Novotný Bohuslav

Řadicí páka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263149

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/02

Značky: řadicí, páka

Text:

...že je tvořena nerotační rukojetí, tyčkou a tuhou vložkou, kde tyčka je ve svém konci tvarována do nekruhového tvaru odpovídajícímu tvaru dutiny tuhé vložky zalité do nerotaöní rukojetí.Uprava konce tyčky řadící páky do nekruhového tvaru odpo~ vídajícímu tvaru dutiny v tuhé do měkké nerotační rukojetí zalité vložky se docílí nejen upevnění tvarové rukojetí na tyčce řadící páky, ale i spolehlivého zajištění proti jejímu pootoče~ ní, při...

Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261028

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klíma Drahoslav, Budig Jan, Novotný Bohuslav

MPK: A22C 5/00

Značky: deska, štěrbinová, rekonstituci, řezací, řezačce

Text:

...nože před stacionárně uloženou štěrbinovou řezací deskou podle vynálezu po vytlačení masa pomocí řezacího šneku mezi řezací desku a soupravu nožů. Tvar štěrbiny vymezuje tloušřku lístku a nudliček masa, které nacházejí významné uplatnění při výrobě polotovarů z tak zvaného rekonstituovaného masa a získaná masové směs při řezání masa dle vynálezu má vlastnosti spojky, což jest velmi cenné při výrobě polotovarů z tak zvaného...

Pouzdro malého pistolového samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255770

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Bohuslav, Čoupek Jaroslav, Čermák Jiří

MPK: F41D 7/02

Značky: pistolového, pouzdro, malého, samopalu

Text:

...samopalu sestává ze dvou hlavních5 °čá 5 t d° 1 ni P 0 Vnés k níž JB VÝk 10 Pnč připojena horní část255 770 s hlavndna závěrovým mechanismem zbreně. Do dolní části Jenamontováno spouštové ústrojí a zpomalovací mechanizmus. Dále tato obsahuje vedení zásobníku a uložení pro horní část s vedením a závěrem.Zezadu je k dolní části připevněna ramenní opěra a odapodu rukojet. Dolní část pouzdra sestävá ze zák 1 adnyl tvarového profi 1 uí a Je...

Zařízení pro uchycení ochranných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242581

Dátum: 01.03.1988

Autori: Novotný Bohuslav, Matouš Vladimír, Šmíd Vratislav, Kroupa Jaroslav

MPK: A01D 34/63

Značky: krytu, ochranných, zařízení, uchycení

Text:

...polozo pak je zsbozpečena dobri funkce a kopírevací schopnost bočních ústrojí.Is připojených výkresoch je schenaticky znazornőn příklad zařízení pre uchycení ochranných krytu podle vynilezu. kde na obr. 1 je v nsrysu celkový pohled na širokoziběrový rotační žací stroj s uchycení ochranných krytů, na obr. 2 je v půdo.rysu zařízení pre uchycení ochranných krytů na bočních ústro jích s obr. 3 představuje hokorys provedení podle obr....

Táhlo řazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254492

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: řazení, táhlo

Text:

...hluku do karoserie automobilu, ale také buzení kmitů vlastního táhla vibracemi z agregátu. Tímto řešením dojde k podstatnému snížení hlukové hladiny uvnitř automobilu.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení táhla řazení I dvojitým kloubem,kde obr. 1 je podélný řez svisle a obr. 2 je podélný řez vodorovně.Vlastní dvojitý gumokovový kloub l ve tvaru H má krajní oka g dvojitého gumokovovehokloubu A vyplněna pryží 3 v níž je...

Vodicí pouzdro ovládacího táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254491

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: táhla, ovládacího, vodiči, pouzdro

Text:

...z nákružku na jedné straně přírubou tvořenou vlastním ložiskovým tělesem a na druhé straně pojistným kroužkem, se docílí dokonalého vedení táhlabez vůle, což zabráni vzniku vibrací a hluku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení vodicího pouzdra ovládacího táhla podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno vodicí pouzdro s táhlem v podélném řezu a na obr. 2 je příčný řez vodícím pouzdrem. KOvládací táhlo 3 kruhového prúřezu...

Zařízení k uložení kolimátorového zaměřovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231329

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Bohuslav, Čermák Jiří

MPK: F41G 11/00

Značky: zaměřovače, uložení, kolimátorového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonaleného uložení kolimátorového zaměřovače, zejména pro ruční zbraně. Uložení je vyznačeno tím, že kolimátor je uložen ve výstelce v držáku umístěném v chránítku pevně spojeném se zbraní, přičemž držák je v chránítku uložen na stranovém šroubu a osa výškového šroubu leží v rovinách k sobě kolmých, poloha stranového šroubu je zajištěna západkou a příslušným zářezem v točítku, poloha výškového šroubu je zajištěna druhou...

Stavebnicová spojka pro sestavy kompexních přístrojových celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226241

Dátum: 01.02.1986

Autori: Sladký Petr, Novotný Bohuslav, Voráček Jaroslav

Značky: stavebnicová, přístrojových, sestavy, celku, kompexních, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová spojka pro sestavy komplexích přístrojových celků pomocí nosníků a spojovacích svorníků, tvořených třmenem tvaru U, dotlačovaných na nosník stavěcím šroubem a opěrkou, kde třmen je na jedné straně opatřen zářezy, vyznačená tím, že svěrné plochy /8/ třmenu /4/ a opěrka /7/ jsou opatřeny pomocnými zářezy /9/ pro bodové nebo přímkové opření /10/.

Zapojení pro spínání stejnosměrného induktivního spotřebiče vícepólovým stykačem pro spínání střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225731

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vodička Bohumil, Novotný Bohuslav

Značky: spínání, stykačem, střídavého, proudu, vícepólovým, spotřebiče, zapojení, induktivního, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spínání stejnosměrného induktivního spotřebiče vícepólovým stykačem pro spínání střídavého proudu, jehož hlavní kontakty jsou zapojený do série a alespoň k jedné dvojicí svorek hlavních kontaktů je připojen paralelní obvod, sestávající z nelineární kapacity, nelineárního chemického odporu, případně lineárního chemického odporu. V obvodu spotřebiče, kde dochází k náhodné nebo pravidelné změně polarity spínaného proudu, jsou dvojicí...

Celospalitelná nábojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219492

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čermák Jiří, Novotný Bohuslav

Značky: celospalitelná, nábojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká celospalitelné nábojky, zejména pro nastřelovací přístroje. Vynález řeší nábojku bezpečnou při manipulaci, odolnou vůči vlhkosti, nenáročnou při výrobě a umožňující oboustrannou iniciaci. Celospalitelná nábojka zahrnuje těleso nábojky upravené ze střeliviny a opatřené alespoň jedním lůžkem zápalky, ve kterém je uložena zápalková slož. Lůžko zápalky je tvořeno dutinou uzavřenou stěnami těles nábojky. Těleso nábojky pozůstává z...

Vyprošťovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225096

Dátum: 01.12.1984

Autori: Novotný Bohuslav, Kovář Josef, Felbáb Ladislav, Novotný Karel, Hladík Oldřich

Značky: nástroj, vyprošťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyprošťovacího nástroje, zvláště pro střihání pevných částí, sestávající z pevné a pohyblivé střižné čelisti, silového zdroje a případně spojovacího mechanismu pro spojení silového zdroje a střižných čelistí. Dosud známé střižné nástroje jsou tvořeny dvěma pohyblivými čelistmi, které jsou otočně uloženy na tělese nástroje a spojené přez táhla se silovým zdrojem. Střižné čelisti jsou uloženy na tělese nástroje pomoci valcových...