Novák Jaromír

Způsob separace ceru od ostatních lanthanoidů a ytria

Načítavanie...

Číslo patentu: 266881

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jaromír, Broul Miroslav, Bejrová Věra, Hošťálková Dana, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: ytria, způsob, ostatních, separace, lanthanoidů

Text:

...z promýváIll.Tyto spojené filtráty se použijí v následujícím kroku cyklu, kdy se k nim přidá původní koncentrát prvků vzâcných zemin a ytria v takovém přebytku, aby došlo ke konverzi čtyřmocného ceru z filtrátu sloučeninami trojmocných lanthanoidů z původního koncentrátu prvků vzácných zemin a ytria a aby zreagovala veškerá volná kyselina s trojmocnými lanthanoidy. Tuto srážecí reakci poskytující jako produkt roztok trojmocných Ianthanoidů...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261321

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janoš Pavel, Broul Miroslav, Loučka Tomáš, Novák Jaromír

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, způsob, uhličitanu, prvků, zemin, přípravy

Text:

...sráłecí reakce, nejlépe 1.5 až snásobku.Plynny amoniak se přivádí minimálně ve stechiometrickém množství a jeho průtok se reguluje tak, aby bylo pH reakční směsi udržováno v požadovaných mezích. Amoniak je možno přivádět společně s oxidem uhličitym, samostatné, případně ředěny vzduchom. X requleci je možno využívat i průtok kepalné fáze.Pro úplnost srážení apro získání dobře filtrovetelné suspenze má rozhodující vliv pH reakční...

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Švehla Josef, Novák Jaromír, Broul Miroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: koncentrátů, způsob, získavání, zemin, fosforečnanu, vzácných

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Prostředek pro řezání skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259603

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dvornický František, Mžourek Miroslav, Novák Jaromír, Vaňas Bohumír, Focht Miroslav, Gärtner Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří

MPK: C03B 40/02, C10M 101/00

Značky: skloviny, řezání, prostředek

Text:

...mírně hydrofilního typu s konstantou HLB 3 až 8, přícházejí v úvahu například hydrofilní typy tenzidů s hydrofíluě-lipofilní rovnováhou HLB hodnoty 3 až 8 nííslteliíé s olejem, zejména neionogenního typu na bázi oxyethylenâtů, respektive oxypropylenátů, nebo kopolymerů ED/PO mastných alkoholů, mastných kyselín, alkyltenolü, mastných aminů, alifatických, resp. alifatlckoaromatických merkaptanů s počtem C-atomů v alkylu 12 až 18, resp. 7...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Jaromír, Zvoníček Josef, Rulf Jiří, Urbánek Karel, Doležel Josef, Král Vladislav, Oulehla Zdeněk, Svoboda Jiří

MPK: B29D 7/00, B29K 27/06, B29C 47/78...

Značky: způsob, fólií, desek, polyvinylchloridu, výroby

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štolcpart Václav, Jindoich Luboš, Eudejko Libor, Korejs Jaroslav, Novák Jaromír, Krivánka Ondoej, Horych Emil, Adámek Petr, Karásek Zdenik, Novotn Ý Pavel

MPK: C02F 1/00, B01D 35/00

Značky: nádrže, filtrační, odvodňovací, zařízení

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gärtner Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Focht Miroslav, Dvornický František, Novák Jaromír, Mžourek Miroslav, Vaňas Bohumír, Mitera Jiří

MPK: C03B 21/02

Značky: mazání, způsob, řezání

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Způsob přípravy hydrátu oxidu ceričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257043

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jaromír, Janoš Pavel, Hložný Ladislav

MPK: C01F 17/00

Značky: hydrátu, způsob, přípravy, ceričitého, oxidů

Text:

...výchozí pevné soli.Výhodnost způsobu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti provedení a nízké energetické náročnosti. Způsob může navazovat na oddělování ceru frakční krystalizací. Způsob podle vyná~ lezu může být použit jako finální operace při přípravě hydroxidového cerového koncentrátu nebo jako mezistupeň při přípravě oxidu ceričitého. Suspenze hydrátu oxidu oeričitého je dobře filtrovatelná, vysušením a kalcinaoí fíltračního koláče se...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256541

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jaromír, Broul Miroslav, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, solí, způsob, získavání, vzácných, prvků

Text:

...ohlorovodíkové a jodidu alkalického kovu V množství ° -rovném nebo včtším stechiometrioky potřebnému. Působeni rozvkladné směsi lze provádět za mícháni.Vynúlez je založen na zjištění, že jodidové íonty výrazně urychlují rozklad oxidu oeričitého v kyselém prostředí.Hlavními výhodami způsobu podle vynálezu Jsou níz-A ká náročnost a jednoduchá a rychlé provedení. Je možno zpraoovávdt 1 takové suroviny, které dosud známymi způsoby zpracovävat...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255434

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jaromír, Matušek Miroslav, Loučka Tomáš, Žemlička Jan, Dušek Bohuslav, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: získavání, prvků, vzácných, solí, způsob, zemin

Text:

...větší nebo rovno stechiometricky potřebnému množství.Podstatou tohoto vynálezu je zjištění, že peroxid vodíku podstatně urychluje rozklad odpadních kalů kyselinami. Lze použít např. směsi kyseliny dusičné s peroxidem vodíku, rozklad lze sumárně popsat rovnicemiLn zde značí obecně některý z prvků vzácných zemín, pokud tvoří oxid uvedeného složení. Jak je vidět, peroxid vodíku zde působí jako redukční činidlo redukující čtyřmocný cer.Bylo...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hammerbauer František, Mitera Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Partyngal Zdeněk, Focht Miroslav, Chrudimský Petr, Novák Jaromír, Nedvěd Lubomír, Svoboda Jan

MPK: F23G 7/06

Značky: přenosu, tepelně, způsob, spalovaného, zvýšení, plamene, paliva, energie

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252287

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vaverka León, Novák Jaromír, Janoš Pavel, Matušek Miroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, uhličitanu, přípravy, prvků, zemin, způsob

Text:

...a klademinimální nároky na použité chemikálie a zařízení. Použíje-li se ke erážení roztok dusičnanů, odpadá při realizaci vynálezu roztok dueičnanu amonného, který lze použítnapříklad pro výrobu bnojiv. Způsob podle vynálezu lze zařadit mezi beĺodpadové technologie.Vzhledem k tomu, že všechny prvky vzácných zemin se vyznačují velmi podobnými vlestnoetmi je způsob podle vynálezu poušitelný ke srážení kteréhokoliv z nich i ke erážeí Jejich...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Maňas Jaroslav, Zvoníček Josef, Novák Jaromír, Václavek Miroslav, Sýkora Stanislav, Doležel Josef

MPK: B29D 7/00

Značky: způsob, této, výroby, zemědělská, textilní, mřížkou, fólie, vyztužená, výhodou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Vrstvený plošný samolepicí materiál s vysokou adhezí ke kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237616

Dátum: 16.02.1987

Autori: Čada Oldřich, Novák Jaromír, Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Václavek Miroslav

MPK: C09J 7/02, C09J 7/00

Značky: materiál, vrstvený, samolepicí, plošný, vysokou, adhezí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pevnosti v odlupování z kotoučku při odvíjení plošných samolepicích materiálů před aplikací za současného zachování nebo zvýšení adheze ke kovovému podkladu při aplikaci. U vrstveného, plošného,samolepicího materiálu podle vynálezu je na nosné polymerní folii o tloušťce 0,2 až 1,2 mm, nanesena samolepicí vrstva tloušťky 0,1 mm, až 0,4 mm o hmotnostním složení: 30 až 60 dílů butylkaučuku o obsahu nenasycených složek...

Stropní konstrukce průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234576

Dátum: 01.01.1987

Autor: Novák Jaromír

MPK: F27D 1/02

Značky: konstrukce, stropní, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Stropní konstrukce průmyslové pece má vertikálně posuvný strop ze žáruvzdorných keramických vláken, který je zavěšen pod pevným stropem na alespoň jednom závěsném elementu.

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228863

Dátum: 15.08.1986

Autori: Václavek Miroslav, Novák Jaromír, Doležel Josef, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Maňas Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: B29D 7/14

Značky: fólií, měkčeného, polyvinylchloridu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu válcováním, případně následujícím laminováním alespoň dvou vrstev, vyznačený tím, že fólie o požadované tloušťce se nechá po válcování, případně laminováni volně relaxovat za teploty 160 až 180 °C, načež se postupně chladí a navíjí za tahu 0,5 až 1,0 MPa.

Aglomerované materiály například dřevotřískové nebo pazdeřové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232971

Dátum: 15.07.1986

Autori: Novák Jaromír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C08L 97/02, B32B 27/42

Značky: materiály, pazdeřové, aglomerované, například, desky, dřevotřískové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aglomerovaných materiálů, které obsahují 80 až 95 % hmot. nosné hmoty, například dezintegrovaněho dřeva nebo pazdeří, 2 až 15 % hmot. pojiva, například močovinoformaldehydového nebo fenolformaldehydového nebo jejich kombinací s melaninem, popřípadě O,1 až 4 % hmot. hydrofobizačního prostředku, například parafinu a v závislosti na povaze pojidla 1 až 25 % hmot. vztaženo na sušinu pojivové směsi katalytického systému, jako...