Novák Marko

Fotometrický sposob stanovenia hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260344

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlatký Juraj, Novák Marko

MPK: G01N 21/75

Značky: stanovenia, fotometrický, spôsob, hydrazinu

Text:

...hydrazinu na báze kondenzačnej reakcie s p-dimetylamínobenzaldehydom v kyslom prostredí podľa nášho vynálezu, založený na tom, že k stanovovanej vzorke sa pridáva prášková zmes pozostávajúca z kyseliny šťaveľovej a p-dimetylaminobenzaldehyclu v hinotnostnom po~ mere 100 0,5 až 100 10 a po jej rozpustení sa meria absorbancia pri 455 nm.Použitie činidiel v tuhej fáze umožňuje dosiahnuť ich vyššiu koncentráciu v analyzovanej vzorke oproti ich...

Činidlo pre fotometrické stanovenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266281

Dátum: 13.12.1989

Autori: Novák Marko, Hlatký Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: činidlo, fotometrické, hydrazinu, stanovenie

Text:

...pre fotometrícké stanovenie hydrazínu podľa vynálezu, ktoré pozostáva z 1,5 gramu p-dimetylaminobenzaldehydu, 90 až 120 gramov dihydrátu kyseliny šľavclove rozpustených a doplnených do jedného litra demineralizovanou vodou.PoužiLie kyseliny šťavelovej v činidle umožňuje vylepšenie termickej stability merania farebného produktu. Ďalšou výhodou činídla je možnosť použitia o rád nižších koncentrácii p-dimetylamínobenzaldehydu, ako v...