Novodomský Milan

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kabina Gabriel, Novodomský Milan, Prandorfy Milan

MPK: G21D 1/00, F16K 17/00, E06B 5/10...

Značky: tesniaci, vyrovnávací, ventil

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...