Nimeeek Petr

Zkušební nádobka pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242065

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Petr, Filouš Jioí

MPK: G01N 27/28

Značky: měření, elektrochemická, zkušební, nádobka

Text:

...i na provozní zařízení,bez nutnosti jeho porušení v jakémkoliv místě. Měření lze provádět za zvýšených teplot předehřevem elektrolytu v zásobní nâdobě, elektrolyt lze v sostavě odvzdušnít a izolovat od okolního ovzduší, přičemž je možné i protékající elektrolyt zaměňovat a získat tak podstatné rychlejší přehled o elektrochenických korozních charakteristikách v různých prostředích, jakož i při dlouhodobých zkouškách doplňovat agresivní...

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: kationické, esteramíny

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...

Zařízení umožňující posuv ostřihávaného plechu po střihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244234

Dátum: 15.12.1987

Autori: Škubna Jan, Nimeeek Petr, Krueek Zdenik

MPK: B23D 15/08

Značky: umožňující, ostřihávaného, střihu, plechů, zařízení, posuv

Text:

...nožů oboustrnnných ndžek bez demontáže zvedéku nastřiženého odpadu.Rovné je výhodou to, že jeho výménu lze p-ovddét blokovým způsobem. To vse umožňuje snížení potřebných prostojů e spolu s nízkýmí nároky na údržbu e obsluhu umožňuje zvýšiť. provozuschopnost e výrobnost nařízení e že rovněž umožňuje automatické řízení technologického procesu krokového ostříhňvdní plechu seěíknenýní horními noži na oboustranných nůłkdch.Na priložených...

Spoj vřetena a pohonu armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244232

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Holler Milan, Nimeeek Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: vřetena, pohonů, armatury

Text:

...účinku v tom, že zachycuje diistace vřetena při .zajiátění trvalé tisnosti uzáväru i při seismických podmínkách. N -Konkrátní príklad provedení spoje podle vynálezu je schematicĺky znásorněn-ns pŕipojenám výkrese, zobrszujícím vertikální že horní částí armatury s převodovou skříní -s kuželovými koly. « . Podle vynálezu je k horní části amatury tvořené slonpky 11, hlavou 12 a víkem ułremenu l upevnäna pomocí horní přiruby 2 | převodová...

Zapojení mikropočítačů pro spolupráci s pomocnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244030

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueková Jitka, Krueek Zdenik, Nimeeek Petr

MPK: G06F 15/16

Značky: mikropočítačů, spolupráci, sběrnicí, pomocnou, zapojení

Text:

...m odpovídající ledrese. V adresovém dekodéru g se adrese vyhodnotí spolu s řídicími signály mikopočítače u, kterými jsou signál zápis dat mu, signál čtení dat. Q o oynchronizlční signál gL.Pomocné sběrnící PS je vyhrazena určitá oblast adres, která je pro všechny mikropočítlče Ligu spoločná. Je-lí z mikropočítače m vysílaná na sdresovou sběrnící A 54 adresa připojených obvodů m pomocné aběrnico 35 o je požedováno čtení nebo zápis...

Způsob měření průvodnicového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244027

Dátum: 16.11.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01C 11/00, G01C 7/00

Značky: měření, způsob, průvodnicového

Text:

...jamou. Tento způsob je velmi rychlý I opcrativní, výsledky měření juou vlak pouze orientační a na stav průvodnicového tehu ukezují nepřímo.Známy jsou též různé složite a málo přoonň rotogrlmnatrická zpdaoby mlřoní prdvodnicovtho tabu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob měření prdvodnicováho tehu pomocí mechanickáho dotykového měřidla, uloženého nezávisle v ktorákoli stáli tůžní klooo, jeho podstata vynálezu spočíva v tom, že při...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241169

Dátum: 15.08.1987

Autori: Nimeeek Petr, Krueková Jitka, Frühauf Petr, Stýblo Miloslav, Hadrych Karel, Škubna Jan

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, hlavový, odlévání, oceli

Text:

...plocha, podle vynálezu sníěrem nahoru svírá s osou kokily ostrý úhel.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je skutečnost, že jeho uspořádáním dochází k úspoře tekutého kovu v rozích hlavy, lzterého se jinak nevyužíva k dosazovaní. Napríklad u ingotu o hmotnosti 4 tuny dojde k úspoře kovu použitím čtyř zkosených rohových izolačních klínů o 56 kg. Dále se dosáhne menších tepelných ztrát a hlava íngotu - zejména ve své horní čás ti - dostane...

Zařízení na omezení rychlosti spouštění sklápěcí karoserie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245481

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filouš Jioí, Kueera Antonín, Nimeeek Petr

MPK: B60P 1/16

Značky: sklápěcí, omezení, zařízení, rychlostí, karosérie, spouštění

Text:

...onycxanua xyaona Boamoxaa auőpanna (necwaůmnznocrn nonomenna) aonornmxa B peaynsmame HYHLGBHMM nanneana 3 rnnpocncreue, xapaxmepnon uns paőomu rmnponpunona c Teñecxonnqecxnm rnnpoumnmnapou,oöuuno npuuenaeuuu 3 onpoxmnunammux uexanuauax cauocnanon, nwo cummaem HBĽBEHOCTB paóowu ycrpoücmna.uens naoñpemenma - uonumeuue Hanemnocmn padowu ycmpoñcwna uymeu cnmmeamn nnuamnuecuux Harpyaox 3 ysnax onpOKIAZIHBEIOHISPO MSXHHVIEME Byt-JOBS...

Způsob úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245479

Dátum: 15.06.1987

Autori: Plšek Josef, Kueera Antonín, Nimeeek Petr, Krueek Zdenik

MPK: D06M 13/38, D06M 3/40

Značky: úpravy, textilních, materiálů, způsob

Text:

...3 ymT rpmmewnnon 3 TaH c xouueawpaumeñ B pacraope I-5 Bec. mnm TmomoqeBnay c Koaueuwpaumeñ B pacwnope IO-20 Bec..M 3 oópeTeHne mnnmcTpmpyeTca npnmepamu ocymecwaneHna cnocoóa.Oraapennym TKSHB na nounamnnaux unweü nounmeaaoñ KpyTKnapT. 52187, oönyqamr non HaTHKeHMeM uowonom yCKO~peuaux anexwpoaon nosoü I 0 Mpan, a sawem nponycuaww qepea Bauay c 5-HH sonnum pacrsopom Tpnmewmnonawaua, 245479Hpn Komuawaoñ Temnepawype B Teqeane 2-3 MnnyT....

Sonda pro elektrický katatermometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240681

Dátum: 01.06.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01K 7/22, G01W 1/17

Značky: elektricky, sonda, katatermometr

Text:

...zakončená šroubem pevně dotaženým do tělesa.Výhodou sondy podle vynálezu je lineární vztah mezi proudem tekoucím topným prvkem, tj. Zenerovou diodou, a elektrickým příkonem dodaným tälssu sondy, který se přemění v Jouleovo teplo,podle rovnice P Uz.I, kde Uz je Zenerovo napětí, které je konstantní. Další výhodou je dokonalý přestup tepla mezi topným prvkem a tělesem sondy.Příklad provedení sondy pro elektrický katetermometr podle vynálezu...