Novák Jaroslav

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Novák Jaroslav, Martinec Josef, Doubek Pavel, Fuchs Pavel, Burda Martin

MPK: H02M 5/00, B61L 5/00, H03K 17/00...

Značky: spínač, bezkontaktný, bezpečný, trojfázový

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Skopalík Jiří, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Vídenský Jan, Benda Ivo

MPK: C05B 7/00

Značky: obsahujících, zbytků, způsob, pevných, fosfor, zpracování

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Ivo, Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: pevných, zbytků, zpracování, způsob, fosfor, obsahujících

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Axiálna priamoprúdová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 73

Dátum: 07.07.1993

Autori: Novák Jaroslav, Šoukal Jiří

MPK: F03B 3/04

Značky: priamoprúdová, turbina, axiálna

Text:

...nákladech. Dosahuje se tím příznivý výkon turbíny i při malých spádech tokú, při nízkých měrných energiích. Toto řešení-je necitlivé na vláknité nečistoty, takže výkon není snižován vlivem znečištění lopatek, jakje to u známých řešení obvyklé. Ani při extrémních prútocích nedocházík podtlakovým špičkám v oblasti maximálního rozpětí lopatky.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je blíže vysvětleno za pomoci výkresu, na kterém obr. l...

Pružina s progresívním tlumičem kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266641

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F16F 7/04

Značky: pružina, progresívním, kmitů, tlumičem

Text:

...slepými pouzdry nutnými k uložení pružiny a kromě třecího mezikroužku nemá jiných vlasjních součástí. Nový účinek vynálezu spočívá v tom, že progresívniho účinku tlumení kmitů je docilováno měnĺcí se silou tření, vznikající prodlužováním pryžového tělesa při torzi.Na připojeném výkresu je v řezu znázorněno provedení pružiny s progresívním tlumičem kmitů, kde na obr. 1 je zobrazeno sestavení, ve kterém vzrůštá tlumicí účinek při...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jaroslav, Macíček Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Svěrák Tomáš, Foral Jiří, Veselý Karel

MPK: C08K 3/22, C08L 77/00

Značky: plněné, plnivy, hydroxidovými, polyamidy, karbonátovými

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Motorová pila na tyčové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265085

Dátum: 12.09.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23D 49/08

Značky: motorová, materiály, tyčové

Text:

...pružinou za účelem vyvození řezné síly.Pilapdňt vynálezu je lehkě přenosné zařízení. Přesto s ní lze řezat materiály stejně rozměrné, jako na stabilních strojních pilách. Řezání může probíňetmdle potřeby v jedné spáře nebo ve dvou spárách proti sobě. Je možno používat nenapínané pilové listy, které lze snadno vyměnit nebo obrátit. Řezání je čisté,nehlučně a bezpečné. K obsluze není třeba odborných znalostí.Požární bezpečnost provozu je...

Zotrvačník s premenným hmotovým momentom zotrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264823

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ondzik Ján, Novák Jaroslav

MPK: F16F 15/30

Značky: hmotovým, premenným, momentom, zotrvačnosti, zotrvačník

Text:

...1, vytvorených diagonálne v prídavnom kotúči 3. V základnej časti l zotrvačníka sú operky g a na prídavnom kotúči 3 výstupky lg, medzi ktorými sú sýmetricky po obvode uložené pružiny Q. vzájomná poloha základnej časti l zotrvačnika, prídavného kotúča g, pák § so závažiami 3 je viazaná a udržovaná pružinami 5 tak, aby prídavný kotúč 3 mohol vykývnuť o uhol Q a páky § so závažiami Q o uhol Ž, pričom dĺžka Q pružín § pred vykývnutím sa skráti...

Detektor kódových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263251

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B61L 23/30

Značky: kódových, skupin, detektor

Text:

...synchronizační výstup gg synchronizačního bloku gg je spojen se synchronizačním vstupem gł referenčního bloku gg a referenční výstup 3 je spojen s datovým vstupem il komparátoru gg. Multiplexovaný výstup 33 multiplexoru gg je spojen s referenčním vstupem gg kompsrátoru gg, jehož výstup §§ je spojen se vstupem dat 5 paměčového bloku gg. Výstup dat gg paměčověho bloku gg je spojen se vstupem ll kombinační sítě lg, jejíž výstup 1 je spojen s...

Přípravek k lícování plechů při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261494

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: svařování, přípravek, plechů, lícování

Text:

...podstata spočívá v tom,že tyto čelisti jsou válcovitého tvaru, otočně uložené a vzájemně spojené plochým táhlem, procházejícím mezerou mezi plechy, nutnou k provaření kořene svaru.Přípravkem dle vynálezu lze lícovat plechy s nejvyšší přesností, což je způsobeno dokonalým sevřením svařovanýoh dílů V těsné blízkosti prováděného stehu. Síla mezi čelistmi je přenášena nejkratší vzdálenosti, což dovoluje minimalizovat rozměry přípravku až do...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bárta Jaroslav, Novák Jaroslav, Kebrle Ondřej, Macíček Jaroslav, Holman Miroslav, Hofbauer František, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Polouček Eduard, Pác Jiří, Foral Jiří

MPK: C08K 3/22

Značky: polyolefinů, kompozitní, bázi, hydroxidů, materiály, horečnatého

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vídenský Jan, Novák Jaroslav, Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Lakota Vladimír, Benda Ivo, Bastl Vladimír

MPK: C01B 25/28

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, sníženým, způsob, amonného, dihydrogénfosforečnanu

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vídenský Jan, Skopalík Jiří, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Benda Ivo, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav

MPK: C05D 3/02, C01B 25/28

Značky: výroby, vápenatohořečnatého, způsob, hnojiva, vápenatého

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Zapojení synchronizačního systému zejména důlních zabezpečovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260654

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: G08B 17/10

Značky: důlních, zařízení, synchronizačního, systému, zabezpečovacích, zapojení, zejména

Text:

...adresovým vstupom 22 paměti g kontrolních úrovní Jedĺž VÝWWPal .16 SPOJBH 3 ° vstupom §g kontrolních úrovní příjímače 8.Sledované informace (v konkrétním případě výstupy úrovňových vyhodnocovačů pro zajištění bezpečnosti v dolech), případně i kontrolní informace přivedené ze zdroje kontrolní úrovně § jsou přivedeny na datový vstup li multiplexu ł synchronizované jednotky äE-a nejnižšího řádu, který tuto paralelní informaci převádí do sériového...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaroslav, Šlegr Petr

MPK: H02H 1/04

Značky: vedení, zapojení, sledované, veličiny, překročení, převodníku, přerušení, hlídání, signalizaci

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Detektor kontinuity zejména elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258907

Dátum: 16.09.1988

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H03K 6/00

Značky: kontinuity, signálu, detektor, zejména, elektrického

Text:

...scučástek. Přesnost je dána přesností délky periody posouvacích impulsů. Detektor kontinuity neobsahuje žádné pasívní součástky, a je plně kompatibilní se všeobecně používanými systémy číslicového zpracování informací. Detektoru kontinuity lze použít s výhodou 1 V analogově pracujících systémech.Na výkrese je znázorněno v blokovém schématu zapojení detektoru kontinuity zejména elektrického signálu. Vstupní svorka lg je spojena se...

Detektor fluktuací zejména elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257403

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/00

Značky: signálu, elektrického, fluktuací, detektor, zejména

Text:

...spojen s datovým vstupem kombinačni sítě, jejíž vystuý dat je spojen s výstupní svorkou. Nulovací výstup kombínační sítě je spojen s nulovacím vstupem posuvného registru.Detektor fluktuací zejména elektriekého signálu oproti stávejícím zařízením zvyšuje přesnost, nevyžaduje přesné součástky.vynálezu dále umožňuje testováni dat na přítomnost rušení, a«do určité statistické úrovně toto rušení eliminovat,.přípedně zjiš těi, že signál je...

Fotoelektrický indikátor tenkých neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257184

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habán Jaromír, Říčný Václav, Novák Jaroslav

MPK: G02B 27/10, G02B 6/10, G02F 1/01...

Značky: indikátor, objektu, neprůhledných, tenkých, fotoelektrický

Text:

...odpor dále připojeného tranzistorového spínače. Kolektorový výstup tohoto tranzistorového spínače je výstupem fotoelektrického indikátoru.Výhodou navrhovaného uspořádání fotoelektrického indikátoru je snadná přizpůsobitelnost rozměrů sledované zóny rozměrům a geometrickému uspořádání světlocitlivých prvků při konstrukční jednoduchosti, rovnoměrný průběh světelné citlivosti sledovanézöny a v neposlednířadě i dosažitelná Vysoká rozlišovací...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: signalizaci, zapojení, zdroje, přetížení, výkonového

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čmejla Petr, Novák Jaroslav, Zelenka Miroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: teplotní, odporu, pásové, pásu, vlivů, zapojení, závislosti, dopravního, měření, kompenzaci, výsledky, automatickou, váhy

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění bezpečnosti v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254413

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šlegr Petr, Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G08B 29/00

Značky: zajištění, vyhodnocovač, úrovňový, dolech, bezpečností

Text:

...s druhým vstupem 72 logiky 70, přičemž výstup 31 třetího zdroje 30 relerenčního napětí spojen s relercnčníní vstupetn 61 třetího komparátoru 60, jehož výstup 63 je spojen s třetím vstupem -73 logiky 70, přičemžtoru 60 a současně s výstupem 81 zdroje 80 čidla a současně se vstupní svorkou 100 úrovňového vyhodnocovače, přičemž kódovaný výstup 74 logiky 70 tvoří výstupní svorku 110 úrovňovćho vyhodnocovače. 7Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění...

Židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 241917

Dátum: 01.12.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: A47C 4/00

Značky: židle

Text:

...předního lubu ll je pomocí pantu 2 přišroubován podélný lub l§.K podélněmu lubu lg je přikolíkována zadní noha lg, která je stejně vysoká jako obě přední nohy lg a lž. Do horní části zadní nohy lg je zavrtána a zalepena matka l podélně s osou nohy. Do matky 5 je zašroubován šroub 2, který je napevno zalepen do zámku g. Zámek g má stejný průřez jako zadní noha lg a je do něj vyvrtán otvor l pro klíč ll. Klíč ll je zavrtaný a zalepený do...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novák Jaroslav, Sýkora Stanislav, Václavek Miroslav, Novák Vladimír, Bastl Vladimír

MPK: A01M 1/02

Značky: kůrovců, válcový, lapač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Způsob výpalu cementářského slínku s použitím uhelných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253054

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vejpůstková Jana, Novák Jaroslav, Křešťák Zdeněk, Hradský Josef, Hrazdira Miroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, cementářského, výpalu, slínku, použitím, uhelných, odpadů

Text:

...kvalita výsledného produktu, se vychází Z následujících vztahůS silikátový modul Ms ý AłFA aluminátový modul MA -§ C W Vám sw kde C je obsah oxidu vápenatého Cao V hmot. S je obsah oxidu křemičitého Si 02 v hmot. A je obsah oxidu hlinitého Al 2 O 3 v hmot. F je obsah oxidu železitého Fe 2 O 3 v hmot.přičemž Obsahy oxidů jsou vztaženy bud na slínek, nebo na surovinu.Teoretická teplota spalování Q QC 02 QH 20 Qvz t...

Zařízení pro tvorbu synchronizačního signálu z časového znamení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235270

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: znamení, zařízení, časového, synchronizačního, tvorbu, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvorbu čtvrthodinového synchrosizačního signálu z časového znamení, sestávající ze selektivního zesilovače, usměrňovače, integračního článku, komparátoru, logiky a referenčního oscilátoru. Podstata spočívá v tom, že výstup selektivního zesilovače je spojen se vstupem usměrňovače, jehož výstup je spojen se vstupem integračního článku, jehož výstup je spojen se vstupem komparátoru, jehož výstup je spojen se vstupem...

Zapojení automatického systému vyhodnocení zejména teploty v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252555

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G01K 7/24

Značky: automatického, zejména, zapojení, vyhodnocení, systému, dolech, teploty

Text:

...Q multiplexerů. Synchronizační impulsy pro synchronizaci multiplexerů jednotlivých řádů jsou generovány blokem 3 detektorů šířky mezery.Úrovně vyhodnocovače 3 prováději vyhodnoceni informace na vstupních svorkách l s následným ködovánim. Multiplexované kődované informace jsou vedeny z multiplexovaného výstupu gg do vstupu §l multiplexovaného signálu dekôdéru §, který je synchronizován synchronizačním signálem generátoru § synchronizačniho...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243368

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Vodda Miroslav

MPK: A01K 7/00

Značky: zvířat, zařízení, hospodářských, napájení

Text:

...łe zarízení pro napájení hoepodáŕewoh zvířat ná rozvod vody ve výloe. která m. biť podohodná pro obsluhu a tí neolesuje provoz vo stáji ani prostorove uspořádání atájových zarízení. Dallí- výhodou je. le napájecí nizka aule být uuístäna v líbovolná výlí v rozlezí od podlalv stáje po úrovaň vzduchoveho uzáviru.22 mm zařízení pro napájení hospodářských zvířat. podlevynnlazu jsou na pŕuolenáa výkrese, kde na obr. I je příčw řez züísanía s...

Spôsob výroby suspenzných typov polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kozák Miroslav, Pachner Milan, Šára Zbynik, Novák Jaroslav, Langmajer Miroslav, Lichý Michael

MPK: C08F 114/06

Značky: spôsob, polyvinylchloridu, typov, suspenzných, výroby

Text:

...autoklávu o objeme 5 dm 3 z nehrdzavejúcej ocele opatrenêho kotvovým miešadlom 180 obr.min 1 sa naváži 2200 g destilovanej vody, k tomu 0,7 g hydroxypropylmetylcelulôzy propylénglykoéteru metylcelulózy známej pod obchodným názvom Klucel l, 0,4 g parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, resp. technického polyviuylalkoholu vo forme vodného roztoku, známe ho pod obchodným názv-om Sloviol R (výrobca Chemické závody W. Piecka, n. p. Nováky...

Přídavek do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241373

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: A23K 1/16, A23K 1/10

Značky: přídavek, krmiva

Text:

...VitanaRozbor byl proveden ve Výzkumném ústavu antibiotík a bíotransformací Roztoky u Prahy.Příznívý je také poměr mínerálních látek Ca, P, Na, důležítých pro výživu zvířat.Při podání 2 humidů hmot. množství do síláže dojde k obrohacení kukuříčné siláže z 1 na 1,3 0/0 hmot. stravítelných dusí katých látek. Tím dojde k podstatnému zlepšení hodnoty kukuřičné síläže a ke zlepšení poměru živín.U kukuřičné síláže bývá poměr 1 10 a po přidání...

Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gilar Oldoich, Novák Jaroslav, Barta Eestmír

MPK: B29D 30/26

Značky: plastů, bubnu, pneumatik, membrána, stroje, konfekčního, konfekci, středová

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního...

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vráblík Otakar, Eejka Jioí, Ježek Josef, Zohorna Bedoich, Šigut Jaroslav, Skružný Josef, Novák Jaroslav, Hutera František, Myška Josef

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: derivátů, 13e)-prostadienové, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...