Novák Luboš

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řehák Alexandr, Matoušek Pavel, Novák Luboš, Šlosar Jindřich, Kysela Vladimír, Zubček Ladislav, Füssel Jan, Rajdl Josef

MPK: C02F 1/76

Značky: způsob, amónnych, kovů, hydrometalurgických, hydrochemické, odstraňování, provozu, iontů, roztoku, odpadních, těžby

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Luboš, Závodník Jiří, Hinterholzinger Otto, Dadák Vojtěch, Pálffy Alexander, Zubček Ladislav

MPK: C09C 1/36

Značky: zpracování, běloby, způsob, vzniku, titanového, síranu, výrobe, železitého, titanové, odpadů

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Způsob měření opotřebení tvarově složitých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261378

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Luboš

MPK: G01B 5/26

Značky: způsob, měření, tvarově, složitých, strojních, součástí, opotřebení

Text:

...Zhotoví se příčné řezy obou od litků v týchž místech, jejichž plochy se přenesou na milimetrový papír a zplanimetrují se. Poté se plochy převedou na obdýLníky o společné základné a z jejích rozdílu.se usuzuje navelikost opotřebení měřené strojní součástí.Výhodou tohoto způsobu je, že dovoluje velmi rychle a přesně stanovít celkový stav měřené součástí po určité době provozu, a to i v několika částech součástí. Lze názorně a přehledně...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Petr, Hronešová Helena, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan, Novák Luboš

MPK: C02F 1/58, C02F 11/14

Značky: bárnatého, vodonerozpustného, uhličitanu, způsob, likvidace, odpadů, solí, kalírenských, obsahem, loužení

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Zařízení pro pohon protahované kluzné podložky při měření součinitele smykového tření za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259905

Dátum: 15.11.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 3/08

Značky: smykového, zařízení, kluzné, podložky, tření, pohon, součinitele, protahované, tlaku, vysokých, měření

Text:

...na rámu lg. Na rám 5 zařízení jsou prostřednictvím trojice ložisek lg, lg a li uložena tři táhla §, Z a Q, otočně uložená ve dvojici ložisek A a 2, k nimžje připevněna deska 3 s hydraulickým válcem l. Na pístnici 3 hydraulického válce l je připevněna protahovaná kluzná podložka gg se snímačem třecí síly ll. K desce 3 je připevněn šroubg, uložený do zachycovací části lg, opatřené dorazovou části ll.Do hydraulického válce l na desce 1, je...

Šnekovice šnekových lisů namáhaných vysokými tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259323

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: B30B 9/12

Značky: namáhaných, tlaky, šnekových, vysokými, šnekovice, lisů

Text:

...uloženým v drážkéch, ktoré působí zároveň jako zdroj maziva. Tento poznatek byl získán měřením součinitele smykového tření mezi masokostní kaší a ocelovou kluznou podložkou, ktera byla opatřena různou úpravou povrchu, například drážkami.Příklad úpravy povrchu šnekovice drážkami podle vynálezu je uveden na obr. 1. Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky zkoušek čtyř vzorku s různou drsností povrchu.Na funkčním povrchu šnekovíce l jsou vyfrézoväny...

Zařízení pro měření úbytku tlaku ve válci při měření součinitele smykového tření partikulárních látek za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256606

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01L 7/16

Značky: tření, úbytku, smykového, měření, vysokých, tlaku, válci, součinitele, látek, partikulárních, zařízení

Text:

...olejem termočlánek lg. Topná spirála 5 i termočlánek gg jsou připojenyna elektronický regulátor ll teploty.- 3 256 606 Válcový vzorek partikulární látky se umístí do vnitřního dutého ocelového pouzdra Q, volně uloženého ve válci 2. Vzorek je zatěžován prostřednictvím horního pístu l osovou silou F 1,resp. tlakem pl. Tato osová sila Fljresp. tlak p 1,jsou vyvoĺeny například EE trhacím stroji. Její velikost jehy tomto přípaě dě...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255142

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rajdl Josef, Přibáň Václav, Řehák Alexandr, Novák Luboš, Füssel Jan, Zubček Ladislav, Kysela Vladimír, Hinterholzinger Otto

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, čištění, průmyslu, způsob, radioaktivních, uranového

Text:

...vynálezu umožňuje čištění à tím i likvidaci části nadbilance kyselých zasolených roztoků z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud kyselinou sírovou s obsahem amonných iontů, které by musely být čištěny samostatnou složitou technologií,okamžitě a s minimálními náklady. Tím, že tyto kyselé zasolené roztoky obsahují látky, které slouží jako koagulační činidlo pro čiření radioaktivníoh důlních vod, slouží jako náhrada těchto koagulačních...

Rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255086

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Luboš, Němeček Jan, Novák Petr

MPK: B01D 13/02

Značky: způsob, elektrodialýzu, rozdělovač, výroby

Text:

...skládání početnějšího svazku membrán a rozdělovačů.Sítka gg je k rámu lg upevněna horními vlákny gł, spodními vlákny gg a křížením gg. Horní a spodní vlákna gł, gg mají stejný kruhový průřez a jejich průměr a hustota křiženígg jsou variabilní a jsou dány požadavky na hydraulický odpor elektrodialyzéru, minimální stínění iontovýměnné membrány a tuhostí rozdělovače v souvislosti s manipulací při skládání větších svazků membrán a rozdělovačů....

Zařízení pro rozvod technologických roztoků elektrodialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255024

Dátum: 15.02.1988

Autori: Civín Vladimír, Novák Petr, Perun František, Zubček Ladislav, Němeček Jan, Novák Luboš, Hinterholzinger Otto

MPK: B01D 13/02

Značky: zařízení, technologických, rozvod, elektrodialyzéru, roztoku

Text:

...kanálu 31, koncentrátového kanálu ąg a elektrodového kanálu 31. Kanály 31, ąg a 33 jsou uspořádány tak, že umožňují přívod roztoků k příslušným otvorům v rozváděcí desce 1 Q to je k diluátovým otvorům ll, koncentrátovým otvorům lg a elektrodovým otvorům 13. Elektrodové otvory 13 vyústují na dvou protilehlých stranách elektrody gg, opatřené přívodem gl stejnosměrněho proudu. Mezi rozváděcími deskami lQ je vložen funkční svazek AQ...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zubček Ladislav, Novák Luboš, Bernát Vincent, Polanský Milan

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, kapalných, odstraňování, způsob, těžkých, dezaktivace, odpadů, kovů

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Baloun Stanislav, Přibáň Václav, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Zubček Ladislav

MPK: C01F 11/46

Značky: způsob, roztoku, zpracování, síranových

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob desaktivace vod a roztoků s obsahem radia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251321

Dátum: 11.06.1987

Autori: Anděl Petr, Novák Luboš, Hanus Václav, Zubček Ladislav

MPK: C02F 1/58

Značky: desaktivace, roztoku, způsob, radia, obsahem

Text:

...a v neposledni řadě dochází vzhledem k příznivému chemickému složení kalů k výraznému zlepšení účinků dekontaminace, neboř- 2 251 321 navíc dochází i ke strhávání iontů těžkých kovů a dalších látek do sraženiny. Při k 1 asickém.p 0 Stupu výroby baryových sloučenin se f 1 o~ tovený barytový koncentrát smísí s předepsaným množstvím koksu nebo černouhelného prachu jako redukovadla a žíhá se při teplotách 1100 až 1300 °C v rotační peci za vzniku...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Kysela Vladimír, Novák Luboš, Zubček Ladislav

MPK: C25B 1/00

Značky: trojmocných, způsob, oxidů, výroby, kovů

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Způsob měření součinitele smykového tření pevných a plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250086

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 19/02

Značky: zařízení, způsobu, provádění, smykového, plastických, tření, měření, způsob, pevných, tohoto, součinitele

Text:

...je také to, že měření je realizováno přímou metodou. Dále lze měřit plastické látky různých vlastností, tedy i složité partikulární systémy. Lze rněřit také za různých rychlosti protahované kluzné podložky.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění a provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázo-rňuje schematicky zapojení hlavních částí a obr. 2 a 3 znázorňují schéma konkrétního provedení zařízení...

Způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233902

Dátum: 01.03.1987

Autori: Přibáň Václav, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Novák Luboš

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, průmyslu, odpadních, způsob, uranového, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na radioaktivní důlní vody s obsahem suspendovaných pevných částic se působí kyselými zasolenými roztoky z procesu podzemního vyluhování radioaktivních rud, zejména uranových, kyselinou sírovou, obsahujícími do 100 kg.m-3 rozpuštěných látek, z toho do 50 kg.m-3 volné kyseliny sírové, do 5 kg.m-3 Al3+ a do 80 kg.m-3 S042-,...

Zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných zejména zinkem, radiem, uranem, molybdenem a ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247893

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štěpánek Petr, Dubský Jiří, Novák Luboš, Anděl Petr, Martinovský Václav, Čermák Václav, Krušina Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: zařízení, látkami, zejména, uranem, zinkem, molybdenem, dekontaminaci, rádiem, ropnými, znečištěných

Text:

...aorpčniho válce gg jo vytvořensběrnývž 1 abłg.propojený přeu pouštěcim potrubim gg do prostoru vymozaného pevným mezidnen..ngg, zachyceným na sorpšnimvá 1 ci gg nad kuže 1 ovýmperforovąnýmdnem 2 ła vnitřní stěně nosné nádrže łg a aitem gg nad pevnýmmazidnem gg. Při hornín okraji noáné nádrže Ag je připojené vx r ko 33, pod kterýmJsou umietêna alespoň dvě plnĺci potrub 115.nvyvedená vně nosné nádrže gg Rod úrovni aběrnáhož 1 abug§ jeL na...

Kompozice pro přípravu heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 247833

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kůdela Vlastimil, Kálal Jaroslav, Civín Vladimír, Bleha Miroslav, Vacík Jiří, Novák Luboš, Zubek Ladislav, Štamberg Jiří

MPK: C08J 5/22, B01J 47/12

Značky: heterogenních, kompozice, membrán, ionexových, přípravu

Text:

...3 až 10 hmot. se zhomogenizuje na kalandru nebo v hnětači při tsplotě 75 až 160 QC a po zamíchání ionexové složky se zpracuje v membránovou kompozici s obsahom 60 až 70 hmot. iontoměničových částic.Tato kompozice se potom ve formě membránového listu z kalandru použije pro pŕípravu membrány, lisováním nebo ve formě zlomků, drti či granulátu se zpracuje na nanášecím stroji na nekonečný membránový pás.Výhody takto připraveného materiálu...

Způsob výroby heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235485

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vacík Jiří, Bleha Miroslav, Kálal Jaroslav, Štamberg Jiří, Novák Luboš

MPK: B01J 47/12

Značky: způsob, výroby, heterogenních, membrán, ionexových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká heterogenních ionexových membrán vhodných k použití v různých elektrochemických procesech jako semipermeabilní diafragmata mletím ionexové pryskyřice ve vodné suspenzi, vytříděním částic požadované velikosti o maximálním průměru 20 až 80 ?m, jejich promytím, vysušením, zapracováním do polymerního pojiva na kalandru a případně i lisováním na membránový list, při kterém se mletí ionexové pryskyřice provádí v přítomnosti 10-3 až...

Kompositní ionexová membrána a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235484

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bleha Miroslav, Novák Luboš, Vacík Jiří, Štamberg Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: B01J 47/12

Značky: její, výroby, membrána, ionexová, způsob, kompositní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompositní ionexová membrána sestávající a mikročástic ionexové fáze o velikosti 10 až 80 ?m dispergovaných v množství od 50 do 70 % hmot., vztaženo na součet hmotnostních množství ionexové fáze a pojiva, v hydrofobním termoplastickém polymerním pojivu. Membrána je oboustranně armována textilní síťkou z hydrofobního vláknotvorného polymeru, přičemž k oběma povrchům takto armované membrány přiléhají ochranné fólie z regenerované celulózy, které...

Sorbent pro separaci kovů z vodných roztoků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219791

Dátum: 15.09.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Králíček Jaroslav, Ruzin Leonid Ivanovič, Mrnka Miroslav, Novák Luboš, Schrötterová Daria

Značky: separaci, vodných, kovů, roztoku, způsob, výroby, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent pro seperaci kovů z vodných roztoků na bázi makroporézního polymerního nosiče ze skupiny zahrnující kopolymery vinylaromatických uhlovodíků a kopolymery akrylických sloučenin, který je napuštěn aminickou aktivní složkou, vyznačující se tím, že aktivní složka je tvořena alkylaromatickým aminem nebo směsí aminů obecného vzorce I, kde R1 je alifatický alkyl s 10 až 25 uhlíkový mi atomy, R2 je vodík, methyl, ethyl nebo isopropyl, R3 je...

Způsob dekontaminace radioaktivních roztoků a vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214007

Dátum: 01.06.1984

Autori: Král Miloš, Neumann Leo, Dohnal Jiří, Berák Lubomír, Hinterholzinger Otto, Šmíd Jaroslav, Novák Luboš

Značky: roztoku, dekontaminace, provádění, způsob, zařízení, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jaderné energetiky a řeší problém dekontaminace roztoků a vod, obsahujících biotoxické radioaktivní zářiče. Vynález spočívá ve způsobu dekontaminace radioaktivních roztoků a vod sorpcí nebo výměnou iontů za použití sorbentů nebo ionexů tím, že se radioaktivní roztoky nebo vody podrobí působení sorbentu nebo ionexu, uloženého ve tkaninové a kovové vložce, jejich prosáváním za použití vakua. Zařízení je vyřešeno tak, že kontaktor,...