Novanský Vít

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1289

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novanský Vít

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmový, horák

Text:

...konštrukcia plazmového. horáka znesie hypervysoké teploty až 30 000 °C bez toho aby zhorela vlastná tryska.Z ekonomického hľadiska obrovským prínosom je veľmi lacný a všade dostupný zdroj paliva, ktorým je vodná para.Z energetického hľadiska je veľmi výhodný, pretože už po zapálení na vytváranie plazmy nepotrebuje elektrickú energiu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr.1 je...

Zariadenie na vyvíjanie plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224954

Dátum: 01.12.1984

Autor: Novanský Vít

Značky: vyvíjanie, plazmy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvíjanie plazmy vyznačené tým, že pozostáva zo žiaruvzdorného telesa /3/ umiestneného v delenom plášti /11/, z usmerňovacieho potrubia /5/ osadeného v prednej časti žiaruvzdorného telesa /3/ a opatreného špirálovite natočeným prívodným potrubím /7/ ústiacim do kanálov /1/ žiaruvzdorného telesa /3/, do ktorých ústia otvory /6/ pre posuvné uloženie elektród /2/ pričom kanály /1/ majú vývody /4/ vyústené do usmerňovacieho potrubia...