích trubic (5), jejichž vstupní otvory korespondují v roztečích s otvory (20, 21, 22) pro tyčinkovité předměty ve výklopném zásobníku (2). Výklopný zásobník (2)...

Způsob zachycování a vracení těkavých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Novotný Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: organických, způsob, látek, zachycování, vracení, těkavých

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění ztrát těkavých reakčních složek z výroby alkydových pryskyřic tavným postupem. Účelu bylo dosaženo absorbcí těkavých složek, unášených v proudu plynu v absorpční kapalině tvořené směsí surovin při teplotě 80 až 150 a jejich vrácením do výrobního procesu. Těkavé látky tvořené převážně ftalanhydridem a případně i hlavní podíl par reakční vody, vznikající v počáteční fázi polyesterifikace, spolu se strženými organickými látkami, se...

Zařízení pro zkoušení převodových skříní pod zatížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235813

Dátum: 01.12.1986

Autori: Černošek Adolf, Novotný Jaroslav, Horáček Jiří

MPK: G01M 13/02

Značky: zařízení, zatížením, zkoušení, skříní, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro zkoušení převodových skříní pod zatížením, mající snížené požadavky na spotřebu energie pohonné jednotky. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením sestávajícím z porovnávací převodové skříně, připojené jedním koncem svého vstupního hřídele přes spojku k pohonné jednotce a druhým koncem k vymezovači vůle, jehož výstupní hřídel je upraven pro připojení vstupního hřídele zkoušené převodové skříně, jejíž...

Způsob výroby plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232304

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lébr František, Kadeřábek Vladimír, Škvára František, Novotný Jaroslav, Milichovský Miloslav, Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Tomis Bořivoj

MPK: C08H 5/02, C04B 13/24, C08K 5/07...

Značky: plastifikátorů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plastifikátoru pro cementy, tvářecí těsta, keramické licí břečky, malty, betonu, injekční směsi apod., z ligninových sloučenin a kondenzátů amidických derivátů kyseliny uhličité s aldehydy. Roztok ligninové sloučeniny s výhodou lignosulfonát vápenatý obsažený v sulfitovém výluhu nebo v odpadní vodě se sráží amidickým kondenzátem s výhodou močovinoformaldehydovým v hmot. poměru lignin : kondenzát = 20 až 0,1 : 1, načež vzniklá...

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226067

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Šnirch Josef, Novotný Jaroslav

Značky: epoxidových, středněmolekulárních, přípravy, způsob, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem epoxidových skupin adicí epichlorhydrinu na dian v molárním poměru 1,2 až 2,2 : 1 a následnou dehydrohalogenací vzniklých chlorhydrinetérů vyznačený tím, že se nejprve smísí kapalný polyhydrát dianu o teplotě 90 až 130 °C s vodným roztokem alkalického hydroxidu o koncentraci 5 až 20 % hmot., přičemž množství alkalického hydroxidu činí 10 až 35 % celkového množství...

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Škvára František, Novotný Jaroslav, Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Friml Zdeněk

MPK: C04B 7/00

Značky: pojivo, modifikované, cementářského, bázi, hydraulické, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zadák Zdeněk, Škvára František, Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

Značky: cementářského, bázi, pojivo, slínku, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku mletého bez přítomnosti sádrovce na měrný povrch 150 až 3 000 m2/kg a jehož 5 až 95 % hmotnostní částice je menších než 5 um, aditiva na bázi soli sulfometylovaného kondenzačního produktu fenolů s formaldehydem, vyznačené tím, že obsahuje 85 až 99,89 % hmotnostních cementářského slínku, 0,1 až 5 % hmotnostních křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého síranu, kyselého siřičitanu nebo/a šťavelanu...

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230425

Dátum: 01.04.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Hofman Ivo, Kalík Jiří

MPK: E01C 5/22

Značky: vlastnostmi, dlaždice, protimraznými

Zhrnutie / Anotácia:

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi zhotovená ze směsi kameniva, kamenné moučky a pojiva, vyznačená tím, že obsahuje 6 až 20 hm.% pojiva z plastů na bázi polyolefinů, například amorfního polypropylenu s 15 až 32 hm.% chemické protimrazné přísady, například krystalického chloridu sodného zrnitosti do 4 mm.

Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav

MPK: C07D 311/12

Značky: deriváty, způsob, jejich, kyseliny, výroby, 8-ethoxykumarin-3-karboxylové

Text:

...jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se...

Způsob mletí hydraulických aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227205

Dátum: 15.11.1985

Autori: Barták Jaroslav, Zadák Zdeněk, Bouchal František, Novotný Jaroslav, Škvára František, Kolář Karel, Horoščák Tibor, Vejchoda Jaromír, Matušina Jan, Janda Vojtěch

Značky: způsob, slínku, zejména, látek, hydraulických, aktivních, mletí, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Technologie mleti cementářského slinku na vysoké měrné povrchy bez sádrovce a dávkování potřebných přísad je v současnosti velmi aktuální. Přísady pro regulaci tuhnutí a podobně se dávkovaly v průběhu míchání směsí. Současným dávkováním jedné nebo více přísad - látek ze skupiny zahrnující deriváty ligninu, ve vodě rozpustný uhličitan nebo kyselý uhličitan alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy nebo rozpustnou sůl hydroxykyseliny jako je...

Rozmrazovací přísada do kalového zákrytu vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225886

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Jaroslav, Hofman Ivo, Kalík Jiří

Značky: rozmrazovací, kalového, zákrytu, prísada, vozovek

Zhrnutie / Anotácia:

Rozmrazovací přísada do kalového zákrytu vozovek prováděného za studena, vyznačená tím, že sestává z jádra tvořeného hmotnostně 40 až 90 % chemikálie s ovlhčovacím účinkem, s výhodou technickým chloridem sodným o zrnitosti 2 až 4 mm a pláště tvořeného hmotnostně 10 až 60 % amorfního polypropylenu, vztaženo vždy na rozmrazovací přísadu jako celek.