Nitz Rolf-eberhard

Uspořádání zařízení pro uzavírání dveří karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245247

Dátum: 01.07.1988

Autori: Shillito Raymond Douglas, Nitz Rolf-eberhard

MPK: B60J 5/04

Značky: uspořádání, dveří, karosérie, vozidla, zařízení, uzavírání

Text:

...Z hlediska technologie výroby se zlepší lisovatelnost dveřních plechů a jejich vzájemné spojení v prostoru okna dveří, což se příznivě projevuje ve zvětšené tuhosti dveří. Uspořádáním zámku a jeho mechanizmu do bočního dílu karosérie umožňuje zmeněittlpuštku dveří,a tím zvět- šit vnitřní prostor karosérie.vPříklad uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání v čelním...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Satzinger Gerhard

MPK: F02M 31/00, F02M 35/12

Značky: motorů, systém, zážehového, sání

Text:

...4 remeparypm a .upyrm antpurm anna 8 x opens nonorpena (na nonaaarxa). ľlarpydox 3 nemam nena.uolperoro mama nemame 021 mm roman 9 x perymapy 4 reumeparypu, a .upyrm mpmmz mamou IO x aupyxamoi opens. Ba nawpyóxax 2 1 3 (nn m amen s an) monoau nandponannne onaepcm II n 12. paanomnennne ar ornpmoro norma 8 -mm zo m panorama ťa u ťa , panna 0.2545 man É n Č, cooraercrnymezo uarpydxa maare a rpyóoi 6. Ornamenne cymapao Hmmm npoxoamoro ceqenm...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236684

Dátum: 15.02.1987

Autori: Raabe Thomas, Bohn Helmut, Martorana Piero, Nitz Rolf-eberhard

MPK: C07D 237/22

Značky: výroby, substituovaných, pyridazinu, způsob, bazicky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají nezávisle na sobě vodík, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu s až 6 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se bazicky substituovaný pyridazin obecného vzorce Ia v němž Rl, R2 a R3 mají shora uvedené významy, W znamená chlor nebo brom, a Y znamená...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236683

Dátum: 15.02.1987

Autori: Raabe Thomas, Nitz Rolf-eberhard, Bohn Helmut, Martorana Piero

MPK: C07D 237/22

Značky: pyridazinu, výroby, bazicky, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce VI působí sloučeninou obecného vzorce IX a získaná sloučenina se popřípadě převede působením kyseliny na adiční sůl s kyselinou. Význam jednotlivých substituentů je uveden v opisné části.

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236665

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Raabe Thomas, Martorana Piero, Bohn Helmut

MPK: C07D 237/22

Značky: bazicky, substituovaných, výroby, pyridazinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce V působí sloučeninou obecného vzorce IV a ze vzniklé sloučeniny se hydrogenolýzou odštěpí hydrogenolyticky odštěpitelný zbytek Y a popřípadě se získaná sloučenina působením kyseliny převede na adiční sůl s kyselinou.

Způsob výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224645

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bohn Helmut, Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Schönafinger Karl, Just Melitta, Beyerle Rudi

Značky: 3-aminosydnoniminů, způsob, výroby, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby farmakologicky účinných substituovaných 3-aminosydnoniminů obecného vzorce I v němž R1 znamená skupinu vzorce nebo skupinu vzorce R2 znamená vodík nebo skupinu vzorce -CO-R4, R3 znamená metylovou skupinu, etylovou skupinu, propylovou skupinu, isopropylovou skupinu, R4 znamená alifatickou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhlíku cykloalifatickou...

Způsob výroby 3,4-bis-substituovaných 1,2,5-oxadiazol-2-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219863

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schönafinger Karl, Just Melitta, Mogilev Anton, Bohn Helmut, Beyerle Rudi, Martorana Piero, Nitz Rolf-eberhard

Značky: 1,2,5-oxadiazol-2-oxidů, způsob, 3,4-bis-substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3,4-bis-substituovaných 1,2,5-oxadiazol-2-oxidů obecného vzorce I v němž R znamená skupinu vzorce -NHRl, -NR2R3, -NHR4OR2, -NHR5COR6, přičemž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku, R2 a R3 znamenají alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylenovou skupinu vzorce -CnH2n-, přičemž n znamená 2, 3 nebo 4, R5 znamená alkylenovou skupinu vzorce -CmH2m-, přičemž m...

Způsob výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219287

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fiedler Volker, Beyerle Rudi, Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Schönafinger Karl

Značky: výroby, způsob, 3-aminosydnoniminů, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo halogen, R2 znamená vodík, skupinu -NO nebo -COR3 nebo -SO2R4, přičemž R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenoxyskupinou, dále znamená cyklohexylovou skupinu, fenylovou skupinu, která je popřípadě mono-, di- nebo trisubstituována...

Způsob výroby tetrahydrochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214841

Dátum: 15.10.1984

Autori: Raabe Thomas, Beyerle Rudi, Gräwinger Otto, Scholtholt Josef, Nitz Rolf-eberhard

Značky: způsob, výroby, tetrahydrochinolinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetrahydrochinolinů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, thienyl, furyl, pyrrolyl, pyridyl, fenyl, fenyl substituovaný jednou, dvakrát nebo třikrát alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxylem s 1 až 3 atomy uhlíku, halogenem, zejména chlorem nebo fluorem, nebo trifluormethylem, R2 a R3 nezávisle na sobě znamenají vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo tvoří spolu s atomem dusíku, na který jsou...