Novák Václav

Ústrojí pro fixaci odlehčeného reverzoru zatěžovacího etalonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266714

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Václav, Pavlíček Josef

MPK: G01L 25/00

Značky: ústrojí, etalonu, fixaci, odlehčeného, reverzoru, zatěžovacího

Text:

...rámem l je provedeno tak, že sedlo lg je vytvořeno ve stoličce ll,která je připevněna pomocí aretačních šroubň lg a stavěcích šroubů lg ke střednímu příčníku lg rámu l. Pro účel signalizace o zavěšení reverzoru 3 je na stoličce lg upravena izolační podložka ll, na které je upevněna nejměně jedna elektricky vodivá deska lg. Výhodnější provedení spočívá v tom, že na stoličce li, respektive na izolační podložce ll jsou uloženy dvě elektricky...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaromír, Novák Václav, Urban Ivan

MPK: C10G 45/08

Značky: ropných, destilátů, kvality, zlepšení

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Zařízení k polohování hnacího kotouče pro otáčení pracovního stolu stolového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263748

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kasenčák Petr, Brůha Jiří, Novák Václav

MPK: B24C 3/20

Značky: otáčení, stolového, zařízení, kotouče, hnacího, pracovního, stolu, tryskače, polohování

Text:

...čepy kyvně uložena ve stojanu pevně spojeném s rámem stolového tryskače a dále je nosné konzola spojená s pístnicí pracovního válce, který je svým koncem kloubově přichycen k rámu stolového tryskače.Výhodou zařízení k polohování hnacího kotouče podle vynále zu je, že hnací kotouč mění automaticky svoji polohu vzhledemk hnanému kotouči. Při pracovním cyklu působí hnací kotouč na hnaný kotouč stálou přítlačnou silou bez ohledu na velikost...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanika Jiří, Janáček Leoš, Círová Alena, Grosser Vojtěch, Novák Václav, Vybíhal Jaromír, Sporka Karel

MPK: C10G 45/08, B01J 27/051

Značky: přípravy, kobalt-molybdenového, katalyzátoru, nosičového, způsob

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Kontinuální způsob přípravy směsné pasty na bázi solí sulfokyselin a mýdel mastných kyselin pro výrobu práškových detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262986

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kepl Jiří, Štěpka Vladimír, Bendl Vratislav, Auerswald Bohumil, Novák Václav, Lopata Václav, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 1/37

Značky: směsné, výrobu, solí, bázi, přípravy, způsob, detergentů, práškových, kyselin, sulfokyselin, mýdel, kontinuální, mastných, pasty

Text:

...neutralizace v uząvřené soustavě bez přístupu vzduchu má pak za následok získání sněsné aktivní látky o nižší viskozitě a hustntě v porovnání e klasickými postupy neutralizace. V důsledku postupného přívodu jednotlivých typů sulfokyselin a mastných kyselín do vodného roztoku elkálie je také dnsaženo takového rozložení uvolňovaného reakčního tepla, že není třeba reakční eměs chladit..N . 262 988 Způsob přioravy směsné pasty podle vynálezu...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Václav, Weisser Otto, Štěpina Václav, Marek Miroslav, Zeman Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, elektroizolační

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...

Obvod kódovania farieb pre grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262784

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Václav

MPK: H03M 7/42

Značky: grafický, obvod, displej, kódovania, farieb

Text:

...obvodu kódovania farieb pre grafický displej.Obvod kódovanie farieb pre grafický dispiej pozostáva z riadiacich obvodov olyrazovej pamäte 6, ktoré ,sú rozvetveným výstupom 60 pripojené cez vstupný záchytný register 2 na rozvetvený vstup 11 pamäte 1 PROM tabuliek priradenia. Pamäť 1 PROM tabuliek priradenia je rozvetveným výstupom 10 pripojená na Výstupný záchyiný register 3. Výstupný záchytný register 3 je rozvetveným výstupom 3 U...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Staněk Vladimír, Novák Václav, Kratochvílová Jitka, Vitvar Milan, Vybíhal Jaromír

MPK: C10G 45/08

Značky: směsi, uhlovodíku, způsob, katalytické, hydrogenerační, rafinace

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob recyklizace přebytečné skloviny při náběru skloviny z volné hladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259778

Dátum: 15.11.1988

Autori: Treml Karel, Holec Jiří, Bendlová Alena, Hlubůček Pavel, Drbohlav František, Novák Václav

MPK: C03B 7/00

Značky: provádění, způsobu, recyklizace, volně, tohoto, náběru, skloviny, hladiny, zařízení, přebytečné, způsob

Text:

...horniho otopu na bdkápnutou přebytečnou sklovinu se sklovina rozlévá vo velmi tenké vnatvě a odtéká bez bublin a nehomogenit opět do utàvené àkloviny. Řešení předpeci podle vynálozu umožňuje využití mechanických nebiracich nástro 3 ů,např.mechanických,rotečních,ąacíchyapod.bez znàčných nároků na prostor a energií a bez přídavné homogenizace sklovinyngchadly. Tato předpecí 30 možno napojitna jakoukoliv pre-Áoovní část tavicího agregátu nebo...

Ústrojí pro uchycení tahového a tlakového snímače síly na stůl stroje na ověřování siloměrných měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256779

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chlumský Miloslav, Novák Václav

MPK: G01G 23/01, G01L 25/00

Značky: síly, snímače, siloměrných, tlakového, ústrojí, měřidel, stroje, stůl, ověřování, tahového, uchycení

Text:

...měřidel lze provádět stále v jedné úrovni, tj na horní ploše stolu, přičemž všechny používąné součástky jsou shodné a jenom.vyrovnávací podložka je uzpůsobena tvarom a rozměry siloměrnőmu měřidlu. To přináší rovněž velké výhody výrobní, montážní i provozní. Výhodou je též to, že pro oba typy eiloměrných měřidel se použije jediná teplctní komora. K výhodám dále patří, že tahově snímače síly lze buč opřít dnem o izolační podložku nebo...

Zapojenie zobrazovacieho modulu pre pripojenie k osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256589

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Václav

MPK: G06M 3/00

Značky: zobrazovacieho, osciloskopu, zapojenie, modulu, pripojenie

Text:

...prerušovací vstup 14 mikropočítača 1 sú pripojené na riadiace obvody 2, ktorých prvý rozvetvený výstup 20 je pripojený na obrazovú pamät 3. Druhý rozvetvený výstup 21 riadiacich obvodov 2 je pripojený na multiplexer 5 a ich synchronizačný výstup 22 je pripojený na číslicovo analógový prevodník 6, ktorého rozvetvený vstup B 1 je pripojený na mikropočítač 1. Multiplexer 5 je pripojený na vstup 91 ovládania jasu lúča osciloskopu El. Číslicov.o...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243716

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Prokeš Antonín, Muška Jaroslav, Novák Václav, Selner Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobe, cementářského, slínku, zařízení

Text:

...a jednou větví je zaústěno do spodní částí kanálu plynů a druhou větví dospodní části předehřívací zőny kalcinačního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení pod 1 e.vyná 1 ezu spočíva v tom, že méněhodnqtné palivo nebo hořlavý odpad je spalován nebo zplyňován s podstechío-Ťf metrickým množstvím vzduchu a vzniklý hořlavý poloplyn je spalován f.» teprve po přidání dodatečného - sekundárního spalovacího vzduchu přímo V místě tepelné potřeby.Na...

Zapojení provozní diagnostiky filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246720

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novák Václav, Satorie Miroslav

MPK: G01N 23/00

Značky: filmové, provozní, zapojení, diagnostiky, rotorové, odparky

Text:

...váhovým členem, k nimž je současně napojen snímač odparkou emitovaného vlněni, umístěný alespoň v jednom místě na povrchu odparky.Základní lopatkovou frekvencí se rozumi součin otáčkové frekvence rotoru a poč 4tu lopatek na rotoru s dvojnásobnou lopatkovou frekvencí pak dvojnásobek zmíněného součinu.Referenční hodnoty odpovídající bezporuchovému provozu odparky se získaji buď na poloprovozním zařízení, nebo měřením při uvádění rotorové odparky...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Václav, Vybíhal Jaromír, Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Kratochvílová Jitka, Srb František, Oháňka Vlastimil, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: vroucích, rozmezí, způsob, destilátových, celsia, stupňů, úpravy, frakcí, ropných

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246674

Dátum: 15.10.1987

Autori: Polanka Vladimír, Štipina Václav, Novák Václav, Dostál Ludik, Poláeek Antonín, Železný Miloslav, Matijovský Vladimír, Nádvorník František, Štaoko Nikolaj

MPK: E21F 15/10, E21F 15/00

Značky: tuhnoucí, důlní, výrobu, kontinuální, zakládky, zařízení, záměsové, dávkování

Text:

...nenáročné na prostor.Na přiloženem výkresu je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky.zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky je tvořeno beztlakovým zásobníkem ł vody, který je v horní části g opatřen přívodem vody § opatřeným klapkou § s ovládací pákou 1 vybavenou hladinovým plovákem Q. Ve střední části 3 je...

Způsob výroby hydrogenátů z vakuových destilátů nebo propanových deasfaltizátů se současnou rafinací gačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237188

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Václav, Suškevič Miron, Suškevič Bohdan, Suškevičová Nina, Michalovič Jozef

MPK: C10G 67/06, C10G 73/44

Značky: hydrogenátů, propanových, rafinaci, současnou, způsob, vakuových, výroby, destilátů, gačů, deasfaltizátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby olejových hydrogenátů se současnou rafinací gačů na surovinu pro výrobu jakostních parafinů nebo cerezinů, při němž se směs vakuového destilátu nebo propanového deasfaltizátu s gačem s obsahem parafinu nebo cerezinu uvádí do hydrogenační reakce, kde se na ni působí vodíkem za tlaku 10 až 30 MPa, při teplotě 330 až 430 °C, objemové rychlosti 0,2 až 1,5 h-1 v přítomnosti hydrogenačního nebo hydrokrakovacího...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena, zejména pro válcování plechů a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252448

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal, Lukavský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Novák Václav

MPK: C10M 111/02, C10N 40/24

Značky: studena, mazací, plechů, zejména, prostředek, válcování, kovů, tváření, fólií

Text:

...kule 7 až l 8. Při déle než jeden rok trvajícim nasazení V neŠpřetržitých provozech je výhodné přidat k uvedené kogpozicí bezujpopelnou nntioxidační přísádu, s výhodou di-terc-butyl-p~kresol nebo oktadecylamin v množství 0,1 až 0,5 hmot. Tato směs mí nerálního a syntetického oleje zapučuje výborné mazacívlestnoąělti, dlouhou životnost lázní a vysokou oxídeční stabilitu)Mazivo podle vynálezu nezanechává stopy na tväřeném povrchupo žvihání...

Způsob měření hloubky penetrace a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241155

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novák Václav

MPK: G01N 3/42

Značky: hloubky, měření, provádění, způsob, penetrace, zařízení

Text:

...podle vynálezu je dále popsán a příklad provedení zařízení pro provádění tohoto způsobu podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž zobrazuje obr. 1 zařízení pro provádění měření penetrace podle vynálezu v bočním pohledu a obr. 2 svislý řez částí těhož zařízení rovinou A-A na obr. 1.Zařízení pro provádění způsobu měření penetrace obsahuje penetrometr 7, který je opatřen měrnou tyčí 1, která je svisle posuvná. S měrnou tyčí 1 je pevně...

Olej pro vzduchové a plynové kompresory se zlepšenou mazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251740

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štěpina Václav, Novák Václav, Marek Vladislav, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 141/12

Značky: kompresory, zlepšenou, vzduchové, mazivostí, plynové

Text:

...termooxidační stálosti jsou vysokotlaké hydro- Á genáty ropných olejových destilátů, zejména ty, které byly zbaveny redestilací lehkých podílůg lepší než selekční rafináty, p zejména cyklanické. Navíc mají podstatne větší viskozitní indexy.Ě Jejich termooxidační stálost lze výrazně zvýšit použitím kombi- V nece antioxidantů typu rozkladačů peroxidů, s výhodou dialkylditiofosfátů zinečnatých, a antioxidantů typu lapačü radikálů3 zunm s výhodou...

Mobilní nádrž čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250947

Dátum: 14.05.1987

Autori: Křepela Jiří, Rousek Rudolf, Novák Václav

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadních, nádrž, čistírny, mobilní

Text:

...nižších teplotách. To má veliký význam pro provoz čistírny a čistící efekt. Při větším ochlazování čištěné vody klesá neúměrně účinnost čištění.vynález umožňuje postavit malou čistírnu odpadních vod racionálním postupem, při kterém se stavební práce zmenší na minimum. Stavební práce se omezí na terénní úpravy, výkop a přípravu podlaží a desky pod nádrž. Potom následuje uložení a montáž nádrže a technologie.Příklad provedení mobilní čistírny...

Pohon pro startování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250280

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomek Vladimír, Novák Václav, Krnáč Pavel, Hrnčíř Zbyněk

MPK: F02N 15/04

Značky: spalovacího, pohon, startování, motorů

Text:

...předlohy 9. Přívod k solenoidu 2 je veden ze svorkovnice 1, k níž je připojen též přívod k elektromuotoru 5, v jehož proudovém okruhu je zařazen spínač 15 s druhou vratnou pružinou 16, opírající se o rameno nesoucí uvolňovací západku 17 s třetí vratnou pružinou 11. ovládané pákou 14. Ke spínači 15 vede přívod elektrického pro-udu 20 -od zdroje. Na kotouči 7 je zarážka 19. llato zarážka 19, jak bude podrobněji vysvětleno při popisu funkce...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Zdenik, Novák Václav

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemových, pecích, oceli, výroby, způsob

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Způsob přípravy tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novák Jan, Kepl Jiří, Ditl Pavel, Haumer Jaroslav, Novák Václav, Rieger František, Spal Milan, Lopata Václav, Bareš Milan

MPK: C11D 11/04

Značky: přípravků, tekutých, kosmetických, způsob, přípravy, detergentů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se kyselá forma syntetického tensidu neutralizuje neutralizačním činidlem, například čpavkem, hydroxidem sodným nebo draselným a nebo některými organickými zásadami jako je mono-, di-, triethanolamin, v hmotnostním poměru 1 : 0,05 až 1, s výhodou 1 : 0,1 až 0,5, vztaženo na 100 % tensid, v přítomnosti jedno nebo dvousytného alkoholu.

Zařízení k manipulaci se závěsem závěsového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249089

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák Václav, Brůha Jiří, Kasenčák Petr

MPK: B24C 3/18

Značky: manipulaci, zařízení, závěsového, tryskače, závěsem

Text:

...obeluhujících závěsový tryakeč.Příkladmě provedení zařízení k manipulaoi se závěeem závěeového tryekače podle vynálezu Je znázorněno na výkrese. Obľe 1 představuje pohled na zařízení z boku, obr. 2 půdoryený pohledÁ na zařízení v pracovní poloze, přičemž výchozí polohe nosného rámu e pohonovým meohaniemem a výohozí poloha přítlačně kladkyKe etropní části pracovní komory 11 závšsového tryskačo je upevněnn zavážeoí drážke 5, která je...

Zařízení pro statické zatěžování silových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232246

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Václav, Vlček Zdeněk, Šťastný František

MPK: G01L 25/00

Značky: silových, zařízení, statické, zatěžování, snímačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro statické zatěžování tahových i tlakových silových snímačů. Je tvořeno vnějším rámem, v němž je kloubově uložen vnitřní rám. Ve vnitřním rámu je výsuvně uložen měřicí stůl, mezi nějž a reverzor se uloží měřený silový snímač. S reverzorem je spojena svislá tyč, na kterou se pomocí výsuvné plošiny navěšují zatěžovací tělesa, jejichž tíha působí na měřený silový snímač.

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233952

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sekal Miroslav, Novák Václav, Knot Miroslav, Němec Miloslav, Peterka Bohumil, Košťál Jiří

MPK: B23K 7/10

Značky: ventilátoru, oběžného, zařízení, lopatek, opalování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru je opatřeno hydraulickým pohonem příčného posuvu hořáku a dalším hydraulickým pohonem pro otáčení oběžného kola ventilátoru. Oba hydraulické válce s vlastními hydraulickými jednotkami jsou nezávisle ovládány řídící skříní spojenou s pístní tyčí hydraulického válce pro posuv držáku hořáku s podpěrným hrotem. Toto uspořádání zajišťuje plynulou regulaci přítlačné síly na podpěrný hrot podle...

Elektrické bicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231013

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novák Václav

MPK: G04B 21/10

Značky: bicí, elektrické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické bicí zařízení hodin podle vynálezu řeší principiálně novým, jodnoduchým způsobem problém signalizace času u hodinových strojů, zejména elektrických. Podstata vynálezu spočívá ve snímání polohy hodinových ruček, ať přímo, mechanickými kontakty, či bezkontaktně. Informace o poloze ruček je pomocí diodové logiky přivedena na přepínač bití a z něho ve zvolených íntervalech přes zesilovač na signalizační zařízení. Vynález dovoluje...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubička Rudolf, Bajús Martin, Svoboda Jiří, Kadlec Vlastimil, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan, Veselý Václav, Novák Václav, Baxa Jozef

Značky: olefínov, ropných, výroby, frakcií, spôsob, hydrogenovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222813

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kvasnička Miroslav, Novák Václav

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače ke směšování tekutin v potrubí, pro dispergaci vzájemně mísitelných kapalin, pro dispergaci plynu do kapaliny, intenzifikaci přestupu tepla při proudění vazkých kapalin a podobně. Uvedené zařízení sestává ze statického směšovače, uloženého v potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně dvěma souosými kuželovými tělesy, v nichž jsou vytvořeny lamely a mezery, kde vrchol každého kuželového tělesa...

Míchací zařízení, zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 221440

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tesák Emil, Rieger František, Novák Václav, Klohna Josef, Ditl Pavel, Buček Miroslav

Značky: zejména, homogenizaci, částic, koncentrovaných, míchací, zařízení, kapalině, suspenzí, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchací zařízení, určené zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině. Zařízení se skládá nejméně z dvoupatrového vertikálního míchadla, umístěného ve válcové nádrži, kde na vertikální hřídeli jsou ve více patrech upevněna dvoulopatková míchadla o průměru větším než 0,4 průměru nádrže se stupňovitě tvarovanými lopatkami rozdělenými po délce na nejméně dva rovné díly s různým sklonem, jejichž...

Způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222327

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zelenka Jan, Kadlec Vlastimil, Svoboda Jiří, Kubička Rudolf, Smrž Zdeněk, Vitvar Milan, Novák Václav

Značky: pyrolýzu, suroviny, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrogenační úpravy ropného atmosfěrického nebo vakuového plynového oleje na surovinu vhodnou pro pyrolýzu. Hydrogenace se provádí za přítomnosti katalyzátoru typu WS2.NiS na Al2O3 při tlaku 10 až 30 mPa a teplotě 330 a 450 °C, čímž se sníží obsah síry a aromátů. Způsob výhodně rozšiřuje surovinovou základnu pro pyrolýzu ropných frakcí.

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226370

Dátum: 01.11.1985

Autori: Voldřich Zdeněk, Vondráček Petr, Zelený Mojmír, Novák Václav

Značky: protéza, středoušních, řetězů, náhradě, kůstek

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek vyznačená tím, že sestává z plochého, válcového kloboučku (1) na nějž navazuje kuželová část (2), zužující se směrem od kloboučku (1) a užším koncem přecházející ve válcovou nohu (3).

Koncovka snímače coulometrického měřiče tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220036

Dátum: 15.10.1985

Autori: Trojan Václav, Průšek Jaroslav, Novák Václav

Značky: snímače, tloušťky, koncovka, coulometrického, měřiče, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana kovů proti korozi a řeší. zdokonalení koncovky snímače coulometrického měřiče tloušťky ochranných, galvanicky vyloučených povlaků, jejímž vnitřním prostorem prochází tryska pro přivádění pracovního elektrolytu k měřenému povrchu. Účelem vynálezu je zabezpečení centrického umístění trysky a zároveň dosažení reprodukovatelného proudění pracovního elektrolytu ve vnitřním prostoru koncovky. Dosahuje se toho úpravou...

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226813

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kubička Rudolf, Kotek Bohuslav, Vitvar Milan, Vízner Miloslav, Smrž Zdeněk, Novák Václav, Kadlec Vlastimil, Zelenka Jan

Značky: suroviny, hydrogenační, pyrolýzu, způsob, uhlovodíkové, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu, zejména úpravy petroleje nebo směsi petroleje a atmosférického plynového oleje, určených pro pyrolýzu na etylen a další pyrolýzní produkty, na katalyzátoru obsahujícím jako účinné složky WS2 . NiS, MoS2 . NiS nebo WS2 . MoS2 . NiS nanesené na Al2O3 nebo Al2O3.SiO, vyznačený tím, že hydrogenace probíhá při teplotě 320 až 450 °C a tlaku 8 až 30 MPa.

Samosvorné upínací čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218147

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Václav

Značky: čelistí, upínací, samosvorné

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorné upínací čelisti jsou určeny zvláště pro upínání plochých, zejména polymerních vzorků přitahových zkouškách. Vynález řeší problém samovolného vytahování vzorků s kaučukovitým chováním z čelistí a problém zajištění čelistí v otevřené poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že upínací elementy jsou tvořeny dvěma excentry nebo vačkami, jejichž pohyb je vzájemně mechanicky vázán, s výhodou pomocí ozubených kol. Tato ozubená kola mohou...

Prostředek pro povrchovou úpravu granulovaných nebo krystalických průmyslových hnojiv a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224333

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čampulková Jarmila, Rataj Pavel, Kraft Jaroslav, Hauptman Jindřich, Galia Milan, Novák Václav

Značky: solí, úpravu, povrchovou, krystalických, hnojiv, prostředek, granulovaných, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro povrchovou úpravu granulovaných a/nebo krystalických průmyslových hnojiv a solí, nanášený v koncentraci 0,05 až 0,5,%, s výhodou 0,1 %, vztaženo na hmotnost hnojiva, sestávající ze směsi alifatických primárních aminů s rovným řetězcem s počtem uhlíků 12 až 18, s výhodou 16 až 18, s nepolární komponentou, vyznačený tím, že obsahu je 5 až 60 % výhodou 20 až 30 % primárního alifatického aminu a 40 až 95 %, s výhodou 70 až 80 %...