Noga Zdeněk

Vrstvený panel tepelného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270755

Dátum: 12.07.1990

Autori: Noga Zdeněk, Prokeš Zdeněk

MPK: B32B 15/14, B21B 39/10

Značky: tepelného, panel, vrstvený, krytu

Text:

...pořadí zejištujíeího rovnoměrnějěí zatížení stolic projevujíoího se zlepšením geometrie i tlouštky pásu, ve zlepšení výnosu váloovaoí tratě snížením výskytu zmetků s odstrsněním trhání s děrování konců svitkú. snížením teplotyv ohřívecí peci s odpovídající úpravou paliva a sníženou tvorbou okují, snížením tloušřky pásu na minimum odpovídající zvýšení teploty V hotovním pořadí s z toho rezultujícím snížením tepelných ztrát na...

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Kažusznik Tadeáš, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 5/00, G05D 23/00

Značky: topné, stěny, koksovací, způsob, kanálků, teploty, stanovení, krajního, topného

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Srovnávací dvířka dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263690

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/16

Značky: dvířka, koksovací, srovnávací, komory, dveří

Text:

...těsnicí liště g, jíž prochází nastavitelný kolík. Jiné řešení může použít přišroubované konzolky ll a ve vhodnémŘešení s prułnou těsnicí blšnou uvádí obr. 4, 5 a 6. V tomto případě k nosněmu tělesusrovnâvacích dvířek l je prichycena pružná těsníoí blána ll s nožově upravenou těsnicíčástí lg, například 2 upraveného úhelníku s možností seřizování tvaru těsnicího úhelníkupro dolehnutí na dosedací plochu l srovnávacího otvoru pomocí soustavy...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261998

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Uherek Antonín, Václavík Pavel, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 25/20

Značky: koksovací, hlava

Text:

...eho podstata spočíva v tom, že má podél Krajntho topného kanálku z vnější strany po celé výšce umístěn vláknitý keramický izolační materiál o tepelné vodivosti pod 0,2 Wm 1 K 1 a teplotě použití nad 1000 °C pro snížení tepelných ztrá-t z krajního topného kanálku.Výhody nového řešení přináší sníženípracnosti stavebních prací, respektive vyzdění izolační vrstvy v hlavě koksovacích pecí, snížení tepelných ztrát z hlavy do okolí, snížení teplot a...

Tuhá obkládací deska koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261997

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Moškoř Josef, Noga Zdeněk

MPK: C10B 29/02

Značky: koksovací, obkládací, deska, tuhá

Text:

...pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení po dle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázor ňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokoryskla-dních prvků doasavadoího provedení tuhé »obkládací desky koksovací pece. Obr. 3 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece dosavadní provedení tuhé obkládací desky koksovací pece podle vynálezu. Obrázek 4 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece tuhou...

Způsob uložení a montáže obkládacích desek na hlavy koksovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261996

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Pustka Daniel

MPK: C10B 25/20

Značky: obkládacích, způsob, koksovacích, montáže, hlavy, pecí, uložení, desek

Text:

...desek na zdivu hlavy pomocí azbestovych šňůr, snížení rozsahu üdržbářských prací při zamezelní pr-ohořívaní plynu mezi obkládací deskou a zdivem hlzalvy koksov.ací pece, vyloučevní prací souvisejících se zálivkou, a tak dále.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho pr-ovádění podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky .v půdoryse řez hlavou koksovací pece a dosav-a-dní způsob uložení a .montáže...

Uzávěr srovnávacího otvoru dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261726

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 25/20

Značky: srovnávacího, otvorů, komory, uzáver, dveří, koksovací

Text:

...dosedacích ploch e omezení ztrátového tepelného toku z tělesa uzávěru do okolí. Současně navržené řešení vytváří predpoklady pro použití manipulátoru ovládajícího pohyb uzávěru, zabezpeču~ jíoího čištění doeedacíçh těsnících ploch tělesa uzávěru při omezení nezbytného pobytu pracovní síly v prostoru dveří koksá~ renské baterie.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236395

Dátum: 01.11.1987

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Vitásek František

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavy koksovací pece, vyzděné ze základního zdiva a opatřené obkládací deskou, zárubní, dveřmi a kleštinou. V základním zdivu hlavy pece je ze strany topného kanálku uchycena vložka ze žáruvzdorného materiálu a tepelné vodivosti menší než je tepelná vodivost základního zdiva hlavy pece.

Rekuperátor průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252329

Dátum: 13.08.1987

Autori: Noga Zdeněk, Vlček Věroslav

MPK: F27B 9/10, C21D 9/00

Značky: průmyslové, vozové, rekuperátor

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že situuje rekuperétor do nejúčínnějäí tepelné zóny v odtehovćm systému pece, ani by vyvoleval prídavný místní odpor, který by komplikovel funkci přeruěoveče tehu. Umístění tohoto rekuperdtoru na přepâžku řeší zásadne snížení spotreby otopného plynu a ekonomický provoz těchto pecí.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, který ve schématickém řezu na obr. I znázorňuje konstrukcí...

Spalinový odtahový trakt průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252326

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Věroslav, Noga Zdeněk

MPK: F27B 9/10, F27B 9/26

Značky: trakt, odtahový, vozové, spalinový, průmyslové

Text:

...přakáłkou míetěnou v aitonu podle vynálezu, jeho podstata epočívá v ton, ie přepáiku tvoří dvojité membránová stěns trubkováho rekuperátoru.vytvorením pŕepázląy v odtahovám systému rekuperátorovou etänou podle vynálezu ee zac chovává doaavadní funkce přepáłky, vynucujíoí obtok spalín a navíc umístuje se do optinálního níata odtahového eyatámu rekuperátor, který možňuje zvýšení účinnosti vyaokorychlostních hořák předehřeven epalcvacího...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234500

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlček Věroslav, Noga Zdeněk

MPK: F28F 13/18

Značky: rekuperátor, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trubkového rekuperátoru, u něhož se řeší zvýšené využití tepla spalin přiváděných k rekuperátoru. Trubkový rekuperátor umístěný ve vodorovném spalinovém kanálu, sestávající z několika řad rekuperačních trubek řazených za sebou buď v nepřetržitém sledu nebo rozdělených do několika samostatných rekuperátorových sekcí řazených za sebou, přičemž povrch vnějších rekuperátorových trubek je někdy opatřen žárovým plazmovým nástřikem...