Novák Ludvík

Způsob čištění azlocilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268399

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mandel Martin, Pek Rudolf, Stuchlík Josef, Novák Ludvík, Červeň Albert

MPK: C07D 499/18

Značky: způsob, azlocilinu, čištění

Text:

...na. I s výohozí substenoe po dobu nejvýše 30 minut, načež se po filtrnci s ektivnízn uhlím u/nobo přes křemelinu k filtrútu přidává. voda v poměru 0,5 až 80 ml nn I s azlooilinu, vztnženo na. hmotnost výohozí substence.ZJistilo se totiž, že roztok uzlooilinu v ethąnolu je po určitou dobu při zuhřívání stabilní /polosyntotioká beta-lektamovú antibiotika Jsou obvykle znněně citlivá na zvýšenou teplotu, zvlěště v roztooíohj.Provedoní podle...

Způsob výroby sodné soli sulfonu kyseliny penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262013

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matyášková Marie, Novák Ludvík, Šturc Antonín

MPK: C07D 499/16, C07D 499/18

Značky: kyseliny, penicilanové, způsob, sulfonu, sodné, výroby

Text:

...substance nebo vodného roztoku.Při realizaci zpdsobu podle vynáĺezu se 3 výhodou používá vodného roztoku manganistanu draselného nasyceného při teplotě 15 až 25 °c.Odbornikovi je jasné, že k uvedenému účelu jsou použitelná i další oxidační činidla, například peroxid vodíku, persoli, perkyseliny apod., pokud je lze přesně dávkovat, pokud jsou zdravotně nezávadná, nekomplikuji izolací produktů a lze je spolehlivě oddělit od izolovaného...

Beta-laktamová antibiotika se (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazolyl)- acetylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259693

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Holá Vladislava, Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: C07D 499/50, A61K 31/545, A61K 31/43...

Značky: beta-laktamová, acetylskupinou, antibiotika

Text:

...6-aminoĺl penicilanové nebo naminodesacetoxyoefalosporanové kyseliny vel zmĺněném rozpouštědle přidá organické báze, například triethyl iamin, pyridin nebo dimethylanilin apři teplotě -eo až 45 °o, s výhodou při teplotě -30 až O 00186 přidá hydrochlorid /Z/-2 ~-alkoxyímino-2-Ě-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazo 1 yl 7 aoety 1 chloridu. Produkt je možné izolovat s výhodou vymíchánim s rozto~ kem alkálie s hodnotou pH 7 až 9,...

Kyseliny (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové a jejich N-acetylderiváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258595

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: n-acetylderiváty, jejich, kyseliny, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové

Text:

...1 yloctové obecného vzorce I, kde X značíacetylskupinu a R má výše uvedený význam.V druhém stupni se alkalickou hydrolýzou této kyseliny za výše uvedených podmínek získá kyselina obecného vzorce I, kde X značí atom vodíku a R má výše uvedený význam.Pro reakci není rozhodující, je-li kyselina obecného vzorce I, kde X značí acetylskupinu a R má výše uvedený význam izolována volná nebo ve formě soli, například s...

Ethylestery kyselin (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly)- octových

Načítavanie...

Číslo patentu: 258594

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Ludvík, Rajšner Miroslav, Mandel Martin

MPK: C07D 277/52

Značky: ethylestery, octových, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly, kyselin

Text:

...5 1 až 2 atomy uhlíku se 4-acetanidobenzensulfochloridemoza přítomnosti báze, např. trietylaminu, dimetylanilinu, pyridinu apod., ve vhodném rozpouštědle,např. v chlorovaných uhlovodících 5 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 4 atomy ch 1 ou,nebo jejich směsích s pyridinem, případně v samotném pyridinu při teplotě -20 až 100 °c.Výhodné je možné uskutečnit tuto reakci ve vodě za přítomnosti ve vodě rozpustné báze,např. hydroxidu alkalického kovu,...

Způsob přípravy hydrochloridů (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly) acetylchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258292

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Ludvík, Rajšner Miroslav, Mandel Martin

MPK: C07D 277/40

Značky: acetylchloridů, hydrochloridu, z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly, způsob, přípravy

Text:

...uhliku, například methylenchloridu, aromatickém uhlovodíku nebo acetonitrilu,popřípadě za přitomnosti katalytického množství dimethylformamidu nebo dimethylacetamidu a/nebo chlorovodíku, při teplotě -45 až 60 °c, s výhodou při teplotě -Z 5 až 20 OC.Bližší podrobnosti způsobu přípravy podle vynálezu vyplývaji z následujících přikladůprovedení, které tento způsob pouze ilustruji, ale nijak neomezují. P ř I k 1 a d 1 Hydrochlorid...

Hydrochloridy (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4- thiazolyl)acetalchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258291

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4, hydrochloridy, thiazolyl)acetalchloridů

Text:

...fosforečným, případně za přítomnosti katalytického množství dimethylformamidu. Jako prostředí se používá s výhodou acetonitril, reakce probíhá při teplotě -40 až 60 °C, s výhodou při teplotě -40 až o °c.Bližší podrobnosti způsobu přípravy látek podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení. Je samozřejmě, že kromě uvedeného způsobu jsou možné k další alternatívy vedoucí k žádaným látkám obecného vzorce I, jež jsou odborníkovi...

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C01F 11/00

Značky: vápníku, způsob, separace, stroncia

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238950

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/40

Značky: způsob, její, výroby, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu, hydrochloridu, syn-forma

Zhrnutie / Anotácia:

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/acetylchloridu a způsob její výroby. Uvedená nová látka je velmi výhodným novým výchozím produktem syntézy polosyntetických, tzv. aminothiazolových beta-laktamových antibiotik se širokým spektrem účinnosti
vyrábí se chlorací bezvodé syn-formy kyseliny 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/octové.

Způsob výroby N,N´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230736

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Ludvík, Matyášková Marie

MPK: C07F 7/10

Značky: způsob, výroby, n,n´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N,N´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny, vyznačující se tím, že se ethylenmočovina silyluje hexamethyldisilazanem, při teplotě 60 až 130°C, s výhodou 100 až 120°C, v přítomnosti amonné soli, zejména chloridu amonného, jako katalyzátoru.

Způsob přípravy N-chlorokarbonylimid-azolid-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229113

Dátum: 01.02.1986

Autori: Novák Ludvík, Matyášková Marie

MPK: C07D 233/32

Značky: přípravy, n-chlorokarbonylimid-azolid-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy N-chlorokarbonylimid-azolid-2-onu, klíčového meziproduktu syntézy polosyntetického antibiotika azlocilinu, a to reakcí N,N'-bis-trimethylsilylethylenmočoviny s fosgenem, nejlépe v benzonovém roztoku, při teplotě 5 až 10 °C. Odštěpením chránicích skupin, například působením vody nebo alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, se získá žádaná látka v krystalické formě, ve vysokém výtěžku a v dostatečné čistotě pro další...

Způsob přípravy krystalického D-alfa-[(imidazolidin-2-on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219143

Dátum: 15.07.1985

Autori: Matyášková Marie, Novák Ludvík

Značky: přípravy, způsob, krystalického, d-alfa-[(imidazolidin-2-on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy krystalického D-alfa-[ (imidazolidin-2on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu, tzv. azlocilinu, polosyntetického antibiotika účinného proti pseudomonádovým infekcím princip tohoto způsobu spočívá v použití kombinace rozpouštědel, ve kterých je výchozí látka značně rozpustná, s rozpouštědly, ve kterých je omezeně rozpustná, přičemž se krystalizace usnadní přidáním vody. Způsob podle vynálezu umožňuje ekonomicky...

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Gvozdjaková Anna, Novák Ludvík, Zemanová Mária

MPK: C04B 35/18

Značky: permeabilní, filtrací, keramická, kovů, barevných, tavenín, žárovzdorná, hmota

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...

Způsob výroby krystalické draselné soli desacetoxycefalosporinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 218537

Dátum: 15.03.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: desacetoxycefalosporinu, draselné, výroby, způsob, krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby draselné soli desacetoxycefalosporinu G reakcí ethanolického roztoku desacetoxycefalosporinu G s ethanolickým roztokem octanu draselného při teplotě varu uvedeného rozpouštědla. K přípravě soli, která probíhá s vysokým výtěžkem, lze použít i značně znečištěných výchozích surových produktů, přičemž nečistoty přecházejí za vyšší teploty do matečných louhů.

Způsob výroby nových esterů N-karbonyl-2-imidazolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218031

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: n-karbonyl-2-imidazolidinonů, esterů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových esterů N-karbonyl-2-imidazolidinonů obecného vzorce I ve kterém X značí atom chloru nebo fluoru a R atom vodíku nebo methansulfonylskupinu, vyznačující se tím, že se N-karbonylchlorid 2-imidazolidinonu obecného vzorce II ve kterém R značí totéž co ve vzorci I, uvádí v reakci s pentahalogenfenolem obecného vzorce III ve kterém X značí totéž co ve vzorci I, v prostředí netečného organického rozpouštědla typu halogenovaného...

Způsob přípravy ureido derivátů polosyntetických penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218030

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: polosyntetických, přípravy, penicilinů, derivátů, způsob, ureido

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ureidoderivátů polosyntetických penicilinů, zejména ze skupiny tzv. ureidopenicilinů, a to především azlocilinu a mezlocilinu, reakcí kyseliny 6-aminopenicilanové s novým pentahalogenfenylesterem, s výhodou pentachlorfenylesterem, kyseliny (imidazolidinonylkarbonylamino)-fenyloctové.

Způsob výroby ureidopenicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218027

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Ludvík

Značky: výroby, způsob, ureidopenicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ureidopenicilinů obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku nebo methansulfonylskupinu, vyznačující se tím, že se ampicilin ve formě soli s organickou terciární bází, s výhodou s triethylaminem, acyluje esterem N-karbonyl-2-imidazolidinonu obecného vzorce II ve kterém X značí atom chloru nebo fluoru a R totéž co ve vzorci I, v prostředí netečného organického rozpouštědla typu halogenovaného alkanu s 1 až 2 atomy uhlíku, s...

Způsob fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216029

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pírko Jaromír, Novák Ludvík, Smékal František

Značky: l-glutamové, anebo, fermentační, způsob, přípravy, kyseliny, l-asparagové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové za běžných podmínek, ale s tím rozdílem, že se do živné půdy v průběhu růstové fáze produkčního mikroorganismu přidává antibiotikum peptidového charakteru typu penicilinu G nebo jeho polosyntetický derivát typu cefalexinu. Kyselina L-asparagová a L-glutamová jsou součástí léčiv a významné výchozí produkty syntézy peptidů.

Způsob zvyšování produkce L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214582

Dátum: 30.03.1984

Autori: Novák Ludvík, Smékal František, Pírko Jaromír

Značky: zvyšování, produkce, l-lysinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování produkce L-lysinu při kultivaci mikroorganismů Corynebacterium glutamicum nebo Brevibacterium flavum, za submerzních podmínek v půdě běžného složení. Jeho podstata spočívá v tom, že se do živné půdy na počátku produkční fáze přidává antibiotikum polypeptidového typu nebo jeho polosyntetický derivát, v množství 5 až 50 ?g/ml, například oxacilin, amoxycilin, azlocilin nebo cefalexin.