Novák Pavel

Mechanizmus na natáčanie vesla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6057

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novák Pavel

MPK: B63H 16/04

Značky: mechanizmus, vesla, natáčanie

Text:

...2, je pozdĺžny rez cez mechanizmus prevodovej skrine s a na ňu napojená ťažná strana i vesla a výkonná strana g vesla. Hriadele 2 v ľubovoľne sprevodovanej prevodovej skrini s sú napojené na parciálne ozubené súkolesie 1 Q alebo na iný reverzný mechanizmus, spôsobujúce protismemú rotáciu hriadeľov 2. Puzdrá 51 sú prepojené na hriadele 2 v určitej vzdialenosti od osi hriadeľov 2, na získanie pákového efektu. Ťažná strana l vesla s rukoväťou...

Zariadenie na upevnenie obuvi na nohu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6032

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novák Pavel

MPK: A43C 7/08, A43C 11/12, A43C 1/00...

Značky: upevnenie, zariadenie, obuvi

Text:

...končiac s dvoma voľnými koncami šnúrky 2.Na obr. 2 A a 2 B je zobrazený detail kladky l, s nízkym faktorom trenia pri vedení šnúrky g. Kladka l je zložená z rámu la, z kotúča lb a z osky g. Kotúč lb sa voľne otáča na oske lg a je prichytený v ráme ja. Kotúč lb má na celom obvode prehĺbeninu prispôsobenú tvaru šnúrky. Kotúč Q je vedený V ráme lg tesne teda bez bočných medzier. Príruba Q rámu g slúži na upevnenie kladky k bočniciam i obuvi...

Zariadenie na odpruženie tenisovej rakety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6031

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novák Pavel

MPK: A63B 49/08, A63B 49/00

Značky: rakety, tenisovej, odpruženie, zariadenie

Text:

...Obr. 3. znázorňuje raketu s pevnou odrazovou plochou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa obr l. je zložené z rámu i rakety, rukoväti parallelogramu i, pružiny Z, prepojenia 2 a objímky m. Parallelogram á je jedným koncom prichytený na rám rakety l a druhým koncom na rukoväť g. Paralelný pohyb rakety proti rukoväti je prenášaný cez parallelogram A na pružinu cez prepojenie 2. Pružina je zakotvená v rukoväti g ajej tvrdosť...

Zariadenie na vákuové odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5535

Dátum: 07.10.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B22D 18/06

Značky: vákuové, zariadenie, odlievanie

Text:

...vákuového ventilu 23, vzduchového ventilu 25, snímača podtlaku 36 a vákuového potrubia 22. Šidlo podtlaku 36 cez prepojenie ckomunikuj e s procesorom 41,ktorý udržuje hladinu podtlaku v priestoroch zariadenia na optimálnej hodnote v súlade s prietokom kovu cez prietokový ventil 16.Výveva 35 vytvorí podtlak v rezervoáre 26, ktorý je napojený na vákuové potrubie 22 cez vákuový ventil 22. Otvorením ventilu 23 začína proces odlievania, Koniec...

Zariadenie na cvičenie nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5475

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A63B 23/00

Značky: cvičenie, zariadenie

Text:

...z podstavca 1, podpery 2, ložiska 3 a brzdného mechanizmu 5.Na podstavec 1 je v strede upevnený hriadeľ 3 A ložiska 3. Podpera 2 a brzdný mechanizmus 5 sú upevnené na ložisku 3. Variabilná intenzita brzdného mechanizmu 5, sa nastavuje gombíkom SE. Na koncoch podpery 2 sú gumené návleky 8 pre istejšie uloženie nôh. Trecie pätky 4 na podstavci 1 zväčšujú trenia na podlahe. Západka 7 slúži na znehybnenie podpery v stredovej polohe, voči...

Systém na vytvorenie statického televízneho obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5471

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: H04N 5/00

Značky: statického, systém, obrazů, televízneho, vytvorenie

Text:

...každá bunka 15 obrazovky je napájaná elektrickým prúdom a pri viacfarebnom zobrazení počet buniek vzrastie podľa počtu farieb.Tento systém obrazovky je menovite vhodný pre veľkoplošné LED displeje.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý predstavuje schematické zobrazenie systému.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSystém na vytvorenie statického televízneho obrazu, podľa obr. l,...

Zariadenie na pohyb v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5461

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A63C 17/00

Značky: teréne, pohyb, zariadenie

Text:

...1 je upevnené tiež stredové ložisko 2 umožňujúce predo - zadný výkyv náprav s čím sa nápravy prispôsobujú nerovnostiam terénu.Nezávislé odpruženie náprav A a B voči rámu 3 je uskutočnené pomocou pružiny 25 urniestnenej medzi výkyvným ramenom 4 a rámom 3 pričom rameno 4 je uchytené na rám 3 cez otočný kĺb 11.Na jednom konci nosného rámu 3 je upevnená operná tyč 10 ukončená s opemýrn ramenom 16 a brzdnou pákou 18. Pre uskladnenie a transport...

Nástroj na otváranie plastových vreciek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5437

Dátum: 07.05.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B65B 43/26

Značky: nástroj, plášťových, vreciek, otváranie

Text:

...pohyblivého ramena. stlačením pohyblivého ramena oproti statickému ramenu a následným horizontálnym posunom pohyblivého ramena sa vytvorí v homej okrajovej vrstve sáčku vlna, cez ktorú sa umožní otvorenie sáčku.Prehľad obrázkov na výkresePrincíp nástroja V schematickej forme je znázornený na obr. 1. Celo plastové prevedenie nástroja predstavuje obr. 2. Pohyby nástroja pri otváraní sáčku znázorňuje obr. 3 Držanie nástroja rukou zobrazuje obr....

Spona na košeľu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5433

Dátum: 07.05.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A44B 6/00

Značky: spona, košeľu

Text:

...má spona tiež estetický účel, lebo predná strana môže byť použitá na dekoráciu v stredovom bode pozornosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou obr. 1, znázorňujúcim umiestnenie spony na košeli. Obr. 1 A zobrazuje zjednodušene prevedenie spony. Obr. 2 je pohľad zhora na konštrukciu spony, obr. ZA je zväčšený detail obrázku 2.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Spona na košeľu na obr. 1 je umiestnená...

Trojkolka s nakláňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5387

Dátum: 08.03.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B60G 17/00

Značky: trojkolka, nakláňaním

Text:

...alebo polohu blokujúcu výkyvy tyče 14 a je umiestnený medzi hriadeľom 24 a kontrolnou tyčou 14. Táto funkcia príde vhod pri nasadaní a vysadaní.Nakláňanie trojkolky a viackolesových vozíkov môže byt uskutočnené aj pomocou servomotora napojeného na výkyvnú páku 27 a prepojeného na procesor, ktorý z údajov urýchľovacieho snímača, snímača rýchlosti, snímača riadenia a snímača spätnej väzby, vytvorí potrebnú veľkosť náklonu.Konnidlovy mechanizmus...

Helikoptéra s tandemovým rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5386

Dátum: 08.03.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B64C 27/00, B64C 11/00

Značky: tandemovým, rotorom, helikoptéra

Text:

...pilota.Detail 9 je výpomocné krídlo, ktoré svojím zrazeným tvarom minimalizuje tlak prúdu vzduchu z hora. Jeho prídavný vztlak na helikoptéru znižuje spotrebu paliva pri horizontálnom lete.Ložiská SJ, SG, 2 D a 2 C, ako i krídlo 9 sú zakotvené v štruktúre helikoptéry 8. Štvorkolesový podvozok SB ako i vodotesná spodná časť trupu helikoptéry slúži na pohyb na vode ako ina pevníne.Vrtuľová zostava 3, podľa obr. 3, je zložená z vrtule 3 A ktorá...

Sušička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5144

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F26B 9/00, F26B 9/06

Značky: sušička

Text:

...s prikrývkou a prehradením pre sušený materiál. Nádoba má jedno vstupné potrubie s ohrievačom a vstupným ventilom, a jedno výstupné potrubie s Výstupným ventilom, vývevou a oddeľovačom kondenzátu. Cyklus sušenia kontroluje riadiaca jednotka z údajov snímačov teploty, tlaku, vlhkosti a váhy materiálu,vlastného zabudovaného programu, a nastaviteľných parametrov.Prehľad obrázkov na výkreseCelková zostava sušičky je zobrazená na obr....

Zariadenie na udržanie konštantnej kompresie zážihového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5125

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F02D 15/00, F01B 31/00

Značky: motora, zážihového, konštantnej, udržanie, zariadenie, kompresie

Text:

...vzdialenosti je napojený servomotor pôsobiaci medzi valcovým blokom a stacionálnou kľukovou skriňou. Servomotor spôsobuje približovanie a odďaľovanie valcového bloku od stacionámej kľukovej skrini s čim sa mení i priestor medzi piestom a hlavou motora. Chod servomotoru je kontrolovaný procesorom ktorý riadi veľkosť spaľovacieho priestoru pomocou snímačov polohy plynového pedála, podtlaku v sacom potrubí, otáčok motora a snímača spätnej...

Ohrievač paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5124

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F02M 27/00

Značky: ohrievač, motory, spaľovacie, paliva

Text:

...kompresií a tým zabezpečiť väčšiu pružnosť motora.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obr. l, ktoré znázorňuje komponenty ohrievacieho systému paliva.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Ohrievač paliva pre vstrekovacie motory pozostáva, z nádrže paliva 1, prepojenej na Vysokotlakové čerpadlo 2, ktoré je prepojené na prietokový ohrievač 4, ktorý je ďalej prepojený na vstrekovacie zariadenie...

Bicykel s ručným a nožným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5104

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: pohonom, bicykel, nožným, ručným

Text:

...a nožným pohonom, podľa obr. l, je bicykel zložený z prídavnej alebo originálnej zostavy ručného náhonu pozostávajúcej z kľukového mechanizmu l napojeného na rám bicykla 34 pomocou štruktúry 31. Kľukový mechanizmus 1 s kľukamí 3 a ll otočne uloženými sú presadené o 180 stupňov, pričom kľuka 3 je laterálne pevná a kľuka 11 je laterálne posuvná. Pohyb laterálne posuvnej kľuky sa prenáša cez ťahadlá 8, a 16 na natáčanie kormidla 9. Krútiaci...

Ručný skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5102

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: skúter, ručný

Text:

...kľuky presadené o 180 stupňov, pričom jedna z kľúk je laterálne posuvná oproti druhej lateralne pevnej kľuke, pohyb čoho je prevedený na kormidlový mechanizmus. Reťazový prevod z kľukového mechanizmu na predné koleso pozostáva z dvoch častí. Prvá statická časť je pevne upevnená na rám skútra a druhá otočná časť je upevnená do štruktúry kormidla. Obe časti sú prepojené cez kardanový kĺb, ktorý leží v otočnej osi náboja korrnidla.Technické...

Turbína s uzavretým tlakovým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5101

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F01K 13/00

Značky: okruhom, uzavretým, tlakovým, turbina

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaTurbína s uzavretým tlakovým okruhom, podľa obr. l. pozostáva z plynovej turbíny 1, radiálneho viacstupňového kompresora 3, generátora 5, regeneračného výmenníka 6, ohrievaného výmenníka 7 chladiaceho výmenníka 8, a medzi stupňového výmenníka 9 a z prepojovacích potrubí 12. Hriadeľ turbíny 1 a hriadeľ kompresora 3 sú prepojené cez spojenie 2 a taktiež Výstupný hriadeľ z kompresora 3 je prepojený s...

Zariadenie na nakláňanie auta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5100

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B60G 21/00

Značky: nakláňanie, zariadenie

Text:

...malú voľnosť je možné tiež použiť hydraulické prepojenie medzi ľavou a pravou stranou auta na vyrovnávanie perovania čo nahradí typickú vyrovnávajúcu žrď. Zariadenie na nakláňanie auta nepredstavuje veľké konštrukčné zmeny bežného auta a poskytuje väčšiu bezpečnosť pri zvýšenej rýchlosti ako i zvýšený pôžitok z vedenia auta.Obr. 1. znázorňuje podstatu zariadenia na nakláňanie auta v priečnom reze. Obr. 2. a 3. znázorňuje podstatu...

Zariadenie na nakláňanie sedadiel auta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5099

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B60N 2/02

Značky: sedadiel, zariadenie, nakláňanie

Text:

...odstredívých a gravitačných síl, spolu so signálom spätnej väzby, vytvárajú vstupné signály pre procesor. Procesor porovnáva signál odstredívých a gravitačných síl so signálom spätnej väzby, ktorých zhoda udáva rovnovážny stav síl pôsobiacich na osadenstvo auta. Procesor má vlastný program ako i nastaviteľné parametre pre pomer medzi signálrni zo snímačov a nakláňaním sedadla. Malé alebo často sa opakujúce signály sú procesorom...

Bicyklový nožný držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5098

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 3/00

Značky: bicyklový, nožný, držiak

Text:

...cenovo prístupný ale nie vždy je ľahké sa vsunúť do mäkkej štruktúry popruhov a o to horšie je sa dostat von, keďže postranný výstup je blokovaný. Ďalšia nevýhoda je že popruhy nedávajú pocit pevného upevnenia pre pružnú voľnosť skoro na každú stranu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie bicyklovćho nožného držiaka, pri ktorom noha je držaná ramenom tvaru L ktorý je upevnený na zadnú stranu pedálu pomocou klbu umožňujúceho...

Zariadenie na zvýšenie tepelnej účinnosti energetických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5097

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F28D 1/00

Značky: zariadenie, zvýšenie, zdrojov, tepelnej, energetických, účinnosti

Text:

...znázornenia na obr., kde jednotlivé komponenty sú očislované a ich funkcia je definovaná.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na zvýšenie tepelnej účinnosti energetických zdrojov podľa obr. pozostáva z primárneho termálneho obvodu (A) v princípe štandardnej elektrárne, a z pridaného kogeneračného chladiaceho obvodu(B), pričom obvod (A) je prepojený na obvod (B) cez ohrievací výmenník 9 na napájajúcej strane, a cez chladiaci...

Vozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5070

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: vozidlo, kyvadlovým, náhonom, striedavým

Text:

...je cez štruktúru kĺbu prepojené. s riadiacim mechanizmom predných kolies vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je celkový pohľad na zostavu vozidla s kyvadlovým náhonom. Obr. 2 predstavuje detail zariadenia na odstránenie mŕtvej polohy kyvadlového mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom, podľa obr. l pozostáva z rámu, kolies sedadla a kyvadlového náhonu, pričom na rám vozidla 3...

Elektromagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: H02K 21/00, H02K 19/16

Značky: elektromagnetický, generátor

Text:

...a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na...

Zariadenie na zvýšenie účinnosti palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5048

Dátum: 05.12.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: H01M 8/00

Značky: zariadenie, článkov, účinnosti, zvýšenie, palivových

Text:

...elektrického prúdu, alebo ako zariadenie na vytváranie nových chemických zlúčenín elektrolytiekou metódou.Zariadenie na obr. má dva identické ionizačné komory. Na zobrazení sú identické zložky označené s A za číslom zložky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na zvýšenie účinnosti palivových článkov podľa obr. sa skladá z palivového článku 1, ionizačných komôr 7, 7 A a zo zdrojov laserového žiarenia 6, 6 A. Zdroje laserového...

Zariadenie na čistenie výfukových plynov z dieselových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5029

Dátum: 06.11.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: F01N 3/00, B03C 3/00

Značky: čistenie, dieselových, motorov, plynov, výfukových, zariadenie

Text:

...schopnosť tieto mikročastice do veľkej miery odstrániť a ich uskladniť. Jedná sa o zariadenie zo známou technológiou pri ktorej veľkoplošné unipolárne elektródy o vysokom napätí v prvej fáze nabíjajú častice obsažne v prechádzajúcich výfukových plynoch s pozitívnym nábojom a V druhej fáze sa častice vybíjajú a zhromažďujú na zápomej elektróde. Elektrostatické filtre vykazujú skoro úplné odstránenie častíc z plynov v celom spektre ich...

Zariadenie na demontáž a montáž nemagnetických obručí rotora generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283639

Dátum: 13.10.2003

Autori: Novák Pavel, Novák Petr

MPK: H02K 15/02

Značky: rotora, obručí, nemagnetických, montáž, zariadenie, demontáž, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje umiestniť nemagnetickú obruč (2) pri následnej montáži do zaručene správnej polohy, v ktorej bola pred demontážou. Zariadenie pozostáva z oporného prvku (3) odnímateľne upevneného na teleso (11) rotora (1) alebo jeho ložiskový čap (12). Je opatrené aspoň jedným lineárnym silovým členom (4). Ďalej pozostáva z držiaka (5) odnímateľne upevniteľného na nemagnetickej obruči (2) a prispôsobeného na spojenie s mačkou (6) pozdĺžne...

Elektronický systém na poskytovanie bonusu pri nákupe tovaru alebo služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3559

Dátum: 01.07.2003

Autori: Novák Pavel, Dobrovský Jan, Čupa Michal, Babický Petr, Klimpl Martin

MPK: G06F 17/60

Značky: bonusu, systém, elektronický, tovarů, služieb, nákupe, poskytovanie

Text:

...pridelené číslo účtu a individualizované heslo. To bloku 12 spotrebiteľa umožňuje, aby v akejkoľvek transakcií 14 identiíikoval blok 17 spotrebiteľského účtu pri uskutočnení nákupu, prípadne využívaní služby. Na obr. 2 môže blok 12 spotrebiteľa uskutočňovať transakciu 14 u obchodníka, prípadne prostredníctvom intemetu s využitím bloku 13 poskytovateľa internetovskýeh služieb. Hned ako do transakcie 14 vstúpia bloky 10 obchodníkov, ohlási to...

Orovnávací diablok

Načítavanie...

Číslo patentu: 276254

Dátum: 13.05.1992

Autori: Novák Pavel, Hofbauer Miroslav

MPK: B24B 53/12

Značky: diablok, orovnávací

Zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji, zvláště součástí s radiálními výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265405

Dátum: 13.10.1989

Autori: Streit Jan, Kohlíček Jiří, Handl Ivo, Novák Pavel, Jedovnický Bohumil

MPK: B21D 22/28

Značky: zařízení, nástroji, radiálními, součástí, výstupky, bezvýronkové, zvláště, tváření, děleném

Text:

...umožňuje jeho snadnou dostupnostProvedení předmětu vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji v poloze při zakládání polotovaru do nástroje, obr. 2 ukazuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření při dosednutí děleného nástroje na sebe, před začátkem tvářecí operace a na obr. 3 je nakreslen nárys zařízení pro bezvýronkové tváření po ukončení tvářecí...

Způsob čištění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265067

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havel Zdeněk, Novák Pavel

MPK: B08B 7/00, B24B 1/00

Značky: ložiskových, čištění, kuliček, způsob

Text:

...kuliček 2 poslední lapovací operace, prášok ke kuličkám přilne. V dalším průběhu odvelování anorganický prášek pohlcuje lapovaoí kapelinu. Tim se snižuje jeho přílnavost k povrchu kuliček a prášek samovolně odpadává.vynález jekombůmcaudww fyzikálních vlastností. První je schopnost anorganického prášku ebsorbovat tekuté ropné produkty. Druhou vlastností je charakter vezby mezi lesklým povrchem kuliček a práškem. Pokud jsou na povrchu...

Rychloupínací zařízení pro lisy a nůžky na dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262158

Dátum: 14.03.1989

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan, Novák Pavel

MPK: B21D 37/04

Značky: rychloupínací, nůžky, dělení, zařízení, materiálů

Text:

...výměna střižný-ch nástrojů, nenáročná na olbsluhu. Výměna se .provádí individuálne buď samotné pevné. neb-o ,pohyblivé části bez ustavování do správné jpolohy. Ta je určena vložením ldo .drážky, podle ktere se .provádí i seřízeníLvnimo pracovní gpuostor stroje. Tím se odsfrraní ii ,plmcooní eeřizováni ve stroji. Navíc lpři využití vhodné mechanlzace - vyjí-mací ramene .je todetnaněna fyzická námahe obsluhy a .zvýši se bezpečnost .prace v...

Zařízení k rychloupínání a rychlovýměně individuálních tvářecích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261468

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krs František, Gregor Jiří, Novák Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: rychloupínání, rychlovýměně, individuálních, tvářecích, nástrojů, zařízení

Text:

...A zajišľuje šroub § opatřený přírubou 1 a ukončený ozubeným šnekovým kolem Q a maticí Q. Do ozubení šnekového kola g zapadá šnek lg poháněný neznázorněným zařízením vyvozujícím otáčivý pohyb s reverzací. Na kruhovém nebo plochém tvářecím nástroji gâł,gâg je zkotovena upínací plocha ll, která je úkosová a lícuje s klínovou plochou 2 na upínacím klínu 5. Upínací klín 3 je opatřen závitovým otvorem lg pro uložení šroubu Q.Otáčivý pohyb...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubý Milan, Novák Pavel, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Ferenc Milan, Kakáč Bohumil, Bláha Karel, Borovička Miloš, Pospíšek Jan, Michalský Jiří, Trojánek Jan, Šturc Antonín, Lukáč Juraj, Jančik Fedir

MPK: C07K 5/06

Značky: alkylesterů, nižších, hydrochloridu, způsob, výroby, alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hrubý Milan, Pospíšek Jan, Bláha Karel, Ferenc Milan, Lukáč Juraj, Kakáč Bohumil, Borovička Miloš, Jančik Fedir, Míčková Růžena, Novák Pavel, Šturc Antonín, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Křepelka Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyldikarbonanu, výroby, způsob

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257581

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Vladimír, Pacáková Zdenka, Mencl Josef, Novák Pavel

MPK: B65H 67/06

Značky: ukládání, zařízení, přízových, prepravu, cívek

Text:

...materiálu, v nejjednodušším provedení z plochého ocelového pásu. Vnější šroubovice É je po celé délce osazena volně otočnými odvalovacími kladkami §, které mohou mít tvar válcový nebo kónický. Pokud jsou kladky kónické, pak je výhodné, aby jejich čela s rozšířenou základnou byla orientována do prostoru mezi dvojici soustředných šroubovic 5, 1. Vnitřní šroubovice 1 je osazena rovněž celá otočnými odvalovacími kladkami Q, které mají menší...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Payer Vladimír, Novák Pavel, Veselá Ludmila, Mokrá Miluše, Bartel Vlastimil, Podval Jaroslav

MPK: C23F 13/00

Značky: vlivů, rozhraní, elektrochemické, chladicí, ochrany, snížení, protikorozní, účinnost, vložka, fázového

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Pavel, Křepelka Jiří, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Míčková Růžena, Šturc Antonín, Strojil Ladislav, Přehnal Arnošt, Lukáč Juraj, Jančik Fedir, Ferenc Milan, Trojánek Jan, Pospíšek Jan, Bláha Karel, Michalský Jiří, Borovička Miloš, Chromík Jindřich

MPK: C07C 69/96

Značky: přípravy, způsob, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bártek Jiří, Veselá Ludmila, Podval Jaroslav, Payer Vladimír, Mokrá Miluše, Bartel Vlastimil, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: odstranění, trubkových, způsob, ochraně, elektrochemické, tepla, výměníku, protielektrod, interference, proudových

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Umístění proudových protielektrod při elektrochemické protikorozní ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256623

Dátum: 15.04.1988

Autori: Payer Vladimír, Podval Jaroslav, Veselá Ludmila, Bartel Vlastimil, Novák Pavel, Mokrá Miluše

MPK: C23F 13/00

Značky: proudových, elektrochemické, ochraně, protielektrod, tepla, umístění, výměníku, protikorozní, trubkových

Text:

...nekontrolovaného průniku obou mšdií do sebe.Proto je nutné často odstavovat provoz výměníku c přetěaäovat vnitřní průohodky.Uvedené nevýhody odstraňuje umístění proudových protielektrod při eloktrochomické protikorozní ochraně trubkovýoh výmčníků tepla podla vynálozu,jehož podstata opočívá v tom,žo prondové protíoloktrodý zcoahují přímo do mezitrubkověho prostoru c procházejí atěnou pláštä výměníku izolační průchodkou a jsou uložený pod...