Novotný Bohumil

Zařízení pro pneumaticko mechanické vypružení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266903

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/26, B60L 5/24

Značky: mechanické, elektrických, zařízení, pneumaticko, proudu, sběrače, vozidel, vypružení

Text:

...9 je uspořádán pružný článek 19, který je kloubově spojený vidlicí 13 s primární pákou 2.Sběrač proudu je stahován a přidržován v dolní, klidové poloze vlastní tíhou mechanismu. Uvedení sběrače do kontaktního stavu s trolejí, nastane po vpuštění stlačeného vzduchu přívodem 8 vzduchu do tlakového válce 6 přes regulační člen 7.Na obr. 2 je zobrazen pružný článek 19 v dolní klidové poloze sběrače proudu. Na pístnici 9 tlakovêho válce 6 je...

Spojovací kloub hnacího agregátu a řadicího ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257541

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zeithaml Emil, Novotný Bohumil

MPK: B60K 20/12

Značky: agregátu, motorových, vozidel, spojovací, kloub, ústrojí, řadicího, hnacího

Text:

...změnou polohy aqregátu vůči karosérii, zatímco natočení agregátu okolo ostatních os je podstatné menší. Otáčivý pohyb táhla okolo osy otáčení válcových úsečí je sice omezen konstrukčními rozměry táhla a kloubu, ale přesto s dostatečnou rezervou překračuje hodnoty reálných požadavků.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení spojovacího kloubu podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn řez spojovacím kloubem vedený rovinou, v...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palík František, Novotný Bohumil, Mašek Václav

MPK: B60L 5/28

Značky: vozidel, sběrač, trakčních, polopantografový, elektrických, proudu, pantografový

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Způsob zkoncentrované směsi benzenu a jeho methylhomologů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Bohumil

MPK: C07C 15/02

Značky: způsob, směsi, benzenu, zkoncentrované, methylhomologů

Text:

...zvýšení výtěžkubeneznu a jeho methylhomologů z původní suroviny proti dosud používanému postupu. Pří hydrogenační rafinaci se úspory projeví v podstatném snížení spotřeby hydrogenačního plynu, elektrické energie, páry a chladící vody. Navíc se současně využije prakticky celého obsahu nenasycených složek k výrobě žádoucí tvrdé pryskyřice.Praktické provedení způsobu zkoncentrování směsi benzenu a jeho homologů podle vynálezu je zřejmě z...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253493

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00

Značky: pohonné, elektrických, ústrojí, pneumatické, proudu, vozidel, sběrače

Text:

...lg. Mezikruží g zasahuje do protitlakověho prostoru 5, vnější konec lg duté pístnice § je opatřen výčnělkem ll s příslušným otvorom ke spojení se sběračem proudu Utěsnění pístu 1, duté pístnice §,víka lg a nástavce 2 jsou naznačena těsnícími gumovými kroužky. Pevná spojení pístu 1 s dutou pístnicí g, válce l s víkem lg a s nástavcem 2 nejsou na připojenám vyobrazení zakreslena.Stlačený vzduch se přivádí ze vzduchojemu stabilizátorem tlaku...

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238550

Dátum: 01.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/10

Značky: ústrojím, sběrač, proudu, pohonným, polopantografový, pneumatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonným ústrojím s příznivou charakteristikou zvedací síly sběrače, jehož podstata spočívá v tom, že v držácích (1), pevně uchycených na nosném rámu (2) jsou uložena ložiska (3) hlavního hřídele (4), pevně spojeného s dolním koncem dolního ramene (5). V horním konci dolního ramene (5) je otočně uložen nosný hřídel (6), pevně spojený se spojkami (7), které procházejí mezi narážkami (8) na nábojích...

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/10

Značky: elektrických, ústrojí, pohonné, sběrače, proudu, vozidel, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí pro sběrače proudu elektrických vozidel s příznivou charakteristikou zvedací síly sběrače, jehož podstata spočívá v tom, že tlačný prostor (3) válce (5) je pneumaticky spojen s vyrovnávacím prostorem (12) vyrovnávací jímky (21) opatřené vodicím prostorem (10) a výčnělkem (18) s vidlicí (11). Vyrovnávací jímka (21) je připevněna na dno (20) válce (5) a ve vyrovnávacím prostoru (12) je uložen na čepu (l7) pístnice (24)...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palík František, Mašek Václav, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/22, B60L 5/00

Značky: elektrického, pneumaticko-mechanickým, pneumatickým, sběrače, proudu, dolní, vypružením, rameno

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Postava Miroslav, Ružieka Jan, Novotný Bohumil, Palík František

MPK: C01G 49/10

Značky: koagulačního, způsob, výroby, činidla

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...

Stahovací zařízení sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238064

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/08

Značky: zařízení, stahovací, sběrače, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Stahovací zařízení sběrače proudu působí při odlehčení smýkadla od troleje a je vhodné zejména pro kolejová vozidla. Podstatou řešení je, že se smykadlem je pevně spojen dutý válec, ve kterém je ustaveno sedlo ventilu. Plášť dutého válce je opatřen odvzdušňovacími otvory a ve vnitřním prostoru dutého válce je uspořádán ventil, jehož výčnělky dosedají na vnitřní plochu dutého válce. Ventil je opatřen čepem ventilu, na jehož konci je pevně...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/10

Značky: sběrače, pneumatické, jímkou, proudu, pohonné, ústrojí, zásobní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká pneumatického pohonného ústrojí sběrače proudu se zásobní jímkou pro elektrická vozidla, zvláště pro pohon pantografových a polopantografových sběračů proudu. Podstatou řešení je, že ve víku válce je upevněno pouzdro, v němž je uloženo sedlo. Otvor sedla ústí do tlačného prostoru a do prostoru záklopky, v němž uložená záklopka uzavírá sedlo tlakem pružiny, která na záklopku dosedá a druhým koncem sedí na dnu pouzdra. Otvor sedla...

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229820

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/16

Značky: vozidel, elektrických, ovládací, proudu, sběrače, pneumatického, pohonů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel, vyznačené tím, že je tvořeno řídicím spínačem (1) pro ovládání provozního ventilu (2) a vratného ventilu (3), přičemž provozní ventil (2) i vratný ventil (3) jsou pneumaticky připojeny na napájecí jímku (6) a provozní ventil (2) je současně pneumaticky spojen s tlačným prostorem (7) a vratný ventil (3) je pneumaticky spojen s vratným prostorem (8), zatímco provozní...

Smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223725

Dátum: 15.04.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: elektrických, sběrače, vozidel, vysokých, rychlostí, proudu, smýkadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je smýkadlo sběrače proudu elektrických vozidel vysokých rychlostí, jehož nosiče dotyků jsou příčně naklápěcí podle os nad úrovní stykových ploch dotyků s trolejí. Přítlak dotyků na trolej způsobený jednou řadou dotyků se vyrovnává přítlakem druhé řady dotyků uspořádaných na nosiči. Tím je dosaženo, že se dotyky nikdy nestaví na hranu a ustavují se do nejvhodnější polohy pro odběr proudu. Opotřebení dotyků je rovnoměrné a...

Diferenciální odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221130

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: smýkadla, proudu, sběrače, vozidel, elektrických, diferenciální, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel, vyzbrojeného podélnou membránou, která má malé pasivní odpory a snese boční namáhání smýkadla v jakémkoliv směru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dvoudílném pouzdru je uložena podélná membrána, která je usazena horním koncem v horní části vnitřního dílu, pevně spojeného s nosičem smýkadla a dolním koncem dosedá na dno, pevně spojené s vnějším dílem...

Sběrač proudu s pneumatickým pohonem a diferenciálním odpružením smýkadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221075

Dátum: 15.01.1986

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: proudu, pohonem, sběrač, diferenciálním, smýkadla, pneumatickým, odpružením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstantní přítlak sběrače na trolej u pantografových a polopantografových sběračů proudu e1ektríckých trakčních vozidel. Konstantní přítlak je dosažen tím, že válec je kloubově spojen s horními konci horních ramen sběrače a ve válci je uložen píst spojený se smýkadlem, přičemž je diferenciální odpružení opatřeno vratnou pružinou. Diferenciální odpružení vylučuje vliv pasivních odporů z činnosti sběrače a tím se dosáhne...

Zařízení pro samočinnou regulaci polohy najížděcích růžků smykadel sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222482

Dátum: 01.10.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: zařízení, smykadel, regulaci, najížděcích, samočinnou, polohy, sběrače, růžků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro samočinnou regulaci samostatné odpružených najížděcích růžků smykadel sběrače elektrických vozidel. Polohu najížděcích růžků ustavuje samočinná regulace tak, aby horní linie najížděcích růžků byla ve stejné rovině s horní plochou dotyků sběrače. Vlastním odpružením najížděcích růžků se odlehčí dotyky sběrače od hmotnosti najížděcích růžků, takže se sníží jiskření dotyků, jejich opal i opal troleje, neboť...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Novotný Bohumil, Pipko Vadim Viktorovie, Palík František, Štekl Miloslav, Hrubant Ladislav, Ešpaner Miroslav, Kozák Karel, Selzer Rudolf, Eret Václav, Šestirikov Nikolaj Alexejevie

MPK: C07C 37/08

Značky: alfametylstyrénu, zvyškov, kuménu, spôsob, fenolů, destilačných, acetofenonů, čistého, výroby, parakumylfenolu

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218919

Dátum: 15.06.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: sběrače, ústrojí, proudu, pohonné, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického pohonné ho ústrojí sběrače proudu elektrických trakčních vozidel. Jeho podstata spočívá v tom, že pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu je tvořeno pneumatickým měchem, který je kloubově spojen s tažnými nebo tlačnými pákami, pevně spojenými s hřídeli, otočně uloženou v ložiskách uspořádaných na rámu. Hřídele jsou pevně spojeny s dolními rameny sběrače. Výhodou vynálezu je, že odpadá tažná pružina, tlačná...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224135

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: proudu, pohonné, vozidla, sběrače, ústrojí, elektrická, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla, vyznačené tím, že válec (1) obsahuje tlačný prostor (5), vyrovnávací prostor (6) a vodicí prostor (7), přičemž v tlačném prostoru (5) je umístěn píst (3), pevně uložený na pístnici (4), jejíž vnější konec (10) prochází víkem (2), střední část pístnice (4) je vedena ve vyrovnávacím prostoru (6) a je osazena na menší průměr, který tvoří vnitřní konec (11) pístnice (4), vedený ve...

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217797

Dátum: 15.08.1984

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: pneumatickým, polopantografový, sběrač, proudu, pohonem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je polopantografový sběrač malé váhy s konstantním přítlakem. K pohonu sběrače je použito pneumatického válce s tažným a tlačným pohonem. Přítlak zajišťuje stabilizovaný tlak do tažné části a stabilizace je provedena v součinnosti elektromagnetického ventilu a samočinného nastavitelného stabilizátoru. Zpětný pohyb polopantografového sběrače zajišťuje tlačný pohon, napájený z hlavního vzduchojemu ve spojení se škrtičem tlaku a...

Sběrač proudu s pneumatickým pohonem a pneumaticky odpruženým smýkadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217759

Dátum: 15.08.1984

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: odpruženým, pneumatickým, pohonem, pneumatický, sběrač, proudu, smýkadlem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je sběrač proudu v provedení pantograf i polopantograf jednoduché konstrukce, malé váhy a nízké výrobní pracnosti. U sběrače proudu s pneumatickým pohonem a pneumaticky odpruženým smýkadlem je možno samočinným stabilizátorem nastavit patřičný tlak sběrače na trolej a lze jej automaticky použít při přechodu z jednoho trakčního systému na druhý i během jízdy. Technické řešení sběračů zaručuje bezpečný provoz a vylučuje nepříznivý...

Způsob střídavé výroby etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214495

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kubička Rudolf, Kopecký Ivan, Novotný Bohumil

Značky: isopropanolu, výroby, etanolu, způsob, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střídavé výroby etanolu a isopropanolu přímou hydratací etylénu a propylenu na katalyzátorech obsahujících jako účinnou složku kyselinu fosforečnou, zakotvenou na křemelinovém nosiči. Mezi výrobním cyklem etanolu a isopropanolu se upravuje koncentrace kyseliny fosforečné na nosiči na 25 až 45 % hmot. pro výrobu etanolu a na 15 až 30 % hmot. pro výrobu isopropanolu. Využitím vynálezu se dosáhne dokonalejšího využití výrobních...